Start laatste fase vernieuwing Ceintuurbaan

Zwolle – De laatste fase van de vernieuwing van de Ceintuurbaan begint maandag 26 maart 2012. Tijdens deze fase wordt gewerkt aan de Ceintuurbaan tussen de dr. Van Heesweg en de Meppelerstraatweg. Er komen extra rij- en opstelstroken en er worden parallelwegen aangelegd. Maandag begint de gemeente met de voorbereidende werkzaamheden en in april 2012 begint dan de daadwerkelijke uitvoering. De planning is dat deze in december 2012 is voltooid.

Tussen dr. Van Heesweg en de Meppelerstraatweg krijgt de Ceintuurbaan in beide rijrichtingen een extra rijstrook voor doorgaan verkeer; nu zijn er nog twee rijstroken per rijbaan, straks zijn dat er drie. Daarnaast krijgen de Brederostraat en de Boerendanserdijk een extra opstelstrook bij de aansluiting van deze straten op de Ceintuurbaan. Hierdoor krijgen alle rijrichtingen een aparte opstelstrook. De extra rij- en opstelstroken zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer.

ParallelwegEr komt een parallelweg aan beide kanten van de Ceintuurbaan tussen de afslag Oude Meppelerweg/Meppelerstraatweg en de afslag Brederostraat/Boerendanserdijk. Met de parallelweg ontstaat een veiliger verkeerssituatie. De bedrijven aan dit deel van de Ceintuurbaan zijn bereikbaar via deze parallelweg. Hierdoor is er op het weggedeelte tussen de dr. Van Heesweg en de Meppelerstraatweg aan beide zijden één punt vanwaar verkeer de Ceintuurbaan kan oprijden en verlaten.

Doorstroming tijdens werkzaamheden

De gemeente doet haar best de hinder ten gevolge van het werk aan de weg zoveel mogelijk te beperken voor weggebruikers, omwonenden, bedrijven en instellingen. Om die reden wordt het werk in diverse fases uitgevoerd. Voor doorgaand verkeer blijven tijdens alle fases 2×2 versmalde rijstroken beschikbaar. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het voorkomen dat verkeer tussen 10.00 en 15.00 uur beschikking heeft over maar één rijstrook per rijrichting . Wegafsluitingen tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden in grofweg twee fases uitgevoerd. Van eind maart tot begin juli 2012 wordt de Ceintuurbaan tussen de dr. Van Heesweg en Boerendanserdijk / Brederostraat aangepakt. Tussen eind juli 2012 en december 2012 is het gedeelte tussen de Boerendanserdijk / Brederostraat en Meppelerstraatweg aan de beurt.

Tijdens de gehele duur van de uitvoerende werkzaamheden is het niet mogelijk om vanuit de richting Heino linksaf te slaan richting de Brederostraat. Hiervoor geldt een omleidingroute via de Leo Majorlaan – Wipstrikkerallee, die op borden langs de weg wordt aangegeven.

Tijdens de werkzaamheden is het mogelijk dat tijdelijk ook andere afslagen op de kruising Ceintuurbaan – Boerendanserdijk/Brederostraat worden afgesloten. De omleidingroutes tijdens deze wegafsluitingen worden tijdig aangegeven op borden langs de weg en op www.ceintuurbaanzwolle.nl. Vernieuwing CeintuurbaanDoor de ontwikkeling van de stad Zwolle groeide de Ceintuurbaan uit haar jasje. De Ceintuurbaan verbindt het eindpunt van de N35 met de A28. Om de groeiende verkeersstroom op deze ringweg het hoofd te kunnen bieden, is sinds 2006 het noordelijke deel van de weg vernieuwd. Op dit moment wordt ook nog gewerkt aan de kruising Oude Meppelerweg/ Meppelerstraatweg. Hier worden twee kruisingen omgebouwd tot één en komt een langzaamverkeertunnel. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden na de bouwvak van 2012 gereed.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer