Conferentie Moderne Devotie krijgt vorm

Zwolle – De eerste landelijke conferentie rond de Moderne Devotie, anno 2012 op 2 juni,  begint steeds meer vorm te krijgen. Sprekers vanuit verschillende sectoren van de samenleving hebben aangegeven wel te willen komen.  Het doel van deze conferentie is om van de regionale beweging van de Post Moderne Devotie een landelijke beweging te maken.

Het unieke van deze conferentie is de verbinding die gelegd wordt tussen verschillende werelden. De wereld van het onderwijs, van de politiek, van het ondernemen, van de zorg, het maatschappelijk leven, de mediawereld en van het kerkelijk en kloosterleven worden met elkaar verbonden rond het thema van Navolging en Gemeenschap. Locaties ; diverse centrumkerken in Zwolle. Opening om 10.30 uur en sluiting om 17.00 uur. De dag begint met een opening door het College van B & W, gevolgd door een inleiding van Jan Wessels, de voorzitter van de Evangelische Alliantie en een vertegenwoordiger van de Migrantenkerken. In aanwezigheid van broeder Cees van Dam, de voorzitter van de koepelorganisatie van kloosterordes en congregaties is er de mogelijkheid om het getijdengebed mee te maken(de sext). Tegelijkertijd zijn er rondleidingen door de binnenstad van Zwolle rond de Moderne Devotie.

In de middag vinden er dan diverse workshops en lezingen plaats voor diverse doelgroepen.Zo heeft Arie Slob van de CU het over Navolging en Gemeenschap in de politiek, Esmee Wiegman van de CU heeft het over Navolging en Gemeenschap in de zorg. Mevrouw Klijnsma van de PvdA is gevraagd om te komen spreken over het sociale stelsel van de Moderne Devotie. Jeff Fountain, de oud directeur van Jeugd met een Opdracht Europa heeft het over de Europese Gemeenschap, een zeer actueel item.Kardinaal van Eijk heeft het over de Moderne Devotie Anno 2012, de karmeliet en Moderne Devotie kenner Rudolf van Dijk zet daar zijn visie tegenover en broeder Cees van Dam reageert dan weer vanuit de kloostergemeenschap. Lector Jan Hoogland van de GH bespreekt Navolging en Gemeenschap in de samenleving. Studentenleiders bespreken Navolging in de studententijd.

Hertaling van de navolging van Thomas a Kempis voor ondernemers.

Toeruster en trainer van ondernemers en marketeers Keimpe de Vries heeft een aantal delen van de Navolging omgezet en hertaald in ondernemerstaal. Op 2 juni zal hij dat presenteren in een workshop. Je zal het ook traktaten kunnen noemen, de manier van Geert Grote om zaken aan te kaarten in de samenleving, gekoppeld aan het schrijven van Thomas a Kempis. Zijn schrijven was juist gericht op vrijheid en innerlijke rust.

De conferentie op 2 juni wordt afgesloten door Klaas van de Kamp, de algemeen secretaris van de Raad van Kerken. De Raad van Kerken start juist deze week op 22 maart met het programma “ Bundel de krachten “ om tot meer oecumene te komen op lokaal gebied en ook op landelijk gebied. Dit programma van de Raad sluit goed aan bij de beweging van de Postmoderne Devotie. Naar keuze kan een ieder dan nog genieten van een maaltijd in het Refter, de opbrengst van deze maaltijd gaat naar de vervolgde kerk.

Artikel delen:

Reageer