Debat over plaatsing geluidsschermen Mimosastraat

Zwolle – De gemeenteraad gaat maandag 19 maart in debat over het wel of niet plaatsen van geluidsschermen in de omgeving van de Mimosastraat. Volg het debat live via www.gemeenteraadzwolle.nl.

mimosastraat.jpg
Foto: Gemeente Zwolle

In de omgeving van de Mimosastraat is sprake van een te hoge geluidsbelasting veroorzaakt door treinverkeer. Er moeten geluidsmaatregelen worden genomen. De hiervoor beschikbare rijkssubsidie moest voor het einde van 2011 zijn aangevraagd. Op 11 november 2011 heeft de raad besloten om wel de subsidieaanvraag in te dienen, maar pas op een later moment te beslissen over al dan niet plaatsing van een geluidsscherm. De gemeenteraad wilde eerst meer informatie over de achtergronden om tot een weloverwogen besluit te komen.

Volgens de Wet geluidhinder is de gemeente verplicht maatregelen te treffen. Een te hoge geluidsbelasting in de woon- en werkomgeving kan tot gezondheidsproblemen leiden. Raildempers in combinatie met een geluidsscherm hebben het gewenste reducerende effect. Het college van B&W stelt de gemeenteraad voor om een begroeid geluidsscherm van twee meter vanaf de bovenkant van het spoor te plaatsen. Of de gemeenteraad het hier mee eens is, moet blijken uit het debat.

Buurtonderzoek

Een aantal buurtbewoners is tegen de plaatsing van een geluidsscherm omdat hiermee het uitzicht ernstig wordt belemmerd. Op verzoek van de raad is een enquête gehouden. Van de respondenten is 42% voor het plaatsen van een scherm, 58% is tegen. De gemeenteraad heeft voor het Raadsplein van maandag 19 maart de buurt middels een brief uitgenodigd.

Inspreken

Wilt u inspreken over dit onderwerp, neem dan eerst contact op met de raadsgriffie op tel. (038) 498 21 81.

Vervolg

De gemeenteraadsleden gaan met elkaar in debat om zich een mening te kunnen vormen over dit onderwerp. Aan het eind van het debat wordt bepaald of de standpunten voldoende zijn uitgewisseld om een besluit te kunnen nemen. Als dat het geval is zal de raad een beslissing nemen in de eerstvolgende besluitvormingsronde op 2 april 2012.

Meer informatie Het voorstel over Geluidsanering Mimosastraat vindt u op www.gemeenteraadzwolle.nl.

Artikel delen:
Reacties 6
 1. Het grappige in deze situatie is, dat de huizen er al meer dan vijftig jaar staan en de bewoners nooit geklaagd hebben over geluidsoverlast.
  Ik vraag me dan ook af waarom er nu, na vijftig jaar, ineens ingegrepen moet worden. Zouden de schermen er wel komen zonder subsidie?
  Zie ook het artikel in de Swollenaer van 12 maart, hierin komen bewoners aan het woord die er heel anders over denken. Bovendien is dit artikel een goed voorbeeld van hoe locale media kunnen werken.
  Ik hoop in ieder geval dat dit onvervalste staaltje van paternalistische staatbemoeienis in het voordeel van de omwonenden beslist wordt.

 2. eens met swollenaer24. het college van B&W / de beleidsmedewerkers hebben het de hele tijd over 'te hoge geluidbelasting' en 'er moeten maatregelen genomen worden' -> de geluidbelasting is echter niet te hoog en er hoeven ook geen maatregelen genomen te worden van de wet. het is alleen zo dat daar subsidie voor te krijgen is. het is niet 'een aantal' bewoners van de pierik dat tegen is, het is de meerderheid. zeker in de mimosastraat. een scherm heeft meer negatieve dan positieve gevolgen. een prachtig uitzicht wordt zwolle afgenomen. het scherm moet 5 meter van het spoor dus staat ongeveer op de straat. en doordat er een scherm voor de trein staat, hoor je ander geluid zoals scooters weer harder (dat is bewezen). we hopen en vertrouwen er op dat de raad in wijsheid beslist.

 3. Ik heb hier ergens gelezen over de hoogte van de geluidsschermen. Ik heb begrepen dat het over een hoogte van 2,7 of 1,7 meter is. In het eerste geval kan je letterlijk niet om het scherm heen.

 4. In het eerste geval zit de hele straat tegen een muur aan te kijken die waarschijnlijk binnen no time onder de graffiti zit.
  In het eerste geval is een van de voordelen van het wonen hier in de straat weg, namelijk het vrije uitzicht.

  Ik woon in de mimosastraat en mij vallen de treinen pas op als ze niet meer rijden.

  Het is een beetje als het hele verhaal rondom schiphol. Mensen zijn voordat ze hier in de straat komen wonen op de hoogte van het spoor, ze weten dat er treinen voorbijkomen en dat je die hoort. Zo simpel is het. Maar dat is geen probleem voor het overgrote deel van de bewoners, zoals ook uit de enquete blijkt.
  En ik weet wel zeker dat de te ontvangen gelden van de rijksoverheid de hoofdreden voor de gemeente is om het scherm te plaatsen, en dit zo onopvallend mogelijk er bij de bewoners doorheen te duwen.
  Als de subsidie er niet was geweest had het 'welzijn van de bewoners' de gemeente geen klap gescheeld.

 5. Meningsvorming: Geluidsanering Mimosastraat
  In de omgeving van de Mimosastraat is sprake van een te hoge geluidsbelasting veroorzaakt door treinverkeer. Alle fracties zijn ervan overtuigd dat er geluidsmaatregelen moeten worden genomen.
  Inbreng fracties

  De door het college gekozen oplossing krijgt echter weinig steun. Er zijn alternatieven en die moeten verder worden uitgewerkt. Veel woordvoerders uiten kritiek op de uitleg die het college aan de uitslag van de enquête geeft. Hoe kan de uitslag voor het college een extra argument zijn om een geluidsscherm te plaatsen terwijl een meerderheid tegen is?

  Reactie wethouder
  Wethouder Dannenberg zegt in zijn reactie dat de enquête op verzoek van de raad is gehouden. Het was bedoeld om een indruk te krijgen hoe de buurt tegen dit vraagstuk aankijkt. Er waren geluiden dat de hele buurt tegen was. De uitslag van de enquête geeft een veel genuanceerder beeld. Een substantieel deel van de omwonenden blijkt volgens de enquête vóór een scherm.

  Uitspraak raad
  Met geluidsisolerende maatregelen op de gevel bereik je niet het benodigde geluidsreducerende effect. Bovendien is deze oplossing
  duur. Het is beter maatregelen aan de bron te nemen. Er zijn inderdaad
  alternatieven, die worden ook in de notitie genoemd. De wethouder zegt op basis van het huidige voorstel behoefte te hebben aan een heldere uitspraak van de raad.

  Vervolg
  Het voorstel wordt geagendeerd voor de besluitvormingsronde op 2 april. Dan kunnen de fracties door middel van het indienen van amendementen hun wensen met betrekking tot het voorstel duidelijk maken.

 6. Zoals zo vaak worden ook hier weer besluiten genomen op basis van papieren werkelijkheden, terwijl de realiteit toaal anders in elkaar steekt. Meningen van omwonenden worden genegeerd op het moment dat het de besluitvormers niet uitkomt en uitvergroot op het moment dat het wel zo is (Een substantieel deel van de omwonenden blijkt volgens de enquête vóór een scherm). Wat er niet bij wordt gezegd hoeveel mensen die voor een scherm zijn ooit om maatregelen hebben gevraagd, danwel of "voor", genuanceerder gesteld, eigenlijk betekent "niet tegen".
  Jarenlang wonen daar mensen tot volle tevredenheid en ineens is het "welzijn" van de bewoners in het geding, omdat er toevallig subsidie voor is en die pot moet natuurlijk wel op.

Reageer