Windesheim trots op master SEN

Zwolle – De master Special Educational Needs (SEN) van Windesheim is opnieuw positief geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). De opleiding scoort op twee van de drie onderzochte standaarden een ‘goed’. Hiermee onderscheidt de opleiding zich positief ten opzichte van de andere master SEN-opleidingen in Nederland.

Windesheim biedt de opleiding aan in samenwerking met Hogeschool Inholland (Hoofddorp), Stenden Hogeschool (Leeuwarden) en de Marnix Academie (Utrecht). De NVAO beoordeelt de master SEN op twee van de drie standaarden met een ‘goed’. De derde standaard scoort boven basiskwaliteit. Het panel is zeer te spreken over het feit dat de opleiding zorg draagt voor enerzijds de competentieontwikkeling van studenten en anderzijds een stevige kennisbasis legt voor orthodidactiek lezen, orthodidactiek rekenen en orthopedagogiek.

In het adviesrapport staan drie standaarden beschreven, waarop de opleiding is beoordeeld:

1. Beoogde eindkwalificaties: de beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat inhoud, niveau en oriëntatie betreft geconcretiseerd en voldoen aan de internationale eisen.

2. Onderwijsleeromgeving: het programma, het personeel en de opleidingsspecifieke voorzieningen maken het voor de instromende studenten mogelijk de beoogde eindkwalificaties te realiseren.

3. Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties: de opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde eindkwalificaties worden gerealiseerd.

Studenten en werkveld zeer positiefDe master SEN biedt een internationaal en helder beroepsgericht programma. De opleiding doet recht aan de speciale eisen die het onderwijs stelt aan het werken met leerlingen uit het speciaal onderwijs en met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het basis- en voortgezet onderwijs.

Studenten en alumni zijn zeer tevreden over de docenten, zowel over hun vakinhoudelijke kennis als hun kennis van de beroepspraktijk. Vertegenwoordigers uit het werkveld geven aan dat de opleiding helpt om de praktijk te verbeteren. Dat is precies waar de opleiding voor is bedoeld. De docenten en het management van de master SEN zijn dan ook buitengewoon trots op dit positieve oordeel van de NVAO.

Artikel delen:
Reacties 3
  1. Gebakken lucht van de afdeling PR. In deze barre tijden van slechte berichten over diverse HBO-instellingen, moest er maar is een ander geluid naar buiten worden gebracht: wij zijn trots omdat wij ons werk gedaan hebben.

  2. Gebakken lucht van Windesheim en co.

    Het is een algemeen bekend gebeuren dat Windesheim studenten betaalt op cursus stuurt zodat ze goed voor de dag komen bij de accreditatie commissies van de NVAO.

    Bovendien…. Hogeschool Windesheim, Hogeschool InHolland en Stenden Hogeschool… in één positief persbericht? Dat lijkt me onwaarschijnlijk. Er zit vast een -vies- luchtje aan.

  3. Wou het net zeggen: Ik kan alleen over Marnix Academie Utrecht niks negatiefs bedenken. Worden die even lekker omlaag gehaald door in het rijtje met Windesheim, InHolland en Stenden te worden genoemd.

Reageer