SP: maak haast met studentenwoningen

Zwolle – De SP wil opheldering over de voortgang van de studentenflat aan de Burgemeester Roelenweg. Onlangs bleek dat de gemiddelde zoekduur voor een gemiddelde huurwoning in Zwolle is opgelopen tot meer dan 3,5 jaar. Een van de oorzaken hiervan is dat er veel woningen worden toegewezen aan studenten, vanwege een tekort aan specifieke studentenwoningen.

SP-raadslid Edwin Koster: 'Het enorme tekort aan studentenwoningen zorgt voor stagnatie bij de verdeling van huurwoningen. Al jaren wordt beloofd dat er een studentencomplex komt aan de Burgemeester Roelenweg. Het wordt nu tijd om meters te maken en haast te maken met deze woningen. De wethouder heeft in december gezegd dat de bouw in januari zou starten, maar tot op heden zit er nog geen schop in de grond.' De SP wil van de wethouder weten wanneer er gestart wordt met het complex aan de Burgemeester Roelenweg. Ook vraagt de partij of de wethouder mogelijkheden ziet om in leegstaande kantoren studentenwoningen te realiseren.

De vragen aan het college:

Geacht college,

Onlangs bleek dat de gemiddelde wachttijd in Zwolle voor huurwoningen is opgelopen tot meer dan 3,5 jaar. Eén van de oorzaken hiervan is dat veel huurwoningen worden toegewezen aan studenten, omdat er veel te weinig specifieke studentenwoningen zijn in Zwolle. Hierdoor komen de reguliere woningzoekenden in het nauw.

Al enige jaren wachten we in Zwolle op de realisatie van studentenwoningen. Er is beloofd dat er een studentencomplex komt aan de Burgemeester Roelenweg. In december 2011 zei de wethouder nog in deze raadszaal dat er in januari zou worden begonnen met de bouw. We zitten nu al ver in maart, maar tot op heden is er nog geen schop in grond gezet.

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:

1.      Wanneer wordt begonnen met de bouw van deze broodnodige studentenwoningen?

2.      Zijn er nog obstakels die een spoedige start belemmeren? Zo ja, welke? Zo nee, waarneer kunnen we de oplevering verwachten?

3.      Is de wethouder bereidt om alternatieven te onderzoeken, zoals studentenhuisvesting in leegstaande kantoren? Zo nee, waarom niet?

4.      Wat gaat de wethouder doen om deze wachttijd voor huurwoningen fors terug te brengen?

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie;

Edwin Koster

 

 

Artikel delen:

Reageer