Landstede opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Zwolle – De criminaliteit tegen bedrijven neemt toe en het aantal winkeldiefstallen stijgt. De politie kan door deze toename en door overige veiligheidsprioriteiten vaak niet onmiddellijk optreden. Daarom wordt de taak van Buitengewoon Opsporingsambtenaren steeds belangrijker. Landstede start op dinsdag 13 maart met de nieuwe opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) is een functionaris met opsporingsbevoegdheid. Voorbeelden zijn jachtopzieners, milieu-inspecteurs, boswachters, parkeercontroleurs en medewerkers van de Arbeidsdienst die in loondienst werken en dus een werkgever hebben. Ook kunnen boa’s in dienst zijn van de politie of marechaussee. De opleiding Buitengewoon Opsporingsambtenaar is voor iedereen die een vak wil leren waarbij veel verantwoordelijkheid komt kijken. Wie de cursus met succes heeft afgerond en is aangesteld en beëdigd, heeft de wettelijke bevoegdheid strafbare feiten te signaleren en vervolgens de juiste maatregelen te treffen, bijvoorbeeld het uitschrijven van een proces-verbaal. De minister van Justitie bepaalt uiteindelijk wie welke opsporingsbevoegdheden krijgt en waar die geldig zijn.  

Actualiteit

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bekijkt momenteel of gemeentelijke boa’s de bevoegdheid kunnen krijgen om bij winkeldiefstal op te treden. Dat staat in het “Actieplan Criminaliteit tegen bedrijven”. De politie kan niet altijd onmiddellijk aan de vraag voldoen. Daardoor besluiten winkeliers vaak om de winkeldief te laten lopen en geen aangifte te doen. Dit is niet goed voor de rechtshandhaving. Het is de bedoeling dat de boa zowel de politie als de winkelier ontlast bij de afhandeling van winkeldiefstal. Behalve optreden bij winkeldiefstal, kan de boa ook handhaven bij de overtredingen die nu al deel uitmaken van de openbare ruimte. Als het plan haalbaar is, wordt de boa voor winkelgebieden ingevoerd.

Vooropleiding / vereisten

Iedereen vanaf 17 jaar is welkom op de cursus, een bepaalde vooropleiding is niet vereist. Er is een goede kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift gewenst. Dit met het oog op de mogelijk op te maken Proces-verbaal dat foutloos getypt dient te worden. Deelnemers mogen niet in aanraking zijn geweest met justitie, of een strafblad hebben. Er moet sprake zijn van onbesproken gedrag waarvan een schriftelijke bevestiging moet worden overlegd. In sommige gevallen kan er een extra toetsing plaatsvinden door het ministerie van Justitie.

De opleiding

De leerstof bestaat uit vijf hoofdonderwerpen: boa en de politie / inleiding recht, staatsrecht en Burgerlijk Wetboek / Materieel strafrecht / Formeel staatsrecht en Proces Verbaal. Ook wordt er geoefend met een proefexamen. De opleiding betreft 15 dinsdagavonden van 18.30 tot 22.00 uur bij Landstede aan het Dokterspad, en start vandaag. De studie wordt afgesloten met een schriftelijk examen dat (meestal) acht keer per jaar wordt afgenomen door het CITO.

Belangstellenden kunnen voor meer informatie nog contact opnemen met de Landstede Infoshop: 0800-0245666, of een kijkje nemen op www.landstede.nl.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Het zal er wel weer op neer komen dat de man met een ondermaats visje, een hengel te veel, of een dood rietvoorntje als aas de dupe word,dat is n.l niet zo gevaarlijk als criminelen in de gaten houden.

  2. Grappige is dat wanneer jij je id niet bij je hebt en je naam niet geeft het voor hun ws ook ophoudt. Of ze moeten een politiewagen sturen naar het bos ter ondersteuning.

Reageer