Politiek Log 46

Dit is een Politiek Log. Wil je iets kwijt wat niet van toepassing is op een van de vele nieuwsberichten, dan kan dat hier.

Iedere bezoeker kan op deze plaats zijn politieke pennenstreken, quotes en opmerkingen kwijt. De redactie probeert na ongeveer 500 reacties dit log van een vervolg ( Politiek Log 47 ) te voorzien. Ga gerust je gang!

 
Artikel delen:
Reacties 751
 1. Derk snijdt in zijn laatste (hoop niet allerlaatste) reactie een thema aan dat hier regelmatig opspeelt, namelijk het zogenaamde linkse karakter van WLZ en vooral natuurlijk het pollog. Er zouden hier een overvloed aan "linkse" postings staan terwijl "rechtse worden weggedrukt" (citaat Derk).
  Dat laatste kan ik niet controleren, maar het lijkt me stug dat er een filter op het pollog staat op rechtse reacties. Lijkt me technisch niet mogelijk. Bovendien heb ik vaak genoeg postings van rechts tot extreemrechts gelezen. Dat sluit ik dus uit.
  Wat wordt wel bedoeld? Dat vind ik een interessante vraag. Ergeren die critici zich eraan dat er ?berhaupt mensen zijn met een (vermeend) links gedachtengoed? Of mogen die er wel zijn, maar niet op WLZ posten? Wordt er te weinig gereageerd op postings met een rechts karakter? Krijgen de zgn rechtse reaguurders te weinig 'gelijk'? Zijn er te weinig rechtse medestanders?
  Ik snap eigenlijk weinig van de kritiek. In mijn ogen en ervaring staat het iedereen vrij te reageren met welke reactie dan ook, binnen bepaalde fatsoensnormen uiteraard. Het wordt linkse noch rechtse mensen verboden hun mening neer te pennen. Op een discussielog gaat het juist om gesprekken over tegengestelde opvattingen. Daar moet je dan wel tegen kunnen. Of zit daarin de kneep?

 2. Weblog Zwolle is gewoon erg links georiĆ«nteerd, alle stukken worden vanuit een links oogpunt geschreven etc. etc. Geeft niet, elk weblog mag toch zijn eigen stroming volgen. Ik zie t punt niet. t gaat mij om de actualiteiten… Zolang WLZ zo snel is als ze nu zijn, prik ik daar wel doorheen šŸ™‚ Al moet ik zeggen Twitter is sneller…. šŸ˜€

 3. @Zucht

  Wanneer artikelen niet stroken met je eigen gedachtengoed hoeft dit niet te betekenen dat deze links georienteerd zijn. Kun je mij twee actuele voorbeelden geven waaruit blijkt dat jouw betoog klopt?

  Volgens mij is WLZ een neutraal medium waar iedereen zijn mening kan ventileren. Links of rechts is daarbij totaal irrelevant.

 4. @Dame nog eenmaal, dit is nu wat ik bedoel:

  Wat wordt wel bedoeld?

  Het is een vraag die jezelf creeƫrt, moet ik daar gehoor aan geven ? Nee jij vult het zelf aan in. Dit gebeurd zo vaak hier een vraag met een wedervraag beantwoorden en geen antwoord geven en daar kan ik Assie en vvder niet van betichten, andere wel.

 5. Het is me nog niet opgevallen, dat WLZ overwegend links of rechts zou posten. Volgens mij is dat echt niet zo! Wat de reacties van lezers doen met een artikel, ja, DAT is een ander verhaal…

 6. @Allen

  Ik herken het beeld van D erk niet dat weblogzwolle politiek partijdig is en geen ruimte biedt voor de vrijheid van meningsuiting vanuit de rechterkant van het politieke spectrum.

  Misschien doelt D erk op een nieuwsbericht dat gisteren op de hoofdpagina van weblogzwolle stond en later niet meer.

  Het nieuwsbericht ging over vragen van de lokale VVD-fractie hoe de gemeente Zwolle gaat meeprofiteren van het strengere migratiebeleid. Het nieuwsbericht stond gisteren ook in de Stentor:

  ā¤½ZWOLLE – De fractie van de VVD in Zwolle heeft schriftelijke vragen aan het college van B & W gesteld over de sluiting van asielzoekerscentra in Apeldoorn en Markelo.

  De partij wil weten welke gevolgen de sluitingen van beide centra heeft voor de opvang van asielzoekers in Zwolle. Vorig jaar kwam de gemeente 150.000 euro tekort voor die opvang, omdat er op andere plekken centra dicht gingen.

  De VVD laat weten dat het blij is met het dalende aantal asielzoekers, maar dat het zich zorgen maakt over de druk op Zwolse opvanginstellingen omdat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers in omringende gemeenten locaties sluit. De fractie vraagt zich af welke gevolgen dat voor Zwolle heeft.

  Verder is de VVD benieuwd naar de uitkomst van een ambtelijke bijeenkomst die Zwolle vorig jaar organiseerde met alle gemeenten met een noodopvang voor asielzoekers. Doel daarvan was om het Rijk ervan te overtuigen dat de tot nu toe gehanteerde aanpak niet sluitend is en dat gemeenten, totdat er een sluitende aanpak is, ondersteuning van het Rijk verlangen. De VVD wil weten wat die bijeenkomst heeft opgeleverd.ā¤

  De beeldvorming van een tsunami van asielzoekers door bepaalde politieke partijen doet geen recht aan de werkelijkheid. Zie bijvoorbeeld:

  http://www.vluchtelingenwerk.nl/vluchtelingen/vluchtelingen-in-getallen.php

  In 1951 heeft Nederland een verdrag getekend waar het volgende in staat: ā¤½Geen der verdragsluitende staten zal op welke wijze dan ook een vluchteling uitzetten of terugleiden naar de grenzen van een grondgebied waar zijn leven of vrijheid bedreigd zou worden op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging.ā¤
  Dit verdrag is in totaal door meer dan 100 landen ondertekend. Als je het hebt ondertekend, ben je ook verplicht je aan het verdrag te houden. Dus aan de hand van dit verdrag was de sterke stijging van de komst van asielzoekers naar Nederland onvermijdelijk.

  Het huidige kabinet onderzoekt de mogelijkheden om onder dit verdrag uit te komen.

  Uit in februari 2012 gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek komt naar voren dat het aantal asielzoekers daalt. In 2011 hebben ongeveer 13.300 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is 11% minder dan het jaar ervoor.

  Sinds 2003 schommelt het jaarlijks aantal asielzoekers tussen de 10.000 en 15.000. In de jaren ??90 waren het er veel meer. In 1994 vroegen bijna 53.000 mensen asiel aan. De hogere aantallen asielzoekers hingen in de jaren ??90 onder meer samen met de oorlog in het voormalige Joegoslaviƫ en de onrust in Afghanistan en Irak. Ook uit Somaliƫ en Iran kwamen in deze periode veel asielzoekers.

 7. Als het gaat om het beperken van het aantal asielzoekers tot de "echte gevallen" heeft het kabinet Kok II (PvdA, VVD en D??66 1998-2002) een belangrijke rol gespeeld.

  Job Cohen heeft destijds als staatssecretaris van Justitie de basis voor het strengere asiel- en immigratiebeleid zoals Nederland dat nu kent.

  Job Cohen werd vaak neergezet als een ??theedrinker?? die de problematiek met Marokkaanse jongeren in Amsterdam maar uit de klauwen liet lopen. De meeste Amsterdammers waardeerden hem echter om zijn inzet om ??de boel bij elkaar te houden??. Erg veel lof kreeg Cohen over zijn optreden na de moord op Theo van Gogh in 2004. Hoewel Van Gogh bij leven veel kritiek op Cohen uitte, bewaarde Cohen de rust en was zelfs aanwezig bij zijn begrafenis. Vanwege zijn verzoenende houding in een tijd waarin tegenstellingen steeds scherper werden, riep Time Magazine hem in 2007 uit tot ??Man of the Year??.

  Het is tekenend dat iemand als Job Cohen tegenwoordig uit de politiek stapt. Als er zo weinig verdraagzaamheid nog is in Nederland.

  Ik stoor mij vaak aan de huidige beeldvorming waarin totaal geen recht wordt gedaan aan de werkelijkheid. Bepaalde politieke partijen maken zich hieraan schuldig.

  Het kan best zo zijn dat het vrij verkeer van personen dat op 26 maart 1995 van kracht is geworden in landen die de beide Schengen-Akkoorden hebben ondertekend spanningen oplevert in de maatschappij in tijden van economische recessie en banenverlies.

  Maar wordt dit opgelost met een meldpunt? En moet bijvoorbeeld een land als Spanje dan ook niet alle Nederlandse pensionado??s het land uitzetten?

 8. Erlray wederom weer veronderstellingen ach dat is een van de reden, kop in het zand he en je eigen verhaal promoten tsssssssssss

 9. @D erk op 10 maart 2012 om 18:20

  Je hebt gelijk dat ik een verklaring probeer te vinden voor jouw stelling dat weblogzwolle politiek 'super links'gekleurd is en geen ruimte biedt voor de vrijheid van meningsuiting vanuit de rechterzijde van het politieke spectrum.

  Gelet op al onze discussies op dit politiek log denk ik echter dat jij meer moeite hebt met andere politiek gekleurde meningen dan ik.

  Ik krijg sterk de indruk dat er bij jou niets aan de hand was als iedereen het met jou, Assendƶrper en de VVD'er eens zou zijn.

  Aan die verwachting kan en wil ik echter niet voldoen. Dit politiek log is politiek neutraal. Mensen die alleen meningen van rechts willen horen kunnen terecht op geen stijl zoals mensen die alleen meningen van links willen horen terecht kunnen op Joop.

  Op het politiek log van weblogzwolle is er gelukkig ruimte voor verschil van mening zoals dat hoort in een stad waarin VVD, PvdA en CDA samen in het college zitten.

  Jij hebt een probleem met dit politiek log maar niemand dwingt je om hier reageren dus stel ik voor om het probleem ook bij jou te laten en niet op elkaar te katten omdat we alleen een andere politieke mening hebben.

 10. Bij mij is het kwartje gevallen, Derk. Volgens jou promoten linkse steeds het eigen verhaal. Dat is dus de linkse inbreng die je verfoeit.
  Rechtse reaguurders promoten dus nĆ­et het eigen verhaal, maar dat van een ander. Dus niet het rechtse maar ook het linkse verhaal. Tja, zo wordt het pollog idd beetje eenzijdig…;)

 11. Derk.

  Dit zijn geen veronderstellingen,maar gewoon bikkelharde feiten.
  Dat het feiten zijn die uit de linkse stroming komen,en jij je daar niet mee kunt verenigen ,betekend niet dat je ze kunt betitelen als zijnde,,,kop in het zand steken,,.

  Dat er politieke menings verschillen zijn betekent ook dat je hier over kunt en mag discussieren.

  Dat er een meer reageerders zijn die links georienteerd zijn dan rechts georienteerden,betekent ook niet dat WLZ bij uitstek een linkse site is.

  Al met al vind ik jou samenvatting nogal vrij kort door de bocht,terwijl jij nagenoeg niet op inhoudelijke feiten ingaat.
  Maar het meestal af doet met woordspelingen zoals vergelijkingen als de Partij van de Arabieren/Partij van de armoede/Partij van de theedrinkers.

  Het zou je sieren om op eigen kracht je eigen mening/idieen zou verdedigen,zonder ruggespraak van maatjes alleen met de doelstelling om een bepaalde partij en partijleden belachelijk te willen maken(PVDA)

 12. Maar alle gekheid op een stokje:
  @Derk 14.48 uur Dit begrijp ik niet. Ik reageerde met mijn eerste posting op dit nieuwe log helemaal niet op een vraag van jou; het is dus ook geen wedervraag. Ik reageerde op jouw stelling dat – blijkens reacties uit het verleden ook door anderen wordt gedeeld – hier vooral linkse mensen reageren. Mijn vraag die jouw irritatie oproept was een retorische vraag. Ik probeerde daarna zelf enkele logische verklaringen te verzinnen. Je moet zelf weten of je daarop reageert. Het zal wel weer als linkse arrogantie worden beschouwd, maar ik heb hier nooit geklaagd als mensen niet op mijn postings reageerden.
  @Zucht Dit is meer een vraag voor Harry en Hans. Zoals ik het zie doet WLZ zelf verslag van allerlei evenementen en gebeurtenissen in Zwolle, bijna altijd zonder enige politieke lading. Daarnaast kunnen mensen zelf artikeltjes insturen. Ook dat gebeurt veelvuldig zonder politieke lading. Er zijn echter enkele politieke partijen die WLZ als medium hebben ontdekt om hun verhaal te doen. Wellicht vooral linkse partijen, maar dat betwijfel ik eigenlijk. Zie ook vaak zat wat van de VVD. Maar ook dit is niet te verwijten aan WLZ, maar aan de partijen die geen stukjes inzenden.

 13. Bericht door D erk, op 10 maart 2012 om 18:20
  Erlray wederom weer veronderstellingen ach dat is een van de reden, kop in het zand he en je eigen verhaal promoten tsssssssssss

  Fijn he D erk dat de die linksen nog wat van zich laten horen, hoe sociaal zijn ze. Waar zijn je rechtse vrienden nou.:'(

 14. Ach Opletter, ik heb al eens eerder na een vergelijkbare klacht over het niet beantwoorden van vragen, geschreven dat Derk weinig te klagen heeft. Er wordt vaak op hem gereageerd. Dat beaamde hij (iig in mijn richting) toen ook.
  Ik kan het niet volgen allemaal. Zou het wel betreuren als hij niet meer reageert. Iedereen is meer dan welkom, wat mij betreft. Want ja, het moet eerlijker nietwaar….;)

 15. @Dame dank je voor de inhoudelijke reactie. Ik was niet van plan een discussie hier te gaan voeren, maar dat is dus wel wat ik bedoel inderdaad, op het sport en politie gedeelte na is een erg groot gedeelte van de gebeurtenissen waarover geschreven wordt afkomstig uit de subsidietrechter. Ik zie er ook even geen oplossing voor.

  Ikzelf vind politiek net zo interessant als dat het eerste kievitsei weer gevonden is. šŸ˜‰ Maar hoe dan ook, ik ga voor de nieuwsberichten en niet de reacties šŸ™‚ Leute ben off tijd voor kopje thee… šŸ™‚

 16. Energiebedrijf Essent steunt PvdA'er Diederik Samsom.

  Dat is grappig. Hoewel het twee weken geleden al op Twitter stond, schrijft NRC vandaag dat de campagneleider van Diederik Samsom senior adviseur Simon den Haak van energiebedrijf Essent is. Zijn slogan 'Nieuwe energie' heeft Samsom dus niet zelf bedacht. Het is afkomstig van Essent.

  Elsevier.nl schrijft:

  Een belangrijke lobbyist van energiebedrijf Essent is campagneleider van Tweede Kamerlid Diederik Samsom in de strijd om het PvdA-leiderschap. Samsom presenteerde deze week een werkgelegenheidsplan in de energiesector voor het noorden van Nederland, dat 10.000 banen moet opleveren.

  De lobbyist ontkent vanzelfsprekend iedere betrokkenheid bij het plan van Samsom. U en ik weten wel beter. Wilt u voortaan geen energie meer van Essent? U kunt hier opzeggen.

 17. Bewijsvoering dat Diederik Samsom puur en alleen de belangen van Essent behartigt is wel erg magertjes. Elsevier wekt meer een bepaalde suggestie.

  Overigens kan ik mij wel vinden in de politieke keuze van Samsom voor meer duurzame energie.

  Ten eerste vermindert het de afhankelijkheid van steeds schaarser, en dus duurder wordende, fossiele brandstoffen waardoor we feitelijk afhankelijk zijn van Poetin en een aantal sjeiks.

  Ten tweede is het aandeel van duurzame energie in de wereldeconomie groeiende en kan het dus een stimulans vormen voor de Nederlandse economie en werkgelegenheid.

  Ten derde was Nederland lang koploper en gidsland op het gebied van duurzame energie. Nederland is ver teruggevallen en is gepasseerd door Denemarken op het gebied van windenergie en Duitsland op het gebied van zonne-energie. In deze landen zijn hierdoor banen gecreƫerd die ook in Nederland hadden kunnen worden gecreƫerd.

  Ten vierde biedt duurzame energie meer kansen voor tweerichtingsverkeer in de energiehuishouding waardoor burgers en bedrijven meer grip krijgen op de stijgende energielasten.

  Ten vijfde vermindert duurzame energie de CO2- en fijnstofuitstoot wat ten goede komt aan de kwaliteit van leven en meer ontwikkelingsruimte biedt voor economische activiteiten zonder dat dit ten koste gaat van de ecologie en biodiversiteit.

 18. Laatste peiling 11-03-2012 van Maurice de Hond, tussen haakjes huidig zetelaantal in de Tweede Kamer:

  VVD: 30 (31)
  PVV: 23 (24)
  CDA: 12 (21)
  Totaal: 65 (76)

  PvdA: 19 (30)
  SP: 32 (15)
  D66: 15 (10)
  GL: 6 (10)
  CU: 6 (5)
  SGP: 3 (2)
  PvdD: 3 (2)
  50+: 1 (0)
  Totaal: 85 (74)

 19. De lobbyist ontkent vanzelfsprekend iedere betrokkenheid bij het plan van Samsom. U en ik weten wel beter. Wilt u voortaan geen energie meer van Essent? U kunt hier opzeggen.

  U weet het misschien wel beter, maar ik niet.
  Weet u ook waar ik mij kan aanmelden voor die energie van Essent?

 20. Maar je ziet dat de aanval op Samsom is ingezet. De vraag is hoe hij zich eronder houdt. Zijn eerste blunder (Wolfson) is al gemaakt. Hij zou niet de eerste zijn die bezwijkt onder het mediageweld. O.a. daarom heb ik meer vertrouwen in Plasterk. Die is wat stabieler en meer ervaren.

 21. @Dame, op 11 maart 2012 om 17:58

  De aanval (vanuit?) is inderdaad ingezet op Diederik Samsom. Zijn energie is zijn pluspunt maar zoals het zo vaak gaat ook zijn valkuil. De media vergroot het uit wat een goede test is voor PvdA leden of zij zelf bewust kiezen voor een kandidaat of zich laten beĆÆnvloeden door de media. Persoonlijk heeft Samsom mijn voorkeur boven Plasterk omdat hij meer in de samenleving staat terwijl Plasterk toch wat meer elitair overkomt. Volgende week vrijdag weten we het.

  De peilingen van Maurice de Hond geven wel aan dat het draagvlak voor dit kabinet in de samenleving tanende is.

 22. Ik denk dat Samsom het wel wint, gezien de peilingen. Hoewel Rita Verdonk zich toen danig daarin vergiste. Dan de wittebroodsweken en tegelijkertijd de vuurdoop.
  Dit kabinet doet het niet goed, alle cijfers wijzen de verkeerde kant op. De crisis komt van rechts, maar die lost het niet op. Op alle fronten kan de overheid het puin van de markt opruimen, of het nu om petflessen gaat of om de bankenhandel en -wandel
  Wat me nog meer zorgen baart is dat gestuurd wordt op verdeeldheid in de samenleving. We zullen er toch echt met Ɣlle inwoners iets van moeten maken.

 23. De PvdA leert het nooit, ze jojoƫn doormiddel van de tijdelijke media aandacht (verkiezing fractievoorzitter) een beetje in de peilingen, en meteen slaat de arrogantie weer toe. Nu is bescheidenheid bij de PvdA nooit de sterkste troef geweest, maar je zou toch denken dat er met de memorabele staat waarin de partij nu verkeert wel enige bescheidenheid in acht genomen mag worden. Maar niet bij de PvdA, die al weer met het karakteristieke zwaaiende vingertje links en rechts voorschrijft wie met hen mee mag spelen.

  De ā¤½blindeā¤ kandidaten voor het fractievoorzitterschap hebben niets geleerd van de afgelopen periode. Zo liet de kansloze kandidaat Nebahat Albayrak op een arrogante manier weten dat ze eventueel wou overwegen om met het CDA te regeren, maar dan wel zonder Maxime Verhagen, en liet (hoop in bange dagen?) Diederik Samsom weten dat de VVD niet goed genoeg was vanuit zijn verlichte geest, omdat deze partij naar zijn ā¤½bescheiden?ā¤ mening teveel naar rechts was opgeschoven. Het CDA?? dat wilde Samsom nog welwillend in overweging nemen, maar de verschillen waren eigenlijk wel erg groot. De nieuwe verlosser van de PvdA had ook nog een ā¤½meningā¤ over de SP; ā¤½De Partij van Roemer mag wel mee spelen, maar dan moet het wel iets aan het Europa-standpunt van de SP gebeurenā¤

  En wat moest er aan de ā¤½standpuntenā¤ van de PvdA veranderen als ā¤½lei(ij)dendā¤ partij(tje), volgens de ā¤½verlichteā¤ aspirant fractievoorzitters, helemaal ?????????? . NIETS!!!
  Wat een onvoorstelbare arrogantie van deze partij die op weg is om het vierde en/of vijfde partij(tje) van Nederland te worden, maar nog steeds in de veronderstelling verkeert dat er niets is veranderd sinds de jaren zeventig, en dat zij kunnen bepalen wie er wel of niet deugt in de landelijke politiek.

  Vanaf deze plaats: ā¤½PvdA, over 2 jaar veel succes in de oppositieā¤.

 24. Nee, dan de VVD, die ruilt grootmoedig al haar standpunten in zolang ze maar op het pluche mag blijven zitten. Geen principes, enkel pragmatisme tbv de macht. Ik begrijp heel goed de aantrekkingskracht op jou, VVDer, want dat past exact in jouw beeld van de politiek.
  Ik ben geen prinzipienreiter, maar hou wel van standvastigheid als het om de waarden gaat waar een partij voor staat. Voor mij staan visie en passie bovenaan het rijtje te waarderen eigenschappen bij een partij; bij jou macht.

 25. Het is goed voor een ā¤½beloftevolleā¤ jongeman als Diederik Samson dat hij de politiek is ingegaan, dan kan hij de rest van zijn leven blijven ā¤½belovenā¤ šŸ˜‰

 26. Zo heeft elke politicus zijn kwaliteiten, VVDer. De eeuwige grijns op het gezicht van jouw voorman heeft hem al ver gebracht. šŸ˜›
  Van een site over verkoopstrategieƫn (VDAB.be)

  De glimlach bij mensen is waarschijnlijk afgeleid van de ??grijns?? bij apen, die een teken is van angstige onderdanigheid. Met deze grijns geven apen te kennen dat ze geen bedreiging vormen. Uit de grijns bij apen is de glimlach bij de mens gegroeid die zegt dat we niets kwaads in de zin hebben en de ander aardig vinden.

 27. Het boek ā¤½De Heerserā¤ van Machiavelli wel eens gelezen, dan u moet u toch tot de conclusie komen dat ook in de hedendaagse politiek alles ondergeschikt wordt gemaakt aan macht. Ook de z.g. ā¤½prinzipienreiterā¤ die het verpakt in partijwaarden, maakt zijn persoonlijke moraal ondergeschikt aan zijn eigen machtsuitoefening. Het gaat om een subtiel spel waarbij andermans belangen zijdelings in het oog worden gehouden, juist omdat de macht dan effectiever kan worden gehandhaafd. 8)

 28. Gelezen Ć©n begrepen. Jij houdt niet van geschiedenis, heb je hier vaak aangegeven. Dat is jammer, omdat het altijd zaak is een schrijver in zijn tijd te plaatsen.
  Machiavelli pleitte in een situatie van tig Italiaanse stadstaatjes voor een eenheidsstaat met een sterke heerser. In onze tijd staat Machiavelli – terecht of onterecht – voor meedogenloze machtszoekers die het eigenbelang hoog in het vaandel hebben staan. Van Dale omschrijft het als "sluwe, gewetenloze staatkunde of toeleg waarbij het doel de middelen heiligt". Misschien spreekt het jou daarom zo aan, maar ik verzeker je dat er genoeg politici zijn die door idealisme gedreven zijn, ook in jouw partij. En dat wil niet zeggen dat streven naar macht niet aan de orde is, maar wel dat macht niet de enige drijfveer is, zoals jij zo hardnekkig uitdraagt.

 29. Natuurlijk is voor de ā¤½dromersā¤ onderons idealisme en democratie de drijfveer van onze politici om zich in te zetten voor het volk, daarom lees ik iedere morgen ook weer stomverbaasd in de krant wat ik nou weer wil.;D

 30. @de VVD`er, op 11 maart 2012 om 21:40

  Ik heb op dit politiek log eerder Machiavelli aangehaald als mijns inziens achterhaalde adviezen over de wijze waarop politiek kan worden bedreven. Dat kwam mij toen op veel kritiek van jou te staan. En nu heb je ??De Heerser?? zelfs gelezen.

  Machiavelli beschrijft in ??Il Principe?? hoe een alleenheerser in de 15de eeuw moet regeren.

  Volgens Machiavelli moet een vorst wiens koningschap zeer omstreden is, nooit nooit aarzelen om wreed te zijn tegen die mensen die tegen hem zijn gekeerd. De beste oplossing is volgens Machiavelli het vermoorden van tegenstanders, want als hij ze slechts berooft van hun goederen dan zullen ze altijd blijven proberen hem van zijn troon te stoten. Bovendien vergeten mensen volgens Machiavelli veel sneller de dood van een dierbare dan het verlies van land of geld. Als de vorst besluit om zijn tegenstanders om te brengen moet hij dit allemaal in Ć©Ć©n dag doen, want, zo zegt Machiavelli, mensen vergeten veel sneller een veel wreedheden die op Ć©Ć©n moment gebeuren, dan een langzaam proces waarbij hij ze stuk voor stuk omlegt.

  Een heerser moet zich nooit echt tegen laten houden in het begaan van wreedheden om orde te houden en zijn rijk in stand te houden. Het volk vergeeft hem namelijk veel sneller een paar gruwelijkheden die nuttig zijn voor de algemene zaak (bv. het martelen van verraders of ophangen van misdadigers) dan iemand die te zacht omgaat met zijn volk en dus toestaat dat opstandjes en misdaad onbestraft blijven. Als een vorst te zacht omspringt met zijn volk en het land komt in nood dan zal het volk zich onmiddellijk tegen hem keren want ??van mensen in het algemeen kan toch gezegd worden dat zij ondankbaar, wisselmoedig, huichelachtig, laf en hebzuchtig zijn ??. Als de vorst dan toch te zacht met zijn volk is omgegaan en het volk heeft laten vertrouwen op zijn ??vriendelijkheid en niet op zijn grootsheid?? , dan zullen ze tegen hem in opstand komen want het volk is bang voor iemand die zich als een streng heerser opstelt en beledigingen/opstanden met strenge hand uitroeit maar zal iemand die zwakke orde houdt niet respecteren. De liefde van een volk is toch redelijk constant omdat een groot deel direct of indirect van de koning afhankelijk is. De koning moet er echter zeer voor uitkijken dat hij niet wreed wordt gevonden door zijn volk, want, zoals al eerder is uitgelegd, als een heel volk in opstand komt dan kan de vorst het nooit tegenhouden. Een heerser moet dus alleen maar nadenkend en niet te vaak, mensen bestraffen, en dit ook alleen maar doen als er voldoende bewijs voor is.

  De koning moet altijd vermijden om door zijn volk gehaat te worden, zoals hierboven beschreven, maar hij moet ook zeker niet geminacht worden door de mensen. Een koning wordt geminacht als de mensen vinden dat hij laf, veranderlijk, lichtzinnig, verwijfd of besluiteloos is. Een koning moet dus altijd het laatste woord hebben en als hij eenmaal een besluit heeft gemaakt daar nooit op terugkomen. Het is namelijk beter voor een koning een niet zo goede maatregel in stand te houden dan veracht te worden.

  Als de vorst toch zich toch gehaat of geminacht maakt dan krijgt hij te maken met samenzweringen tegen hemzelf of tegen de staat. De vorst moet namelijk altijd onthouden dat hij hoe zeer hij ook een volk uitzuigt, het altijd genoeg middelen overhoudt om in opstand te komen, en hoe zeer hij het volk onderdrukt, de wil om wraak kan hij nooit vermoorden. Tegenover samenzweringen moet de koning zich gedragen als een vos of een leeuw, daarmee bedoelt Machiavelli dat hij tegen buitenlandse samenzweringen krachtig met zijn leger, zoals een leeuw, moet optreden. Hij moet echter voorzichtig als een vos binnenlandse samenzweringen tegengaan.

  De vorst hoeft zich nooit per se zich aan afspraken te houden, want zodra deze afspraken nadelig voor hem worden of hij heeft geen reden meer om ze na te komen dan moet hij dat vooral ook niet doen, want van dit soort afspraken heeft hij alleen maar last. Aangezien de mens slecht van natuur is zal het volk dus ook altijd snel geneigd zijn om het woord te breken, dus zullen ze van hun heerser niks beters verwachten. De vorst hoeft dus nooit echt oprecht en trouw te zijn, zolang hij het in de ogen van anderen maar lijkt, want mensen vertrouwen veel sneller dat wat in het algemeen gezegd wordt dan dat ze echt naar de daden van zo??n iemand gaan kijken. Wat er ook gebeurt de vorst moet altijd de volgende vijf dingen lijken : ??meelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig??1, want zolang hij dit lijkt zal hij dit in de ogen van het volk ook zijn.

  De vorst moet altijd bij anderen bekend staan als meelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig, want als dat zo is zal het mensen nooit opvallen dat hij zich niet aan zijn woord houdt want mensen geloven veel sneller wat ze horen van anderen dan wat ze met hun eigen ogen zien. Een vorst moet zijn woord altijd verbreken als de reden achter de gemaakte afspraak voor hem niet meer geldig is, of als de afspraak hem of zijn rijk schaadt.

  Dit betekent dus dat Machiavelli vond dat een vorst zich bezig moet houden met feiten en niet met de dingen zoals ze zouden moeten zijn. Een goede vorst regeert effectief, en krijgt op die manier steeds meer macht. Machiavelli predikt gƩƩn immoreel gedrag maar hij geloofde dat politiek niet beperkt kan blijven tot ethische overwegingen. Bovenal is Il Principe geen handleiding voor tirannen want Machiavelli erkent dat als het gehele volk niet instemt met de heerschappij van de betreffende vorst deze dan ook nooit kan werken. Het doel heiligt dus wƩl de middelen maar alleen als het volk ermee instemt.

  Maar als ik het goed begrijp is Machiavelli??s visie op politiek bedrijven de jouwe?

 31. VVDer.

  We zullen zien wat de toekomst zal brengen.Minder dan nu kan het zeker niet worden wat het beloven betreft.

  Was ons niet een Minister Presisident voor ALLE Nederlanders in de hoedanigheid van Mark Rutte himself beloofd?

  Was het niet Mark Rutte die 12.000 zorgbanen extra beloofde?
  Was het niet Mark Rutte die 3000 extra agenten beloofde?
  Was het niet Mark Rutte die beloofd niet te bezuinigen op het ??primaire onderwijsproces??. ?
  Was het niet Mark Rutte die beloofde de ,,,Banenkampioen,,, te worden?
  Was het niet Mark Rutte die tijdens zijn bezoek aan Obama riep dat jobs,jobs jobs,de boodschap was,maar intussen de werkloosheid gestaag oploopt?

  Om over de schrikbarende stijgingen in de zorg/huren/energie nog maar te zwijgen.
  Of is dit te rechtvaardigen met het invoeren van een burka verbod,en Nederland verheerlijkt is met 500 cavia-cops?

 32. @Dame, op 11 maart 2012 om 21:52

  Nog even en de VVD'er gaat hier nog beweren dat ook 'Mein kampf' interessante politieke inzichten bevat…

 33. Bericht door Dame, op 11 maart 2012 om 21:29
  De glimlach bij mensen is waarschijnlijk afgeleid van de ??grijns?? bij apen, die een teken is van angstige onderdanigheid. Met deze grijns geven apen te kennen dat ze geen bedreiging vormen. Uit de grijns bij apen is de glimlach bij de mens gegroeid die zegt dat we niets kwaads in de zin hebben en de ander aardig vinden.

  Wouter Bos had ik de naam al gegeven van eeuwige glimlach maar het ziet er nu naar uit dat de eeuwige glimlach vervangen gaat worden door een brulaap. Partij van de Apen?

  Goedenavond allen trouwens. Ben net terug van een gevaarlijke survival. Heb verder nog niks teruggelezen maar zal wel niet veel gemist hebben.

 34. @Zwolse, op 11 maart 2012 om 22:08

  Ik snap niet waarom er zoveel kritiek is op komende boekpublicatie van VVD-senator Sybe Schaap waarin hij parallellen trekt tussen het huidige Nederland en de jaren '30.

  Er zijn zoveel overeenkomsten: economische depressie, stijgende werkloosheid, aanpassingspolitiek, zwakke democratieƫn, groeiend populisme, het tot zondebok verklaren van complete bevolkingsgroepen, vijanddenken, toenemende onverdraagzaamheid.

 35. Bericht door ElRey, op 11 maart 2012 om 22:08
  @Dame, op 11 maart 2012 om 21:52
  Nog even en de VVD'er gaat hier nog beweren dat ook 'Mein kampf' interessante politieke inzichten bevat…

  Dat vind ik een misselijke suggestie. Zo leren we de linksen hier toch nog een beetje beter kennen. Een aantal van die linksen ken ik al. :(:(:(

 36. Jarenlang een open zenuw,Elrey, waarbij mensen te pas maar vooral te onpas vergelijkingen trokken met de jaren 30 en eigenlijk vooral de eerste 5 jaar van de jaren 40. Nu is het meteen 'godwin', ook als de parallel wel degelijk opgaat: "in het heden ligt het verleden en in het nu wat komen zal", leerde ik al in de brugklas.
  Nu vind ik dat je bij vergelijkingen wel moet beseffen dat sommige zaken op elkaar lijken, maar niet hetzelfde zijn. Generaals bereiden zich ook vaak voor op de vorige oorlog. Dat is dus iets om rekening mee te houden.

 37. Uit de ā¤½verhandelingā¤ over Machiavelli kan/mag u opmaken dat politiek gebaseerd is om aan de macht te blijven doormiddel van manipulatie, het z.g. verdeel en heers principe. De huidige politici hebben het boek schijnbaar goed gelezen, en brengen verschillende facetten uit de ā¤½verhandelingā¤ regelmatig in de praktijk. Er is door mij nooit aangegeven dat ik machtspolitiek onderschrijf, alleen stelde ik dat feit vast, maar op het log interpreteert men wel vaker een reactie op zijn eigen manier.

 38. ElRey.

  Omdat de citaten uit het boek ,,Het Rancuneuze Gif,,, de vinger op de zwerende plek legt?
  .

  Citaat.
  ā¤½Ik heb ernstige bedenkingen bij bepaalde ontwikkelingen bij de PVV. Ik wil daarover meer inhoudelijk debat, ook met de PVV zelf. Maar ik wil onze politieke samenwerking met die partij niet ter discussie stellen. Ook ik houd me aan de afspraken die in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt.ā¤

  Citaat.
  ā¤½De hedendaagse rancuneuze boosheid krijgt gevaarlijke effecten nu deze gepolitiseerd raakt en de publieke ruimte verovert. De Partij voor de Vrijheid is een uitgesproken exponent van dit proces. De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Er worden vijandbeelden gecreĆ«erd, beelden die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd. De vijand loert niet alleen van buiten, maar heeft ook complotterende handlangers in het eigen domein. Externe vijanden te over: de Europese Unie, buitenlandse arbeiders, allochtonen, maar voor alles de Islam en de representanten daarvan.

 39. Bericht door de VVD`er, op 11 maart 2012 om 22:27
  @Assie, hier moet je niet op reageren, de z.g. antifascisten, zijn juist de fascisten.

  Dat is mij inmiddels wel bekend VVD'er.;)

 40. @de VVD`er, op 11 maart 2012 om 22:23

  ā¤½De huidige politici hebben het boek schijnbaar goed gelezen, en brengen verschillende facetten uit de ā¤½verhandelingā¤ regelmatig in de praktijk.ā¤

  EENS immers ik constateer bij dit kabinet de volgende overeenkomsten met het gedachtengoed van Machiavelli:

  ā¤¢Volgens Machiavelli moet een vorst wiens koningschap zeer omstreden is, nooit aarzelen om wreed te zijn tegen die mensen die tegen hem zijn gekeerd.
  ā¤¢De vorst hoeft zich nooit per se zich aan afspraken te houden, want zodra deze afspraken nadelig voor hem worden of hij heeft geen reden meer om ze na te komen dan moet hij dat vooral ook niet doen, want van dit soort afspraken heeft hij alleen maar last.
  ā¤¢Aangezien de mens slecht van natuur is zal het volk dus ook altijd snel geneigd zijn om het woord te breken, dus zullen ze van hun heerser niks beters verwachten.
  ā¤¢De vorst hoeft dus nooit echt oprecht en trouw te zijn, zolang hij het in de ogen van anderen maar lijkt, want mensen vertrouwen veel sneller dat wat in het algemeen gezegd wordt dan dat ze echt naar de daden van zo??n iemand gaan kijken.
  ā¤¢Wat er ook gebeurt de vorst moet altijd de volgende vijf dingen lijken : ??meelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig??, want zolang hij dit lijkt zal hij dit in de ogen van het volk ook zijn.
  ā¤¢De vorst moet altijd bij anderen bekend staan als meelijdend, trouw, menselijk, eerlijk en godsdienstig (SGP), want als dat zo is zal het mensen nooit opvallen dat hij zich niet aan zijn woord houdt want mensen geloven veel sneller wat ze horen van anderen dan wat ze met hun eigen ogen zien.
  ā¤¢Een vorst moet zijn woord altijd verbreken als de reden achter de gemaakte afspraak voor hem niet meer geldig is, of als de afspraak hem of zijn rijk schaadt. (EU verdragen, internationale verdragen rondom mensenrechten)

  Uit jouw reacties wordt mij duidelijk dat jij het met Machiavelli eens bent dat politiek niet beperkt kan blijven tot ethische overwegingen.

  Echter zelfs Machiavelli erkende dat als het gehele volk niet instemt met de heerschappij van de betreffende vorst deze dan ook nooit kan werken.

  Het doel heiligt dus wƩl de middelen maar alleen als het volk ermee instemt.

  Wat dat laatste betreft gaat het volgens de peilingen niet zo goed met dit kabinet.

 41. Bericht door Dame, op 11 maart 2012 om 22:23
  Een aantal van die linksen ken ik al.
  ???

  Als je de reacties een klein beetje goed leest dan leer je ze steeds beter kennen.:(:(:(

 42. @Assendƶrper, op 11 maart 2012 om 22:36

  Een plaatje geĆÆnspireerd op het wereldberoemde werk van Mary Shelley. Om wat tegenwicht te bieden aan de Wet van Godwin.

  Like?

 43. Helaas is er weer geen inhoudelijke discussie mogelijk met de Heren assendorper en VVDer,die enkel en alleen willens en wetens andersdenkenden kunnen beledigen met termen als Partij van de Apen en fascisten.

  Als dit de maatstaf van het eigen kunnen is,heb ik in feite medelijden met ze,dat het respect en fatsoen hen onbekend is.

 44. @Assie, schijnbaar zijn hier enige reageerders er van overtuigd dat ze jou als ā¤½niet stemmerā¤ en mij als VVD sympathisant kunnen ā¤½rakenā¤ met negatieve reactie over de PVV.
  Wat een belachelijk idee, van deze onnozelen. šŸ™‚

 45. Respect en fatsoen zijn bij jou ook heeeeeeeeel ver te zoeken ten aanzien van andersdenkenden Zwolse. Denk daar aankomende nacht maar over na en misschien slaap je in het vervolg dan wel beter. Ik ga slapen. Trusten allen.

 46. En zo draaien we in kringetjes rond: waarom kritiek hebben op de uitlating van Elrey over Mein Kampf en vervolgens zelf mensen uitmaken voor fascist? Wat ge wilt dat u niet geschiedt….
  Ik heb hier al eerder een verhandeling mogen lezen over het nationaal-socialisme dat dezelfde wortels zou hebben als het socialisme. Van mij mogen mensen best vergelijkingen maken, maar wel zolang ze hout snijden en niet als stoplap. Daar gebruik Ć­k deze emoticon voor: šŸ™

 47. Bericht door Zwolse, op 11 maart 2012 om 22:43
  ****Helaas is er weer geen inhoudelijke discussie mogelijk met de Heren assendorper en VVDer,die enkel en alleen willens en wetens andersdenkenden kunnen beledigen met termen als Partij van de Apen en fascisten.

  Als dit de maatstaf van het eigen kunnen is,heb ik in feite medelijden met ze,dat het respect en fatsoen hen onbekend is. ******

  Wel eens van de uitdrukking ā¤½blinde vinkā¤ gehoord, m`n waarde Zwolse? Dan moet u de reactie van 22:08 eens lezen.

 48. VVDer.

  Niet uit het verband trekken,het ging hierover de ontstane commotie binnen de partij die jij omarmd van het boek ,,Het Rancuneuze Gif,,, van
  VVD-senator Sybe Schaap waarin hij parallellen trekt tussen het huidige Nederland en de jaren '30.

  Daarbij vind ik het nog onnozeler dat je van mening bent dat ik iemand zou willen ,,,raken,,,

 49. @Dame, op 11 maart 2012 om 22:21

  Ik zie historische parallellen en ik zie ook parallellen qua gedachtengoed tussen auteurs. Het blijkt dat er sprake is van een 'open zenuw'. Maar laten we niet vergeten dat na de Eerste Wereldoorlog men ook dacht ??dit nooit meer??.

  Rob Riemens schreef recentelijk nog een interessante verhandeling over ??De eeuwige terugkeer van het fascisme?? en ik ben het meer dan hartgrondig eens met StƩphane Hessels pamfelt ??Indignez vous!??.

  In het slechts 30 pagina's tellende Indignez vous! roept Hessel de Fransen op om zich te verzetten tegen het Frankrijk van Sarkozy en neemt hij de almaar toenemende sociale ongelijkheid in forse bewoordingen op de korrel. Hij haalt ook uit naar "de dictatuur" van de financiƫle markten, de onbarmhartige politiek ten aanzien van de sans-papiers en Roma's en hekelt de Franse houding tegenover Israƫl. Hessel propageert ondubbelzinnig een boycot van Israƫlische producten.

 50. Elrey, van mij mag je vergelijkingen trekken zolang die onderbouwd zijn en ook de verschillen met toen worden aangegeven. Ik begrijp best dat VVDer die opmerking over Mein Kampf niet waardeert (zwak uitgedrukt). Dat is iemand gemakkelijk wegzetten en bevordert de interactie hier niet, voor zover een inhoudelijke discussie mogelijk is, want meestal worden er alleen flauwiteiten gedebiteerd en stigmatiserende oerkingen geplaatst. Maar goed: blijven proberen.

 51. Bericht door de VVD`er, op 11 maart 2012 om 22:44

  @Assie, schijnbaar zijn hier enige reageerders er van overtuigd dat ze jou als ā¤½niet stemmerā¤ en mij als VVD sympathisant kunnen ā¤½rakenā¤ met negatieve reactie over de PVV.
  Wat een belachelijk idee, van deze onnozelen.

  Dat denk ik ook VVD'er. De PVV krijgt enorm veel aandacht hier terwijl geen enkele reageerder van dit log op die democratische partij stemt. Ik denk dat het allemaal frustratie is. Van die PVV lig ik niet wakker maar dat doe ik van geen enkele partij trouwens. Ik krijg ook geen heerlijke dromen van de nieuwe PvdA-lijderT.;D;D;D

 52. @Dame 22:53 Er mogen hier vergelijkingen gemaakt worden zoveel men wil, maar dan graag zonder verwijzing naar mij. Hierin wordt een bepaalde suggestie gewekt, door je linkse vrindje, maar dat is in jou optiek natuurlijk niet relevant, nietwaar.

 53. Ik schreef laatst al: ik heb hier maar Ć©Ć©n'"vrind(je)" en dat ben jij.:P Toch verdriet me je stelling, omdat ik om 23.00 uur me heel duidelijk heb uitgesproken tegen dit type opmerkingen.

 54. @Dame op 11 maart 2012 om 23:00

  Het is eerder puur en alleen een kwestie van persoonlijke interpretatie.

  Dat ging eerder al mis toen ik zijn gedachtengoed ludiek vergeleek met dat van de tegenpartij en daaraan toevoegde ā¤½want om de nazi??s er nu elke keer bij te halen ??ā¤

  Nu gaat het opnieuw mis.

  De VVD??er propageert dat politiek alleen draait om macht. Dan hoeft hij niet zo kleinzerig te reageren als ik auteurs aanhaal bij wie dat ook centraal stond.

  In de ??Realpolitiek?? van Bismarck die ik eerder aanhaalde kon de VVD??er zich helemaal vinden en hij hanteerde ??realpolitiker?? zelfs als geuzennaam.

  Het uitgangspunt van een inhoudelijke discussie onderschrijf ik, maar ik dacht dat, dat ook wel duidelijk naar voren komt uit 95% van mijn reacties. Wat die resterende 5% betreft, ook ik ben niet volmaakt en keer niet altijd de andere wang toe.

 55. Bericht door de VVD`er, op 11 maart 2012 om 23:10
  @Dame 22:53 Er mogen hier vergelijkingen gemaakt worden zoveel men wil, maar dan graag zonder verwijzing naar mij. Hierin wordt een bepaalde suggestie gewekt,

  Bericht door de VVD`er, op 11 maart 2012 om 22:27
  @Assie, hier moet je niet op reageren, de z.g. antifascisten, zijn juist de fascisten.

  Dan zou het je sieren om deze stelling zelf ook te hanteren,nietwaar?

 56. @Zwolse op 11 maart 2012 om 23:24

  Inderdaad. De crisis kwam van rechts, het gejank op dit politieke log ook:

  De Ć©Ć©n verwijt de redactie van weblogzwolle dat ze ??superlinks zijn?? en ??andere geluiden weren??. De ander meent voortdurend voor nazi te worden uitgemaakt. :'(:'(:'(

  Boter op hun hoofd hebben ze met hun reacties die vol staan met vijanddenken. Wat kom je hier doen dan? Ff lekker zuigen? Daar heb je toch geen toetsenbord voor nodig als je een stoere jongen, ferme knaap bent.

  Inhoudelijke discussie(s)? Met sommige mensen wel, maar met een aantal valt geen enkele inhoudelijke discussie te voeren.

  Zo ik ben er voor vandaag wel ff klaar mee.

  Welterusten!

 57. Elrey, je merkt nu al aan de reacties dat ze niet gaan over de inhoud,maar over de vorm. Alleen daarom kun je beter niet dat soort verwijzingen maken. Maar ook daarbuiten: we weten allemaal wat voor een afschuwelijk regiem uit het nationaal-socialisme is voortgekomen en welke gruweldaden deze heeft begaan.Ik snap wel dat het mensen raakt wanneer we al te lichtvaardig parallellen trekken.
  Niettemin vind ik dat je wel een parallel mag trekken, mits goed onderbouwd. Waarom niet? Dat gebeurt met andere tijdvakken ook. Er is al eerder gewezen op de gelijkenis tussen de jaren 30 en nu. Ook toen kwamen er populistische antiparlementaire partijen op die spraken van het "kletsparlement". Die partij had wel zetels in het parlement, was democratisch gekozen maar deed er alles aan om zich af te zetten tegen onze parlementaire democratie. Dat hoor ik Wilders ook doen als hij zich profileert als "onHaags" (terwijl hij al een eeuwigheid onderdeel is van "Den Haag". Ook ondergraaft Wilders regelmatig onnodig het gezag van de rechterlijke macht en allerlei andere instituties. Ik heb laatst een artikel aangehaald waarin dat beschreven werd als "totalitaire democratie": het politiseren van alle facetten van de samenleving. Ik vind dat griezelige zaken, waarvan ik vind dat we alert moeten blijven dat er niet geknaagd wordt aan de wortels van onze democratie met haar uitgebalanceerde checks and balances. Dat ik het "griezelig" vind, komt mede door de historie. Als we vier mei zeggen "nooit weer", "nie wieder", dan moet je daaraan ook invulling geven.

 58. Nog even een uitsmijter voor het slapen gaan: Het verschil tussen de PvdA en de maffia is dat de maffia georganiseerd is. ;D

 59. @Dame op 11 maart 2012 om 23:36

  Reken maar dat ik wel invulling geef aan 'dit nooit weer'. Als de NVU in Zwolle komt demonstreren of als hier pleidooien worden gehouden voor waardeloze politiek.

  Het gaat bij mij nooit om de vorm, maar om de inhoud.

 60. Elrey en Zwolse hebben wel een punt,VVDer. Huilerig en klagerig doen bij pikante opmerkingen van anderen, maar jezelf geen enkele beperking opleggen. Wat zeggen ze ook alweer over de grootste pestkoppen? Dat die zelf nergens tegen kunnen? Lijkt hier ook op te gaan.

 61. Daarom waardeer ik jouw bijdragen ook bijzonder Elrey: die geven dit pollog een oppepper dat het goed kon gebruiken, want door al dat getreiter en gekat ontstaat er geen goede discussiesfeer.

 62. VVDer.

  Er staan nog wat inhoudelijke vragen open,graag zou ik ook jou visie over het matige leiderschap vanwege onderstaande item willen vernemen.

  Bericht door Zwolse, op 11 maart 2012 om 22:08

  di 13 mrt 2012, 07:14
  'PVV-meldpunt schaadt economie'

  BRUSSEL – Het PVV-meldpunt voor overlastgevende Oost-Europeanen schaadt volgens EuroparlementariĆ«r Hans van Baalen (VVD) de Nederlandse economie.

  ā¤øNa de Fitna-film speelt Geert Wilders weer met vuur en brengt opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven in gevaarā¤, waarschuwt Van Baalen.
  Vandaag debatteert het EU-parlement in Straatsburg over het meldpunt. Premier Rutte sloeg een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn af.
  De Poolse Europarlementariƫr Jacek SaryuszWolski is zo kwaad over het meldpunt dat hij oproept tot een boycot van Nederlandse producten. Zo wil de Pool dat zijn landgenoten niet meer bij Shell tanken, Heineken mijden en geen TomTom als navigatie nemen.

 63. "Ballonvaarder

  VVD-senator Sybe Schaap schreef een boek waarin hij de methoden van de PVV vergelijkt met die van de nationaal-socialisten in de jaren dertig. Geert Wilders, die het boek niet gelezen heeft, twitterde per omgaande dat de vergelijking ziekelijk en de schrijver niet goed bij zijn hoofd is.

  Bij sommige mensen vervangt Twitter het denken. Ze zitten als het ware altijd met de hand op de knop, klaar voor weer een fout antwoord.

  Schaap wil, zegt hij in NRC Handelsblad, graag een inhoudelijk debat met de PVV over de bedenkelijke ontwikkelingen binnen die partij.

  Dat zal hij niet krijgen. Net als jihadisten en andere extreme groeperingen houdt Geert Wilders zich schuil op internet. Niets of niemand krijgt hem uit die virtualiteit te voorschijn. Hij is veilig achter die digitale muur van nullen en enen, hij strijdt niet met open vizier maar beperkt zich tot de strategie van de uitval. Wilders bedrijft guerrillapolitiek, het debat is open terrein voor hem, hij is ongedekt, het kan hem slechts schaden.

  Je kunt je afvragen waar Wilders zou zijn zonder internet. Hij heeft al vroeg de voordelen van het medium ingezien en buit ze als enige Nederlandse politicus optimaal uit. Op internet, meer specifiek: op Twitter, hoeft een gedachte niet te worden uitgewerkt, 140 tekens volstaan. Met Geert Wilders gingen we het politieke tijdperk van de jij-bak en de beschimping binnen. Het aforistische. Die cultuur van internet valt samen met de cultuur van de PVV.

  De grens tussen het smadelijke denken en het smadelijke zeggen is vervallen, de terughoudendheid die met wellevendheid en een zekere beschaving verbonden was, wordt nu algemeen geassocieerd met meel in de mond en zelfs leugenachtigheid.

  Mark Rutte liet weten niets te zien in vergelijkingen tussen de PVV en de jaren dertig. ??Wij zien die link niet.?? Hij vermeed het woord fascisme. Ook in ontkennende zin blijft dat woord toch een beetje aan je kleven.

  Wie ??wij?? zijn liet hij in het midden.

  Zijn partij kan hij niet bedoeld hebben, want het ging nu juist om een prominent partijlid dat wƩl een verband zag tussen de PVV en de nationaal-socialisten.

  Misschien bedoelde hij zijn regering, die meer en meer gegijzeld wordt door de strenggelovigen van de SGP en de radicalen van de PVV.

  Tussen die twee politieke extremen zweeft de premier ?? ijl, gewichtloos. Lucht is zijn element. Zijn vrolijke gesnater, de kwinkslag, de niksige olijkheid: lucht. Mark Rutte is een ballonvaarder, hij heeft het gewicht van zijn liberale principes afgeworpen om op te stijgen naar de hoogste regionen van de macht."

  Bron: Column Tommy Wieringa in gratis dagblad De Pers.

 64. Tja, dat krijg je dan Open brief en stopzetting lidmaatschap[/url]

  Authentiek is niet wat het [/url]

  Hoeveel spagaten kun je tegelijk maken?

  En Sybe Schaap? Geen kwaad woord over Sybe, de filosoof, de boer in aardappels en uien, de voorzitter, de charmeur, de vriend van Havel….pff mag ik 3 A4-tjes volschrijven over de man (ex D'66) met wie je heerlijk over politiek kon discusseren. Hij gaf in Theehuis de Agnietenberg zeer toegankelijke lezingen over filosofie. Hij is een jaar of 10 onze dijkgraaf geweest. Kende zijn PVV-mening, is nog besproken in een interview dat ik een paar jaar geleden met hem had.

  Ben eens bij hem thuis geweest (op zijn hoeve) en hij is op mijn afscheid geweest in "De Barones". Nee, ga niet schrijven welke dame(s) hij wel leuk vond
  De man die al ver voor Fortuyn repte over "Ressentiment" en er veel over heeft geschreven.
  Een hele goede diplomaat voor NL in het buitenland. Goede relaties met de Koninklijke familie. Was een (zeker door mij) gehoopt MP geweest. Maar is geen fan van populisme. Dan deze meneer

  Zoals hierboven als beschreven

  Rutte verklaarde weer prompt dat hij niets met historische vergelijkingen ophad……Voor een gediplomeerd historicus is dat een opmerkelijk standpunt, want aansprekende geschiedschrijving bestaat deels bij de gratie van vergelijkingen – om aan de hand van verschillen en overeenkomsten het verleden voor het heden begrijpelijker te maken. De jaren dertig en de NSB: zij vormen inmiddels een even groot taboe in de Haagse politiek als de Armenocide in de Turkse en Vichy lang in de Franse. Maar natuurlijk wordt straks op 4 mei wel plichtmatig De Oorlog herdacht. Wat wil Rutte daar herdenken, als hij geen lessen leren wil?

  Een paar helden daden

  De Vrijdenkersruimte gesloten, Nederlandse expats in New York straks uitgeburgerd en Rutte als popster binnengehaald bij de jeugd van de SGP: wat zou Jeanine Hennis-Plasschaert daarvan vinden? En Neelie Kroes?
  Daar is dan nu de afwerende reactie van de VVD-partijtop op het boekje van VVD-senator Sybe Schaap, Het Rancuneuze Gif, bijgekomen. Vanwege het Catshuisberaad zou er zelfs getracht zijn de publicatie te vertragen.

 65. Onbegrijpelijk dat er vanuit de liberale hoek niet meer vraagtekens worden gezet bij woorden en daden van Rutte. Het moet toch pijn doen bij al die vrouwelijke en/of samenwonende wethouders en gedeputeerden die om die reden niet in hun kandidatuur gesteund werden door SGP-fracties, dat hun eigen 'liberale' voorman staat te juichen bij de SGP-jongeren en spreekt over de vele overeenkomsten in beider gedachtengoed. De uitverkoop van de liberale beginselen. Anderzijds zijn ze misschien zozeer te spreken over de vergrote mogelijkheden om met 130 km/u over de snelweg te razen dat ze hem dit vergeven.

 66. Heerlijk de 130km, ben zeker 6 min. eerder op plaats van bestemming, heb speciaal een elektrocar voor gekocht. Milieu, weet je wel. 8) :):)

 67. Ach gutte toch, nu gaat het linkse smaldeel het zelfde doen wat ze de PVV verwijten, groepen in de samenleving uitsluiten. Dat is discriminatie!!! šŸ˜®

 68. Bericht door Zwolse, op 13 maart 2012 om 07:51
  VVDer.

  Er staan nog wat inhoudelijke vragen open,graag zou ik ook jou visie over het matige leiderschap vanwege onderstaande item willen vernemen.

  Bericht door Zwolse, op 11 maart 2012 om 22:08

  di 13 mrt 2012, 07:14
  'PVV-meldpunt schaadt economie'

  BRUSSEL – Het PVV-meldpunt voor overlastgevende Oost-Europeanen schaadt volgens EuroparlementariĆ«r Hans van Baalen (VVD) de Nederlandse economie.

  ā¤øNa de Fitna-film speelt Geert Wilders weer met vuur en brengt opdrachten voor het Nederlandse bedrijfsleven in gevaarā¤, waarschuwt Van Baalen.
  Vandaag debatteert het EU-parlement in Straatsburg over het meldpunt. Premier Rutte sloeg een uitnodiging om hierbij aanwezig te zijn af.
  De Poolse Europarlementariƫr Jacek SaryuszWolski is zo kwaad over het meldpunt dat hij oproept tot een boycot van Nederlandse producten. Zo wil de Pool dat zijn landgenoten niet meer bij Shell tanken, Heineken mijden en geen TomTom als navigatie nemen.

  Tevens is Mark Rutte hedenmiddag sterk veroordeeld door de EC over zijn houding aangaande dit item.

  VVDer.
  Ook zou ik hier wel jou mening over willen lezen .

  Of zijn al deze vragen te pijnlijk?

 69. Wat een treurigmakende discussies hier en dan met name door VVD'er, weken- nee maandenlang tegen alles schoppen en tieren wat zogenaamd of feitelijk links is en als hij zelf op cynische wijze wordt benaderd is meneer beledigd, heel apart en vooral hypocriet….Wanneer gaan jullie het weer over politiek hebben?

 70. Ik kan me niet ontrekken dat hier op zijn minst de schijn wordt gewekt dat Min. Uri Rosenthal de opdracht/eis , de agenda van SGP en PVV volgt,in ruil voor?

  Nederland wekt opnieuw ergernis Europese Unie over Israƫl

  De Nederlandse regering sluit zich als enige niet aan bij de kritiek van EU-landen op geweld van Israƫlische kolonisten. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Deze ongebruikelijke positie heeft tot grote ergernis geleid bij diverse Europese landen.

  Het is bijzonder dat minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) zich zo expliciet tegen de Europese aanpak keert, maar het past in een patroon. Rosenthal stelt zich in Europees verband steeds nadrukkelijker op als bondgenoot van IsraĆ«l. Niet eerder leidde die opstelling tot een geĆÆsoleerde Nederlandse positie.

  EU-rapport signaleert ??alarmerende toename?? geweld kolonisten
  In een geheim rapport van de Europese diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah, signaleren diplomaten een ā¤½alarmerendeā¤ toename van het geweld door kolonisten. Ze schrijven onder meer dat de IsraĆ«lische nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht en dat die een twee-statenoplossing ā¤½onmogelijkā¤ maken. Cijfers van de Verenigde Naties laten volgens het rapport zien dat het aantal aanvallen door kolonisten tegen Palestijnen in 2011 verdrievoudigd is tot 411.

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet via de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Ramallah weten dat het primaat voor deze kwestie in Brussel ligt en dat Nederland derhalve een ā¤½algemeen voorbehoud op de gehele tekstā¤ maakt. Onderaan het Europese rapport staat dit ook vermeld: ā¤½NL places a general reserve on the document.ā¤ Dat is ongebruikelijk. Rosenthal passeert daarmee in feite zijn eigen uitgezonden diplomaten.

  ??Hardste Nederlandse opstelling ooit??
  VVD-Kamerlid Han ten Broeke gaat ervan uit dat Nederland zich alsnog zal inzetten voor een gemeenschappelijk EU-standpunt. Ten Broeke: ā¤øHet gebruik van geweld door kolonisten moet vanzelfsprekend veroordeeld worden.ā¤

  Diplomaten wijzen erop dat alle [21] Europese vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah de kritiek op IsraĆ«l onderschrijven. Een Europese diplomaat: zegt over de Nederlandse houding in Europa: ā¤½Wat we waarnemen is de hardste Nederlandse houding ooit, een houding die in wezen overeenkomt met de hardste opstelling binnen IsraĆ«l.ā¤

  Een IsraĆ«lische regeringsmedewerker noemde het Europese rapport op de website EUobserver ā¤øonacceptabelā¤ vanwege het eenzijdige karakter ervan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het voorbehoud ??procedureel?? en zegt dat beleidsvorming in hoofdsteden of in Brussel moet plaatsvinden.

 71. Lieve ā¤½linkseā¤vriendinnen en vrienden jullie hebben mij overtuigd, ik heb mij vandaag bekeerd tot het ā¤½linkseā¤ geloof. Ik heb mij hier jaren tegen verzet, maar ik heb het licht gezien.ā¤Halleluja, geprezen zij het socialisme!ā¤ Weg met deze gure rechtse coalitie en zijn grijnzende MP, terug naar solidariteit en erbarmen met de zwakkeren in onze samenleving. Wat heeft deze coalitie nu bereikt, ze zijn niet verder gekomen dan een caviapolitie en de maximumsnelheid verhogen naar 130km p/u, ik weet nu zeker dat de linkse oppositie (onder leiding van onze Diederik?) ons terug kan voeren naar een land van melk en honing. Die neoliberalen verrijken zich over onze rug, dat moet stoppen, aanpakken die rijken terug naar eerlijk delen. Zoals onze Plasterk al aangaf, een miljonairtaks van 75% en het aanpakken van de villasubsidie en gelijktijdig afbouwen van de HRA, met dat geld zijn belangrijkere zaken te doen. Dat is de juiste toonhoogte, heel wat beter dan het slappe gezwets van de huidige coalitie, die willen bezuinigen op al onze verworvenheden.

  Nu eindelijk mijn ogen geopend zijn hoop ik dat jullie mij doormiddel van veel postings verder willen onderrichten in het echte ā¤½geloofā¤, en mij op het spoor willen zetten die leid naar het pure idealistische socialisme. Uiteraard mijn oprechte excuus voor de nare woorden die ik naar jullie gebezigd heb, maar ik was verblind door het neoliberalisme, maar ik heb eindelijk het juiste pad gevonden: ā¤½Halleluja, geprezen zij het socialisme!ā¤

  Lieve vriendinnen en vrienden ik voel mij herboren. ā¤½halleluja!!ā¤

  Jullie (EX) VVD??er, ā¤½maar nu een rondborstige aspirant socialist.ā¤

 72. Ik heb nog wel een vraagje; moet ik contributie betalen, nu ik mij heb aangesloten bij het enige oprechte ā¤½geloofā¤ op dit log?

 73. Halleluja Assie, de ā¤½linkseā¤ vrede zij met u. Ik heb het licht (avondrood) gezien, innerlijke krachten hebben mij vandaag op het juiste pad gebracht. De ā¤½linkseā¤ argumentatie van mijn (log) genoten hebben mij overtuigd van mij dwalingen. Halleluja, ā¤½geprezen zij het socialisme, vervloekt zij het neoliberalismeā¤ Assie, ik hoop dat ik jou als ā¤½niet stemmerā¤, kan verlokken tot het ā¤½geloofā¤ van het pure idealistische socialisme., er is vandaag een nieuwe wereld voor mij open gegaan. Halleluja!! šŸ˜€

 74. Hoepel maar mooi op met dat nieuwe "geloof" van jou.:D Ben niet links en ook niet rechts en sta dus met beide benen stevig op de grond.;)

 75. ELRey, 20:17 Mijn oprechte nieuwe ā¤½linkseā¤ bond(lot)genoot, die foto ontroerd mij, het is een neefje van een oudtante van mij, die getrouwd was met een oom van mijn nicht, die nadat ze gescheiden was weer hertrouwd is met en muzelman die vier vrouwen had, maar nadat hij zich bekeerd had tot het hindoeĆÆsme haar heeft verstoten. Nadien is zij getrouwd met de achterneef van Sadam, die weer de grootvader was van mijn achternicht. Daarna ben ik een beetje de weg kwijt geraakt in het familie album, maar dat zal je mij niet kwalijk nemen, als nieuwbakken aspirant van het pure ā¤½geloofā¤ šŸ˜€

 76. Assie 20:25 Jij staat niet met beide benen stevig op de grond, het drijfzand als je geen ā¤½pure linkseā¤ overtuiging hebt. Hoe kan je leven zonder baken van licht (avondrood) in deze kille grauwe wereld van de neoliberalen, die ons pure socialistische leven tot een hel maken. Zonder innerlijke overtuiging van het ware ā¤½linkseā¤ geloof blijf je zoekende naar je bestemming. Ik heb het vandaag gevonden ā¤½halleluja!ā¤ šŸ˜€

 77. Gewoon blijven ademhalen VVD'er. Ben wel blij voor jou dat jij het "ware geloof" hebt gevonden. Straks mag jij ook villabelasting betalen en misschien ook nog wel 75% belasting over de top van jouw inkomen. Sterkte met je nieuwe "geloof".:D

 78. Plasterk staat nu voor in de peiling onder potentiƫle PvdA-kiezers. Wellicht een gevolg van het debat gisteren bij P&W. Ik vond hem ook erg sterk en meer senioriteit en verbindend vermogen tonen, hoewel ik Samsom ook goed vond. Ik ben benieuwd, vrijdag de uitslag.
  De nieuwe fractievoorzitter kan meteen aan de slag, want binnenkort zal het kabinet met zijn voorstellen moeten komen of met zijn ontslagbrief als ze er niet uitkomen.

 79. Goh Assie, 75% belasting-villabelasting, ik geloof dat ik al weer genezen ben van het `ware geloof`, het zal het voorjaar wel zijn, of ik heb vandaag iets vreemds gegeten. Gewoon blijven ademhalen zeg je, even flink doorzuchten, en daar is het weer het heerlijke neoliberale gevoel.
  Eigen broek ophouden, subsidieloos, realistische kijk op de het politieke theater, balen van het `linkse`gedram en eigenlijk kan ik nog wel een A4 volschrijven. Halleluja, ik ben weer normaal! šŸ˜€

 80. @Dame, op 14 maart 2012 om 21:48

  Ik vond Pauw & Witteman gisteren slechte debatleiders. Samsom werd voortdurend in de rede gevallen, als enige aangesproken op z'n zwakke punt, de affaire Wolfsen werd nog even teruggehaald etc.

  Wat vond jij ervan?

 81. PVV neemt boete voor ontbreken jaarverslag voor lief

  DEN HAAG – De PVV zal zich niet houden aan de verplichting een jaarverslag in te leveren waarin staat welke giften de partij heeft ontvangen.

  De boete van 25.000 euro die hierop staat, zal de PVV voor lief nemen. Dat zei PVV-Kamerlid Hero Brinkman woensdag in de Tweede Kamer.

  De Kamer sprak over de wet die politieke partijen verplicht giften boven de 4500 euro openbaar te maken. Brinkman ziet dit als een "anti-PVV-wet" omdat deze partij de identiteit van donateurs wil beschermen. Eerder kondigde Brinkman aan de mazen van deze wet op te zullen zoeken.

  De Kamer sprak over de wet die politieke partijen verplicht giften boven de 4500 euro openbaar te maken. Brinkman ziet dit als een "anti-PVV-wet" omdat deze partij de identiteit van donateurs wil beschermen. Eerder kondigde Brinkman aan de mazen van deze wet op te zullen zoeken.

  Lekker transparant! Iets te verbergen misschien?

 82. Ik heb – dankzij een voetbalfanaat in huis šŸ˜® – alleen het laatste stuk gezien. Vond ze daarin allemaal wel goed overkomen (zelfs Luts), behalve Van Dam. Die heeft nog teveel neoliberale veren. Ik zie het als een mooi podium voor de PvdA om de eigen visie neer te zetten. Dat gebruikten ze allen. Plasterk kwam op mij het best over, hij is slim en kan het goed brengen. Hij heeft wel zijn elitaire intellectuele imago tegen. Ik kan dus niet echt oordelen over het debat, maar geloof je zondermeer. P&W hebben zich vaker slechte debatleiders getoond die teveel invloed hebben op de mogelijkheden van een kandidaat om zijn/haar ideeĆ«n goed naar voren te brengen. Helaas een gewoonte waar meer presentatoren aan leiden. Ze zien in de rede vallen, doorborduren op oninteressante lijntjes waarschijnlijk aan voor kritisch vermogen.

 83. Nee Dame, saampjes met beide pootjes aan de grond. Ik ga nu even kijken naar de holocaust die in het Midden Oosten aan de gang is in de naam van Allah.:o

 84. Stadshagenees 13:35

  Ach Stadshagenees, ik zit te dubben of ik hier uitgebreid op moet reageren, maar ik zal het maar niet doen, want dan krijg ik weer een huilverhaal van jou over treurigmakende discussies. Maanden niet gezien, maar natuurlijk wel stiekem meegelezen. En zoals het een hypocriet iemand als jij betaamt die zich in het ā¤½linkseā¤ geloof heeft aangemeten, selectief ā¤½linksā¤ lezen. Halleluja, er is nog (misschien?) redding voor u. šŸ˜€

 85. Niet reageren is dan ook echt niet reageren en dan geen halfslachtige nietzeggende reactie geven om toch nog even het laatste woord te willen hebben, VVDer. Dat is slap.

 86. ā¤½UITGEBREIDā¤ reageren, lieve Dame. Het blijkt maar weer eens, echt goed lezen is niet voor iedereen weggelegd. ;D

 87. De non-reactie van Stadshagenees was wel klasse, niet waar Dame? Dezelfde toonhoogte geeft altijd een leuk liedje, vooral als het iemand is van dezelfde club. Maar er is altijd wel een excuustruus te vinden, dat wat krom is recht praat.

 88. Hoe komt Wilders aan zijn geld?

  Vrij Nederland heeft in 2009 al eens een artikel daarover geschreven. Zo lang Wilders het niet tegenspreekt houd ik het daar maar op:

  Van extremistische Amerikaanse en Israelische groeperingen!

 89. @bernard, op 15 maart 2012 om 00:47

  De Tweede Kamer sprak gisteren over de wet die politieke partijen verplicht giften boven de 4500 euro openbaar te maken. Al een paar jaar pendelt het wetsontwerp Financiering van Politieke Partijen op en neer tussen het kabinet en de Raad van State.

  Hero Brinkman noemt dit een ā¤½anti-PVV-wetā¤. Waarom? Omdat de PVV de identiteit van zijn donateurs wil verbergen. Dit zijn inderdaad Amerikaanse en Israelische rechts-extremistische organisaties.

  Voor niks gaat de zon op. In ruil voor deze financiƫn behartigt Geert Wilders hun politieke agenda.

  Geert Wilders is geen volksvertegenwoordiger maar een zzp??er die op de loonlijst staat van rechts-extremisten.

  Door de (effecten van de) crisis is er al een tijdje wat minder te doen over moslims. De PVV speelde de zwarte piet toe aan de Grieken. Nu is het de beurt aan de MOE-landers (arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa).

  De PVV is een bedreiging voor onze democratie. Zo wordt voortdurend de autoriteit en integriteit van het rechtsprekend orgaan ter discussie gesteld. Daarmee wordt Ć©Ć©n van de drie pijlers onder het fundament van de trias politica ondermijnd.

  De PVV heeft ook een meldpunt opgericht onder het motto: 'Verminder de hinder, meld het hier!'. In de eerste dagen zegt de PVV meer dan veertigduizend reacties te hebben gehad (overigens een oncontroleerbare claim). Er is met veel verontwaardiging op dit meldpunt gereageerd.

  De verontwaardiging is terecht. Het is ronduit gevaarlijk als een politieke partij informatie gaat inwinnen die hoogstens voor de politie relevant is. Er is in dit land een goed georganiseerd politieapparaat dat openstaat voor tips over misstanden en crimineel gedrag.

  De PVV trekt met het meldpunt feitelijk oneigenlijke taken naar zich toe en vormt daardoor een staat in een staat.Dat is een totaal verkeerde invulling van het takenpakket van een politieke partij. Deze actie is een directe aanslag op de soevereiniteit van de Nederlandse natie.

  De meeste politieke partijen hebben zich van dit meldpunt gedistantieerd. Premier Rutte houdt zich tot ergernis van de oppositie en regeringspartij CDA op de vlakte – hoewel het CDA zelf ook niet onverdeeld afstand neemt. De ambassadeurs van tien 'MOE-landen' hebben verontwaardigd gereageerd. Inmiddels is Nederland in hoog tempo bezig om de paria van Europa te worden.

  De EU kan onmogelijk accepteren dat de Nederlandse regering, dat in de jaren ??90 de Schengen-akkoorden ondertekende waardoor het vrij verkeer van personen, goederen en diensten mogelijk werd, zich niet distantieert van dit meldpunt en denkt weg te komen met een strenger migratiebeleid binnen de EU.

  Daarnaast plaatst het huidige kabinet Nederland internationaal buitenspel door te denken dat het zich met een eigen strenger asielbeleid kan onttrekken aan verdragen die betrekking hebben op mensenrechten en de opvang van asielzoekers. Let wel dat vorig jaar nog geen 12.000 mensen asiel aan hebben gevraagd. Is dat een ??tsunami van asielzoekers?? voor een land met meer dan 16 miljoen inwoners?

  De PVV is altijd al tamelijk lenig geweest in het aanwijzen van vijanden. Maar dit initiatief overtreft alles. Nu gebruikt ze een door haar zelf opgeroepen vijandbeeld om de democratie te ondermijnen.

  De PVV creĆ«ert twee vijandbeelden tegelijk. Tegen de Oost-Europeanen natuurlijk, maar ook de vijandschap van een politieke beweging die de rechterlijke en uitvoerende macht uitdaagt en bekritiseert door hun taken – opsporing, veroordeling, handhaving – over te nemen. De suggestie is dat we twee vijanden hebben: de Polen die van buiten op ons af komen en de slapjanussen in Nederland die ons niet beschermen.

  Het mechanisme is simpel en helaas vaak effectief: je creƫert een externe vijand en wint het daardoor van interne tegenstanders 'die de vijand niet willen zien', je weet wel die ??linkse theedrinkers??.

  Wie de externe vijand is doet er nauwelijks toe. De afgelopen jaren waren het eerst de economische gelukszoekers uit de Arabische wereld, later werden diezelfde personen ervan beschuldigd dat ze een gewelddadige ideologie hadden, daarna kwamen de luie Grieken en nu de goedkoop klussende Polen, die crimineel, alcoholistisch en asociaal zijn.

  Het maakt niet uit wie de externe vijand is, zolang het maar gaat om herkenbare personen die je buiten je grenzen kunt proberen te houden. Het eigenlijke doel is om te winnen van je interne politieke vijanden. Vijanddenken is een strategie om stemmen te winnen en het werkt want het heeft de PVV inmiddels 24 zetels opgeleverd.

  Wat gebeurt er als de PVV nog meer macht en invloed (op het kabinetsbeleid) krijgt?

  Zou de externe vijand van dat moment de grens over gegooid worden? Zouden de verweekte rechtsprekende macht en de slappe uitvoerende macht met succes samengevoegd worden tot Ć©Ć©n klachtenloket waar iedereen ieder ander mag beschuldigen en daarna ook zelf mag aanpakken?

  Vijanddenken is zo oud als de menselijke geschiedenis. Dat blijkt ook uit beschrijvingen van de wereldgeschiedenis, zoals die van Jared Diamond – 'Guns, Germs and Steel'. Vanaf het allereerste begin hebben groepen mensen elkaar bestreden. En hebben groepen mensen zichzelf geĆÆdentificeerd in oppositie tot andere mensen. Het zelfbeeld kan niet zonder een repousoir, om het in schilderstermen te zeggen – een achtergrond waartegen je afsteekt.

  Zo kan de VVD??er niet zonder links. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat de VVD??er in wezen een PVV??er is. Hij heeft zelf toegegeven dat hij geen VVD??er is maar een VVD-sympathisant en net als Geert Wilders draait het bij hem allemaal om macht.

  De PVV is geen politieke partij maar een beweging onder Ć©Ć©n leider die uitvoering geeft aan de politieke agenda van rechts-extremistische organisaties die intern onze democratie uitholt en extern van Nederland een internationale paria maakt.

  De PVV werpt zich op als een bastion voor joods-christelijke beginselen waarop de Nederlandse samenleving gebaseerd is. Echter de opdracht van Jezus dat men zijn vijand lief moet hebben wordt genegeerd. Voor zover religie ?berhaupt een rol kan spelen in een democratie want naast de scheiding der machten (trias politica) wordt het tweede fundament onder een democratie gevormd door de scheiding van kerk en staat.

  De discussie(s) die op dit politiek log worden gevoerd zijn in mijn optiek geen dogmatische discussies tussen links en rechts zoals ik abusievelijk veronderstelde maar feitelijk de fundamentele discussie tussen verdedigers van onze democratische samenleving en krachten die deze ondermijnen c.q. willen ontmantelen.

 90. beetje van de pot gerukt, ElRey?

  "De discussie(s) die op dit politiek log worden gevoerd zijn in mijn optiek geen dogmatische discussies tussen links en rechts zoals ik abusievelijk veronderstelde maar feitelijk de fundamentele discussie tussen verdedigers van onze democratische samenleving en krachten die deze ondermijnen c.q. willen ontmantelen."

  ———————————————–
  volkomen knots.

 91. Da's toevallig EL, PVV en VVD-minister (die ook zo laat en schoorvoetend diplomatieke maatregelen tegen Syriƫ nam en bijv. altijd en overal Israƫl verdedigt).
  In 1 stukje

  Ambassadeur berispt om Facebookpagina van Nederland Bekent Kleur

  De Nederlandse ambassadeur in Zuid-Afrika is op de vingers getikt
  omdat hij op zijn persoonlijke Facebookpagina verwees naar een pagina
  van stichting Nederland Bekent Kleur getiteld 'Geen regering met
  steun van de PVV'. Dat heeft minister Rosenthal van Buitenlandse
  Zaken geantwoord op schriftelijke vragen van de PVV. Ambtenaren van
  het ministerie van Buitenlandse Zaken ergeren zich daarom stevig aan
  hun minister Rosenthal (VVD). De ondernemingsraad van het ministerie
  heeft een zeer kritische brief geschreven aan de ambtelijke leiding
  van het departement. De raad heeft tientallen boze reacties van
  ambtenaren ontvangen, schrijft NRC Handelsblad. Ben jij al abonnee
  van de Facebookpagina "Geen regering met de PVV"? Steun de pagina,
  klik hier!: http://www.facebook.com/Geen.regering.met.PVV

  Minister zonder steun van ambtenaren, wordt lastig

  Ambtenaren van
  het ministerie van Buitenlandse Zaken ergeren zich daarom stevig aan
  hun minister Rosenthal (VVD). Opvallende actie ook van de OR!

  . Hij heeft ook Kamer verkeerd voorlichten (verdenking) en een verdrag LATEN aanpassen op zijn geweten. Nederland isoleert zich sowieso hoe langer hoe meer met Rosenthal's (en Wilder's?) houding tegen Israƫl.
  Rosenthal (Buitenlandse Zaken, VVD) liet verklaring aanpassen & Rosenthal informeert Kamer verkeerd over Israƫl-standpunt

  Maar niet uniek in dit Kabinet. Wat is erger, frustreren of negeren….Jan Kees deed ook een duit in het zakkie JK the frustrator

  Dit is alleen nog maar niet krampachtig onder de pet blijft šŸ™

 92. @drama, op 15 maart 2012 om 12:24

  beetje van de pot gerukt, ElRey?

  "De discussie(s) die op dit politiek log worden gevoerd zijn in mijn optiek geen dogmatische discussies tussen links en rechts zoals ik abusievelijk veronderstelde maar feitelijk de fundamentele discussie tussen verdedigers van onze democratische samenleving en krachten die deze ondermijnen c.q. willen ontmantelen."

  ———————————————–
  volkomen knots.

  Ik mis de onderbouwing waarom je mijn reactie als 'volkomen knots' bestempelt. Ik kan eruit opmaken dat jij het met mijn reactie niet eens bent.

  Waarom is dit knots?
  Hoe zie jij het dan?

 93. Beste VVD'er, ik had geen andere reactie van jou verwacht, kon er zelfs om glimlachen. Ik ben niet links noch rechts, bij de laatste verkiezingen heb ik op de VVD gestemd, zoals al eerder aangegeven heb ik daar nu gruwelijk veel spijt van. De VVD is net zo gehecht geraakt aan de macht en het bijbehorende pluche als PVDA en CDA. Kijk waar ons land nu staat, er is destijds gekozen door de dames en heren politici voor een gedoogcontrsuctie met steun van de PVV en SGP. Wat levert dat op? Feitelijk is het totnutoe aardig gelukt om bepaalde voorstellen door het parlement te jassen, ook met behulp van de uitermate zwakke oppositie (nee, daar bedoel ik niet persƩ Cohen mee) zijn er ook voorstellen aangenomen als PVV en of SGP even de andere kant opkeken. Nu wordt er gezellig onderhandeld in het Catshuis, vooraf riep onze nationale roeptoeter Geertje Wilders dat wat hem betreft stevig gesneden ging worden in de ontwikkelingshulp (voor mij persoonlijk een triest dieptepunt in een rijk en welvarend land als het onze, kwestie van beschaving), ondertussen gooide onze populist een website het internet op waarop mensen naar hartelust konden klagen (schelden is een betere benaming) over Oost-Europeanen, Rutte staat erbij en kijkt ernaar. Dat we in Europa nu min of meer uitgekotst worden interesseert onze MP helemaal niets, daarnaast is hij ook nog zeer recent te bewonderen geweest op een SGP congres. Een partij met zeer enge ideeƫn, maar omdat dit christelijke fundamentalisten betreft en geen moslims, vindt onze grote gedoger het allemaal best. De economie ligt op zijn achterste, met de plannen die komen gaan zullen we nog verder en dieper in een recessie belanden en de landen met wie wij ooit zulke winstgevende zaken deden zullen daartoe ook minder bereid zijn. Waar ik de volgende keer op ga stemmen weet ik echt niet, maar jouw cynische en lauwe commentaar kan ik missen als kiespijn beste VVD'er. Je gaat je gang maar, maar het is niet mijn manier van debatteren. En dat mag volgens mij.

 94. ok ElRey, noem mij 3, eh 2, eh 1 Pollogger die "onze democratische samenleving ondermijnen c.q. willen ontmantelen"? en onderbouw dan ook maar waarom jij die personen zo wilt benoemen.

 95. Wat zijn dan wel speerpunten van dit Kabinet behalve de markwerking overal in door te laten slaan? Vandaag in het nieuws: beugels worden behoorlijk duurder door marktwerking in de zorg. De 200,= p.p/jaar bij psychiatrische patiĆ«nen: deze meer kostende als oplossende maatregelen is in veel opzichten absurd—maar hier al regelmatig besproken—.
  Op de helft van de snelwegen mag je zo maar 10 km per uur harder…..kost wat (asfalt etc) maar dan heb je ook nixxx.

  2 verboden door een Liberale Partij. Gister op Nu.nl:

  Raad van State: afschaffen dubbele nationaliteit is nutteloos
  Raad van State: Bewering van kabinet dat Ć©Ć©n nationaliteit betrokkenheid bij Nederland zou stimuleren is ongegrond
  De Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet, vindt het voornemen van het kabinet om de dubbele nationaliteit af te schaffen een slecht plan. Volgens het kabinet zou het hebben van slechts Ć©Ć©n nationaliteit de integratie bevorderen en de betrokkenheid bij Nederland stimuleren. Die bewering is ongegrond, aldus de Raad van State. Dat meldt onder meer Nu.nl.

  Of het burkaverbod: …..ging die symboolpolitiek nu over 8 of 9 bekende gevallen? ….NOS Nieuws – Politie sceptisch over boerkaverbod
  28 jan 2012 … Volgens de Politiebond draagt het burkaverbod niet bij aan de veiligheid … Amnesty International – Amnesty is tegen het boerkaverbod…

  olgens het kabinet biedt het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens de ruimte de vrijheid van godsdienst enigszins in te perken als dit in het belang is van de openbare orde.

  Vice-premier Maxime Verhagen voegde nog toe dat het boerkaverbod een wens is van het hele kabinet, en niet specifiek van de PVV. "Het voornemen was niet alleen in het gedoogakkoord, maar ook in het regeerakkoord opgenomen."

  Carnavalsvierders en sinterklazen hoeven zich geen zorgen te maken als ze onherkenbaar de straat op gaan.

  šŸ˜® Alweer "vrijheid-inperking"; dat voor 2 regeringspartijen met "vrijheid in hun naam šŸ™ Heerlijk die worsteling van maanden ook om de formulering

  Carnavalsvierders en sinterklazen hoeven zich geen zorgen te maken als ze onherkenbaar de straat op gaan.

  ….asjeblieft….

  Maar, daar is de RvS weer Stokje of kleedje ervoor?[/url]

  :

  Volgens de regering zou een algemeen verbod noodzakelijk zijn in het maatschappelijk verkeer om een open communicatie te garanderen. Daarnaast zou het verbod de gelijkheid van vrouwen en mannen bevorderen. Ten slotte zou een verbod noodzakelijk zijn in verband met de veiligheid en het veiligheidsgevoel bij het publiek. Wat betreft het gelijkheidsaspect is de Afdeling advisering van oordeel dat het niet aan de regering is om de keuze om gelaatsbedekkende kleding te dragen (zoals een boerka) op voorhand uit te sluiten, maar dat de betrokkene zelf (de vrouw) daartoe de keuzevrijheid moet worden gelaten. Subjectieve onveiligheidsgevoelens vormen geen dragende grond om een algemeen verbod te rechtvaardigen. En voor de andere, door de regering genoemde belangen is volgens de Afdeling advisering een algemeen verbod niet nodig, omdat er al bijzondere wettelijke maatregelen en bevoegdheden bestaan om die belangen veilig te stellen.

  Vorige maand was de RvS ook al zeer kritisch op het boerkaverbod

  Ondertussen probeert men met allerlei initiatieven (volgens partijprogram natuurlijk) bewust of onbewust de haat en de angst onder de bevolking aan te wakkeren. Er moet immers een onvoorspelbaar grillige gedoger worden geliefkoost. (Vandaag nog:

  Hero krabbelt terug: PVV wil best sponsors bekend maken
  Brinkman, nummer 2 van de PVV, zei eerder de boete van 25.000 euro voor lief te zullen nemen, zolang de donateurs maar geheim blijven

  )

  ——————————————————
  Laatste nieuws: Nederland slaat pleefiguur

  Update: Europees Parlement stemt in met resolutie tegen Rutte … Kabinet passeert oordeel en beroept zich op 'vrijheid van meningsuiting'

 96. ELRey 12:11

  ELRey als ik een ā¤½verhandelingā¤ van jou lees hink ik altijd op twee gedachten, moet ik het serieus nemen of in lachen uitbarsten. In negen en negentig van de honderd gevallen overkomt mij het laatste. Wat inhoud dat ik je daar dankbaar voor ben, want het maakt in veel gevallen mijn dag een a happy day. Je zal mij willen vergeven dat ik niet inga op je hele betoog, die weer bol staat van platgetrapte mantra`s, maar Ć©Ć©n ā¤½komischeā¤ uitlating van jou kant wil ik toch niet onderbelicht laten.

  ****Zo kan de VVD`er niet zonder links. Ik raak er steeds meer van overtuigd dat VVD`er in wezen een PVV`er is. Hij heeft zelf toegegeven dat hij geen VVD`er is maar een VVD-sympathisant en net als Geert Wilders draait het bij hem allemaal om macht.****

  Vooropgesteld dat ik het een zegen zou vinden dat als er geen ā¤½linksā¤ bestond, is het hier op het log voor mij een amusante bezigheid om linkse sekte leden in de gordijnen te jagen. Jij en je mede sekte leden belijden politiek als een soort religie, maar dan zonder het almachtig opperwezen. Dat maakt het socialisme populair bij mensen zoals jij en anderen, die dan de plaats van het opperwezen in kunnen nemen. In mijn opinie zijn socialisten, communisten en milieufreaks en over het algemeen alle levensbeschouwende betweters die zich als apostelen bezighouden met anderen te overtuigen van hun grote gelijk, over het algemeen mensen met zeer onaangename karaktereigenschappen. Mensen zoals jij en je mede sekte leden moeten in behandeling; deprogrammeren denk ik dan aan. Dat is mijn ā¤½vrolijkeā¤ overtuiging, maar dat hoef je niet te delen.

  Je raakt er dus steeds meer van overtuigd dat ik een PVV`er ben, laat ik je uit je ā¤½religieuze rodeā¤ droom helpen. Een karaktertrek van mij is dat rechtlijnig eerlijk ben, dus zou ik al een PVV`er zijn, dan zou ik daar in tegenstelling tot jou als ā¤½linkseā¤ politiek fun-shopper geen moeite mee hebben om dat wereldkundig te maken. Als ā¤½conservatieveā¤ VVD-sympathisant (dus alleen stemmer) moet ik toegeven dat er punten binnen het programma van de PVV zijn die mij wel aanspreken, zoals er ook punten zijn van andere partijen die mij aanspreken, (geen linkse) maar of hier de kwalificatie (verwijzing) aangehangen kan worden dat ik mijn politieke ideeĆ«n uit Mein Kampf zou halen, zal ik maar onder de noemer ā¤½linkseā¤ religieuze politieke verdwaasdheid zetten.

  Het was mij weer een waar ā¤½genoegenā¤ je politiek pamflet te mogen aanschouwen, maar zou het niet beter zijn om een zinvolle hobby te zoeken?

 97. Greenpeace dwarsboomt Nederlandse vissers Afrika

  Greenpeace heeft donderdag een Nederlands visserschip lastiggevallen voor de kust van het Afrikaanse land Mauritaniƫ. Dat maakte de milieuorganisatie vandaag bekend. De activisten maakten een grote boei vast aan de netten van de supertrawler Dirk Diederik, waardoor het niet kon vissen.

  Volgens Greenpeace vist het Nederlandse schip de zee leeg voor de kust van West-Afrika en hebben lokale vissers het nakijken. De organisatie wil dat Europese landen overbevissing tegengaan. Na het weekeinde vergaderen Europese bewindslieden over hervorming van het visserijbeleid.

  šŸ˜® Nehhhh zo zijn wij niet "roven" onder het mom van "eerlijke handel" en "vermarkten"….waren hullie vast!

 98. @drama, op 15 maart 2012 om 14:45

  Ik stel jou vandaag om 14:02 twee concrete vragen om jouw stelling te onderbouwen dat een bepaalde passage uit mijn reactie van 12:11 volkomen knots is.

  Deze twee vragen waren:
  Waarom is dit knots?
  En hoe zie jij dat dan

  En dan is jouw antwoord:

  drama, op 15 maart 2012 om 14:25
  ok ElRey, noem mij 3, eh 2, eh 1 Pollogger die "onze democratische samenleving ondermijnen c.q. willen ontmantelen"? en onderbouw dan ook maar waarom jij die personen zo wilt benoemen.

  Hiermee geef je zelf geen antwoord en verdraai je de hele geest/inhoud van mijn complete reactie om 12:11.

  Ik ga dus niet op jouw verzoek in omdat hiermee mijn bredere, inhoudelijke reactie vernauwd tot het geven van mijn mening over mede-polloggers.

  Daar heb ik geen zin in. Een discussie over de ontwrichting van onze democratie en samenleving door de PVV altijd prima, maar dan wel graag op inhoud en niet op de persoon of personen.

 99. @ Zwolse, inderdaad die kwam bij mij vandaag ook voorbij. Dat is toch onverklaarbaar en onNederlands. Hier krijgt het terecht meer aandacht??..weer ergernis??..weer het enige land!

  Uit het NRC….zal jullie de foto besparen. Maar ik begin wel te twijfelen. Dacht altijd dat Henk Bleker en Gerd Leers de grootste slippendragers van Geert waren. Nu lijkt het zo langzamerhand wel een graaggedooggalmende-slijmballensamenscholing te zijn. Waarbij de Ć©Ć©n niet voor de ander wil onderdoen…..met louter verliezers.

  Nederland wekt opnieuw ergernis Europese Unie over Israƫl

  Rosenthal begin vorige maand op een persconferentie in Praag. Foto AFP / Michal Cizek

  door Huib Modderkolk
  BinnenlandBuitenland De Nederlandse regering sluit zich als enige niet aan bij de kritiek van EU-landen op geweld van Israƫlische kolonisten. Dat schrijft NRC Handelsblad vanmiddag. Deze ongebruikelijke positie heeft tot grote ergernis geleid bij diverse Europese landen.

  Het is bijzonder dat minister Uri Rosenthal (Buitenlandse Zaken) zich zo expliciet tegen de Europese aanpak keert, maar het past in een patroon. Rosenthal stelt zich in Europees verband steeds nadrukkelijker op als bondgenoot van IsraĆ«l. Niet eerder leidde die opstelling tot een geĆÆsoleerde Nederlandse positie.

  EU-rapport signaleert ??alarmerende toename?? geweld kolonisten
  In een geheim rapport van de Europese diplomatieke vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah, signaleren diplomaten een ā¤½alarmerendeā¤ toename van het geweld door kolonisten. Ze schrijven onder meer dat de IsraĆ«lische nederzettingen illegaal zijn volgens internationaal recht en dat die een twee-statenoplossing ā¤½onmogelijkā¤ maken. Cijfers van de Verenigde Naties laten volgens het rapport zien dat het aantal aanvallen door kolonisten tegen Palestijnen in 2011 verdrievoudigd is tot 411.

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken liet via de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging in Ramallah weten dat het primaat voor deze kwestie in Brussel ligt en dat Nederland derhalve een ā¤½algemeen voorbehoud op de gehele tekstā¤ maakt. Onderaan het Europese rapport staat dit ook vermeld: ā¤½NL places a general reserve on the document.ā¤ Dat is ongebruikelijk. Rosenthal passeert daarmee in feite zijn eigen uitgezonden diplomaten.

  ??Hardste Nederlandse opstelling ooit??
  VVD-Kamerlid Han ten Broeke gaat ervan uit dat Nederland zich alsnog zal inzetten voor een gemeenschappelijk EU-standpunt. Ten Broeke: ā¤øHet gebruik van geweld door kolonisten moet vanzelfsprekend veroordeeld worden.ā¤

  Diplomaten wijzen erop dat alle [21] Europese vertegenwoordigingen in Jeruzalem en Ramallah de kritiek op IsraĆ«l onderschrijven. Een Europese diplomaat: zegt over de Nederlandse houding in Europa: ā¤½Wat we waarnemen is de hardste Nederlandse houding ooit, een houding die in wezen overeenkomt met de hardste opstelling binnen IsraĆ«l.ā¤

  Een IsraĆ«lische regeringsmedewerker noemde het Europese rapport op de website EUobserver ā¤øonacceptabelā¤ vanwege het eenzijdige karakter ervan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemt het voorbehoud ??procedureel?? en zegt dat beleidsvorming in hoofdsteden of in Brussel moet plaatsvinden.

  VVD-mening ook:

  VVD-Kamerlid Han ten Broeke gaat ervan uit dat Nederland zich alsnog zal inzetten voor een gemeenschappelijk EU-standpunt. Ten Broeke: ā¤øHet gebruik van geweld door kolonisten moet vanzelfsprekend veroordeeld worden.ā¤

  Van het weekend waren 1e Kamerlid Sybe Schaap en de MP van dezelfde partij het ook al fundamenteel oneens. Weet zeker dat menigeen het ook niet eens was met de publiekelijk vrijage (zaterdag) tussen SGP en VVD. Zouden er nog wel heel veel VVD-ers zijn die zich in het gedrag en (niet) uitlatingen van Mark herkennen?

 100. @ElRoy ; ergens heb je wel gelijk. Ik ga niet op de inhoud in van de laatste zin van jouw posting 12:11 :
  "De discussie(s) die op dit politiek log worden gevoerd zijn in mijn optiek geen dogmatische discussies tussen links en rechts zoals ik abusievelijk veronderstelde maar feitelijk de fundamentele discussie tussen verdedigers van onze democratische samenleving en krachten die deze ondermijnen c.q. willen ontmantelen."

  maar nu waarom ik er niet op in ging: grotere nonsens heb jij hier nog niet geschreven (vind ik). Jij beweert met droge ogen dat op dit log krachten onze democratische samenleving ondermijnen c.q. willen ontmantelen.
  Ik vind dat zulke grote onzin, dat ik over die inhoud geen andere vraag kan stellen: wie is dat/ zijn dat dan?

  Ik vind dat de door jou genoemde "krachten etc." zich niet op dit log hebben gemanifesteerd. Jij vindt van wel: dus wie zijn ze dan….. dat lijkt me toch niet zo moeilijk.:)

 101. Het voordeel is wel van linksen dat ze op het log niet op de man spelen,
  Kun je van die namaak rechtsen hier niet zeggen.:)
  Dat is ook het verschil tussen namaak rechtsen en echte linksen.:D

 102. @de VVD??er op 15 maart om 14:44

  Ik ben blij dat 99 van mijn 100 reacties wat vreugde brengen in jouw leven.

  Ik ben van jou niet anders gewend dan dat als jij die ene keer reageert, jij niet op de gehele inhoud/strekking van een reactie reageert, maar slechts een bepaalde passage benut om jouw zelfbeleefde werkelijkheid nog eens te herhalen.

  Een zelfbeleefde werkelijkheid die bol staat van machtsdenken, vijanddenken, waarin de verhouding tussen individu en samenleving compleet zoek is en enige relatie met de politieke actualiteit ver te zoeken is.

  Ook nu beperkt jouw reactie zich tot beeldvorming over de linkse vijand waartegen jij een kruistocht lijkt te voeren, zoals Joseph Mc Carthy dat in de jaren ??50 deed en Geert Wilders dat in de 21ste eeuw doet.

  Jouw reactie versterkt mijn indruk dat jij gƩƩn VVD??er bent.

  Er is namelijk helemaal niets liberaals aan jouw reactie(s). Waar een echte liberaal individuele diversiteit koestert, pleit jij bij herhaling voor uniformering. Je schiet steeds verder door; nu uit je zelfs gedachten dat mensen met (naar jouw mening) andere politieke en persoonlijke waarden moeten worden ??gedeprogrammeerd??.

  Tussen de regels (lees persoonlijke kwalificaties) door lees ik wel jouw conservatieve overtuiging. Er is in jouw wereldbeeld geen ruimte voor afwijkende morele, ethische overwegingen of andere waarden. Daarom stem jij niet op politieke partijen die staan voor een gelijke verdeling van de lusten en lasten maar open staat voor een politieke partij die feitelijk streeft naar gleichschaltung of gelijkschakeling.

  Het verbaast mij dan ook niet dat punten in het programma van de PVV jouw wel aanspreken als ā¤½conservatieveā¤ VVD-sympathisant.

  Kun je concreet aangeven welke?

  Of krijg ik ook op deze vraag weer een antwoord waarin de volgende termen of synoniemen daarvan gereshuffeld worden: ā¤½verhandelingā¤, lachen, platgetrapte mantra??s, ā¤½komischeā¤, ā¤½linksā¤, amusante bezigheid, linkse sekte leden, in de gordijnen te jagen, sekte leden, politiek als een soort religie, socialisme, socialisten, communisten, milieufreaks, levensbeschouwende betweters, apostelen, grote gelijk, mensen met zeer onaangename karaktereigenschappen. Deprogrammeren,ā¤½vrolijkeā¤ overtuiging, ā¤½religieuze rodeā¤ droom, rechtlijnig eerlijk, ā¤½linkseā¤ politiek fun-shopper, ā¤½linkseā¤ religieuze politieke verdwaasdheid??

  Jouw reacties zijn vrij uniform en hebben over het algemeen maar weinig te maken met de maatschappelijke vraagstukken waar de meesten van ons in het dagelijkse leven worden geconfronteerd en waarover op dit politiek log gedachten worden uitgewisseld of deze door politieke partijen juist worden geadresseerd.

  Maar goed de meeste van ons laten zich door jou niet in de gordijnen jagen en hebben inmiddels leren leven met af en toe wat ruis op dit politiek log.

 103. @drama, op 15 maart 2012 om 16:21

  Jouw inhoudelijke onderbouwing beperkt zich tot dat jij het ??volkomen knots??, ??grotere nonsens?? en ??grote onzin??. Dat zijn echter geen argumenten maar kwalificaties die weinig ruimte bieden of aanleiding geven voor verdere discussie.

  Mijn optiek is de jouwe dus niet.

  En waarom is een antwoord op de wie-vraag zo veel belangrijker voor jou dan wat-waarom-hoe vragen?

  Of zijn deze te moeilijk, te inhoudelijk, te weinig persoonlijk voor jou?

  Kun je uitzoomen naar de gehele strekking en inhoud van mijn reactie of kun je slechts inzoomen op Ć©Ć©n passage die kennelijk koren op jouw molen is?

 104. ElRye.

  Dat je uberhaupt het idee al hebt om Links georienteerden in de gordijnen kunt jagen zegt menigeen meer dan genoeg,het geeft des te meer aan dat er geen alternatief is ,om de VELE vragen die gesteld zijn onbeantwoord te laten.:)

 105. waar of niet waar:

  "De discussie(s) die op dit politiek log worden gevoerd zijn fundamentele discussies tussen verdedigers van onze democratische samenleving en krachten die deze ondermijnen c.q. willen ontmantelen."

  waar: ElRey

  niet waar: drama

 106. Ik vind die stelling ook nogal boud. In de context van Elrey' s betoog komt het op mij over als behoorlijk ongelukkig geformuleerd. Misschien heb ik het mis, maar dat hoor ik dan wel van Elrey, maar ik heb de indruk uit het hele verhaal dat hij wil zeggen dat een aantal critici van dit kabinet en de gedoogconstructie zich minder laten leiden door een linkse reflex, maar meer door diepe bezorgdheid om democratische waarden. Over dat laatste komt de discussie maar moeizaam op gang, omdat die zorg dan vaak met stoplappen en stigmatiserende opmerkingen wordt weggewuifd. Dat ervaar ikzelf iig wel. Het lijkt alsof niet geloofd kan worden dat het mij (hou het maar bij mezelf) vooral gaat om de essenties van onze democratie en dat opmerkingen daarover meteen worden platgewalst als zijnde 'links'. Ik ken gelukkig vele 'rechtsen' die mijn visie op democratie delen en die even bezorgd zijn om uitholling daarvan.

 107. En in die context bevalt het volgende citaat mij in het geheel niet. Ik krijg associaties met de Goelag archipel, de culturele revolutie, het derde rijk en nog zo wat meer griezelige dictaturen. Dat schaar ik niet onder "humor".

  Vooropgesteld dat ik het een zegen zou vinden dat als er geen ā¤½linksā¤ bestond,
  (…) Mensen zoals jij en je mede sekte leden moeten in behandeling; deprogrammeren denk ik dan aan. Dat is mijn ā¤½vrolijkeā¤ overtuiging, maar dat hoef je niet te delen.

 108. Laat ik mij eens in de ā¤½kansloze discussie ā¤½ mengen aangezwengeld door de heer ELRey/gepareerd door Drama over de (inhoudelijke?) discussies die er hier op het log gevoerd worden door de verdedigers van onze samenleving en krachten die deze ondermijnen c.q. willen ontmantelen.

  Op de legitieme vraag van Drama dat deze stelling ā¤½volkomen knotsā¤ en ā¤½grote nonsensā¤ is, en die hem daarna uitdaagt om zijn stelling te onderbouwen met voorbeelden en eventuele namen, probeert de heer ELRey dit op zijn kenmerkende arrogante manier te weerleggen met de drogreden dat deze vraag niet inhoudelijk is. Hij vindt de ā¤½wat-waarom-hoe vraag belangrijker, dan de wie-vraag. Het getuigd van weinig intelligentie om een hij-standpunt om te zetten in een wat-waarom-hoe vraag, omdat in zijn stelling duidelijk verwezen wordt naar krachten die op het log de samenleving ondermijnen c.q. willen ontmantelen.

  De heer ELRey verkeert schijnbaar in de veronderstelling, dat het hier gaat om een eenzijdige enquĆŖte waar respondenten alleen een door hem goedgekeurd (voorgeprogrammeerd) antwoord mogen geven, gezien zijn antwoord op de legitieme vraag van Drama, die hij afdoet met: ā¤½te moeilijkā¤, te inhoudelijkā¤, te weinig persoonlijk voor jou.ā¤ Dat iemand geen zin heeft om op een non-item als de drijfveren van de PVV te reageren, ontslaat de heer ELRey er niet van om doormiddel van een antwoord zijn suggestieve aantijging (inhoudelijk) te onderbouwen, daar een ieder die het niet eens is met zijn politieke visie zich aangesproken kan voelen.

  Troost je heer ELRey, ik heb inmiddels zoveel eelt ontwikkelt dat ik mij niet aangesproken voel, maar ik sluit mij wel aan bij Drama: "niet waar"!

 109. VVDer.

  Mag ik je eraan herinneren dat jij zelf ook niet inhoudelijk op vragen in gaat die gesteld zijn over de Minister President ,lid van de partij die jou sympathie geniet

  . Bericht door Zwolse, op 11 maart 2012 om 22:08
  VVDer.

  We zullen zien wat de toekomst zal brengen.Minder dan nu kan het zeker niet worden wat het beloven betreft.

  Was ons niet een Minister Presisident voor ALLE Nederlanders in de hoedanigheid van Mark Rutte himself beloofd?

  Was het niet Mark Rutte die 12.000 zorgbanen extra beloofde?
  Was het niet Mark Rutte die 3000 extra agenten beloofde?
  Was het niet Mark Rutte die beloofd niet te bezuinigen op het ??primaire onderwijsproces??. ?
  Was het niet Mark Rutte die beloofde de ,,,Banenkampioen,,, te worden?
  Was het niet Mark Rutte die tijdens zijn bezoek aan Obama riep dat jobs,jobs jobs,de boodschap was,maar intussen de werkloosheid gestaag oploopt?

 110. @Zwolse. een reminder. ik heb je antwoorden tot nu toe gemist

  Bericht door drama, op 8 maart 2012 om 19:12
  @Zwolse 17:47 ;

  "Zoals zo vaak gebeurd in de media,is dat nu weer het geval."
  Wat bedoel je?

  "Ik was in de gelukkige omstandigheid de uitspraak die Diederik Samson deed,zelf te horen,en daar trek ik mijn conclussie uit."
  Zou je die ook met ons willen delen? šŸ˜‰

 111. Zwolse ik heb helemaal geen zin om jou vragen te beantwoorden, het is bij jou als bij een perpetuum mobile eenmaal in beweging, komen er steeds weer dezelfde repeterende vragen.
  Je geeft mij te veel eer om te denken dat ik als Ć©Ć©nmaal in de vier jaar stemmer, hieraan ook maar iets kan veranderen. Het hoe en waarom is hier al tot in treure uitgemolken, dus bespaar mij je repeterend gedram.

 112. @Dame op 15 maart 2012 om 18:47

  Laten we niet uit het oog verliezen dat ??de stelling?? die door drama geponeerd wordt niet meer of minder is dan een selectief gekozen passage is uit een reactie van mij op Bernard die uit zijn context wordt gerukt.

  In mijn reactie op Bernard komen respectievelijk de volgende onderwerpen aan de orde (met hier en daar een kleine aanvulling/aanscherping ter verduidelijking van mijn mening):
  ā¤¢Het wetsontwerp ??Financiering van politieke partijen??, door Hero Brinkman gekwalificeerd als een ??Anti-PVV wet??.
  ā¤¢De gedeelde conclusie van Bernard en mij dat de PVV veel giften ontvangt van Amerikaanse en Israelische rechts-extremistische groeperingen.
  ā¤¢Mijn stelling dat Geert Wilders geen volksvertegenwoordiger is maar een zzp??er die op de loonlijst staat van rechts-extremisten.
  ā¤¢De wisselende zondebokken van de PVV: moslims > Grieken > ??MOE-landers??.
  ā¤¢Mijn stelling dat de PVV een bedreiging is voor onze democratie.
  ā¤¢Een stelling die ik vervolgens onderbouw aan de hand van de voortdurende kritiek van de PVV op het rechtsprekende orgaan binnen de trias politica en de oprichting van een dubieus meldpunt.
  ā¤¢Het feit dat de meeste politieke partijen zich van dit meldpunt hebben gedistantieerd zowel nationaal als internationaal met alle gevolgen vandien voor ons exportland.
  ā¤¢De inconsistente houding van dit kabinet t.o.v. mensenrechtenverdragen en opvang van asielzoekers die reeds in de jaren ??50 zijn ondertekend door Nederland alsmede de inconsistente houding van dit kabinet t.o.v. de Schengen-akkoorden die Nederland in de jaren ??90 heeft ondertekend.
  ā¤¢Het voornemen van dit kabinet voor een strenger migratiebeleid (samen met de korting op ontwikkelingssamenwerking een eis van Wilders voor gedoogsteun aan zwaardere bezuinigingen) dat moet leiden tot een uitzonderingspositie voor Nederland binnen de EU.
  ā¤¢Het contrast van dit voornemen met de daadwerkelijke proporties van het aantal asielaanvragen in Nederland (minder dan 12.000).
  ā¤¢Het vijanddenken dat door de PVV wordt gestimuleerd intern en extern. Intern onze slappe rechters en slappe linkse partijen, extern tegen moslims, Grieken en Oost-Europeanen.
  ā¤¢Het tweesnijdend zwaard van het vijanddenken door de PVV: het creĆ«eren van externe vijanden en tegelijkertijd het creĆ«eren van interne vijanden (??linkse theedrinkers??) die Nederland niet hebben beschermd.
  ā¤¢De flexibiliteit van het vijanddenken: extern: moslims > grieken > MOE-landers, intern: de elite in Den Haag die achterkamertjespolitiek bedrijft > linkse partijen en met name die van de bedrijfspoedel van het kabinet Rutte.
  ā¤¢De ouderdom van het vijanddenken: zo oud als de mensheid zelf.
  ā¤¢De vruchtbare grond voor vijanddenken onder groepen mensen die geen zelfbeeld hebben zonder repousoir.
  ā¤¢Persoonlijk gekozen illustratie daarvan aan de hand van de VVD??er wiens reacties vrijwel zonder uitzondering gericht zijn tegen de ??linkse vijand??.
  ā¤¢Mijn groeiende overtuiging dat het gedachtengoed van de VVD??er meer overeenkomsten vertoont met het gedachtengoed van de PVV dan met dat van de VVD.
  ā¤¢Mijn stelling dat de PVV geen politieke partij is, maar een door buitenlandse rechts-extremisten gesponsorde beweging die intern door vijanddenken onze democratie uitholt en van Nederland een internationale paria maakt.
  ā¤¢De discrepantie tussen de Joods-christelijke beginselen die de PVV propageert te verdedigen en het vijanddenken dat op gespannen voet staat met de twee fundamenten onder onze democratie: de scheiding der machten en de scheiding van kerk en staat.
  ā¤¢Mijn zienswijze dat ik abusievelijk voor enige tijd terug de discussies op dit politiek log kwalificeerde als dogmatisch (links vs rechts) maar dat ik inmiddels steeds meer een fundamentele discussie constateer tussen ??verdedigers?? van democratische waarden en ??aanvallers?? daarvan.

  Slechts het laatste issue uit mijn reactie wordt er door drama uitgelicht. Daarmee vernauwt drama mijn gehele betoog en wil hij dat ik mede-polloggers op dit politiek log ga indelen in categorieƫn/hokjes. Ik geef duidelijk aan dat ik daar geen zin in heb:

  ā¤½Daar heb ik geen zin in. Een discussie over de ontwrichting van onze democratie en samenleving door de PVV altijd prima, maar dan wel graag op inhoud en niet op de persoon of personen.ā¤

  En wie is er weer als de kippen bij om van de gelegenheid misbruik te maken: de VVD??er. En wat volgt is het riedeltje wat iedere lezer op dit politiek log inmiddels wel kent: links is de vijand, sommige mede-polloggers worden ingedeeld bij de vijand en de suggesties van de VVD??er worden steeds ??totalitairder??.

  Ik denk dat hiermee gelijk de verklaring is gevonden voor het feit dat een discussie vanuit diepe bezorgdheid om democratische waarden maar moeizaam op gang komt. Zowel van ??rechtse?? als ??linkse?? kant krijg ik dan ook voortdurend de vraag waarom ik ?berhaupt nog op dit politiek log reageer. Mijn antwoord is altijd gelijk: omdat in een democratie een inhoudelijke discussie gevoerd moet kunnen worden, op het moment dat, dat niet meer gebeurt dan vindt er namelijk geen gedachtenwisseling meer plaats, is er geen sprake meer van een zoektocht naar gedeelde waarden om maatschappelijke problemen te tackelen maar is de democratie vermoord en bestaat er slechts nog de beeldvorming die zo typerend is voor totalitaire staten.

 113. Ik had wel begrepen hoe je het bedoelde, Elrey. Het betoog waarmee je begint gaat geheel over de PVV en de wijze waarop deze bezig is democratische beginselen te ondermijnen. Ik ben zelf een aantal malen een discussie over democratie gestart en heb tot mijn teleurstelling moeten vaststellen dat het niet iedereen "boeit" en dat sommigen het interessanter vinden om zo'n discussie te plaatsen in de bekende dichotomie van 'rechts-links'. Elke zweem van kritiek op PVV-acties die onze democratie rechtstreeks raken, wordt kennelijk ervaren als een aanval op 'rechts' door 'links' en leidt ertoe dat bij sommigen de behoefte aan verdediging van de PVV groter is dan die van de democratische waarden.
  Je laatste zin kun je lezen zoals Drama deed: alsof je medepolloggers verwijt de democratie te ondermijnen. Ik ga ervan uit dat je dat niet zo hebt bedoeld. Persoonlijk vind ik niet verdedigen (o.a. onafhankelijke rechtspraak, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers etc) van onze democratie uit onverschilligheid of dommigheid ook zorgwekkend, omdat het vrij spel geeft aan degenen die de democratie naar eigen hand willen zetten en mensen met andere opvattingen de mond willen snoeren (of deprogrammeren).

 114. @de VVD??er

  Het enige waar jij op dit politiek log mee bezig bent is het ??personaliseren?? van in potentie kansrijke discussies waardoor er sprake is van voortdurende ruis op de lijn van de inhoud om jouw latente behoefte te bevredigen om ??heerser?? op dit politiek log te zijn.

  Je polariseert dit politiek log door het te verdelen in medestanders en tegenstanders, gaat volledig voorbij aan de politieke actualiteit die strijdig is met jouw persoonlijke perceptie van de wereld die bol staat van vijanddenken, machtsdenken, waarin de balans tussen individu en samenleving compleet zoek is en er slechts Ć©Ć©n gelijk bestaat: jouw gelijk.

  Ik lever graag het contrast, het repousoir, de achtergrond waartegen jouw werkelijke aard zich steeds scherper aftekent.

  ?Ć©n van mijn favoriete schrijvers ?? Ernest Hemingway ?? schreef: ā¤½Je moet enkel doodgaan binnenin: dan is alles gemakkelijkā¤. Zoveel eelt heb ik nog niet ontwikkeld. Ik kan dat niet omdat de geschiedenis van de mensheid bestaat uit de strijd van de armen tegen degenen die hen uitbuiten.

  In de huidige tijd zien we dat deze strijd nog lang niet gestreden is. Ik kan mij niet vinden in dit coalitiekabinet, ik gedoog het ook niet, ik voer oppositie tegen dit meest rechtse kabinet sinds de Tweede Wereldoorlog dat Nederland steeds verder in een nachtmerrie stort.

  Dit kabinet is slechts goed voor de ??grootste bomen?? en ziet hierdoor ??het bos?? niet meer. Belangen van individuen zijn belangrijker geworden dan het belang van de samenleving.

  Dit kabinet is niet bezig met de wezenlijke maatschappelijke vraagstukken, maar met symboolpolitiek. Dit is het verkeerde kabinet op het verkeerde moment voor Nederland. Een Nederland waarin niet meer gedroomd wordt over de toekomst maar waar angst, twijfel, zorg en pessisme het toekomstbeeld bepalen.

  Ik snap best dat mijn gedachten niet overeenkomen met jouw conservatieve gedachtengoed, maar het Nederland van dit kabinet vind ik niet de moeite van het behouden waard. Ik hoop dat Nederland weer bij zinnen komt.

  De drijfveren van de PVV, het kabinetsbeleid, de internationale perceptie van Nederland, de fundamenten onder onze democratie, de afname van het besteedbaar inkomen, het neoliberale spook dat nog steeds rondwaart zijn voor mij de daadwerkelijke issues die op dit politiek log aan de orde moeten komen. Het uitwisselen van gedachten over het wat, het hoe, het waarom van problemen en het delen van oplossingsrichtingen hiervoor in plaats van het voeren van een primaire discussie over wie de grootste heeft.

  Ik verkeer daarbij niet in de illusie dat dit politiek log zich onttrekt aan de krachten en machten die in de samenleving spelen. Immers ook de discussies in de Tweede Kamer zijn daar een afspiegeling van.

  Waar of niet waar?

 115. @Dame op 15 maart 2012 om 21:34

  Zo zie je maar hoe dezelfde woorden zo verschillend kunnen worden geĆÆnterpreteerd.

  Soms gebeurt dit echter moedwillig om de aanzet tot een discussie te verdraaien en een andere (of eigen) kant op te sturen. Hiermee zeg ik niet dat er bij drama sprake is van kwade opzet, maar ik ken onderhand mijn pappenheimers wel op dit politiek log.

  De werkelijke waarden in het leven zijn naar mijn mening niet van materiƫle aard, maar veeleer immaterieel. Ik spreek in dit verband vaak over waardeloze politiek, politiek die alleen maar draait om de (financiƫle) middelen en de doelen uit het oog verliest of uiterst dubieuze doelen nastreeft.

  Toch heb ik hoop omdat zowel de peilingen als onderzoeken door bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau aangeven dat politieke partijen die waardeloze politiek bedrijven hun krediet in de samenleving verspelen.

  Helaas heeft dit kabinet inmiddels ook een hoop krediet verspeeld in de internationale gemeenschap. Hierdoor is grote schade toegebracht aan het imago van Nederland. Onze economie onderdeel van een geglobaliseerde wereldeconomie waardoor er ook schade is toegebracht aan onze export, economie en werkgelegenheid. De stelling dat onder dit kabinet de crisis is verlengd en verergert is niet zo??n vreemde. Topeconomen hebben hier voor het aantreden van het kabinet ook al voor gewaarschuwd. Gelukkig zijn ook nu de geluiden nog niet verstomd. Die geluiden komen zowel van linker- als rechterzijde.

  Domheid komt in mijn woordenboek niet voor. Wel onwetendheid waarbij zelfverkozen onwetendheid de bodem onder onze democratie wegslaat en het perspectief op een betere toekomst wegneemt. Zelfverkozen onwetendheid geeft vrij spel aan krachten en machten die een bedreiging vormen voor de democratische samenleving die wij in Nederland kennen.

  Gelukkig zijn er nog steeds meerdere opvattingen mogelijk al heeft de PVV in het verleden ookal de aanval ingezet op de ??linkse media??, media waar ruimte is voor meerdere opvattingen dan alleen de eigen opvatting. Wat dat betreft, vind ik het zorgwekkend dat dit kabinet verder wil bezuinigen op de publieke omroep??

 116. Over de Nederlandse positie en de daarmee samenhangende kracht van de Nederlandse stem in Europa maak ik me ook zorgen. Het kabinet dat dit opvolgt zal (als het van andere samenstelling is) veel werk moeten verrichten om de ergernissen over de Nederlandse houding in Europa weg te nemen. Het is begonnen met Zalm die alleen het riedeltje zong van de 'nettobetaler', waarbij hij niet meenam dat Nederland als geheel financieel-economisch voordeel had van het EU-lidmaatschap. Dit kabinet is helemaal op ramkoers richting Europa. Niet alleen het (niet)standpunt over het MOE-meldpunt, maar ook de opstelling van Rosenthal tav Israƫl, Bleker over de Hedwigepolder en De Jager over Griekenland. Op een bepaald moment wordt je niet meer serieus genomen en daar hebben we allemaal last van, omdat we Europa nodig hebben of je nu voor- of tegenstander van de EU bent. We zijn nu eenmaal lid en dan is het wel fijn wanneer je ook invloed kunt uitoefenen op wetgeving.
  Eerlijk gezegd, is de anti-Europese opstelling van dit kabinet een nare verrassing voor mij. Dat had ik niet verwacht van CDA en VVD. Zelfs de eigen diplomaten en Europarlementairƫrs keren zich nu tegen deze opstelling.

 117. ELRey

  Amusant, jouw aantijging van persoonlijken, er wordt namelijk op het log niet anders gedaan dan met ā¤½elkaarā¤ in discussie gaan, anders zou het een ā¤½verhandelingā¤ log worden, nietwaar?
  Dat ik mijn latente behoefte zou bevredigen om ā¤½heerserā¤ te zijn op het log, wordt wel erg gelogenstraft door het feit dat jij hier doormiddel van je ā¤½linkse verhandelingenā¤ de meest prominente plaats inneemt.

  M`n beste dit is en politiek log, waar tegenstellingen verwoord worden die lijnrecht tegenover over elkaar staan, dat is nu juist ook de charme van het politiek theater, waarin tegenstelling tot jou oraties juist jouw bloedgroep het vijanddenken als het hoogste goed aanmerkt. Maar doormiddel van het traditionele linkse (calimero?) gedachtegoed altijd een ander aangemerkt wordt als de ā¤½vijandā¤, wanneer ze hun ā¤½goddelijkeā¤ gelijk niet kunnen halen.

  Op je Domela Nieuwenhuis oraties ga ik verder maar niet in, omdat mij dat totaal niet boeit.
  Niemand (ook ik niet) kan jou de wens dat dit kabinet voor jou niet de moeite van behouden waard is ontnemen, we leven nu eenmaal niet in een totalitaire staat, ondanks (volgens jou) mijn ā¤½totalitaireā¤ ideeĆ«n.;D

 118. Ik denk dat onderstaande europarlementariƫr binnenkort ook op het inmiddels beruchte matje van Brussel wordt geroepen. Het matje zal zo onderhand wel versleten zijn en aan vervanging toe zijn.;D

  Europarlementariƫr en Nederbelg Derk-Jan Eppink neemt afstand van de anti-Rutte-resolutie.

  Publiekelijk heb ik de PVV-website veroordeeld, zowel op de Nederlandse televisie als via een petitie die zich tegen het meldpunt keert. Ik ben voorstander van arbeidsimmigratie en heb, samen met Eurocommissaris Bolkestein, aan de basis gestaan van een richtlijn die toegang gaf tot Poolse loodgieters. De linkse partijen in Europa verguisden ons.

  De reden dat ik de resolutie niet kan steunen, is het debat van gisteren waarbij de Nederlandse oppositie de resolutie misbruikt om te keer te gaan tegen premier Rutte, een goede vriend van mij.

  Tijdens het debat bekritiseerden alle pro-Europese fracties Rutte omdat hij niet in het Parlement is verschenen. Ik heb een staatsrechtelijk bezwaar tegen deze eis. Het maakt van het Europees Parlement een morele autoriteit die beslist over de intenties van regeringsleiders die alleen verantwoording verschuldigd zijn aan hun nationale parlement. De laatste keer werd de Hongaarse premier OrbƔn naar het EP gehaald. Hij kwam, maar kreeg geen eerlijke kans en diende enkel als zondebok voor links.

  De volgende keer zou de pro-Europese meerderheid de Britse premier David Cameron kunnen oproepen om uit te leggen waarom het Verenigd Koninkrijk aan zijn korting vasthoudt. Hoewel de resolutie Rutte niet expliciet oproept om hier te verschijnen, roept het wel die sfeer en intentie op. Links wil deze plenaire zaal in een volksgericht veranderen en gebruikt deze resolutie daarvoor. Dit is niet in lijn met het idee van een Europese Unie van soevereine naties.

  Waarom gaan we de Franse president Sarkozy niet optrommelen, zoals mijnheer Verhofstadt deed? De eerste daad van Verhofstadt als Belgische premier was het verbannen van Roma uit Belgiƫ. Hij deed dit omdat ze in zijn thuisstad Gent verbleven. Voor het gemak vergeet Verhofstadt dit eventjes.

  Hoewel ik de formulering van de resolutie begrijp, vrees ik dat het gevolg zal zijn dat er steeds meer regeringsleiders moeten verschijnen voor de rechters van het EU-volksgericht in Straatsburg, die zichzelf morele superioriteit achten.

  Daarom steun ik Mark Rutte.

  De bron is DDS en deze bron is heus niet altijd rechts.

 119. @Dame op 15 maart 2012 om 22:49

  Dit kabinet heeft sinds zijn aantreden in oktober 2010 veel krediet en dus invloed verspeeld in de internationale gemeenschap. Geen enkel land kan zich een isolationistische opstelling permitteren. Nederland is geen Noord-Korea of Venezuela. Deze opstelling had ik ook van de VVD niet verwacht gelet op onze exportbelangen en ook niet van het CDA waarvan de agrarische achterban voor een substantieel deel afhankelijk is van zijn inkomen. Het is veelzeggend dat de kritiek in zowel VVD- als CDA-kringen toeneemt omdat ook daar wordt ingezien dat dit kabinet een doodlopende weg is ingeslagen.

  Het minderheidskabinet van VVD en CDA wordt niet gedoogd door de PVV, maar erdoor gegijzeld en de effecten doen zich op internationaal vlak momenteel nog veel sterker voelen dan op het nationale vlak. Ik krijg zo langzamerhand de indruk dat Mark Rutte lijdt aan het Stockholmsyndroom. Ik ontleen deze indruk aan zijn reactie op de veroordeling van het PVV-meldpunt als een discriminerend en kwaadwillend initiatief. Rutte herhaalt dat het meldpunt een initiatief is van Ć©Ć©n politieke partij, de PVV, en de website "geenszins de gedachten of het beleid van de regering over arbeidsmigratie uit Midden- en Oost-Europese landen" reflecteert. Zolang de regering daar echter niet luid en duidelijk afstand van neemt, komt Mark Rutte uiterst ongeloofwaardig over.

  Aan de eerste eis van Geert Wilders lijkt al niet te kunnen worden voldaan: Gerd Leers kan op weinig steun in de EU rekenen voor strengere eisen aan gezinsmigratie. Ook aan de tweede eis van Geert Wilders: verder bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking kan het kabinet slechts voldoen door internationale afspraken te schenden. Beide waren onderhandelingseisen van Geert Wilders voor steun aan zwaardere bezuinigingen. Ondertussen neemt zowel binnen VVD- als CDA-kringen de kritiek toe. Tenslotte heeft Nederland ook zijn eigen manoeuvreerruimte beperkt door aan te dringen op een strakkere begrotingsdiscipline in de Eurozone (3%) en de cijfers van het CPB nu uitwijzen dat ons begrotingstekort inmiddels 4,5% bedraagt. Binnen de Eurozone zal ons nog maar weinig ??afwijkruimte?? worden gegund.

  Sinds oktober 2010 is er in amper 1,5 jaar veel van het krediet verspeeld dat in decennia daarvoor is opgebouwd.

 120. Ach Elrey, heeft het zin de discussie aan te gaan met iemand die het een zegen vindt wanneer er alleen rechtse mensen/partijen zijn? En die alle daarvan afwijkend denkende mensen wil "deprogrammeren"?
  Zacht uitgedrukt, komt dat niet over als iemand die bereid is de discussie aan te gaan met andersdenkenden. In een eerdere discussie met VVDer heb ik zijn invulling van het democratieconcept "beperkt" genoemd, omdat democatie voor hem enkel de wil van de meerderheid is. De posting van 14.44 uur werpt weer een nieuw licht op deze visie.:o

 121. Assie, dat standpunt van Eppink is natuurlijk minder verrassend dan het gebrek aan steun uit eigen kring. Vind het wel schattig dat hij als argument noemt dat Rutte een vriend van hem is.;D
  Hoe je het ook wendt of keert je kunt niet ontkennen dat de opstelling van Nederland door de andere EU-landen niet wordt begrepen en zelfs vaak wordt afgekeurd. Natuurlijk moet Nederland een eigen geluid kunnen laten horen in Europa, maar graag wel op onderwerpen die ertoe doen. Het niet willen afwijzen van geweld door orthodoxe joden tegen Palestijnen (en tegenwoordig ook tegen niet-orthodoxe joden) is toch heel vreemd. Geweld hoort te allen tijde te worden afgekeurd van welke kant het ook komt. Onbegrijpelijk.

 122. Bericht door Dame, op 15 maart 2012 om 23:41
  Misschien verkeerde woorden gebruikt, Assie?

  Ik denk het wel Dame. Ze waren kennelijk niet links genoeg.;D

 123. We mogen hopelijk toch zelf wel uitmaken welke geluiden we willen laten horen in Europa of is het al zo erg dat we dat niet meer mogen? Zitten we al zo onder de plak van Brussel? Dus Brussel mag bepalen wat wij mogen zeggen? Als dat zo is dan kan Brussel wat mij betreft de pot op. We slaan echt een pleefiguur als we niet meer mogen zeggen wat wij willen. Sinds wanneer staan we onder curatele?

 124. Assie, dat zeg ik toch ook? Natuurlijk moet je een eigen geluid kunnen laten horen. De andere kant van dat verhaal is dat je je wel moet afvragen als dat een geluid is waarmee je je eigen glazen ingooit, of dat het je waard is. Zeg jij altijd alles wat je voor in de mond ligt, omgeacht de gevoelens van anderen en de gevolgen voor de relatie? Mijn stelling is, hard op de inhoud, zacht op de relatie. Je bent wel onderdeel van een geheel en zult dus bij je stellingnamen ok rekening moete houden met de effecten daarvan. Tenzij uiteraard je de methode van de verschroeide aarde voorstaat. Zijn dit de onderwerpen waarvan jij het belangrijk vind dat we de opstelling kiezen zoals dit kabinet dat doet?

 125. @Dame op 15 maart om 23:40

  Ach Elrey, heeft het zin de discussie aan te gaan met iemand die het een zegen vindt wanneer er alleen rechtse mensen/partijen zijn? En die alle daarvan afwijkend denkende mensen wil "deprogrammeren"?

  NEE!

  Mijn volmondig nee vloeit niet voort uit een inhoudelijk verschil van mening, maar puur en alleen omdat de stijl van discussiƫren van de VVD??er niet de mijne is.

  Ik vind een discussie niet amusant als die niet op de inhoud wordt gevoerd, maar op de persoon. Zacht op de inhoud, hard op de man is niet mijn manier van discussiƫren.

  Ik vind ook niet dat er een discussie ontstaat als er geen bereidheid en (geestelijke) ruimte is om elkaars standpunten te lezen en daarop te reageren, maar een discussiepartner louter zijn zelfbeleefde werkelijkheid van de wereld herhaalt volgens een vast stramien: iedereen die het niet met mij eens is, is links, links is fout en moet worden gedeprogrammeerd.

  Maar als iedereen is gelijkgeschakeld naar de eigen mening dan kan er ook niet meer worden gediscussieerd.

  Het leuke aan een discussie is het ontstijgen van (aanvankelijke) tegenstellingen die lijnrecht tegenover elkaar staan om te komen tot gedeelde nieuwe inzichten.

  Het huidige politieke theater is een eindeloze serie van vechtpolitiek die ik verre van charmant vindt.

  Vijanddenken staat haaks op mijn besef van wederzijdse afhankelijkheid vandaar dat ik ook altijd refereer aan een verhouding tussen een individu en de samenleving als geheel.

  Gelukkig kan ik zelf bepalen op wie (of beter gezegd welke inhoud) ik reageer, we leven immers (nog) niet in een totalitaire staat.

  Tenslotte verklaren bovenstaande argumenten ook goeddeels waarom dit kabinet amper nog krediet heeft in Brussel. De stijl van het huidige kabinet is verre van diplomatiek. Vanuit een totaal gebrek aan omgevingsbewustzijn of reflectie worden op de korte termijn voor ??minor issues?? de Nederlandse onderhandelingsruimte op de langere termijn voor ??major issues?? ingeperkt. Maar het is natuurlijk wel erg belangrijk dat je altijd kunt zeggen wat je vindt, alleen jammer dat er op een gegeven moment niemand meer luistert??

  Effectiviteit = Kwaliteit x Acceptatie

 126. Minister van Lege Handen

  Leers krijgt geen Europese steun voor migratiebeperking … PVV-belofte gaat in rook op … GroenLinks: Gedoogakkoord nu rijp voor prullenbak

  Maar toch ook Minister van slaafse Handen? Wat heeft deze afgang ons wel niet gekost

  Minister Leers probeert al maanden zijn Europese collega's te overtuigen van strengere regels voor gezinshereniging, maar krijgt in Europa weinig steun. (…) De regels kunnen echter alleen worden veranderd via de aanpassing van de Europese richtlijn gezinshereniging.

  Behalve vĆ©Ć©l verspeelde goodwill? Maanden lang op onze kosten door Europa reizen …incl alle onkosten… tegen een ministerssalaris. Omdat Geert ut wil. šŸ˜®

 127. nog even over gisteren.
  @ElRey 15 3 12:11 ; jouw betoog gaat over de PVV, (als reactie op een posting van Bernard).
  Het is de inmiddels beroemde laatste zin van jouw verhaal, waarin je een aantal medeloggers uitmaakt voor lieden die onze democratische samenleving ondermijnen c.q. willen ontmantelen, die mij fundamenteel in het verkeerde keelgat schoot, en dat heb ik hier op 't log gemeld.
  Voor de goede orde: jouw hele posting ging over de PVV, behalve die laatste zin, die ging in mijn visie duidelijk ergens anders over.

  Jij hebt o.a. gereageerd met ellenlange referaten. Wat ik tot nu toe van jou gemist heb: dat je afstand neemt van die beschuldiging.

  Je kunt ook volkomen belangeloos lid worden van de NZB-club (niet zo bedoeld). Vele grote politici gingen je al voor;)

  @Dame ; de discussie die nu ontstaat: we kunnen hier allemaal onze voor- en afkeuren uitspreken, ieder op haar/zijn eigen wijs. Ik heb niet de idee dat er daardoor veel verandert (iemands opinie). Ik ken ook plenty sociaal liberalen en cda-ers, die zich tot nu toe inhouden met reageren op "hun" gedoogkabinet, en afwachten waar het nieuwe overleg op uitdraait. Ik hoop dat die bom binnenkort barst, en dat we nieuwe verkiezingen krijgen. Maar mijn vraag zal altijd blijven: hoe kun je de enorme problemen waar we momenteel mee worden geconfronteerd naar ieders tevredenheid oplossen? Dat kan volgens mij niet. Zeker niet binnen het huidige politieke systeem zonder kiesdrempel, en verkiezingen om de vier jaar, waarbij alle ego's weer worden opgepoetst, en van meerjarenbeleid geen sprake is, en een invloed van de media, die de volkssport "politici bashen" steeds uitgebreider voor het voetlicht brengt. En dat in een land waar steeds meer mensen voor het eigen ik gaan, zoveel mogelijk profiteren van subsidies en regelingen, waardoor premies en benodige budgetten weer stijgen. En maar klagen….

 128. Verder? Geen enkel zicht op baan voor arbeidsgehandicapte

  Morgen: actie tegen megastal…zal Youp misschien ook wel aandacht aan besteden in zijn stukje.

  EN: GEEN cent koopkrachtverbetering voor ons….toch gaat de rechtsevingersaflikkende troika waarschijnlijk beslissen ALLE BTW TE VERHOGEN (gister in 8-uur journaal). Dacht dat "economie" toch echt met consumentenvertrouwen en bestedingen te maken had šŸ™

 129. @Drama op 16 maart 2012 om 11:45

  We zijn het er dus over eens dat de strekking van mijn betoog gisteren ging over de ontwrichtende invloed van de PVV op onze democratische samenleving.

  Ik voel mij niet geroepen om excuses te maken voor een passage uit mijn betoog die door jou wordt geĆÆnterpreteerd, gepresenteerd als een beschuldiging. Ik heb gisteren uit en te na aangegeven hoe ik deze passage wel bedoel. Ik ga dus niet in eindeloze herhalingen vervallen.

  Het kan best dat jij een andere interpretatie geeft aan een bepaalde passage uit mijn betoog, mag ik daaruit concluderen dat je het wel eens bent met de andere passages die ik gisteren om 21:13 nog even kort heb samengevat en op onderdelen aangescherpt om verdere misverstanden te voorkomen?

 130. @drama op 16 maart om 12:47

  Dus jij hoopt ook dat VVD, CDA en PVV niet tot een akkoord komen en dat we nieuwe verkiezingen krijgen?!

  Je vraagt: ā¤½hoe kun je de enorme problemen waar we momenteel mee worden geconfronteerd naar ieders tevredenheid oplossen?ā¤

  Het is inderdaad onmogelijk om de huidige problemen naar ieders tevredenheid op te lossen. Toch hebben de meeste mensen hebben onderhand wel door dat er iets moet veranderen aan de woningmarkt, de arbeidsmarkt etc. Persoonlijk denk ik dat door de lasten en de baten anders te verdelen dan dit kabinet doer, er een breder draagvlak zal zijn voor de hervormingen, bezuinigingen Ć©n investeringen.

  Het afwegingskader van dit kabinet is te beperkt, het richt zich alleen op bezuinigingen en het begrotingstekort. Door het afwegingskader te verbreden naar hervormingen en ook te investeren kan de crisis effectiever worden bestreden dan tot nu toe het geval is.

  Persoonlijk denk ik niet dat ons democratisch systeem veranderingen in de weg staan. Ik ben het met je eens dat de uitvoering binnen dit systeem beter kan en dat burgers/kiezers ook eens in de spiegel moeten kijken naar hun rol als consument/belegger.

  Het zou wat dat betreft heel erg helpen als politici elkaar niet meer de tent uit vochten maar de kiezers duidelijk zouden maken waarom bepaalde ingrepen onontkoombaar zijn, wat de speelruimte van de nationale overheid is, wat de macro-context is waarbinnen zij opereren en tegelijkertijd de kiezers een spiegel voorhielden.

  Dat is knap ingewikkeld en electoraal niet zonder risico, maar voor Nederland als geheel effectiever dan de huidige waardeloze politiek.

  Het vraagt om politici die een overtuigend verhaal kunnen vertellen en daar ook naar handelen. Dat is moeilijk maar mag wel worden verwacht van politici die in essentie gekozen volksvertegenwoordigers zijn.

  Of denk jij dat een ander systeem meer geschikt is? Zo ja, aan wat voor soort systeem denk jij dan?

  Het duo Plasterk/Samsom zou niet zo verkeerd zijn, ze vullen elkaar uitstekend aan.

 131. Of beide berichten vandaag iets met dit Rechtsevingersaflikkende beleid te maken heeft? Lijkt me duidelijk……ook met "
  "de zwaksten in de samenleving"

  'Betalingsachterstanden stapelen zich op'

  en helft psychiatrische patiƫnten stoppen Veel reacties spreken overigens voor zich en zijn illustratief voor de site. Maar het gaat om de boodschap.

  En de winst bij 50% minder deelname?
  En het verlies voor veiligheid/maatschappij/politie en justitie/
  En de gezondheidstoestant van de patiƫnten? Ook hier wordt er naar verwezen.

  In januari pleegde een 18-jarig meisje nog zelfmoord omdat ze de eigen bijdrage voor psychiatrische hulp niet betalen kon.

 132. @dick

  En dit zijn nog maar de effecten van dit kabinetsbeleid na 1,5 jaar. Moet je nagaan wat de effecten zijn als dit kabinet zijn termijn van 4 jaar volmaakt en wat de effecten daarvan op de langere termijn zijn. Dit kabinet bezuinigt niet alleen de economie maar ook de samenleving kapot.

 133. Wil er niet aan denken El; wat een egocentrische ten koste van alles aan elkaarklevende marktwerkers…in dienst van Greet. Nou ja, ik ben weg: veel plezier allen!

 134. Bericht door Dame, op 16 maart 2012 om 00:08

  Wat zeg je Dame? Ik kan je niet goed verstaan. Meestal zeg ik alles wat voor in mijn mond ligt. Soms valt dat verkeerd en soms valt het goed. Af en toe een glaasje ingooien vind ik niet zo erg want zo hou je de boel goed wakker. Ik heb mijn kop letterlijk en figuurlijk vaak genoeg gestoten en heb er een harde kop van gekregen. Ik maak me niet zo druk over wat dit kabinet allemaal doet en heb me ook nooit druk gemaakt over datgene wat de vorige kabinetten allemaal hebben gedaan.

 135. Oeps nog iets groter

  Deze dan met een strak stukje

  Ondanks de eindsprint van Ronald Plasterk werd het ruimschoots Diederik Samsom. Nadat de voorzitterspositie naar Hans Spekman ging, linkervleugel, is nu ook het fractievoorzitterschap ver verwijderd van het politieke midden terecht gekomen bij Diederik Samsom, de kernfysicus/actievoerder die politicus werd om Nederland groener en roder te maken.
  De realo-vleugel van de PvdA werd – zie het resultaat van Albayrak en Plasterk – royaal verslagen.
  Maar de belangrijkste realo deed niet mee: het spook van Lodewijk Asscher schemert voor Samsom aan de horizon

  Wel een beetje oneerbiedig voor zo'n topper "spook". Diederik kende precies de procedure die de partij voor ogen heeft. Bovendien heeft Asscher nog helemaal geen "ja" gezegd.

  Alle succes Diederik! En de victorie begon in …. Zwolle, wie waren er ook alweer bij? šŸ˜‰

 136. Het blijven geen vrienden

  Grote consternatie binnen de PVV-fractie over het Polenmeldpunt dat de partij onlangs oprichtte. Uit een interne mail die Kamerlid Hero Brinkman naar Geert Wilders stuurde, blijkt dat eerstgenoemde een groot tegenstander is van de discutabele website.

  "De hele uitvoering kwam mij nogal rauw op mijn dak", schreef Brinkman volgens EenVandaag. "Arbeidsverdringing is compleet iets anders dan criminaliteit, overlast door vervuiling of alcoholisme. Je kunt het Ć©Ć©n niet met het ander vergelijken."

  Brinkman vindt dat alle MOE-landers op Ć©Ć©n hoop worden gegooid. Lees hier de complete mail.

  Gisteren weigerde premier Rutte het meldpunt nog te veroordelen, ondanks druk van het Europees Parlement.

  Toen Brinkman die barman mepte
  Toen Brinkman wƩl persƩ een jeugdafdeling wou

  en intussen werd Fleurke de nummer 2

 137. Maar mijn vraag zal altijd blijven: hoe kun je de enorme problemen waar we momenteel mee worden geconfronteerd naar ieders tevredenheid oplossen? Dat kan volgens mij niet. Zeker niet binnen het huidige politieke systeem zonder kiesdrempel, en verkiezingen om de vier jaar, waarbij alle ego's weer worden opgepoetst, en van meerjarenbeleid geen sprake is, en een invloed van de media, die de volkssport "politici bashen" steeds uitgebreider voor het voetlicht brengt. En dat in een land waar steeds meer mensen voor het eigen ik gaan, zoveel mogelijk profiteren van subsidies en regelingen, waardoor premies en benodige budgetten weer stijgen.

  Drama, je hebt gelijk dat de problemen giga zijn. Daarom is het ook van belang dat er een stabiel kabinet zit dat een consistent beleid voert. Het vorige kabinet was verlamd door interne tegenstellingen. Toch was die club heilig bij dit kabinet dat teveel tegenstrijdige belangen moet zien te verenigen in beleid. Natuurlijk kun je nooit bezuinigen en iedereen te vriend houden. Een kabinet moet dan leiderschap laten zien. Nu wordt iedereen in de gordijnen gejaagd doordat er zonder heldere visie, zonder overtuigende motivering fors gehakt wordt. Dat kan echt anders, zoals in het verleden vaker is gebeurd.

 138. Diederik Samsom politiek leider
  op 16 maart 2012

  Onze leden hebben Diederik Samsom gekozen als beoogd politiek leider van de Partij van de Arbeid. Na Ć©Ć©n stemronde had Diederik een absolute meerderheid van 54 procent van de stemmen. Het opkomstpercentage is 68,6 procent, een record. Het Congres bekrachtigt de uitslag van de ledenraadpleging op zaterdag 17 maart in Rotterdam.

  Uitslag
  Na Ć©Ć©n stemronde heeft Diederik Samsom een absolute meerderheid van 54% met 19524 stemmen. De nummer twee is Ronald Plasterk met 11427 stemmen (31,6%). De nummer drie is Nebahat Albayrak met 2968 stemmen (8,2%). De nummer vier is Martijn van Dam met 1410 stemmen (3,9%). De nummer vijf is Lutz Jacobi met 815 stemmen (2,3%).

  Er is 140 keer blanco gestemd, wat een percentage van 0,3 % van het aantal geldige stemmen is. Blanco stemmen tellen niet mee bij het bepalen van de uitslag.

  :D:D:D:D:D:D

 139. Assie, als individu onderga jijzelf alleen de gevolgen van wat je doet, als kabinet drukken de gevolgen op het land. Een goede strateeg, een goede onderhandelaar houdt altijd rekening met de belangen van andere partijen, behalve misschien wanneer je zeker weet dat je de anderen nooit meer nodig hebt. In een samenwerkingsverband als de EU heb je elkaar altijd weer nodig. Wanneer je systematisch kiest voor een lijn die de belangen van anderen hard raakt of waarmee je anderen schoffeert of waarmee je jezelf isoleert, dan maak je fijn gebruik van je rechten, maar kom je ooit op de koffie. En helaas zullen wij dat in negatieve zin gaan merken. Nederland heeft als een van de Founding Fathers van de EU haar krediet voor een groot deel verspeeld. En waarvoor? Een discriminerend meldpunt, steun aan geweld in Israel, emoties die boven verstand gaan, niet naleven wetgeving etc.

 140. @Zwolse

  Wij waren erbij in Zwolle waar in Hotel Wientjes de sociaal-democratie weder opstond. Ik vind het geweldig dat Diederik Samsom als nieuwe poltieke leider van de PvdA is gekozen. Roodnodig šŸ˜‰

 141. ;D Je bent echt blij, Elrey zo te zien. šŸ™‚ Ik ben wat terughoudender: eerst afwachten hoe hij het doet als fractievoorzitter en in de debatten. Ik merk in mijn omgeving wel dat hij aanspreekt, ook bij mensen met een andere politieke voorkeur.
  Enfin, er speelt genoeg waar hij meteen zijn tanden in kan zetten. Genoeg kansen voor profilering.

 142. Met een opkomst van van 68.8% van de leden,geeft aan dat er weer een vooruitgang en vertrouwen in de partij zit.

  Inderdaad ElRye wij hebben mogen aanschouwen het duidelijk en vlammende betoog wat Diederiek Samson presenteerde.

  Heb er het volste vertrouwen in,dat er nog meer aan en uit zal komen de aankomende tijd.;)

 143. Een goede winnaar. PvdA zal met Diederik zeker een (groot) aantal zetels terugwinnen. Maar de meeste moeten bij de SP weg komen. Of Roemer die zomaar zal laten gaan, moet ik nog zien.

  ——
  En toch had ik liever Albayrak gezien….

 144. ong. 30.000 leden dus voor de PvdA, waarvan tweederde heeft gestemd. Bij de verkiezingen van 2010 ruim 1,8 miljoen kiezers. Er heeft dus een kleine 3% van de kiezers kunnen stemmen.
  Belangrijker dan de persoon, vind ik de visie die de PvdA moet gaan uitdragen. Dat is mi de beste basis om mensen te binden. Dat zal de eerste en grootste opgave worden voor Samsom. De aanzet is al gegeven in de diverse debatten en presentaties.

 145. @Dame op 16 maart 2012 om 22:49

  Ik ben dolgelukkig dat Diederik Samson door de leden tot leider is verkozen. De visie was bij alle personen gelijk, maar ik acht hem het best in staat om de sociaal-democratische waarden uit te dragen en de beste oppositieleider. Ik heb vertrouwen in Samsom omdat hij mij in Zwolle 'raakte'. Politiek is niet dood, stelliger nog mag niet dood gaan. Helemaal niet in deze tijd waar juist immateriĆ«le waarden duidelijk onder het voetlicht moeten worden gebracht. Ik geloof in Samsom omdat zijn kracht van binnenuit komt, hij is echt, zoiets kun je niet spelen. Hij verenigt de PvdA al door als 1 van 5 kandidaten 54% van de PvdA leden achter zich te krijgen, de rest van immaterieel Nederland zal volgen. Diederik Samsom is oprecht en daarom een verademing in een tijd van spindoctors en acteurs. Tenslotte waardeer ik nog het meest aan hem dat hij middenin de samenleving staat door zijn ervaring als straatcoach en bij de schuldhulpverlening weet hij als geen ander dat er een balans moet worden bewaard tussen het individu en de samenleving. Ik ben helemaal hyper sorry het is best apart om weer eens echt in een politicus te kunnen geloven. Diederik Samsom is de juiste man op het juiste moment in de juiste rol! šŸ˜€

 146. Eens, Elrey, dat het belangrijk is voor een politicus om authentiek te zijn. Dat was de grote kracht van Den Uyl. Ik waardeer Plasterk om zijn intellectuele gaven, maar vind hem ook een elitaire onechte uitstraling hebben. Samsom idd niet. Ik hoop echt dat hij voldoende bindend vermogen zal blijken te hebben en realisme met hoop en verwachting zal kunnen combineren. Dat heeft Nederland nodig: politieke leiders die er niet omheen draaien, maar die een heldere toekomstvisie hebben en die weten te realiseren. Nu nog de oppositiebankjes verruilen voor het regeringspluche en het land door de crisis loodsen. Dat zie ik deze club niet voor elkaar krijgen. Integendeel.

 147. @Dame, op 17 maart 2012 om 00:32

  Nederland heeft nu behoefte aan politieke leiders die oprecht begaan zijn met het lot van Nederland, weten wat er speelt in de samenleving en die vanuit een besef van wederzijdse afhankelijkheid werken aan een goede toekomst voor HEEL Nederland. Weg van de middelendiscussies op naar de doelendiscussies waarbij waarden er wel degelijk toe doen!

 148. Volmondig zing ik:

  De Internationale

  Ontwaakt, verworpenen der aarde!

  Ontwaakt, verdoemd' in hongers sfeer!

  Reedl'ijk willen stroomt over d'aarde

  En die stroom rijst al meer en meer.

  Sterft, gij oude vormen en gedachten!

  Slaafgeboornen,ontwaakt,ontwaakt!

  De wereld steunt op nieuwe krachten,

  Begeerte heeft ons aangeraakt!

  Makkers, ten laatste male,

  Tot den strijd ons geschaard,

  En d'Internationale Zal morgen heersen op aard.

  akkers, ten laatste male,

  Tot den strijd ons geschaard,

  En d'Internationale Zal morgen heersen op aard.

  De staat verdrukt, de wet is logen,

  De rijkaard leeft zelfzuchtig voort;

  Tot 't merg en been wordt d' arme uitgezogen

  En zijn recht is een ijdel woord

  Wij zijn het moe naar and'rer wil te leven;

  Broeders hoort hoe gelijkheid spreekt:

  Geen recht, waar plicht is opgeheven,

  Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

  Makkers, ten laatste male,

  Tot den strijd ons geschaard,

  En d'Internationale Zal morgen heersen op aard.

  akkers, ten laatste male,

  Tot den strijd ons geschaard,

  En d'Internationale Zal morgen heersen op aard.

  De heerschers door duivelse listen

  Bedwelmen ons met bloedigen damp.

  Broeders, strijdt niet meer voor andrer twisten,

  Breekt de rijen! Hier is uw kamp!

  Gij die ons tot helden wilt maken,

  O, barbaren, denkt wat ge doet;

  Wij hebben waap'nen hen te raken,

  Die dorstig schijnen naar ons bloed.

  Makkers, ten laatste male,

  Tot den strijd ons geschaard,

  En d'Internationale Zal morgen heersen op aard.

  akkers, ten laatste male,

  Tot den strijd ons geschaard,

  En d'Internationale Zal morgen heersen op aard.

 149. Met dank aan Zwolse omdat zij niet alleen staat. Voor een wereld van gelijke kansen ongeacht waar de geboortwieg staat. Vooruitgang is niet te stoppen!

 150. Heb er gisteren niks van meegekregen en lees nu pas dat Diederijk het nieuwe opperhoofd wordt van de PvdA. Weinig vernieuwend dus, want hij gaat gewoon verder op de reeds ingeslagen weg dat alles eerlijker MOET. Betekent dit dat ik die 36 euro die ik van meneer Rutten vanaf januari 2012 erbij heb gekregen weer kwijtraak of mag ik ze houden en kan ik ook eindelijk een keer een greep gaan doen in de vele subsidiepotjes die er ongetwijfeld weer zullen komen als Diederijk het voor het zeggen krijgt? Ik moet nu overal het volle pond betalen en dat vind ik ook niet eerlijk.

 151. Bericht door Dame, op 16 maart 2012 om 20:01

  Ik heb toch gezegd dat ik me niet zo druk maak over wat dit kabinet allemaal doet? Als Nederland haar krediet voor een groot deel in de EU heeft verspeeld dan moeten ze Nederland maar uit die EU schoppen. Ik denk dat veel Nederlanders dat helemaal niet erg vinden want er zijn steeds meer Nederlanders die het EU-lidmaatschap afwijzen.

 152. Juichend rond de samsomboom. Hij moet weer de oppositieleider worden, links van het midden. En voor de vorm roepen ze op tot samenwerking ter linkerkant (in mijn ogen de enige oplossing om bij de volgende verkiezing een kans te maken).
  Maar zolang Jan Marijnissen nog bij de SP de scepter zwaait, en Hans Spekman de dienst uitmaakt bij de PvdA, willen ze pas samenwerken als ze de grootste partij zijn; maw dus nooit.

 153. Gek, Assie, dat je je wel druk maakt over ??36, maar tegelijkertijd er niet om maalt om uit de EU te stappen. Ongerijmd. Misschien een gevolg van je "niet zo druk" maken over dit kabinet (en andere?) in combinatie met "alles zeggen wat (je) voor in de mond ligt".8)

 154. De Grieken lijden nu behoorlijk onder alle bezuinigingen. Ondanks vele protesten wil tweederde van de Griekse bevolking binnen de Eurozone blijven. Welbegrepen eigenbelang.
  Volgens Assie wil een meerderheid van de Nederlanders uit de EU stappen. Hoe valt dat te rijmen met de peiling waaruit blijkt dat tweederde de Euro wil behouden? Eveneens welbegrepen eigenbelang?

 155. Bericht door Assendƶrper, op 26 februari 2012 om 15:32
  Werk jij toevallig net als ik ook bij de WEZO?

  Is dat niet hetzelfde als maandelijks uit de subsidie ruif ontvangen?

  Voor kandidaten die door Wezo geplaatst zijn in een (gesubsidieerde) baan.

 156. Op zich vind ik het best heilzaam om subsidies kritisch tegen het licht te houden. Er wordt soms al te gemakkelijk naar dit instrument gegrepen en de toekenning gebeurt ook weleens te mechanisch.
  Dit gezegd hebbende vind ik tegelijk de toon waarop er nu over "subsidieruif" wordt gesproken te hoog en te ongenuanceerd. Subsidies zijn een instrument voor de overheid om belangrijke maatschappelijke initiatieven en doelen te ondersteunen. Het is gewoon geld dat op bepaalde wijze wordt toegekend. Je kunt ook kritisch zijn op investeringen: dat is ook gewoon geld dat via een bepaalde methode wordt toegekend. Wat te denken van de asfaltdraaiers die vrijwel volledig afhankelijk zijn van de overheid voor hun inkomsten? Wat is het verschil met natuurorganisaties? De ene levert asfalt voor wegen, de andere ontwikkelt en beheert natuur. Beide zijn maatschappelijke doelstellingen. Dus waarom zo denigrerend over "subsidieruif" en zo kritiekloos op "investeringsruif"?

 157. asfaltdraaiers zijn zelfstandige, commerciele bedrijven die pas in actie komen als er een nieuwe weg wordt aangelegd en een bestaande moet worden onderhouden; maw, ze komen pas in actie als er de noodzaak voor is.
  Natuurorganisaties zijn niet-commerciele instellingen, volledig afhankelijk van (overheid)subsidies, lidmaatschapsgelden, sponsoring etc. waarbij de "noodzaak" arbitrair is.

 158. Dat is het beeld, Drama. Net zoals sommigen het volstrekt vanzelfsprekend en natuurlijk vinden dat managers in het bedrijfsleven (al dan niet verzelfstandigde overheidstaak) mogen verdienen wat ze willen ("marktwaarde"), terwijl ze hoog van toren schreeuwen over salarissen binnen de (semi)overheid, zo worden investeringen niet onder hetzelfde vergrootglas gelegd als subsidies. M.a.w., de noodzaak tot bepaalde investeringen worden zonder veel nader onderzoek geaccepteerd. Misschien weleens interessant om de besluitvorming over weginfrastructuur, waterwerken en wat dies meer te onderzoeken op lobby en beĆÆnvloeding vanuit de belanghebbende bedrijven. Voor mij is "geld", "geld", welk normatief etiketje je er ook opplakt.
  Waarom is overigens de noodzaak voor natuurontwikkeling en – beheer "arbitrair"? In een land als het onze gaat dat niet vanzelf. Als je de natuur laat voor wat het is, dan is het risico op overwoekering, verstikking, verzuring, verdroging, groot en onafwendbaar. Gevolg: verschraling van de natuur met effecten op luchtkwaliteit etcetc. Ik zou zeggen: een basisbehoefte voor het leven op aarde. Zonder geasfalteerde wegen kunnen we leven, zonder zuurstof niet.

 159. Dame.

  Dit was een reactie op onderstaand,jij weet als geen ander dat ik dit soort subsidies hoog in het vaandel heb staan.

  Bericht door Assendƶrper, op 17 maart 2012 om 11:25
  Betekent dit dat ik die 36 euro die ik van meneer Rutten vanaf januari 2012 erbij heb gekregen weer kwijtraak of mag ik ze houden en kan ik ook eindelijk een keer een greep gaan doen in de vele subsidiepotjes die er ongetwijfeld weer zullen komen als Diederijk het voor het zeggen krijgt?

 160. @Dame ; natuurlijk: geld is geld. En als het door een overheid wordt uitgegeven is nog maar de vraag wat een investering is, of een subsidie.
  Maar voor mijn begrip:
  jouw posting van 13:16 :
  "Ik vind de toon waarop er nu over "subsidieruif" wordt gesproken te hoog en te ongenuanceerd."

  op welke subsidieruif-posting is dit een reactie?

 161. @Drama, Assie 11.25 uur. Op zich puur willekeurig, want dit geluid hoor ik vaker op en buiten het log. Dus je mag mijn reactie ook beschouwen als opvatting die open staat voor een nieuwe discussie, die dan hopelijk niet binnen links-rechts frame gevoerd wordt.

 162. Dit is een zeer actueel item, Dame. Ik zou het willen verbreden naar de afschuw van het grote graaien (bonussen, vertrekpremies etc) die door iedereen wordt uitgesproken. Maar als wij Nederlanders de kans krijgen om dit op kleinere schaal te doen, door bijvoorbeeld gebruik te maken van subsidies waarvoor deze niet bedoeld zijn, dan wordt dat weer uitgelegd als "heb ik toch ook recht op?". Wat mij betreft zal er en knop ommoeten in het doen en laten. Dat zal in 't geheel niet gemakkelijk zijn, maar misschien dat het inperken c.q. onmogelijk maken van het grote graaien als voorbeeld kan werken.
  Is dat een richting van de discussie die jij bedoelt?

 163. Zo zie je maar dat er veel aspecten aan zitten, Drama. Jij benadert het vanuit het individu. Helemaal eens met je stelling. Sommigen zoeken bewust de grenzen van regelgeving op, gedreven door hebberigheid. Vaak is het resultaat dat de regeling wordt afgeschaft of zo ingeperkt dat degenen die het Ć©cht nodig hebben er ook geen of nauwelijks gebruik van kunnen maken. Vb, aftrek dure brillen, kilometerbudget gehandicapten, PGB, passend onderwijs. Ergerniswekkend. Het grote graaien is zeker geen goed voorbeeld. Typisch is dat mensen met een goed inkomen er regelmatig ook nog eens een bijstandsuitkering bijjassen met onkostendeclaraties.
  Ook subsidies die afhankelijkheid stimuleren, moen wmb afgeschaft worden of onder andere voorwaarden verstrekt.
  Maar met subsidies iha is niets mis. Als de doelstelling goed is en de gesubsidieerde organisatie een bijdrage levert aan een maatschappelijke opgave, vind ik het prima. Natuurorganisties werken vaak met hulp vrijwilligers. Je brengt dus veel om zeep als je Staatsbosbeheer cs financieel afknijpt. Dat zal later weer veel investeringen vragen. In het bedrijfsleven noemen ze dat desinvesteren.

 164. Over de wenselijkheid en/of noodzakelijkheid van subsidies zal altijd geredetwist worden, wat niet wegneemt dat de controle van dit fenomeen al jaren te wensen overlaat.

  Als recent voorbeeld wil ik hier aanhalen, het ā¤½wanbeleidā¤ van de Randstedelijke provincies die in 2011 ruim 1,1 miljard euro aan subsidie toegekend hebben zonder enige vorm van doeltreffende controle. Deze conclusie is getrokken door de Randstedelijke Rekenkamer (ook een overbodig instituut, want we hebben een landelijke Rekenkamer) Zuid-Holland was de gulste gever met 429 miljoen, op een paar neuslengten gevolgd door Noord-Holland met 320 miljoen. Als goede derde mocht op het podium Utrecht met 252miljoen, die het teleurgestelde Flevoland met zijn ā¤½schameleā¤ 116 miljoen ruimschoots voor bleef.

  Laat we hier even de ā¤½winnaarā¤ Zuid-Holland onder de loep nemen; Deze provincie presteert het om jaarlijks ruim 1.400 subsidies te verstrekken, dat betekent dus een subsidiebedrag van gemiddeld 23.000 euro per keer. Hierbij zijn uiteraard de milieuprojecten spekkoper.

  Als ā¤½toegevoegdeā¤ waarde hier nog wat andere ā¤½zeer urgenteā¤ projecten: Herstel van vochtige duinvallei: 200.000 euro. Topsportnotitie Hockeyclub Bloemendaal: 50.000 euro. ā¤½Ruim baan voor vissenā¤ in Waddengebied: 250.000 euro. Jeugdzorgwerker bij ā¤½stichting Parlanā¤: 1.6 miljoen (ja, dat leest u goed) Artis Amsterdam: 10 miljoen. En nog een toppertje, RTV Noord-Holland ruim 15 miljoen. En de provincie Noord-Holland is dol op kinderen, voor de jeugdhulpverlening tikken ze meer dan 100 miljoen af.
  In ons regeltjesland is afgesproken dat de provincies verplicht eens in de vijf deze subsidies moeten evalueren. Maar dat zijn ā¤½regeltjesā¤, daar doen ze bij de provincies niet aan.

  In deze ā¤½subsidiedansā¤ spelen niet alleen bovengenoemde provincies de eerste viool, maar het rijk speelt hierin vrolijk zijn deuntje mee. In oktober 2011 melde de landelijke rekenkamer dat er ook geen enkele controle is op de 6 miljard euro die het rijk jaarlijks aan subsidie verstrekt.

  Samengevat, als er in andere provincies op dezelfde ā¤gulleā¤ wijze gewerkt wordt, mag geconcludeerd worden dat op het niveau van rijks en provinciaal bestuur per jaar bijna 10 miljard ongecontroleerd over de welbekende schutting gesmeten wordt, zeker wanneer al die ambtenaren die zich met deze subsidietoekenningen bemoeien erbij opgeteld worden. Of moeten we hierbij de gemeenten nog bijtellen.

  Laten we eens uitgaan van 3 miljard ā¤½terechteā¤ subsidies (nou vooruit 4 miljard), dan zou er 6 miljard bespaart kunnen worden, dat scheelt zeker een week onderhandelen in het Catshuis. šŸ˜‰

 165. Bernhard.

  Heb genoten van de toespraak,de strijdbaarheid,drijfveer,en ja met emotie zoals het hoort.

  Het deed mij herinneren aan de speeches die Joop den Uyl in zijn tijd zijn achterban kon boeien.:)

 166. Eens dat de controle beter moet. Dat geldt niet alleen voor subsidies, maar ook voor andere uitgaven waaronder investeringen. Ook het bedrijfsleven is spekkoper met veel te dure producten. Een niet goed gecontroleerde subsidie is niet per se een onterechte subsidie. Er zijn vele enquĆŖtes geweest naar miljoenenverspillingen bij grote infrastructurele en andere projecten. Dat is een probleem an sich en heeft weinig met het instrument te maken. Overigens hebben veel overheden dit wel redelijk voor elkaar.

 167. Bericht door Dame, op 17 maart 2012 om 12:24
  Volgens Assie wil een meerderheid van de Nederlanders uit de EU stappen.

  Dame, dit heb ik geschreven:
  Ik denk dat veel Nederlanders dat helemaal niet erg vinden want er zijn steeds meer Nederlanders die het EU-lidmaatschap afwijzen.

  Draagvlak voor lidmaatschap EU kent historisch dieptepunt
  19 september 2011

  Het draagvlak voor het Nederlandse lidmaatschap aan de EU kent een historisch dieptepunt. Slechts 57% van de Nederlanders verklaart zich momenteel sterk of enigszins voorstander. Nog nooit lag het draagvlak zo laag. Toch reageren Nederlanders pragmatisch op de Europese crisis. De groep die zich voorstander van meer bevoegdheden voor de EU verklaart om zo de financiƫle crisis te bestrijden, is groter (31%) dan de groep die minder bevoegdheden wenst (17%). Dat alles blijkt uit een politieke peiling uitgevoerd door TNS NIPO.

  De eurocrisis laat diepe sporen achter, ook binnen de Nederlandse publieke opinie. Zelfs ten tijde van de vorige dip, in 2005 ?? het jaar dat Nederland de Europese Grondwet afwees ?? was de Nederlandse steun voor het EU-lidmaatschap groter dan nu (69% toen, 57% nu).

  Uit het bovenstaand bericht blijkt toch dat er steeds meer Nederlanders zijn die het EU-lidmaatschap afwijzen?

  Leesbrilletje nodig?

 168. Bericht door Dame, op 17 maart 2012 om 12:11

  Gek, Assie, dat je je wel druk maakt over ??36, maar tegelijkertijd er niet om maalt om uit de EU te stappen. Ongerijmd. Misschien een gevolg van je "niet zo druk" maken over dit kabinet (en andere?)

  Hoe kom je erbij dat ik mij druk maak over die 36 euro. Ik heb me alleen maar afgevraagd of ik ze van Die de Rijk mag houden.

  En of ik mij druk maak over andere kabinetten? Lees mijn onderstaande reactie nog maar eens.

  Bericht door Assendƶrper, op 16 maart 2012 om 15:32
  Ik maak me niet zo druk over wat dit kabinet allemaal doet en heb me ook nooit druk gemaakt over datgene wat de vorige kabinetten allemaal hebben gedaan.

  Een leesbrilletje doet echt wonderen hoor.:)

 169. Bericht door Zwolse, op 17 maart 2012 om 12:48
  Is dat niet hetzelfde als maandelijks uit de subsidie ruif ontvangen?

  Dat zie ik niet als subsidie Zwolse want ik ben er gewoon in loondienst en moet voor die centen elke dag nog keihard werken ook.
  ;D

 170. Bericht door de VVD`er, op 17 maart 2012 om 19:41

  Hee, BOTERLETTER, lukt het jou ook om meer dan twee zinnen op het scherm zetten?

  Dat lukt hem niet VVD'er want daar is zijn beeldschermpje te klein voor.

  Crisis of geen crisis, ik ga nu op stap. Tot later allemaal.:D

 171. Zou het Assie? 11.25 stelde jij jezelf die vraag om dat klagerig te vervolgen met de of jij dan "eindelijk" ook een greep in subsidiepotjes zou kunnen doen.
  Heeft Dick je aangestoken met die naamsverbasteringen?:P

 172. Assie 20.18. Dat had ik al gezien na versturen van mijn reactie. Had geen zin om te corrigeren, omdat dat punt (veel of meerderheid) niet zoveel uitmaakt voor mijn betoog. Dat ging in essentie er om dat de meeste mensen als het er echt op aankomt wel weten waar het belang ligt. Wellicht veroorzaakt doordat er dan meer zinnige informatie wordt gegeven of doordat ze zich er meer in gaan verdiepen. Als een kwestie niet echt aan de orde is, baseren veel mensen hun mening op de niet relevante feiten (zoals bv het EU-besluit over de kromming van bananen) of op halve feiten (het Rijk verschuilt zich soms achter de EU bij eigen beslissingen, zoals het max inkomen bij sociale woningbouw).

 173. Nog 1x PvdA dan:
  Hier de speech van Samsom uitgesproken door hemzelf:
  http://www.youtube.com/watch?v=yFTqSfAs0q8&feature=g-all-u&context=G274698dFAAAAAAAAAAA
  Sterke frase:

  Mensen hebben niks tegen hoogdravende doelen en mooie vergezichten. Maar ze hebben – zoals wij allen – vooral Ć”ndere zorgen: over hun baan, over de school van hun kinderen, de veiligheid van hun straat. En let wel: ze zijn niet uit op hulp: van de overheid, laat staan van de PvdA. De meeste mensen klimmen op eigen kracht langs de maatschappelijke ladder omhoog. Maar dan moet die ladder daar wel staan en goed worden onderhouden.

  en ook:

  De straat, de school en al die andere voorzieningen vormen de verheffende en verbindende kracht in Nederland. En ik kies daarbij onverkort voor de werkers in de frontlinie. De agent, de onderwijzer en verpleger zijn onze geluksmachines. Die zet je niet uit, Mark. Die maak je sterker!

  Het eerste punt is trouwens een heel liberaal standpunt. Het tweede wel heel erg PvdA. Maar volledig mee eens overigens.

 174. Las vanmiddag een kop over castratie vanwege h*mosexuele gevoelens. Mijn eerste associatie was Iran, maar blijkt een nieuwe schokkende misstand binnen de katholieke kerk te zijn. Er komt geen eind aan de onthullingen. Die fijne jaren 50, 60 en 70 hadden vele goed bewaarde geheimen. Wat zouden Iraniƫrs van ons denken als ze dit zouden lezen?:o

 175. Ik heb hier echt geen woorden voor. Wat is het verschil met een criminele organisatie? In ieder geval blijkt het steeds meer boosaardige sekte met gruwelrituelen te zijn.

  Door Deetman "niet onderzoekbaar" bevonden. De kamer zal het nu toch echt zelf moeten gaan onderzoeken.

 176. Subsidies zijn vaak terecht, vaak ook niet. Maar de meest onterechte vind ik de

  villasubsidie/ook wel rijkensubsidie

  Belasting hef je, subsidie keer je uit…van een gemeente/waterschap/provincie/rijk tot Europa. Gelieve niet alles over 1 kam te scheren, da's te makkelijk. Persoonlijk vind ik "een betere verdeling van de welvaart" voor zowel belastingen als subsidies een mooi uitgangspunt.

  Overigens genoten van het terugkijken van VVD-er Sybe Schaap in "De halve maan" http://www.ntr.nl/player?id=NPS_1201956

  en van Wit Licht (de Engelse versie) vannacht….wat een problematiek met die kindsoldaten in "het leger van de heer". Hoe lang is het alweer geleden dat we er met elkaar ff ontroerd van waren. Waarom is die Kony nog niet gepakt en waarom krijgt WARCHILD zo weinig aandacht?
  Oeganda gaat de jacht aanvoeren….misschien nu? met een hĆ©Ć©l buurland?

  Oh en ook zo heerlijk politiek gister: 2 man op 1 cel Kees van Kooten en Wim de Bie…wat kreeg de heer KHA er van langs!

 177. Ja eens Bernard,

  Door Deetman "niet onderzoekbaar" bevonden. De kamer zal het nu toch echt zelf moeten gaan onderzoeken.

  De man kreeg eerst alle lof toegezwaaid. Maar dit geval is hem toch echt voorgelegd! Bron: Nieuwsuur net.

  Tik er nog ff iene open, wel geweldig om alleen thuis te zijn, terwijl de andere 4 aan het feest vieren zijn op 3 verschillende feestjes.
  Wil die film op 2 nog zien om iets van 00:10. Het Debat was ook weer boeiend trouwens šŸ˜€

 178. Als ik aan de jaren '70 denk (of was het vroeg '80) en katholicisme, denk ik aan "Het dagboek van een Herdershond". En kapelaan Eric Odekerke….

  Kostbare herinneringen.

 179. Ik denk aan verplicht kerkbezoek op de zondagochtend of bij uitslapen -middag… En aan mijn eliteschool waarvan de meest populaire pater later ook hoofdstukje in het rapport Deetman kreeg.:o

 180. Ja goed dat je ook nog aan die "herdershond" herinnerd. Genoot ik ook van. Ik geloof ook dat er in dat katholicisme, meerdere werelden waren. Ik geloof echt dat zo'n "Eric Odekerke" echt bestaan kan hebben. De meerdere gezichten van de RK-kerk.

 181. De goede naam van Deetman is nu weg. Wat zou die man bezield hebben om niet alles te openbaren. Volgens mij les 1 in de communicatie: nooit liegen en als verborgen zaken uitkomen, meteen alles openbaren. Daarmee wordt de 'schade' beperkt, want mensen vergeten snel. Doe je dat niet, dan komt alles stukje bij beetje en hou je het publieke debat levend.
  Maar buiten dat, wat een gruwel. In Zweden zijn tot in de jaren 80 verstandelijk gehandicapten (en iedereen die daarvoor doorging) gesteriliseerd. Vond ik ook zo shocking, maar in eigen land gebeurde dat dus ook. En welke arts werkt aan dit soort praktijken mee?

 182. "Macht corrumpeert". Ik denk dat deze stelling vaak opgaat, maar weinigen kunnen de weelde van macht dragen. In de katholieke kerk hebben de meeste priesters niets met dit soort zaken van doen. Ik denk dat het in zoverre met de kerk zelf te maken had, dat ze de macht die ze hadden op geen enkele manier wilden inleveren door zich kwetsbaar op te stellen. Het zegt ook iets over het beeld dat ze van kinderen hadden: willoze gebruiksobjecten.

 183. Denk ook aan

  verplicht kerkbezoek op de zondagochtend

  Ć©n op de zondagavond….om daarna stiekum toch Sjef van Oekel + Kees & Wim mee te krijgen. Weliswaar een andere kerk, toch vermaakte ik me er wel. Het was zo "verplicht" dat je al was je zo brak als een lucifer, toch moest komen. Niet vreemd dat iemand de al kotsend over "de vloer van graven" de Broerenkerk binnenkwam.

  's Middags veel met maat of voetballen of (meer) met muziek bezig geweest. (Jeanne Kooymans en het Weeshuis van de hist…Gedrukte Top 40's, onze favo muziek enzo…..) die maat draait nu gewoon weer een groot feest…..voor dames, in 1e instantie, de slimmerik. Overeenkomst?

  Locatie WRZV-hallen….moet daarna weer als de bliksem omgebouwd worden (voor de kerkdienst van de "booming" Evangilisten).

 184. šŸ˜® Twee keer naar de kerk op zondag? Toen we hier net woonden kwamen we een keer om een uur of 4, 5 Zwolle in en zagen toen allemaal mensen fietsen. In mijn naieviteit dacht ik dat er een evenement was, maar het bleken ook kerkgangers te zij met een bijbeltje onder de snelbinders.:)

 185. Die "ze" in

  Het zegt ook iets over het beeld dat ze van kinderen hadden: willoze gebruiksobjecten.

  onze kerk heb ik toch heel anders ervaren. Streng maar met respect. Mooie discussies gehad ook en geweldige extra-vakanties met "de 3 uit Zwolle"….waar men weliswaar op gezette tijden probeerde te indoctrineren :D:D:D

 186. Dat heb ik hier al eens verteld, Dick, nog voordat je meende dat ik een discussie over misbruik in de katholieke kerk uit de weg ging.;) Was een autoritaire man, maar heel actief in allerlei buitenschoolse activiteiten. Meisjes zag ie niet staan en had altijd een kring van bepaalde jongens om zich heen. Destijds meende ik (en anderen) dat het om kinderen uit de katholieke elite ging. Later bleek dat ze minder bevoorrecht waren dan toen vermoed.:o
  Ik heb nog een kaart van hem gehad bij de geboorte van mijn oudste zoon. Vond ik toen heel aardig, nu denk ik daar anders over.:(
  Dat was er een. Er waren een heel aantal anderen die Ć©cht aardig waren.

 187. Juich niet te vroeg, Dick, want dat hebben vele katholieken ook gedacht. De protestantse kerken hebben ook een onderzoek gedaan naar misbruik. Daar kwam een behoorlijk aantal gevallen van de laatste tien jaar naar boven. En wat te denken van kinderen in jeugdinrichtingen. Wie herinnert zich niet de aanklachten tegen een psychiater die uit Rekken? Werd toen ontkend door de de leiding. Ook dat is een vast patroon.

 188. @ Dame, vond het wel een beetje vreemd dat je steeds met andere voorbeelden kwam wanneer het over de Katholieke kerk ging. Maar het zal wel, net als

  hier al eens verteld

  . Film op 2 Requim….net precies begonnen, heeft volgens mij ook een godsdienstig sausje.

 189. Lees nu toch (wilde ff het begin van de film meekrijgen)

  autoritaire man

  Walgelijke hufter zeg! Hmmm 't is weer gedaan met de rust….de 1e is binnen (met z'n drieen) gelukkig wel met smakelijke anekdotes.

 190. Klopt, Dick, dat is mijn hang naar nuance en zoeken naar echte verklaringen ipv gemakkelijke voor de hand liggende (celibaat). Je kunt dat soort zaken niet beoordelen zonder meer te weten van de tijd en de organisaties/instellingen waarin/-binnen het zich afspreelde.
  Ik gaf voorbeelden uit andere kring, waar ik het gevoel had dat sommigen zelfgenoegzaam wet de vinger maar een kant op wezen. Ik vermoedde antipapistische sentimenten. Vreemd?

 191. Vrees dat "macht" wat heel fouts in sommige mensen oproept. Debat op 2 vandaag (sexverslaging met onderdeel SM) ging er ook ff over. Jammerlijke types die al het gevoel met de omgeving kwijt zijn.

  Geen "dikke helden" zeg maar.

 192. Dame, ik ben wel de laatste die zal skreeuwen: "zie je wel, alleen bij hullie"….Heb je al eens een anekdote verteld. Die man schijnt hier vorige week gewoon weer (nogsteeds namens die SGP-bloedgroep) gepreekt te hebben. Sterker nog…het schijnt overal voor te komen bij gelovigen en bij niet gelovigen. Bij zwart bij wit bij lelijk en bij mooi. Opvallend vaak speel die machtsfactor een rol. Nu wordt er zelfs gesproken over de betrokkenheid van KVP-premier Marijnen.

 193. Zie echter niet in waarom ik zou moeten "juichen". Mooie zin

  Ik heb nog een kaart van hem gehad

  Ken je em nog?

  Henk Westbroek: Vriendschap ………….
  Als kind had ik een vriend waarmee ik alles deed
  Als hij begon te vechten, dan vocht ik met hem mee
  Als ik in het water sprong, dook hij er achteraan
  Een mooiere vriendschap, kon er in m'n ogen niet bestaan
  Totdat hij verhuisde naar een andere stad
  Ik heb als ik het goed heb nog een kaart van hem gehad

  Een keer trek je de conclusie
  Vriendschap is een illusie
  Vriendschap is een droom
  Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

  Ik kreeg toen een vriendin waarmee ik alles deed
  Als zij begon te zoenen, dan vree ik met haar mee
  Als ik begon te janken, kwam ze naast me staan
  Een mooiere vriendschap, kon er in m'n ogen niet bestaan
  Tot het moment dat ze spontaan mijn naam vergat
  En bleek dat ze een ander vriendje had

  Een keer trek je de conclusie
  Vriendschap is een illusie
  Vriendschap is een droom
  Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

  Als het gaat om geld
  Als het gaat om vrouwen
  Als het gaat om alles wat je lief hebt
  Wie kun je dan vertrouwen?

  Een keer trek je de conclusie
  Vriendschap is een illusie
  Vriendschap is een droom
  Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

  -Vriendschap
  Een keer trek je de conclusie
  -Gaat nooit voorbij
  Vriendschap is een illusie
  -Dat geldt voor mij
  Vriendschap is een droom
  Een pakketje schroot, met een dun laagje chroom

  Gelukkig zijn mijn ervaringen over "Vriendschap" totaal anders. Zou ook te maken kunnen hebben met de "nogal materialistische inslag van die ene tekstschrijver Henk (die goeie kennis van Derk)"

 194. Misschien was dat de reden van het zwijgen van Deetman. Is toch een van de bloedgroepen uit de eigen partij. Toch heeft de houding tegenover kinderen er ook mee te maken. Ken veel verhalen uit dejaren 70 over particuliere kindertehuizen waar kinderen mishandeld werden en als goedkope arbeidskracht ingezet werden. Dat was destijds de reden voor de overheid om deze taak naar zich toe te trekken. Ook de verhalen over de katholieke kerk zijn natuurlijk al een eeuwigheid bekend (zijn ook diverse films over). Het bleef bij verhalen en zelden hoorde je over de gevolgen voor de kinderen.
  In Nederland hadden kinderen lange tijd niets in te brengen dan "lege briefjes". Ze werden niet serieus genomen en moesten zich voroal schikken naar de macht (onderwijzer, priester, elke volwassene eigenlijk). Die tijd is gelukkig voorbij. Ik zal de jaren 50 ook nooit romantiseren zoals je weleens hoort (Balkenende).

 195. Nou die kaart was er niet een uit vriendschap: was meer een bedelbrief voor een Stichting die kinderen in Latijns Amerika hielp.:(

 196. Bloedgroepzwijgen zou kunnen. Oh ja šŸ˜®

  particuliere kindertehuizen waar kinderen mishandeld werden en als goedkope arbeidskracht ingezet werden.

  wat erg!

  Dat meisje in de film wordt ook al niet serieus genomen door de geestelijke. Wij ervaarden dat vroeger ook, tot bij die dominee die plots moest stoppen. Maar wat een bevrijding was dat "alle vragen te mogen stellen die in je opkwamen en ze werden nog beantwoord ook". Schikken na de macht, gebeurde dus ook bij situaties die niets met wat voor kerk dan ook te maken hebben. Het is allemaal wel weer voor voor "hullie-wijzers": zie je wel dat het geloof nergens goed voor is.

 197. Ik kijk ook, maar vind het een nare film. Kan daar niet goed tegen. Religie vind ik wel mooi, omdat er regelmatig bij allerlei zingevingsvraagstukken wordt stilgestaan. Dat zijn we als samenleving wel een beetje kwijtgeraakt. En dan heb ik het niet overreligie in zijn beperkende vorm, met regeltjes en ge- en verboden.

 198. Hier vind ook niemand wat aan die films op 2. Meestal wel een aardig verhaal, vind ik. Beter dan de meeste gelikte altijd positief aflopende Amerikaanse films. Moet nodig weer eens een goed film ziem van een uurtje of 2. Ze maakten net reclame voor een nieuwe film. Owww comedy in de kerk, het meisje gaat ervandoor.

 199. Volgens mij ben je op tijd (te negatief) afgehaakt Dame. Het ging net richting een "uitdrijving" maar pa hield het tegen. Nu moet ze worden opgenomen.

 200. Schaap zijn boek 'Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen' sloeg in als een bom. Een studie naar de vraag waarom de Nederlander zo boos is. "De Nederlander is boos, verontwaardigd, wrokkig en rancuneus. Deze boosheid is ziekelijk en gevaarlijk", meent hoogleraar, filosoof en VVD-senator Sybe Schaap.

  Sinds wanneer is de Nederlander boos?

  "Boosheid is van alle tijden. Op zichzelf is dat niet zo bijzonder. Mensen zien zich vaak als slachtoffer van de omstandigheden.

  ——————————————
  Die boosheid is dus altijd aanwezig. Vraag is dus waarom die boosheid decennia niet wordt geuit, en dan ineens weer wel.
  Voorbeeld (volgens mij): tijdens de stiltedecennia mocht je wel denken dat je buurman een profiteur was, als die met een uitkering wegens afgekeurd, er zwart in de bouw flink bijbeunde, maar op Ć©Ć©n of andere manier voelde je op je klompen aan dat je dat niet mocht zeggen. Totdat een Fortuyn dat soort zaken erg hardop ging benoemen, en vele zwijgers vanaf dat moment hun kans schoon zagen om de situatie van de buurman uit ten treure gingen verwoorden, want dat mocht, want Fortuyn zei het ook… En na hem speelde Wilders nog effectiever in op die boosheid.

  In het stukje in Trouw schrijft Schaap niet hoe je met deze manipulatie kunt omgaan, c.q. deze aanpakken.(of dat in zijn boek wel wordt genoemd weet ik niet) Want de boosheid is van alle tijden, en diegenen die deze in zetels kan kanaliseren, krijgt een vinger in de machtspot. Het is al eerder gezegd: met de opkomst van Fortuyn is die geest uit de fles.
  En met de komende jaren van bezuinigingen en stijgende werkloosheid, zie ik die populisten alen maar meer invloed krijgen..

  En een echte oplossing hoe hiermee om te gaan, heb ik nog niet gehoord vanuit de politieke arena of elders.

 201. Drama, ben het met je eens.

  Voordat Wilders met zijn partij begon had je volgens mij al een hele grote groep kiezers die zich niet meer thuis voelde bij de traditionele partijen. Ik vergeet nooit weer dat met name Links Nederland de schrik goed te pakken kreeg toen Pim Fortuyn op het toneel verscheen. Hij wist een electoraat op te bouwen waar ze hevig van schrokken en als die idioot hem niet had doodgeschoten dan had hij ongetwijfeld de verkiezingen gewonnen. Ik kan me ook nog herinneren dat Links Nederland toen erg haar best deed om om ons ervan te proberen te overtuigen dat Fortuyn er niet voor de gewone Nederlander was maar een nieuw soort facisme vertegenwoordigde. Na de moord op Fortuyn is die onvrede bij een deel van de kiezers blijven bestaan en daar hebben de SP en PVV uitstekend van weten te profiteren. Dat Wilders inmiddels op 24 zetels staat, heeft hij volgens mij niet te danken aan het vijanddenken. Ik denk eerder dat het heel veel proteststemmen zijn.

 202. Na een dag van euforie is er altijd ā¤½the day after.ā¤ Nadat het sociaaldemocratische hart overgeslagen is van aanbidding voor de nieuwe ā¤½verlosserā¤ moeten ook zij weer over naar de realiteit van dag. Onwillekeurig vragen niet sociaaldemocraten zich af: ā¤½hoelang laten de farizeeĆ«rs binnen de PvdA toe dat Samsom zijn werk doet?ā¤ Naar de goegemeente toe waren het allemaal blije gezichten op het partijcongres, zelfs de verliezers waren blij met hun nederlaag. De ā¤½solidariteitā¤ droop er van af, onder het motto: ā¤½juich of ik schietā¤

  Natuurlijk heeft de PvdA naar buiten toe baat bij virtuele rust in de tent na een turbulente periode van gekonkel en stoelpoten zagen, waar Cohen de dupe van is geworden. Maar het is allemaal schone schijn, de rijen zijn nog altijd niet gesloten. Het borrelt binnen de PvdA van ego`s en baantjesjagers die over lijken gaan om doel, de leiding van de partij koste wat het kost te bereiken. Melkert, afgeserveerd!, Bos, afgeserveerd!, Cohen, afgeserveerd! Naar buiten toe gelardeerd met de smaak van honing v.w.b. de reden, maar in werkelijkheid achteloos de tent uitgetrapt.

  Ik verheug mij op de komende tijd, we zullen zien of Samsom wel zo goed is als er wordt gedacht. Natuurlijk zal hij door de niet bevooroordeelde media op zijn merites worden beoordeeld, en door de door een deel van de media de hemel in geprezen worden. Persoonlijk denk ik dat hij een paar maatjes te klein is voor het trio Rutte-Verhagen-Wilders, maar hier is natuurlijk de wens de vader van de gedachte.

 203. Ik heb ergens gelezen dat na het zingen van het clublied de zaal snel leeg was. De consumpties aan de bar waren voor eigen rekening.:)

 204. Bericht door Assendƶrper, op 18 maart 2012 om 16:37
  Ik heb ergens gelezen dat na het zingen van het clublied de zaal snel leeg was. De consumpties aan de bar waren voor eigen rekening

  Dat moet jij weten als adjudant van prins VVD'ertje.:P

 205. Persoonlijk denk ik dat hij een paar maatjes te klein is voor het trio Rutte-Verhagen-Wilders, maar hier is natuurlijk de wens de vader van de gedachte.
  Persoonlijk denk ik dat Samson (de naam zegt het al) een paar maatjes
  te groot is voor het cocktail trio.;D

 206. Of ik mij aangesproken voel door jou, in het geheel niet. Ik kijk alleen elke keer weer geamuseerd naar je krampachtige pogingen hoe je uit je telegramstijl van praten (schrijven) probeert te geraken. Het vocabulaire van een normaal iemand bestaat uit meer dan oneliners, beste BOTERLETTER. šŸ˜‰

 207. Boterlettertje, boterlettertje, boterlettertje??..als jij mee wil praten als sociaaldemocraat, moet jij wel de naam van je ā¤½verlosserā¤ goed spellen. De naam is Samsom en niet Samson, maar dat zal wel liggen aan het feit dat je nog in de leer bent. Maar pas op, er is hier iemand van ā¤½linkseā¤ huize op het log die dat niet tolereert. Dat kan nog wel eens strafpunten kosten. šŸ˜®

 208. Bericht door Assendƶrper, op 18 maart 2012 om 17:51
  Oplettertje, was jij een tijdje terug onder de naam van Tobias aan het posten?

  Sjakie, is dat een vraag of is dat een bevel:(

 209. Nee Tobias, het was maar een simpele vraag van Sjakie.

  Bericht door Tobias, op 6 november 2010 om 19:03

  Bericht door Derk, op 6 november 2010 om 18:46
  Lezen kun je ook niet maar azijn drink je genoeg zo te zien aan je postings. En ja als ik iemand kan helpen doe ik dat. Zo ziten mensen inelkaar Tobias maar bij jou dus niet.

  Ja, dat verhaaltje kunnen we wel van u. Als het u niet uitkomt dan is de azijnfles aan de beurt. Zal mij verder een zorg zijn en wens u veel geluk.

  Bericht door Tobias, op 6 november 2010 om 19:13
  Bericht door Derk, op 6 november 2010 om 18:46
  Lezen kun je ook niet maar azijn drink je genoeg zo te zien aan je postings. En ja als ik iemand kan helpen doe ik dat. Zo ziten mensen inelkaar Tobias maar bij jou dus niet.

  Ach, mensen die mensen helpen doen het anoniem dat zijn pas mensen die mensen helpen.

  Bericht door Admin.., op 6 november 2010 om 19:17
  Tobias, kunt u ook iets zinvols over politiek inbrengen?
  U becommentarieerd hier alleen maar mede- webloggers. Dat komt het debat niet ten goede!

 210. Toch ff illustratief voor de heerschende droevigheid

  Assendƶrper, op 18 maart 2012 om 17:51
  Oplettertje, was jij een tijdje terug onder de naam van Tobias aan het posten?

  3 nicks, hier opereren minstens nog 4 nicks. Het motief interesseert me niet, ben als
  'zo eerlijk en open mogelijk persoon' zelf wel gewend slechts onder eigen naam te posten. Ook voor de transparantie, maar als dan 1 'bewust anonieme' de ander al gaat verwijten wat die stiekum (en niet te controleren voor degene die dat al zou willen) voor stouts doet…dan gaat dat toch verder dan argwaan en verdachtmakingen….hebben we het dan niet over angst? Hoop toch echt dat 'achtervolgingswaanzin' te ver gaat. Joh lekker belangrijk die anonieme persoonlijke dingetjes. En (nick)namen verkleinen om die persoon zogenaamd te kleineren? Zielig maar wel (uit)lachwekkend.

  Goed de aandacht is weer lang genoem bij de egocentrische marktwerkers weggeweest. Hmmm, 1 lid van de coalitie en….

  gisteren

  @PownedTVFeed: 'De Nederlander wordt steeds bozer' t.co/ZXcG6hsF #Schaap

  gisteren

  @maryhellebreker: RT @sermandraoof: #VVD senator #Schaap:Toen waren het de Joden en de communisten, nu zijn het buitenlandse werknemers en moslims #PVV t.co/nngsW0UY

  gisteren

  @drsYell: RT @sermandraoof: #VVD senator #Schaap:Toen waren het de Joden en de communisten, nu zijn het buitenlandse werknemers en moslims #PVV t.co/nngsW0UY

  gisteren

  @joopmoer: Een VVDer die zijn bek opentrekt. Ze zijn er nog gelukkig. #hetrancuneuzegif #Schaap #trouw

  gisteren

  @sermandraoof: #VVD senator #Schaap:Toen waren het de Joden en de communisten, nu zijn het buitenlandse werknemers en moslims #PVV t.co/nngsW0UY

  gisteren

  @laurens_schaap: Haha @Schaaplekker volgt mij :/ #Schaap

  gisteren

  @Chariissaax: @IngeFurer ja he! #Schaap:p

  gisteren

  @Inke3: Geen familie. Echt niet. Dat die nitwits goed kunnen analyseren zouden ze bij mij thuis nooit zeggen #Schaap

  gisteren

  @mennovdbos: "De PVV heeft geen oplossingen." En dan gaan lopen roepen over NSB, Breivik, wat niet al. Nee, dat is oplossingsgericht. #Schaap

  gisteren

  @mennovdbos: We hebben in Nederland dringende behoefte aan mensen met inzichten.. echte inzichten. #Schaap

  gisteren

  @PMpaul: RT @OnnoBosma: 2/2 VVD-senator #Schaap gaat in @Trouw vergelijking NSB/PVV niet uit de weg, keurt impliciet coalite met #Wilders af. Toch nog leven in VVD?

  gisteren

  @VincentBuffinga: RT @OnnoBosma: 2/2 VVD-senator #Schaap gaat in @Trouw vergelijking NSB/PVV niet uit de weg, keurt impliciet coalite met #Wilders af. Toch nog leven in VVD?

  gisteren

  @Roelfina090444: RT @OnnoBosma: 2/2 VVD-senator #Schaap gaat in @Trouw vergelijking NSB/PVV niet uit de weg, keurt impliciet coalite met #Wilders af. Toch nog leven in VVD?

  gisteren

  @_Deatone_: #samsom een #Schaap in #wolfskleren #PVDA

  gisteren
  "De Nederlander is boos, verontwaardigd, wrokkig en rancuneus. Deze boosheid is ziekelijk en gevaarlijk". Dat zegt hoogleraar, filosoof en VVD-senator Sybe Schaap tegen dagblad Trouw.

  Hoe boos de Nederlander is, ondervond Schaap deze week zelf ook. "Je schrijft een boek over boosheid en de volkswoede keert zich tegen je persoonlijk. Geert Wilders zei dat ik niet goed bij mijn hoofd was en op internet kreeg ik een stroom negatieve reacties. Dat had ik eigenlijk niet verwacht en is exemplarisch voor de huidige situatie. Laatst hoorde ik een Duitse journalist over Nederlanders zeggen: 'Ze zeiden altijd dat ze zo tolerant waren. Maar in feite was het onverschilligheid, die zich nu vertaalt in intolerantie naar mensen van buiten'."

  "De overeenkomst is het etnocentrisme, de nadruk op het eigen volk dat bedreigd wordt, het authentieke Nederland en het sterk afzetten tegen anderen. Toen waren het de Joden en de communisten, nu zijn het buitenlandse werknemers en moslims. Ik maak me daar grote zorgen over. Het ressentiment, de boosheid, groeit. Het viel mij op toen wij in de senaat het wetsvoorstel tegen het onverdoofd slachten behandelden hoeveel negatieve reacties wij ontvingen over Joden. Het gaat van kwaad tot erger." aldus Schaap in het interview.

  "In Noorwegen hebben we Breivik gehad. Hem afdoen als een psychopaat lijkt mij kort door de bocht. Je zult dat moeten onderzoeken."

 211. Sorry, alleen de commentaren op Pownews, maar oa deze mag gelezen worden

  @joopmoer: Een VVDer die zijn bek opentrekt. Ze zijn er nog gelukkig. #hetrancuneuzegif #Schaap #trouw

  Dit is het artikel:

  "De Nederlander is boos, verontwaardigd, wrokkig en rancuneus. Deze boosheid is ziekelijk en gevaarlijk". Dat zegt hoogleraar, filosoof en VVD-senator Sybe Schaap tegen dagblad Trouw.

  Hoe boos de Nederlander is, ondervond Schaap deze week zelf ook. "Je schrijft een boek over boosheid en de volkswoede keert zich tegen je persoonlijk. Geert Wilders zei dat ik niet goed bij mijn hoofd was en op internet kreeg ik een stroom negatieve reacties. Dat had ik eigenlijk niet verwacht en is exemplarisch voor de huidige situatie. Laatst hoorde ik een Duitse journalist over Nederlanders zeggen: 'Ze zeiden altijd dat ze zo tolerant waren. Maar in feite was het onverschilligheid, die zich nu vertaalt in intolerantie naar mensen van buiten'."

  "De overeenkomst is het etnocentrisme, de nadruk op het eigen volk dat bedreigd wordt, het authentieke Nederland en het sterk afzetten tegen anderen. Toen waren het de Joden en de communisten, nu zijn het buitenlandse werknemers en moslims. Ik maak me daar grote zorgen over. Het ressentiment, de boosheid, groeit. Het viel mij op toen wij in de senaat het wetsvoorstel tegen het onverdoofd slachten behandelden hoeveel negatieve reacties wij ontvingen over Joden. Het gaat van kwaad tot erger." aldus Schaap in het interview.

  "In Noorwegen hebben we Breivik gehad. Hem afdoen als een psychopaat lijkt mij kort door de bocht. Je zult dat moeten onderzoeken."

 212. Bericht door dick, op 18 maart 2012 om 18:41

  Toch ff illustratief voor de heerschende droevigheid
  Assendƶrper, op 18 maart 2012 om 17:51
  Oplettertje, was jij een tijdje terug onder de naam van Tobias aan het posten?

  3 nicks, hier opereren minstens nog 4 nicks. Het motief interesseert me niet, ben als
  'zo eerlijk en open mogelijk persoon' zelf wel gewend slechts onder eigen naam te posten. Ook voor de transparantie, maar als dan 1 'bewust anonieme' de ander al gaat verwijten wat die stiekum (en niet te controleren voor degene die dat al zou willen) voor stouts doet…dan gaat dat toch verder dan argwaan en verdachtmakingen….hebben we het dan niet over angst? Hoop toch echt dat 'achtervolgingswaanzin' te ver gaat. Joh lekker belangrijk die anonieme persoonlijke dingetjes. En (nick)namen verkleinen om die persoon zogenaamd te kleineren? Zielig maar wel (uit)lachwekkend.

  Hoepel toch op man met het verder gaan dan argwaan en verdachtmakingen. Ik vond de gelijkenissen nogal treffend. Als er een angst heeft dan ben jij het wel. Waarvoor zou ik angst moeten hebben? Achtervolgingswaanzin? Je bent niet goed snik. Jij bent niet lachwekkend maar gewoon zielig.

 213. Bericht door dick, op 18 maart 2012 om 18:44
  Sorry, alleen de commentaren op Pownews, maar oa deze mag gelezen worden
  @joopmoer: Een VVDer die zijn bek opentrekt. Ze zijn er nog gelukkig. #hetrancuneuzegif #Schaap #trouw

  Jaja, daar gaat onze "bruggenbouwer" weer. Kennelijk kunnen ze bij de VVD de mond nog gewoon opentrekken. Toen Samsom kritiek leverde op Wolfsen wist hij niet hoe snel hij zijn keutel weer in moest trekken. De fractievoorzitter van de Pvda te Arnhem werd ook de mond gesnoerd toen hij kritiek had op het functioneren van Cohen.

 214. Ik onderschrijf de stelling van Schaap over die boosheid die net onder de oppervlakte in ons land aanwezig is. Collectieve emotie die ook zo weer is weggeƫbt. Iemand zegt iets waarover commotie ontstaat en wordt vervolgens bedreigd. Dat overkwam Kinneging & Tahir, Koelewijn & Tulleken, raadslid Democratisch Liberalen Wassenaar die vragen over de sexrel stelde en vele anderen. Wat is dat toch? Al die korte lontjes.

 215. Ik hoorde gisteren op de radio een gedeelte van de speech van Samsom na de verkiezing. Ik begrijp goed dat Elrey en Zwolse onder de indruk zijn van hem. Hij heeft echt redenaarstalent: inhoudelijk, met kracht en energie en daarmee heel overtuigend. Hij straalt vooruitgangsdenken en optimisme uit. Precies wat velen nodig hebben in dezetijd waarin vooral beetje bij beetje doemberichten naar buiten komen. Als hij goed leiding weet te geven aan de fractie, de partijvisie helder weet uit te dragen en doorgaat met zijn stijl van contact leggen met burgers, dan kan hij heel ver komen, schat ik in.

 216. De z.g. boosheid wordt opgeklopt door de media, vaak aangewakkerd door een ā¤½slachtofferā¤ van ā¤½linksā¤ en/of rechts, die er belang bij hebben om permanent/tijdelijk in de belangstelling te staan.
  Vaak zijn het dezelfde repeterende figuren die via de sociale media, er een genoegen in scheppen om hierdoor in de publiciteit te komen. Soms echt bedreigend, maar in de meeste gevallen een storm in een glas water, wat dan ook in de meeste gevallen door justitie geseponeerd wordt. Maar het doel is bereikt, om een evt. boekje, voorstelling of zichzelf ect. te promoten.

 217. Dat weet ik niet. Ik denk dat er eerst de rel is die breed uitgemeten wordt in de media, social media en fora ed en dat dit voor sommige halve zolen aanleiding is tot "actie". Uit onderzoek blijkt dat de bedreigers vaak figuren zijn waar je – als je ze op straat tegenkomt geen seconde bang voor zou zijn. Door de anonimiteit van internet laten sommigen de remmen los.
  Maar waarom boos op zo'n Kinneging. Ik kan daar met mijn verstand niet bij.

 218. Ik denk dat weinigen het aangenaam vinden om voorwerp van collectieve woede te zijn. Persoonlijk zou ik niet graag onderwerp zjn van een raillerend artikeltje op Geenstijl en dat niet alleen vanwege het artikel maar vooral vanwege de reacties van de goegemeente daaronder. Dat laat slechts een enkeling koud.

 219. VVDer.

  Dus jij bent van mening dat een man als Sybe Schaap,dit boek(wat jij alweer denigrerend boekje noemt) nodig heeft om zichzelf te promoten?

  Sorry VVDer maar denk dat de Hr.Wybe Schaap heel wat meer kennis en wijsheid bezit,gezien wat hij op zijn conto heeft staan,hij geen promotie stunt nodig heeft

  Sybe Schaap (Lemmer, 20 mei 1946) is een Nederlands politicus

 220. Of heb je het over Wilders, VVDer, 19.59? Ik denk dat hij er ook geen persoonlijk genoegen in schept te leven hoe hij moet leven, terwijl het hem ook winst oplevert, maar dat lijkt mij ondergeschikt.

 221. VVDer.

  Met onderstaande lijst lijkt het mij niet de persoon om de media zijn boek te laten promoten voor eigen gewin of aanzien.

  Sybe Schaap Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
  Ga naar: navigatie, zoeken Sybe Schaap
  Afbeelding gewenst
  Naam Sybe Schaap
  Geboren 20 mei 1946
  Functie Lid Eerste Kamer
  Partij D66, VVD
  Titulatuur Prof.Dr. ing.
  Politieke functies
  1980-1984 Gemeenteraad Brederwiede
  2007-heden Eerste Kamer
  Parlement & Politiek – biografie
  Portaal Politiek

  Sybe Schaap (Lemmer, 20 mei 1946) is een Nederlands politicus. Namens de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is hij lid van de Eerste Kamer. Schaap was daarnaast dijkgraaf van het waterschap Groot Salland.

  Opleiding en loopbaanSchaap volgde van 1962 tot 1964 de Kweekschool voor onderwijzers in Zwolle en studeerde vanaf 1964 aan de Hogere Landbouwschool Leeuwarden (thans Van Hall Instituut), waar hij in 1967 zijn ingenieursdiploma behaalde. Na zijn studie ging Schaap werken in het familiebedrijf als landbouwer in de Noordoostpolder; dit deed hij van 1968 tot 1970. Gedurende deze tijd behaalde hij in 1969 zijn M.O.-akte (eerstegraads onderwijsbevoegdheid) in Economie. In 1969 ging Schaap sociale wetenschappen studeren aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waar hij in 1973 zijn doctoraalexamen behaalde. Vanaf 1979 was Schaap universitair docent filosofie aan dezelfde universiteit.

  Schaap werd medewerker van de fractie van D66 in de Tweede Kamer (1981 tot 1986) en lid van de gemeenteraad van Brederwiede (1980 tot 1984). In 1986 stapte Schaap uit D66 en stopte als medewerker van de D66-fractie in de Tweede Kamer.

  Schaap werd dijkgraaf van het waterschap Noordoostpolder (thans Zuiderzeeland, Flevopolder) van 1986 tot 1993, van 1993 tot 1997 voorzitter van het Zuiveringschap West-Overijssel en in 1997 van waterschap Groot Salland (Overijssel).

  Schaap promoveerde in 1996 tot doctor in de wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hierna kreeg hij een gastdocentschap in de filosofie aangeboden aan de Karel Universiteit te Praag, een functie die hij momenteel niet actief vervult. Schaap is sinds begin dit jaar buitengewoon hoogleraar water policy & governance aan de Technische Universiteit Delft en Wageningen Universiteit.

  Sinds 1988 is Schaap actief lid van de VVD, en sinds 12 juni 2007 maakt hij deel uit van de Eerste Kamer der Staten-Generaal namens deze partij.

  In zijn boek Het rancuneuze gif. De opmars van het onbehagen schrijft Schaap over de rol van rancune in de samenleving. Daarbij beschrijft hij dit effect voor Karl Marx en radicale dierenactvisten, maar ook de PVV. Over de PVV schrijft hij onder andere: "De PVV hanteert een formule die veel lijkt op die uit de jaren dertig van de vorige eeuw. Er worden vijandbeelden gecreƫerd, beelden die duidelijk moeten maken hoezeer het eigen bestaan wordt bedreigd."[1]

  [bewerken] NevenfunctiesVoorzitter Unie van Waterschappen (sinds 2004)
  Lid Raad van Toezicht Delft Cluster (sinds 2004 )
  Lid bestuur PSI Bouw (sinds 2004)
  [bewerken] Publicaties2012 – Het rancuneuze gif, de opmars van het onbehagen
  2006 – Afscheid van de almachtige: herwaardering van de levenszin
  2003 – De mens als maat: Nietzsche's worsteling met het ressentiment
  2001 – Het onvermogen te vergeten
  1995 – De verwerkelijking der filosofie: de metafysische pretentie in het denken van Th.W. Adorno (dissertatie)
  [bewerken] PersoonlijkSybe Schaap woont in Emmeloord, is getrouwd en heeft twee dochters en twee zoons.

 222. Zwolse, volgens mij heb je het verkeerd gelezen. Zoals ik het begrijp meent VVDer dat slachtoffers van bedreigingen deze opkloppen omdat ze aandacht willen. Dat zal heus gebeuren, maar het merendeel van de gevallen zijn serieus te nemen.

 223. Dame.

  Hoop dat je gelijk hebt,en VVDer het wat duidelijker uiteen kan zetten,wat hij bedoeld.

  Het is soms net de bijbel,je kunt het lezen naar eigen interpretatie.

 224. @ Zwolse 20:33, heb hem wel eens gevraagd wat toegankelijker te schrijven. Zeg maar "populaire versies", daar lachte hij om…en we hadden weer een ander onderwerp bij de poot.

  Zo vroeg ik trouwens ook (ex? te lang niet gezien) maat Eric S. of ie na zijn boek over "Timesharing" waarmee hij bij Paul Witteman in de studio was, eens toegankelijker kon schrijven. Hij zei dat ie het erom deed: die stijl wond de doelgroep het meest op. Dat ie ook anders kan, blijkt wel uit zijn reisverslagen van zijn al jaren durende wereldreis….zal jullie een link besparen.

 225. Dick.

  Vanochtend Hans Biesheuvel (voorzitter MKB) bij Harry Mens gehoord,en die was nou niet erg hoopvol op de uitkomst van het Catshuisberaad ,liet een beetje doorschemeren dat het niet zo soepeltjes liep, met name de grote hervormingen liepen nogal stroef volgens hem.

 226. @ Zwolse, mis in 20:33 dat ie 1 van de founders van Charta '77 is. Wat wel jammer was? Dat we bij een bezoek aan zijn hoeve geen koekje bij de koffie kregen. Maar die caloriĆ«n heeft ie bij mijn afscheid in De Barones dubbel en dwars terug gekregen. Ook de filosofie-avonden in Theehuis De Agnietenberg, waren uitstekend verzorgd. Kniesoor die op een koekje let šŸ˜‰

 227. Niet zo verwonderlijk. De PVV wil op ontwikkelingssamenwerking bezuinigen: onverteerbaar voor CDA. CDA is bereid de hypotheekrente aan te pakken: harde verkiezingsbelofte VVD. En de VVD wil nog verder snijden in de zorg: te groot electoraal risico voor de VVD.

 228. Je hebt gelijk Dame, jochies van 10 zijn een stuk bijdehanter en verder in hun algemeen maatschappelijke ontwikkeling….Wel weer teveel letters besteed aan steekloze mug-Assie.

 229. :o:o:o Dat je het op kunt brengen om naar Harry Mens te kijken! Doe Suze ook nog mee? Zit ie nog niet vast? Heeft ie nog een lijntje met Pim (Studeerde overigens gelijk met Sybe. De laatste vertelde me dat Pim toen……Marxist was).

  Misschien kunnen ze beter met kleine hervormingen beginnen? Of Gerd Leers nog een "goodwill-tour" van 2 maand door Europa laten maken? Vanzelfsprekend dondert ut niet wat het kost…..als de gedoger maar wordt gerieft. Wanneer heeft Hero eigenlijk ruggenspraak met de PVV over zijn mening?

 230. @Dame,20:19 Natuurlijk vindt niemand het leuk als er een collectieve woede van een deel van de bevolking tegen hem gericht is, dat zijn ook juist de serieuze bedreigingen, die kunnen escaleren. Hier kan niet streng genoeg tegen opgetreden worden. Daarnaast is er percentage dilettanten die de sociale media misbruiken doormiddel van fake bedreigingen te uiten naar z.g. ā¤½slachtoffersā¤, die dat op het moment zeer goed uitkomt i.v.m. het promoten van een boekje, voorstelling en/of zelfbevrediging van hun eigen ego. Zelftrippers die de z.g. boosheid onder het ā¤½volkā¤ uitbuiten voor eigen gewin. In de meeste gevallen wordt er door deze ā¤½slachtoffersā¤ ook geen aangifte gedaan, indien dat wel het geval is wordt er door justitie geen/of weinig aandacht aan besteed, omdat de sop de kool niet waard is. Of dat de ā¤½bedreigingenā¤ te vaak bestaan uit twee, (hooguit drie) mailtjes waarin ze voor rotte vis zijn uitgemaakt. Maar ze hebben hun doel bereikt om via de media de publiciteit te genereren die ze op dat moment nodig hadden, om de belangstelling voor hun persoontje te wekken.

  Nee ik heb het in mijn reactie van 19:59 niet over Wilders, maar over het bovenstaande. Hoewel anderen er mogelijk anders denken, ben ik er nog altijd van overtuigd dat de bedreiging van Wilders nog altijd zeer urgent is, daar anders de AIVD de bewaking wel had terug geschroefd. Maar ik wil zeker niet ontkennen dat hij hier (misschien tegen zijn zin) effectbejag uit trekt.

 231. Dat laatste lijkt mij dus ook. Hij is niet de enige bedreigde politicus, maar misschien wel de meest serieus bedreigde. Heb je voorbeelden van je stelling?

 232. @ Dame

  Niet zo verwonderlijk. De PVV wil op ontwikkelingssamenwerking bezuinigen: onverteerbaar voor CDA. CDA is bereid de hypotheekrente aan te pakken: harde verkiezingsbelofte VVD. En de VVD wil nog verder snijden in de zorg: te groot electoraal risico voor de VVD.

  Toch willen ze geen van 3 om electorale (rechtsevingersaflikkende) reden breken. Dus komen ze eruit. Bezuinigingen heten dan ineens "ombuigingen of hervormingen". Harde verkiezingsbeloften: PVV liet er al 1 vallen een dag na het bekendmaken van de uitslag. Natuurlijk zullen ze, maar vooral KUNNEN ze, niet de woningmarkt hervormen….denk dat er een kleine opstap naar de uitkomt van dat economenoverleg komt.

 233. 21:08 was @ Zwolse, kijk je overigens ook naar de verorvering van Mosko-Mosko šŸ˜®

  Heb vandaag van Buitenhof alleen de column van Max Pam teruggekeken.

 234. Zwolse 20:23 Allereerst nog gefeliciteerd met de nieuwe ā¤½borelingā¤ binnen jou partij, ik hoop dat hij mag uit groeien tot een waardig representant van het sociaaldemocratische gedachtegoed. šŸ™‚

  Zoals je in en vorige reactie al aangaf, de bijbel is inderdaad op allerlei manieren te interpreteren. Zoals je in mijn reactie aan Dame hebt kunnen lezen, heb in deze mijn reactie ook verkeerd geĆÆnterpreteerd. Wat voor mij wel opvallend is dat je een lans breekt voor iemand van de VVD, dat komt normaal in je vocabulaire niet voor, maar nu het TEGEN de PVV is vindt je het geoorloofd, niet waar? Of is het: Zoals de waard is, vertrouwd hij zijn gasten? ;D

 235. Dick

  Het is niet mijn favoriete type ,maar de eerlijkheid gebied,vindt haar wel een goede intervieuwster,en over het algemeen heeft ze wel interresante gasten.

 236. Bericht door dick, op 18 maart 2012 om 20:52
  @ Assie "hoepel op man blabla.." Kom op Assie, dat kunnen jochies van 10 nog beter

  Is dat het enige antwoord dat het PvdApie op mijn vraag kan geven?;D

 237. Bericht door dick, op 18 maart 2012 om 20:52
  Sorry As maar aan 19:32 kan ik nog geen veter vastknopen.

  Dat neem ik jou ook niet kwalijk. Op Jooppuntnl zul je die dingen niet lezen.:P

 238. Helaas Assie: hij gaat weer in de negeerstatus. Al was het maar om (altijd kostbare) nutteloze tijd te verspillen. Maar dat is het niet alleen en dat weet jij ook wel na zoveel jaren šŸ˜‰

 239. VVDer.

  Je leest wel vaker bewust of onbewust zaken in mijn vocubulair,maar dat terzijde.
  Het ging er mij meer om dat de Hr.Sybe Schaap een gerespecteerd persoon is,en wat voor politieke signatuur eraan hangt maakt in deze niet uit.Heb in ieder geval boeiend naar zijn gesprek in het programma ,,de halve maan,, gekeken,waar hij een duidelijke uiteenzetting van zijn visie gaf,los van zijn politieke kleur,en dat respecteer ik.

 240. Bericht door dick, op 18 maart 2012 om 21:40
  @ Zwolse, moeten die gasten ook nog grof dokken voor die reclame?

  Ja Dick,zelfs moeten ze betalen om in het programma te komen om zijn/haar product aan de man te brengen.

 241. Bericht door dick, op 18 maart 2012 om 20:53
  Tuurlijk VVD-er jij wordt in je ressentiment gevoed door de media: Die kloterige hullie toch!

  Oei, die Dick. Dat staat goed op je CV, ressentiment, dat doet hij in jou omgeving altijd goed, niet waar? Je had er ook wel gewoon haatgevoel neer mogen kalken hoor, daar is voor mij, in tegen stelling tot jou niet SCHOKKEND! šŸ˜® Ja die media, die hebben het ook altijd gedaan, zijn ze niet tegen de PvdA, dan kloppen ze wel andere ongein op, niet waar? En het is verdulleme ook nog niet altijd die kloterige Telegraaf. Oh sorry, in jou creatieve bewoording de TeleTroepToeter!
  8)

 242. @Dick 21.14 In wezen hebben ze elkaar gegijzeld: met elkaar komen ze waarschijnlijk niet tot een hervormingsagenda, maar voor geen van drieƫn is verkiezingen wenselijk. Doormodderen levert echter wel een diepere crisis op, maar ook geen electoraal gewin. Nederland doet het economisch slechter dan vergelijkbare andere landen: geen industrie van betekenis, te hoge lonen in vergelijking met bv Duitsland, een hoge schuldenlast door de hypotheekschuld, continu afnemend consumentenvertrouwen, verslechterende relatie met partners.

 243. @ Zwolse 21:54 Zo komt het op mij over: Uberijdele selfkickers onder elkaar. Doen alsof het hele leven om macht, manipulatie, status, aanzien, de mammon en hun eigen ego gaat. Koud zeg!

 244. Hoi VVD-er. Sorry hoor, maar als jij constateert dat het woord ressentiment voor mij nieuw is….zegt dat
  a. dat je op zijn minst zeer selectief leest (al jaren terug kwam ik er hier mee, opgevangen aan een bureau of in De Agnietenberg)….echt vaak gebruikt.
  b. Je beschikt over zorgwekkend weinig empatisch vermorgen.
  c., d en e zijn niet meer nodig om verder te lezen. Sterkte!

 245. Goeienavond Dame

  Dick 21.14 In wezen hebben ze elkaar gegijzeld: met elkaar komen ze waarschijnlijk niet tot een hervormingsagenda, maar voor geen van drieƫn is verkiezingen wenselijk. Doormodderen levert echter wel een diepere crisis op, maar ook geen electoraal gewin. Nederland doet het economisch slechter dan vergelijkbare andere landen: geen industrie van betekenis, te hoge lonen in vergelijking met bv Duitsland, een hoge schuldenlast door de hypotheekschuld, continu afnemend consumentenvertrouwen, verslechterende relatie met partners.

  Klopt: ze gijzelen elkaar. En als ze dat nou lekker en leuk vinden, moeten ze er vooral mee doorgaan. Maar waarom moet een heel land daar de dupe van worden? Vooral de kansarmsten als al die mensen tot zover in de schulden zitten (maar niet meer geholpen kunnen worden omdat de gemeente geen geld meer heeft), werkelozen, psychiatrisch patiƫnten, mensen die bijzonder onderwijs hebben etc. etc.

  En idd dalend consumentenvertrouwen.

  Hier heb je ook een punt: verslechterende relatie met partners. Tjongje jonge, vast nog nooit zo snel door 1 Kabinet zoveel goodwill verspeelt!

  Misschien grijpt Ruth Peetoom in, die voor een heel andere koers van het CDA staat. Tot hier en niet verder: hier kunnen wij niet achter staan meneer Verhagen….uw laatste kunstje is mislukt.

  VVD en PVV hebben geen terugfluiters in de fractie volgens mij.

 246. VVD-er, toch ff uitgelezen maar als je wat probeert na te doen, doe het dan wel goed….het gaat verdorie om het karakteristieke van het woord!

  TeleTroepToeter!

  TeleTroepToeterT

  En ja, ik hou van synoniemen…..ook van synoniemen
  šŸ˜‰

 247. Zo we hebben weer eens een ADH reactie van onze creatieve schrijverT Dick mogen aanschouwen, maar dat is voor mij dan ook de laatste keer, ik zet je bij deze in de door jou aangehangen ā¤½negeercode.ā¤ Je bent voor mij geen representatieve ā¤½tegenstanderā¤, met je warrige schrijfstijl, en geloof me maar op mijn woord, juist door mijn inlevingsvermogen krijg ik hoofdpijn als ik die warrige stukjes van jou lees. Toedeledokie! šŸ˜€

 248. ADH = ? = ook gerelateerd aan mij (of eigen ik mezelf tĆ© gulzig deze titel toe "creatieve schrijverT"…Mooi, niet hoeven te reageren levert meer tijd op voor andere dingen. Lezen bijvoorbeeld. Probeer nog ff wat aan je eigen (is Ć©cht vĆ©Ć©l te hoog ingeschat) beoordelingsvermogen te doen. Zeker ook aan dat beoordelingsvermogen van "hullie" waar je schijnbaar nogal hufterig en angstig over baggataliseerd. Proberen kan altijd toch? Het zal je veel opleveren…misschien heb je wel belang bij meer sociaal maatschappelijke acceptatie….Zie maar of je er wat mee doet *

  Grote dank VVD-er en maak er wat moois van!:-

  * 'k ga dit (wel) interessante stukje snel lezen.

 249. Spijker gelijk al op z'n kop

  De VVD zal binnenkort nog spijt als haren op haar hoofd krijgen voor anderhalf jaar gemakzuchtige en principeloze bangigheid die in de naoorlogse Nederlandse parlementaire geschiedenis haar gelijke niet kent.

  Elke liberale waarde wordt gaandeweg opgegeven om maar op het pluche te blijven. Waar er bij de komende onderhandelingen met de gedoogpartners immers geen materieel wisselgeld voorhanden is, kan er slechts op immateriƫle waarden ingeleverd worden: met de ondermijning van de rechtsstaat, van minimumstraffen tot onbetaalbare griffierechten en capitulatie voor populistische chantage bij benoemingen in de Hoge Raad.

  Of het ook ergens over gaat.

 250. Zembla over woningcorporaties. Een uitspraak: mensen die publieke taken behartigen moeten ook publieke verantwoording afleggen. Voor 100% mee eens. Dat is een van de grootste feilen van verzelfstandiging en uitbesteding. De Regering verliest steeds meer zeggenschap op belangrijke gebieden door de mondialisering en verknoping van bedrijfsleven en bancaire sector, door uitbesteding en verzelfstandiging, door Europese wetgeving en door toenemende macht burgers die elkaar in horizontale verbanden (via internet, sociale media) vinden. Dat is een vraagstuk dat vraagt om een nieuwe visie op de overheid.

 251. VVDer.

  Mag ik je toch vriendelijk verzoeken om geen aangeboren aandoeningen te gaan gebruiken om iemand op die manier te kleineren
  A,Het getuigt niet van respect en fatsoen.
  B. Je kwets er ook mensen mee die kinderen hebben die met deze aandoening te doen hebben.

  Je presenteerd jezelf vele malen als ondernemer,dan neem ik aan dat je verbaal zulke woorden niet hoeft/kunt gebruiken.

 252. Dat vind ik nu net een van de weinige goede acties van de PVV: dat ze het stelsel van politieke benoemingen heeft blootgelegd en de vanzelfsprekendheid van vooral VVD, PvdA en CDA om de banen te verdelen een halt toe heeft geroepen. Helaas geen vuist gemaakt bij de partijpolitieke benoeming van Donner bij de RvS, maar het is wel zichtbaar geworden.

 253. Als we elkaar nu allemaal negeren, dan kunnen we lekker ieder voor zich voor ons uit l*llen.
  Nog een correctie: niet Zembla maar Brandpunt, goedenavond.

 254. @ Dame, was nog een optie, gister ff op Zembla.nl gekeken. Sprak vorige week zaterdag iemand van een Zwolse cooperatie: "laat maar komen dat onderzoek. Vind ik ook nodig, verwacht eerlijk dat er hier niets mis is". Hij had zich ook doodgeergerd aan dat Erik Staal-Vestia-verhaal. Verwachtten ze bij Zembla iets van een parlementair-onderzoek?

  Onderwerpen Brandpunt vond ik niet interessant.

 255. Bedankt Zwolse, 22:36. We leerden onze kinderen al op de basisschool dat je niet met ziekten mag spotten: doe je gewoon niet!

  VVD-er heeft schijnbaar andere normen en waarden. Maar ook dat is niet nieuw voor me. Schijnbaar teveel geprobeerd "in te leven" dat ik er overheen las.

 256. Bedankt Dame 22:47. Morgen eens terugkijken. Las de aankoniging over de netelige positie van "de man die zijn bezoek schikt naar zijn lengte". Vind hem niet interessant. De president van Frankrijk is natuurlijk wel een behoorlijke machtsfactor in Europa.

 257. Vind jij Adriaan van Dis met zijn Indonesische teruggraaf verhaal ook goed? Vind Brandpunt ook niet altijd goed trouwens. En Benali en Andere Tijden? Idd wel de enige zondagavond tv-kijk optie…….ver voorbijgestreefd door Studio-Sport met Thomas E. :D:D:D

  Misschien gaan we ook nog wel ff naar Raymann kijken, vind ik soms ook wel aardig.

 258. Dick.

  Dit is en was nou net een onderwerp wat Sybe Schaap besprak,rancune noemde hij het als iemand zijn/haar gelijk niet kon krijgen,en dan overgaat naar de beledigende factor.

 259. Nee, geen nieuws. Opmaat voor parlementaire enquĆŖte. Al die graaiers maken Nederland kapot. Helemaal eens met Drama in dat opzicht. Hoe zei de recent overleden Jaap Boersma het ook al weer? "Graaien, graaien, graaien". Over de top van Ogem. Let wel, zo'n 30 jaar geleden. De graaicultuur is sindsdien – ook relatief- verduizendvoudigd.

 260. Zwolse 22:36

  Ha, Ha??..proest.. enz. enz. Zwolse, wat ben je toch een ā¤½schatjeā¤ ik zat al te wachten op eenā¤½schokkendeā¤ šŸ˜® tegenreactie van jou. Er staat ADH oftewel: ā¤½Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheidā¤. Ik zou maar een ā¤½goedeā¤ roman nemen, want zelfs de Bijbel waar we het over hadden interpreteer je verkeerd, laat staan een reactie. šŸ™‚

 261. Eens Zwolse

  Dit is en was nou net een onderwerp wat Sybe Schaap besprak,rancune noemde hij het als iemand zijn/haar gelijk niet kon krijgen,en dan overgaat naar de beledigende factor.

  .

  Vaak door haat gedreven. Gelukkig zitten hƩƩl veel mensen niet zo in elkaar.

 262. @ Dame, vrogger hebben we (Holland) natuurlijk ook heel wat afgegraaid. Heeft vast ook te maken met zaken die je belangrijk vindt in het leven en waar je (morele) grens ligt.

 263. Kruispunt is ook een goed programma over zingeving. Nee, Dick, natuurlijk ben ik niet voor kwetsende uitspraken. Was een grapje en toont aan dat het een oude gewoonte is, schelden met ziektes. Tering is ook een bestaande ziekte en de pest komt weer terug, bleek pasgeleden. Ik hou helemaal niet van afzeikgedrag, dat moest je nu toch wel weten.

 264. Andere tijden ook nog gezien Dame?

  DES-hormoon. Het was een kleine pil, met grote gevolgen. Zestig jaar geleden schreven artsen massaal een middel voor dat een zwangerschap zonder problemen beloofde, het DES-hormoon. Het leek een wondermiddel. Maar later bleek het preparaat nutteloos en vooral ook heel schadelijk. Tot op de dag van vandaag ondervinden in Nederland alleen al 220.000 moeders en hun kinderen de wrange gevolgen; misvormde baarmoeders, problemen met vruchtbaarheid en baarmoederkanker……

 265. @ Dame: Tot 2x toe word het onderwerp van "Andere Tijden" gecensureerd hier…nou ja, dan maar geen citaat. Ging over de werking van het Des-hormoon. Nog gezien?

 266. Soms is het ook wel tof om naar de bekende weg te vragen. We zeggen hier altijd "schelden en vloeken is gebrek aan woorden". Tuurlijk doen wij dat ook wel eens, nixxx menselijks is ons vreemd šŸ˜‰

 267. Oh niet de "opvoed-we" maar WE als Nederlanders. Ja, in goede (bijv. voetbal) en slechte tijden he (wandaden in het verleden en bijv. het Kabinet van nu).

 268. Nee heb Andere tijden niet gezien. Weet wel eea over Des. Naast Softenon en nu die Pipdingen een van de schandalen van de medisch-farmaceutische sector.

 269. VVDer

  Je probeert nu wel om op je eigen bekende manier hier een punt aan te draaien en met een ha ha weg te proesten,maar ADH heeft wel degelijk ,ook een andere betekenis n.l. Antidiuretisch hormoon kortweg ADH of vasopressine .

  Schijnbaar is jou kennis hiermee te beperkt, maar enige gepastheid zou je sieren.

 270. Nee, Dick, blijven nadenken, lezen en je eigen keuze maken. Je iig nooit willoos overleveren aan medici en farmaceuten. En voor de goede orde: en helemaal nĆ³Ć³it aan kwakzalvers.

 271. Dick, 23:07 En Trust'n alvast!

  Dick, ik kan het even niet laten, zit je aan je ADH oftewel je: ā¤½Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheidā¤ :):):)

 272. Skerp blijven (blijven nadenken), als SKerp de zeis….het geweldige album van De Dijk. Staat overigens ook een nummer op over het door jouw aangehaald "Kruispunt".

  Je hebt helemaal gelijk met 23:14, maar hoeveel kwakzalvers zullen er allemaal al niet rijk mee zijn geworden….

 273. Bericht door de VVD`er, op 18 maart 2012 om 23:21
  Wat kan jij zeuren!

  Vervelend he,nu je moet erkennen dat jij je hier niet uit kunt kletsen,en dan als tegenprestatie mij dit lovende visitekaartje opspelt.

  Maar dat raakt me echt niet hoor,je hebt alleen je eigen fatsoensnorm laten zien. En of je daar trots op kunt en wilt zijn ,is geheel aan jezelf.