Wijkplatform Aa-landen

Woensdagavond 23 mei aanstaande is de bijeenkomst van het wijkplatform Aalanden in het wijkcentrum De Bolder, Dobbe 29. De vergadering begint om 20.00 uur.

Erik Dannenberg is wijkwethouder. Voorafgaand aan het wijkplatform heeft de wethouder om 19.30 uur een half uur gereserveerd voor wijkbewoners die graag meer persoonlijke zaken met hem willen bespreken. De gemeente Zwolle organiseert een aantal keren per jaar in elke wijk voor de bewoners het wijkplatform. Bewoners die ge脙炉nformeerd willen worden over de ontwikkeling in hun wijk, wensen of idee脙芦n hebben, knelpunten willen aandragen en over oplossingen willen meepraten, zijn welkom bij het wijkplatform. Van elke bijeenkomst wordt een verslag gemaakt die alle bezoekers van het platform ontvangen. Het verslag is ook op te vragen bij de wijkmanager via de wijkservicelijn van de gemeente Zwolle, telefoon (038) 498 33 00.

De data van de verschillende wijkplatforms zijn te vinden op www.zwolle.nl op de pagina wijkinformatie.

Agenda

脗路         Opening

脗路         Afscheid van wijkmanager Ad Dijkshoorn en introductie van de nieuwe wijkmanager Wim van Hattum

脗路         Informatie over het pilotproject 'Aandacht voor dementie in de buurt' van het Dementieproject IJssel-Vecht

脗路         Presentatie van de openbare basisschool de Wieden over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de brede school functie en de inzet van het wijkbudget.

脗路         Toelichting op project 'ha Buur', waarbij verslag wordt gedaan van de eerste huiskamergesprekken in de Aalanden over zorg voor elkaar in je eigen buurt.

脗路         Kennismaking met de nieuwe teamchef Noord politie IJsselland dhr. H. van Werven, die een korte toelichting zal geven op de wijkgerichte aanpak van de politie

脗路         Mededelingen/actualiteiten

脗路         Verslag wijkplatform 8 november 2006

脗路         Rondvraag

脗路         Sluiting

Artikel delen:

Reageer