Bijeenkomst project Investeren in vrijwilligers

Zwolle – Vanaf april 2011 loopt het project Investeren in vrijwilligers; een pilot gefinancierd door de Provincie Overijssel. Investeren in vrijwilligers is gericht op het waarderen van vrijwilligers en het inzichtelijk maken van werkervaring van vrijwilligers. Bij acht vrijwilligerscentrales in Overijssel is een competentieadviseur werkzaam die gespecialiseerd is in het begeleiden van vrijwilligers. Op 22 maart 2012 vindt er een bijeenkomst plaats waar de werkwijze, bevindingen en eerste resultaten van het project Investeren in vrijwilligers worden gepresenteerd.
 
De Vrijwilligerscentrale van Zwolle nodigt u hierbij van harte uit voor een bijeenkomst op 22 maart 2012 waar de werkwijze, bevindingen en eerste resultaten van het project Investeren in vrijwilligers gepresenteerd wordt. Een van de resultaten is dat het instrumentarium van Investeren in vrijwilligers (e-Portfolio, WerkErvaringsmonitor, competentiematcher) met een minimum aan begeleiding een belangrijke rol kan spelen bij sociale activering en toeleiding naar re-integratie. In diverse pilotgemeenten lopen nu projecten waarbij vrijwilligers gebruik maken van de aangeboden instrumenten en vanuit passie voor hun vrijwilligerswerk werken aan terugkeer in de samenleving. Dat kan zijn als vrijwilliger, dat kan zijn in een betaalde baan.

Genodigden

Organisaties die werken met vrijwilligers, directies van vrijwilligerscentrales en grote vrijwilligersorganisaties, gemeenteambtenaren die verantwoordelijk zijn voor vrijwillige inzet en/of participatie en uitstroom van uitkeringsgerechtigden zijn uitgenodigd.

Datum: 22-03-2012 om 14:30 – 16:45 uur
Plaats: Sportcentrum van Landstede, Hogeland 10

Aanmleden kan via deze LINK.

Artikel delen:

Reageer