PvdA en Christen Unie willen PGB behouden

Zwolle – Gemeenten worden per 1 januari 2013 verantwoordelijk voor de AWBZ-begeleiding. Dit is een vorm van ondersteuning voor mensen met een beperking, zoals de begeleiding ter voorkoming van verwaarlozing bij alleenwonende ouderen, mensen die door hun psychiatrische problemen hun sociale contacten kwijtraken of kinderen met een verstandelijke beperking die zonder begeleiding hun dag niet kunnen indelen. Een groot deel van deze mensen ontvangt deze begeleiding via een persoonsgebonden budget (een PGB). Zo’n PGB stelt mensen in staat de zorg in te kopen die het beste bij hen past.

Het rijk heeft besloten dat deze vorm van ondersteuning uit de AWBZ moet en dat gemeenten dit moeten gaan uitvoeren. Tegelijkertijd krijgt de gemeente minder geld hiervoor. Het kabinet gaat er vanuit dat het beter is om het PGB afschaffen en dat de zorg dan ook goedkoper wordt. De PvdA en de Christen Unie in Zwolle willen dat mensen gewoon de zorg krijgen die zij nodig hebben en willen voorkomen dat mensen in onzekerheid zitten over de toekomst van hun gezin. Daarom willen CU en PvdA bekijken hoe de gemeente deze PGB’s op een of andere manier kan overnemen. De fracties willen een hoorzitting organiseren om van ervaringsdeskundigen en professionals te horen wat zij vinden van dit idee.

Raadslid Dikkie van Gijssel: “Wij vinden dat er aandacht moet zijn voor de mensen die het aangaat en willen van hen graag horen wat er noodzakelijk is om de eigen regie in de begeleiding te houden. Tijdens een hoorzitting kunnen deze mensen en organisaties vanuit hun ervaringen adviezen geven aan de gemeenteraad”.

Het doel van de hoorzitting is om meer inzicht te verkrijgen in de huidige en toekomstige situatie en wat daarbij de kansen, bedreigingen en de oplossingen kunnen zijn.

Raadslid Ben Ali: “Veel mensen zijn prima in staat met een PGB zelf hun zorg te regelen, waarom zou je dan een organisatie laten bepalen welke zorg zij krijgen? Wij willen van de mensen hun keuzevrijheid behouden. We horen graag van henzelf hoe zij hier over denken en om met ons mee te denken over slimme oplossingen”.

Y. Ben Ali PvdA
D. van Gijssel ChristenUnie

Artikel delen:

Reageer