Zwolle zoekt balans met Perspectiefnota 2008-2011

Zwolle groeit. En groeien betekent keuzes maken. Met de perspectiefnota 2008-2011 zoekt het college van burgemeester en wethouders de balans tussen groei en aandacht voor de bestaande stad. Soms betekent dit dat oud beleid moet worden ingeruild voor nieuw beleid. Soms ook dat stevige investeringen nodig zijn. En soms betekent dit dat er even een spaarpot moet worden aangelegd.

In de perspectiefnota worden voor de komende jaren keuzes gemaakt. De perspectiefnota is vooral een beleidsdocument, waarin richting wordt gegeven voor de periode tot 2011. Naast groei heeft het college in de nota ook aandacht voor de bestaande stad en haar bewoners en zoekt hierin de balans. Keuzes maken, door te stimuleren en te faciliteren, maar ook door zo nodig te remmen, kan immers niet zonder een heldere visie op de toekomst. Groei is bovendien niet onbeperkt. Het motto uit het collegeprogramma 2006-2010, “eerst verdienen, daarna uitgeven”, is ook in de perspectiefnota een leidend beginsel.

De thema’s in de perspectiefnota zijn dezelfde als die uit het collegeprogramma 2006 – 2010: Samen zorgen voor Zwolle, Samen leren en werken in Zwolle, Samen leven in Zwolle, Samen beleven in Zwolle, Samen mobiel in Zwolle.

Deze thema’s zijn bewust gekozen omdat in de perspectiefnota het collegeprogramma verder is uitgewerkt.

De perspectiefnota is tot stand gekomen door de thema’s uit het collegeprogramma intensief te beoordelen. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

·         Het collegeprogramma 2006-2010 en het Meerjaren OntwikkelingsProgramma zijn leidend voor de perspectiefnota;

·         Het college streeft naar een structureel sluitende meerjarenbegroting;

·         Beleidsintensiveringen moeten in eerste instantie binnen de bestaande programma’s worden gevonden;

·         Structurele ontwikkelingen worden met structurele middelen gedekt;

·         Het uiteindelijk structurele tekort wordt gedekt door een combinatie van herschikking van middelen, een doorlichting van de gemeentelijke organisatie en een kleine lastenverzwaring;

·         Voor toekomstige investeringen wordt gespaard;

·         Resterende incidentele middelen worden zo veel mogelijk gelijkmatig verdeeld over de jaren, waar deze perspectiefnota over gaat.

Intensivering van beleid

Het college is erin geslaagd om voor de bewoners van Zwolle binnen de belangrijkste  thema’s van het collegeprogramma financiële ruimte te vinden en deze te herverdelen (herprioriteren).

Hierdoor is in 2008 een structureel bedrag van € 2,5 mln. te verdelen, oplopend naar ca € 3,5 mln. in 2011. Dit wordt gebruikt voor structurele nieuwe uitgaven voor het oplossen van bestaande knelpunten en als impuls voor nieuwe initiatieven. Deze middelen worden zodanig verdeeld dat op een aantal beleidsterreinen een sterker accent wordt gelegd. Voorbeelden zijn:

·       Intensivering van het armoedebeleid;

·       Versterking van de cultuursector;

·       Meer middelen voor het onderwijs;

·       Verbetering van de brandweerzorg;

·       Extra aandacht voor groen, speelvoorzieningen en gebouwen;

·       Verbetering van de publieke dienstverlening.

 

De ruimte hiervoor wordt gecreëerd door:

·       de gemeentelijke organisatie nog efficiënter te organiseren;

·       herverdeling binnen de programmabudgetten;

·       verhoging van de inkomsten;

·       Een deel van de eenmalig beschikbare middelen in te zetten voor het creëren van structurele bestedingsruimte.

 

De perspectiefnota 2008-2011 wordt op 15 juni besproken met de gemeenteraad.

Artikel delen:
Reacties 15
 1. Heel belangrijk! Waar gaan we heen met Zwolle: nog meer groei in balans met de bestaande stad. Wata mij betreft kan het nu wel lukken met een ongebreidelde groei. Als er gebouwd moet worden kun je Berkum volgens mij niet langer ontzien. Dan denk ik aan Berkum tussen het al bebouwde Berkum N.O en Wijthmen. Ze zullen het wel Berkum-stijl noemen, maar er is erg veel ruimte tussen de verschillende huizen. Dat zou voor de nieuwe bebouwing overboord moeten worden gegooid. Maar bgrijp me goed, ik wil ook niet hakken in dat bos. Maar als we toch ergens heen moeten. In of verder richting IJssel-uiterwaarden wordt (door ander omstandigheden) lastig. Naar Mastenbroek mag gelukkig niet (Belveder-plan).
  Intensivering (sterker accent op) beleid….tja waarvoor maak je anders beleid als je er niet voor gaat hoef je er ook geen aandacht aan besteden lijkt me. Armoedebeleid is bijvoorbeeld een goed punt, maar wat moet er verder nog verbetered worden aan de publieke dienstverlening? Komen daar NOG STEEDS veel klachten over? Mijn enige ervaring een tijdje geleden was prima! Geldt overigens ook niet voor de hele overheid: in de waterschapswereld niet volgens mij. Spreek nu meer namens een ander wp.

  Hoe: Efficientere organisatie is altijd goed. De programmabudgetten zijn dus schijnbaar aanvankelijk niet goed verdeeld. Deel van de 1-malige middelen opnieuw inzetten voor blijvende bestedingsruimte; zal wel. Maar hoeft toch ook niet heel veel te kosten?
  Verhoging van de inkomsten? Lijkt interessant; welke inkomsten zijn met name hoger of worden verhoogd?


  ⚠️ Meld

 2. Dansen, dansen, dansen op een vulcaan! ‘T is soms ook wel eens goed om iets uit balanst te raken. Zij JC niet “Ieder nadeel hep zijn voordeel” 😉


  ⚠️ Meld

 3. De thema’s in de perspectiefnota zijn dezelfde als die uit het collegeprogramma 2006 – 2010: Samen zorgen voor Zwolle, Samen leren en werken in Zwolle, Samen leven in Zwolle, Samen beleven in Zwolle, Samen mobiel in Zwolle.

  Samen leren, samen werken…

  Is toch ontopic? 😉 ;D


  ⚠️ Meld

 4. Naar Mastenbroek mag gelukkig niet (Belveder-plan).

  Waarom mag dat niet?

  als toekomstige groeigebieden van Zwolle is er wel ?©?©n en ander aan grond;
  *ten zuiden van Ittersumerbroek
  *ten noorden van Stadshagen II
  *ten zuiden van Berkum
  *ten oosten/noorden van Hessenpoort (bedrijven).


  ⚠️ Meld

 5. Misschien is het niet zozeer nodig om Zwolle uit te breiden als wel om een stel kleinere gemeenten eromheen groter te laten worden? Ik heb zo’n bloedhekel aan de randstad en alle drukte die daar is, dat ik er niet aan moet denken dat Zwolle ook zo groot dreigt te worden…


  ⚠️ Meld

 6. het laten uitbreiden van randgemeenten betekend verstedelijking van het platteland. Ook belast je hier de toevoerwegen behoorlijk mee, kijk maar naar de situatie nu op de A28.
  Voordeel voor Zwolle is, dat ze de randgemeenten met de verkeersproblemen opzadelen, nadeel is dat de gemeente een hoop OZB misloopt, toch de belangrijkste bron van inkomsten voor de gemeente.


  ⚠️ Meld

 7. @Chris
  Voor zover ik weet is er jaren geleden al een soort van verbod opgelegd door de provincie, om nog verder ten zuiden van Ittersumerbroek te bouwen.
  Als het aan de gemeente Zwolle gelegen had waren ??n Windesheim ??n Herxen reeds omsloten geweest door nieuwbouw van Zwolle-Zuid.


  ⚠️ Meld

 8. @Chris, voor zover ik weet mag Zwolle niet verder richting Mastenbroek van de Provincie. Dat schijnt Belvedere-gebied te zijn, op 1 of andere manier beschermd.


  ⚠️ Meld

 9. @ webmaster kun je ook even een link opnemen naar de plek waar deze perspectiefnota op internet te vinden is? Ik kan ‘m zo niet 123 traceren op de site van gemeente zwolle.

  THX alvast !!!
  ========
  Geen bericht daarvan gehad.
  Het is maar de vraag dan of het stuk op internet staat…
  Weblog Zwolle  ⚠️ Meld

Reageer