Zorgen over luidruchtige dancefeesten bij Wijthmenerplas

Zwolle – De gang van zaken rondom de vergunningaanvraag voor het Hardshockfestival, op 14 april aanstaande bij de Wijthmenerplas leidt tot zorgen. Hoewel er een negatief advies is van de stadsecoloog over de vergunningaanvraag, wijst tot nu toe alles er op dat het festival gewoon door kan gaan met de voorbereiding. Dat betekent een tweede luidruchtig festival (naast Fusion of Dance op 19 mei) in het broedseizoen. Beide fracties stellen vragen aan het college om helderheid te krijgen.

fusion_of_dance_2011-86.jpg

Natuur is naast cultuur en bereikbaarheid een belangrijke factor als het gaat om de aantrekkelijkheid van onze gemeente. D66 en GroenLinks willen dat de gemeente zorgvuldig met de natuur omgaat. Beide partijen zijn van mening dat er geen verstorende evenementen georganiseerd mogen worden bij de Wijthmenerplas, zeker niet als deze ook op andere momenten plaats kunnen vinden. D66 en GroenLinks zijn van mening de natuur niet onnodig verstoord mag worden. Zij pleiten dan ook voor een beleid dat alleen overlastveroorzakende evenementen, met veel geluid, in het buitengebied toestaat buiten het broedseizoen, dus in ieder geval voor of na 15 maart tot 15 juli.

Samen stellen beide partijen vragen aan het college met als doel duidelijk te krijgen wat het standpunt van het college is. Mocht het antwoord niet tot geruststelling leiden, dan nemen zij actie door de gemeenteraad met een motie of amendement op te roepen in de toekomst evenementen – bij negatief advies van de stadsecoloog – in het broedseizoen te voorkomen.

Verder hebben de beide mpolitieke partijen van een betrokken omwonende begrepen dat de gemeente ten onrechte de ecologische gevolgen van grote evenementen bij de Wijthmenerplas niet voorlegt aan het ministerie van LNV, wat als een verzuim geldt. En dat LNV daarover met het college van Zwolle in contact treedt.

Vragen:

1.        Hoe betrekt u de verstoring van de natuur in de afwegingen bij vergunningaanvragen voor evenementen in de vrije natuur, zoals bij de Wythmenerplas?

2.        Bent u inmiddels in gesprek met LNV over de vergunningaanvraag voor genoemde evenementen?

3.        Bent u bereid in overleg te gaan met de organisatie om Hardshockfestival te verplaatsen tot na medio juli? En hetzelfde te doen met de organisatie van Fusion of Dance?

4.       
Bent u bereid om in de ontwikkelingsvisie Wythemenerplas vast te leggen dat er geen natuurverstorende grote evenementen mogen plaatsvinden in het broedseizoen? Zo nee, waarom niet?

5.        Wanneer verschijnt deze reeds lang geleden aangekondigde visie over de Wythmenerplas?

Sonja Paauw D66

Michiel van Harten GroenLinks

 

 

Artikel delen:
Reacties 38
 1. De geitenwollen sokken zijn wakker geworden. Al een half jaar staat dit evenement op de planning en nu gaan ze pas lopen zeuren.

  Wat betreft FoD… Dit is al de 4e keer dat dit georganiseerd wordt. Je komt een beetje laat Sonja en Michiel.

 2. Ondanks mijn grote sympatie voor D66 geen goed woord over voor de lokale Paauw en GL. Er worden inderdaad al jaren dansfeesten bij de plas georganiseerd. Wat voor vogels broeden er eigenlijk bij de Wijthmenerplas (een koppeltje eenden misschien, maar verder GEEN EEN!!) ??

 3. Best Sonja en Michiel,

  Gaan jullie dan ook pleiten voor het verleggen van de spoorverbinding tussen Zwolle en Deventer? In de slootjes direct gelegen aan deze spoorlijn broeden al vele jaren eenden en ganzen. Kijk maar bijvoorbeeld achter het Ittersummerpark. Toch komen daar 4 treinen per uur langs geraasd, die arme vogeltjes toch…..

  Je gaat mij echt niet vertellen dat die beesten zich daar ook maar iets van aantrekken

  En het broedseizoen duurd tot 15 juli? Waarom mogen er voor die tijd wel recreanten op de wythmenerplas komen als het zonnetje schijnt?
  Me dunkt dat zo'n broedende eend in het riet eerder schrikt van mensen die voorbij komen zwemmen, dan van een paar uur harde muziek.

  De organisatie van Hardshock is al zeer ver in de voorbereiding, de artiesten zijn al geboekt en het loopt storm wat de kaartverkoop betreft. Indien het moet worden verplaatst of geannuleerd, nemen Sonja en Michiel dan ook de verantwoordelijkheid om de totale geleden schade aan de organisatie te vergoeden?

 4. Ja hoor weer zo'n drug's feest,wees eerlijk het draaid uit op drug's gebruik voor 90 %..hoe harder hoe mooier….nou ik ben er een beetje klaar mee…overlast bezorgers ,,hou het lekker in je eigen achtertuin….

 5. Ow jahoor JIJ bent zon zeikerd en klagert waardoor alle muziekevenementen in zwolle
  al geen drol meer aan zijn omdat er of geluidsoverlast of teveel drugsoverlast KAN zijn
  wordt gelukkig!!!!!

 6. Wat een azijnpissers hierboven over dat er toch geen vogel in dat gebied komt broeden…
  Wanneer er een vergunning aangevraagd wordt en er een negatief advies richting gemeente gaat (dat staat hierboven), dan geeft een gemeente een raar signaal uit om tegen dat advies in te gaan…
  Het lijkt mij geen probleem om in de toekomst om een ander moment te vragen om zulke festivals te houden! Buiten broedseizoen dus.
  Lezen wat er staat is kennelijk niet alleen moeilijk voor de gemeente, maar ook hier op Weblog Zwolle…

 7. Zouden de mensen die zich zo druk maken over die natuur ook zo zeiken als Andre Rieu 2 x per jaar een bak herrie komt maken. Volgens mij is het waar je van houd he. Degene die bezwaar hebben, houden niet van de muziek van deze festivals blijkbaar, maar goed zo wie zo ca 15.000 minder stemmen voor GL en D66, misschien kunnen ze de vogels stemrecht geven.
  En al die hysterische schreeuwend kids die lekker in het water spartelen en piesen daar knappen die vogels lekker van op zeg. Pffff waar gaat het weer over.

 8. Ook ik snap de hele ophef niet echt..

  Als de wind goed staat, hoor ik op een goede zomerdag ook een volle bak herrie vanaf de wijthemerplas in Zwolle-zuid. Laten we de plas dan maar als natuurreservaat bestempelen en niet meer toegankelijk maken voor recreatie…

  Nu wordt dit festival op een klein gedeelte van de plas gehouden (kleiner gedeelte dan Fusion of Dance dat vele malen groter is). Vogels zoeken zelf wel een veilig en fijn plekje uit.. (die er zeker is)

 9. Het is Michiel en Sonja natuurlijk hun goed recht om alle leuke dingen in de stad te verbieden. Stel je voor dat we een bruisende stad krijgen…
  Maar misschien dat ze dit onderzoek even goed moeten lezen over broedende vogels bij het TT- Circuit. Die broeden gewoon door.

  ASSEN – Broedende vogels bij het TT-circuit hebben geen last van brullende motoren. Dat blijkt uit onderzoek van Alterra en Sovon Vogelonderzoek.

  In 2010 en 2011 is gekeken of broedvogels reageren op het kabaal van motor- en autoraces. Aanleiding was de komst van de Superleague Formula voor racewagens. Ondanks de scheurende auto's en motoren broedden zeldzame vogels als paapje, tapuit en grauwe klauwier ongestoord door.

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/broedende-vogels-geen-last-van-lawaai-tt-circuit

 10. Wat een azijnpissers hierboven over dat er toch geen vogel in dat gebied komt broeden…
  Wanneer er een vergunning aangevraagd wordt en er een negatief advies richting gemeente gaat (dat staat hierboven), dan geeft een gemeente een raar signaal uit om tegen dat advies in te gaan…

  Maar waar is dat negatieve advies dan op gebaseerd? Op de mening van een paar vogelfluisteraars? Er zijn al verschillende onderzoeken geweest waaruit blijkt dat die vogels zich geen drol aantrekken van dergelijke activiteiten. Vogels broeden toch ook gewoon in stadparken, langs (snel)wegen en spoorlijnen? Tevens is er een paar jaar geleden tijdens fusion of dance een broedende meerkoet nauwlettend in de gaten gehouden. En wat schetst de verbazing? Het beestje heeft zich niks aangetrokken van het hele evenement en is netjes op het nest blijven zitten. De boswachter zelf is daar getuige van. Zie onderstaande link:

  http://www.destentor.nl/regio/zwolle/10545454/Hardshock-schokt-fauna.ece

  Daarbij is het nog altijd een 'advies' en geen bevel. Dus het is aan de gemeente wat ze ermee doen. Als meerdere bronnen het tegendeel bewijzen dan waar het negatieve advies op is gebaseerd, waarom zal je dan dat advies opvolgen?

 11. Houd dat feest lekker ergens in de bossen ,nee moet weer op de rand van zwolle zo dat heel zwolle er last van heeft..En adnip 3 personen aangehouden…natuurlijk die anderen hadden het al achter de kiezen …..

 12. moeten we het afschaffen omdat jij het niet leuk vind tja/jahoor??

  we leven in een vrij land en het is leven en laten leven… ik ga toch ook niet protesteren als ze zoals hierboven eens een concert geven van Andre Rieu?? vind dat ook klere herrie maar ieder zijn ding…
  vind het jammer dat dancefeesten met drugs geassocieerd worden. tuurlijk vind het plaats maar dat zal niet meer zijn dan op een normale stapavond…. en van alle mensen die op zo'n feest afkomen is 97% geen drugsgebruiker…..

 13. Zucht… De zon begint weer te schijnen met het gezeur begint weer… Zo lang er voor en tegenstanders zijn houden we dit altijd maar t begint me ondertussen al aardig te irriteren..

 14. Over een andere boeg:

  onze fijne vrienden van welke politieke partij dan ook…… hoe gaat het met mijn koopkracht, mijn bestedingspatroon? alle kosten stijgen, mijn loon niet, mijn huis daalt in waarde maar moet wel meer betalen…
  ik wil graag verzekerd zijn maar kost meer en krijg minder…. dat zijn werkelijke en dagelijkse problemen, waar menig een mee te maken heeft. Maak je er- GVD- niet zo druk voor over een kutvogel of een festival ter vermaak van 15.000 mensen. er zijn miljoenen nederlanders die aan t korste eind trekken omdat jullie je best NIET doen!!!!!!

  einde van deze zinsloze discussie! maak je druk om zaken die er werkelijk toe doen!!!!

 15. @ tja

  Gelukkig hebben jouw op vooroordelen gebaseerde en niet onderbouwde meningen hier bijzonder veel toegevoegde waarde……

  Onbegrijpelijk dat simpele zielen zoals jij nog gewoon stemrecht hebben.

 16. D66 moet dit onderzoek van Aterro maar eens lezen of om een gericht onderzoek naar de relatie tussen Dancefeest en broedseizoen vragen:

  Races en zeldzame broedvogels gaan prima samen. Dat concludeert kennisinstituut Alterra en Sovon Vogelonderzoek na twee jaar studie in het beschermde natuurmonument Witterveld bij Assen.

  Dit bijna 500 hectare grote Natura2000-gebied met bos, natte hei en een paar meertjes ligt tegen het TT Circuit aan. Zeldzame broedvogels lieten zich door het WK Superbike al nooit uit het veld slaan. Maar blijven die vogels zo stoïcijns, vroegen vogelliefhebbers en omwonenden zich af bij de Superleague, die overigens dit jaar ter ziele is gegaan.

  Wat blijkt? De vogels geven geen krimp en broeden lekker door. Het aantal broedterritoria bleef gelijk. Hooguit lieten de mannetjes, als de rust weer was ingetreden, zich extra horen om de verloren tijd in te halen. Kortom: racen in de broedtijd kan!

 17. Wat een geleuter. Een paar keer per jaar een feest: prima.
  Niet mijn muzieksoort, maar zolang mensen er plezier van beleven… Aub dan wel tot een uur of 0:00, daarna wil Zwolle ook nog een keer slapen. Zelfde voor evenementen in het Wezelandenpark: een paar keer per jaar: prima! Kwestie van geven en nemen met z'n allen.

 18. Het ministerie van Landbouw dreigt de Zwolse festivals Hardshock en Fusion of Dance op evenemententerrein de Wijthmenerplas af te blazen.
  Beide evenementen moeten maatregelen nemen tegen de verstoring van broedende vogels in het gebied anders gaat het ministerie handhavend optreden. Dat schrijft de afdeling Dienst Regelingen van het ministerie in een brief aan organisator High Energy Events.

  De organisator kreeg de brief met deze boodschap nadat Zwolse vogelliefhebber Iris Tuik-Bos aan de bel trok over de mogelijke verstoring van broedende vogels rond de Zwolse recreatieplas. De Zwolse vindt het kwalijk dat beide festivals – op 14 april (Hardshock) en 19 mei (Fusion of Dance) midden in het broedseizoen zijn gepland.

  John Althoff van High Energy Events – dat Hardshock en Fusion of Dance organiseert – neemt de klachten zeer serieus. "We laten op verzoek van het ministerie een natuurwaardenonderzoek doen. Daaruit moet blijken of er dieren in de omgeving zijn waar we rekening mee moeten houden. Als we dat weten, kunnen we passende maatregelen nemen", zo laat Althoff weten.

  Naar verwachting zullen er duizenden danceliefhebbers uit de hele regio op beide festivals afkomen.

  Stentor

 19. natuurlijk…Bedankt Iris..
  Jammer dat iedereen boe kan roepen en er dure onderzoeken ineens gedaan moeten worden om te kijken of het boeroepen van een ander gefundeert is. lekker krom zo…
  Laat Iris eerst zelf eens een natuurwaarde onderzoek doen om haar relaas te onderbouwen! Dit is een festival waar duizenden mensen op zitten te wachten.
  Lekker de organisatoren in een hoekje drukken met onrealistische beschermende maatregelen(vast iets van geen muziek waar de vogels niet op kunnen broeden oid). Lekker een onderzoekje afdwingen die het ministerie niet hoeft te bekostigen zeker en waarbij zij de data natuurlijk weer zelf ergens anders voor gaan gebruiken.
  Waarom hebben dit soort initiatieven toch elke keer weer mogelijkheden om festivals te dwarsbomen? ben benieuwd of er landelijk ook zo over gedacht wordt of richt het ministerie zich liever alleen op het zwakke zwolle?

 20. Let op:

  Op 2 april 2012 is aan High Energy Events vergunning verleend
  voor het houden van een Hardshock Festival op 14 april
  2012 van 12.00 uur tot 24.00 uur op de locatie Wythmenerplas.
  Ook is er een ontheffing verleend voor het gebruik van
  geluidsversterkende apparatuur.

Reageer