Conferentie Zwolle Millenniumstad

Zwolle – De werkgroep Zwolle Millenniumstad organiseert op 18 april een bijeenkomst waarop Zwolse initiatieven op het gebied de VN Millenniumdoelen zich aan elkaar presenteren. Om alle bestaande initiatieven op dit gebied te verbinden nodigt Zwolle Millenniumstad iedereen uit die zich betrokken voelt bij het Millenniumgedachtegoed.   De conferentie vindt plaats vanaf 19.00 uur in De Stadsgenoot aan de Sassenstraat, tegenover het stadshuis.

De werkgroep Zwolle Millenniumstad is een initiatief van GroenLinks Zwolle naar aanleiding van de bezuinigingen die de gemeente Zwolle doorvoert op het budget voor internationale samenwerking. De werkgroep wil een faciliterende rol vervullen voor alle initiatieven binnen de gemeente Zwolle die werken aan de Millenniumdoelen. Diverse organisaties in de stad zijn gericht op een of meer Millenniumspeerpunten, terwijl zij zich hiervan soms zelf niet bewust zijn en/of niet van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. De werkgroep wil deze initiatieven graag verbinden om gezamenlijk tot nog betere resultaten te komen. Beknopte informatie over de VN Millenniumdoelen is te vinden op de website www.millenniumdoelen.nl.

Wat is het doel van deze bijeenkomst?
GroenLinks Zwolle wil als tegenwicht tegen de doorgevoerde bezuinigingen in 2012 juist extra aandacht besteden aan de VN Millenniumdoelen voor 2015. De resterende drie jaar kunnen op deze wijze optimaal worden benut. De conferentie op 18 april draagt bij tot inzicht:
– in de lopende Initiatieven in Zwolle
– in de mogelijke bijdragen vanuit Zwolle aan het realiseren van de VN Millennium¬doelen
– in de rol die de gemeente hierbij kan of zou moeten spelen (Zwolle is 'Millenniumgemeente', een initiatief van de Vereniging Nederlandse Gemeenten).

Wie worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst?

Vanzelfsprekend is iedereen welkom die zich betrokken voelt bij het Millenniumgedachtegoed, inmiddels is een groot aantal uitnodigingen verstuurd. De werkgroep vermoedt dat er nog veel meer, minder bekende, organisaties en initiatieven zijn. Belangstellenden kunnen zich melden via e-mail: zwollemillenniumstad@gmail.com. Meer informatie kunnen zij vinden op: http://zwolle.groenlinks.nl/millenniumstad

Namens de werkgroep Zwolle Millenniumstad,

Michiel van Harten & Patrick Rijke, gemeenteraadsleden GroenLinks Zwolle

Artikel delen:

Reageer