Kamerlid adviseert gemeente rond stadionkwestie

Zwolle moet naar de Europese Commissie stappen om te praten over de financiering van het nieuwe FC Zwolle stadion. Dat adviseert VVD Tweede Kamerlid Ten Broeke de gemeente.

Eerder kondigde de Europese Commissie aan opheldering te willen over de gang van zaken rond het nieuwe stadion. Er zouden aanwijzingen zijn dat bij de bouw van het stadion sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Om duidelijkheid te verschaffen en ellenlange onderzoeken te voorkomen moet Zwolle zelf naar Europa stappen om inzage te geven in de procedure, zegt Ten Broeke.

Bron: RTV Oost

Artikel delen:
Reacties 3
 1. VVD-kamerlid uit winterslaap van 32 maanden ontwaakt en/of beschikt hij over informatie, dat de Europese Commissie al tot een nader onderzoek heeft besloten?


  ⚠️ Meld

 2. Willem,

  VVD-er Han ten Broeke was in Zwolle op werkbezoek en daarbij stond het stadionplan op zijn agenda. Dat laatste staat wat cryptisch in onderstaand bericht uit de Stentor van vandaag. Het kan betekenen, dat:
  – Hij de stadionbouwlocatie bekeek.
  – Op een VVD-bijeenkomst dit onderwerp op de agenda stond.
  – Bij een bezoek aan het stadhuis ?©?©n of meer collegeleden zijn advies
  hebben gevraagd.

  Dat laatste zou heel opmerkelijk zijn, want een soortgelijk advies heeft met name D66-fractievoorzitter Jan Zelle de afgelopen jaren herhaaldelijk aan B&W gegeven. Dus lees in onderstaand bericht bij “gemeenteraadsfracties”, “vooral de D66-fractie” en bij “raadsleden”, “D66-fractievoorzitter Jan Zelle”.

  Zwolle moet actief naar â??˽Europaâ???? met financiering, zegt VVD.

  ZWOLLE – Zwolle zou er goed aan doen z?©lf met het complete sta?­diondossier naar de Europese Commissie te stappen, om zo een langdurig onderzoek te voorko?­men naar de financi?«ring van het bouwplan aan de Ceintuurbaan.

  Dat zegt Tweede- Kamerlid Han ten Broeke, na een werkbezoek aan Zwolle waarbij ook het sta?­dionplan op de agenda stond.

  De liberaal – die zelf gewerkt heeft in â??˽Brusselâ???? – zegt dat er teveel angst bestaat voor een oordeel van Eurocommissaris Neelie Kroes. Kroes is verantwoordelijk voor het vooronderzoek naar de manier waarop Zwolle en projectontwik?­kelaar Stadion Ontwikkeling Zwol?­le het stadion realiseren.

  Ten Broeke: â???Mijn advies is dat Zwolle per direct z?©lf contact zoekt met de Europese Commis?­sie, in â??˽het hol van de leeuwâ????.
  Via een zogenoemd prenotificatie?­gesprek kan Zwolle zelf aftasten of ze op de goede weg is, en even?­tueel eerlijk advies om de plannen bij te stellen.â??

  Dat laatste lijkt volgens de VVDâ????er na zijn werkbezoek overigens niet nodig: â??? Zwolle is goed bezig. De ri?­sicoâ????s rond het stadionplan zijn goed ingeschat en er is alles aan ge?­daan om ongeoorloofde staats?­steun te voorkomen.â??

  Overigens adviseerden gemeente?­raadsfracties het college jaren gele?­den al om actief contact te zoeken met â??˽Europaâ???? over het stadionplan. Volgens toenmalig sportwethou?­der Jaap Hagedoorn was dat niet nodig, omdat het plan al â??˽Euro?­pa- proofâ???? was gebleken.
  Op verzoek van de raad onder?­zoekt het college nu waar Hage?­doorn die garantie op baseerde.

  Wat raadsleden al eerder conclu?­deerden is – na een werkbezoek ?­ook het advies van VVD-er Ten Broeke: Zwolle moet het stadion?­plan snel zelf laten doorlichten.  ⚠️ Meld

 3. Beter geef je Europa het hele dossier dat dan ook geheim verklaard kan worden, voordat Europa-zelf vragen gaat stellen? Ach-ja, waar doen we toch zo geheimzinnig over? Ik dacht dat dergelijke vragen opgevangen zouden worden door duidelijke verwijzingen naar de wet…. Dat het dossier na aanbesteding voor de burger inzichtelijk is… Als ik een auto koop ga ik toch ook niet 2 jaar wachten totdat ik de prijs van die auto weet…. We rijden al practisch in ons wagentje, maar hoe we er aan gekomen zijn blijft onduidelijk…. Blijkbaar hoeft de garage ons niets te vertellen, omdat ze de naam van een monteur in de rekening hebben gezet… Ondertussen hebben we de garage in vol vertrouwen een blanco-check gegeven.. …en zometeen moeten we via de importeur met de fabriek praten of het wel eerlijk verloopt…. ….Waar kan ik zo’n banaanfiets kopen? Die fancy sportauto begint al te roesten….(..)

  Nee,.. ik heb geen idee, hoe het allemaal in elkaar steekt en dat is dan ook precies wat me stoort. Ik kan slechts speculeren wat er eventueel zou kunnen… maar U begrijpt dat ik geen afgestudeerde econoom ben en dat mijn gedachten zo-maar de verkeerde kant uit kunnen gaan. Mijn excuus indien…

  De vaste lezer van dit log weet dat ik vragen had over een bouwfonds m.b.t. het stadion. Is het zo dat de gemeente en Soz hier geld op storten en dat uit deze pot alles wordt betaald? Kan zo’n fonds failliet gaan? In hoeverre is SOZ en de gemeente dan aansprakelijk? Kan dit als verlies worden gerekend waarover geen belasting hoeft worden betaald? Hebben we dan twee bedrijven waarvan 1 de winsten eet en de andere het boze gezicht is? Zijn er bij de investeerders van SOZ ook aannemers van het stadion-bouwproject? Zijn de bepaalde investeerders ook al, hmm 5 tot 10 jaar lang, sponsor van FcZwolle?…

  Dat zijn maar gewoon wat vragen van een ietwat te simpele ziel die ook maar elke dag wat probeert te leren en dus ga ik verder…

  Indien een fonds failliet gaat en dit verlies van de belasting kan worden afgetrokken zou je dan over een verdekte vorm van staatssteun kunnen spreken? Zonder vooropgezet plan natuurlijk niet, maar als men van te voren dit al bedacht heeft lijkt me dit wel degelijk waar. In ieder geval zou iedere inwoner van Nederland via de belasting voor het stadion betalen…

  Ach ja.. ik weet het niet, Ik heb zelf al moeite met het invullen van twee pagina’s van de belasting,.. ..en dan geloof je al snel mensen die wat creatiever zijn met die hele papierhandel.. Ik kon het niet laten om dit aan jullie mee te geven. Verder boeit het me niet zo veel, want mijn prioriteit is de transparantie die men in acht dient te nemen. Overigens draag ik verder geen verantwoordelijkheid voor deze vragen: Vragen zijn goed en antwoorden nog beter..

  Groetjes van de altijd nieuwsgierige Rinze…


  ⚠️ Meld

Reageer