Waterbestuurders ‘op fietse’ langs Zwolse IJsselplannen

Zwolle – 2012: het jaar waarin de schop voor Ruimte voor de Rivier Zwolle écht de grond in gaat. De gebieden waar dit megaproject plaatsvindt, zijn nu al parels aan de IJssel. Diezelfde IJssel zorgt echter ook voor gevaar. Met Ruimte voor de Rivier wordt Zwolle veiliger én worden de parels verder opgepoetst: het rivierengebied wordt nóg mooier.

waterbestuurders.jpg

Voordat de graafmachines door de IJsseluiterwaarden rijden, de schepen met grond (= 180.000 vrachtwagens of 30 miljoen kruiwagens!) af en aan varen en het gebied een transformatie ondergaat, nam het Waterschap Groot Salland haar bestuurders en gemeenteraadsleden van de gemeente Zwolle mee op fietsexcursie. De waterbestuurders gingen op de trappers door de gebieden waar de Dijkverlegging Westenholte en de Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden dit jaar van start gaan. Op die manier zagen de politici in het veld  wat er wanneer gaat gebeuren en hoe dit wordt aangepakt. Waar wordt de dijk verlegd, hoe worden de uiterwaarden vergraven en waar komen de nieuwe geulen langs de IJssel te stromen? Alles werd ter plekke toegelicht. Tevens gingen de bestuurders en gemeenteraadsleden in gesprek met bewoners van het projectgebied over hun ervaringen en de invloed die het project op hun eigen omgeving heeft.

Ook vertelden studenten van AOC De Groene Welle over hun praktijkopdracht waarmee ze een bijdrage leveren aan Ruimte voor de Rivier Zwolle: ter hoogte van de nieuwe spoorbrug creëren ze een nieuw leefgebied voor de daar aanwezige en beschermde bevers.

Ruimte voor de Rivier Zwolle

Uiterwaardvergraving Scheller en Oldeneler Buitenwaarden vormt samen met Dijkverlegging Westenholte Ruimte voor de Rivier Zwolle. Hiermee houdt het Waterschap Groot Salland Zwolle en achterland veilig en droog in tijden van hoogwater. Om de IJssel meer ruimte te geven wordt bij Westenholte de ruim twee kilometer lange dijk ongeveer driehonderd meter landinwaarts verplaatst. Daarnaast wordt een geulensysteem gegraven dat aansluit op de bestaande watergeul in de Vreugderijkerwaard.

In de Scheller en Oldeneler Buitenwaarden, ten zuidwesten van de stad, wordt de uiterwaard vergraven en komt er een nieuwe watergeul tussen Oldeneel en de plassen van het Engelse werk. De aan te leggen geulen stromen mee in periodes van hoogwater.

Naast het vergroten van de hoogwaterveiligheid is er ook aandacht voor het landschap. Zo worden het nieuwe gebied langs de IJssel deels ingericht als natuurgebied en komt het bekende ‘Voerman-landschap’ terug. Ook krijgen de gebieden extra recreatieve functies. In 2015 moeten de Zwolse IJsselplannen zijn afgerond.

Acht locaties langs IJssel

Langs de IJssel krijgt de rivier op acht plaatsen meer ruimte. Onder andere door maatregelen als dijkterugleggingen, uiterwaardvergravingen en zomerbedverlaging wordt gezorgd voor droge voeten voor de mensen langs de IJssel. De locaties voor de projecten zijn zorgvuldig uitgekozen. Alle projecten houden met elkaar verband en zorgen samen voor de benodigde waterstanddaling. Ruimte voor de Rivier Zwolle is onderdeel van het landelijke programma Ruimte voor de Rivier. Hiermee zorgt het Rijk met meer dan 30 projecten langs de Rijn en Rijntakken voor het vergroten van de hoogwaterveiligheid.
Aannemerscombinatie Van den Biggelaar Aannemingsbedrijf B.V. / Ploegam B.V. is momenteel druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering, zoals het in detail uitwerken van het ontwerp en de planning. Daarna gaan de daadwerkelijke graafwerkzaamheden van start.

Artikel delen:

Reageer