Basisschool Het Turfschip gaat sluiten

Dinsdag 8 mei jongstleden heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle besloten om de gemeenteraad voor te stellen Het Turfschip te sluiten aan het einde van het schooljaar van 2007/2008. De beslissing tot definitieve sluiting van de school zal naar verwachting op 29 mei 2007 in de gemeenteraad besproken worden. De commissie Welzijn behandelt het raadsvoorstel, voorafgaand aan de gemeenteraad, op maandag 21 mei aanstaande. Deze vergadering biedt ouders de mogelijkheid om in te spreken.

He taantal leerlingen op Het Turfschip telde de afgelopen twee schooljaren minder dan de 145 leerlingen. Dit aantal is nodig om de zogeheten Zwolse instandhoudingnorm te halen. De verwachting is dat de school ook het aankomend schooljaar (2007/2008) niet 145 leerlingen heeft. Het in standhouden van een kleine school kent grote nadelen: veel combinatieklassen, onvoldoende tijd voor ondersteuning aan leerlingen en medewerkers, slechts ruimte voor twee dagen schoolleiding per week en het niet kunnen bieden van geschikte naschoolse opvang. Het Openbaar Onderwijs Zwolle (OOZ), het bestuur van Het Turfschip, heeft daarom het besluit genomen om de school per 1 augustus 2008 te sluiten.

Ter voorbereiding op de sluiting heeft het OOZ samen met De IJsselgroep en Het Turfschip een plan van aanpak opgesteld. Dit plan is al eerder met de ouders besproken, en ook wanneer de sluiting definitief is blijft dit plan van aanpak een belangrijk agendapunt. De betrokkenheid van de ouders stelt de school daarbij bijzonder op prijs.

Artikel delen:
Reacties 2

Reageer