DOAS zoekt culinaire invulling voor de woonkeuken

Zwolle – In DOAS (www.doas.nl)  zijn op dit moment ruim 30 kunstenaars en ambachtlieden werkzaam met uiteenlopende disciplines. Om dwarsverbanden en samenwerking met andere culturele instellingen en creatieven te bevorderen heeft DOAS een theaterwerkplaats en een vrije ruimte met de mogelijkheid voor voorstellingen, exposities en workshops. Hier wordt op dit moment goed gebruik van gemaakt.

Daarnaast is in DOAS ook een woonkeuken van 100 m2 beschikbaar waar een culinaire invulling voor wordt gezocht. Gedacht kan worden aan een restaurant, kookcursussen, onderwijs of andere horeca gerelateerde invullingen. Om tot de meest geschikte kandidaat te komen heeft DOAS een prikkelende pitch uitgeschreven waarop iedereen kan reageren. De spelregels en de wijze van aanmelding zijn in de bijlage aangegeven. De planning is dat DOAS  in september 2012 een spannende, bijzondere culinaire beleving rijker is.

Leidraad voor de Pitch exploitatie woonkeuken van DOAS                               

Waarom?

Culturele broedplaats DOAS (www.doas.nl) heeft een prachtige woonkeuken. We willen de woonkeuken beschikbaar stellen voor goede creatieve, culinaire, bijzondere en kunstzinnige uitingen. Daarnaast genereert het gebruik opbrengsten voor DOAS.Om belangstellenden in de gelegenheid te stellen om zijn of haar droom in de woonkeuken te realiseren heeft het stichtingsbestuur van DOAS gemeend een prikkelende pitch te organiseren om de meest geschikte kandidaat of kandidaten te selecteren. 

Wie?

Droom je van je eigen restaurant of van een plek om culinaire cursussen te geven? Zoek je als onderwijsinstelling een goede plek om studenten horeca-ervaring op te laten doen? Heb je altijd al een eigen bedrijfje willen beginnen? De pitch is voor iedereen die op een creatieve en/of culinaire wijze een bijdrage wil leveren aan DOAS. Hoe?In eerste instantie meld je je aan als belangstellende. Voor alle belangstellenden is er een avond in de woonkeuken waar aan iedereen (dezelfde) informatie wordt verstrekt. Wellicht tref je daar anderen waarmee je zou kunnen samenwerken om tot een plan te komen.  

Wanneer?

8 april 2012 dienen geïnteresseerden per email aan te geven dat ze een plan in willen dienen. Dit kan bij Erik van Scheijndel. (erikvanscheijndel@19hetatelier.nl)
10 april 2012 informatieavond door DOAS aan geïnteresseerden
1 mei 2012 indienen plannen en mondelinge presentaties8 mei 2012                    bekendmaking uitslag pitch door bestuur 

Hoeveel?

Het plan dat wordt ingediend moet vergezeld gaan van een exploitatiebegroting. De huurprijs van de woonkeuken is € 400,- /maand excl. servicekosten en energieverbruik. Met de winnaar van de pitch zal een huurcontract worden opgesteld met een minimale huurperiode van 2 jaar. Wat?In het plan moeten onderstaande aspecten zijn opgenomen en verwerkt:

–          Plan / idee
–          Marktonderzoek en doelstelling
–          Exploitatiebegroting
–          Planning

–          Aansluiting op de doelstelling van DOAS en samenwerking met andere DOAS leden
–          Duurzaamheid 

Beoordeling

De plannen worden door het stichtingsbestuur van DOAS relatief beoordeeld op voornoemde aspecten waarbij door elk bestuurslid (5 leden) elk aspect met een punt tussen de 1-10 zal worden gewaardeerd. Diegene met het meest aantal punten wint de pitch. De uitslag zal aan eenieder bekend worden gemaakt.. Bij alle zich voordoende zaken waarin deze leidraad niet voorziet beslist het stichtingsbestuur. 

Vragen?

Vragen en opmerkingen op deze selectie uitsluitend schriftelijk aan erikvanscheijndel@19hetatelier.nlAlle vragen en antwoorden worden geanonimiseerd bekend gemaakt bij de deelnemende inschrijvers.

Artikel delen:

Reageer