Docenten nemen kijkje bij het waterschap

Zwolle – Donderdagmiddag 29 maart brengen zo’n 45 docenten uit het middelbaar en hoger beroepsonderwijs een bezoek aan het Waterschap Groot Salland.

Na een korte inleiding in het waterschapskantoor in Zwolle, gaan de docenten naar het Stedelijk Museum in Kampen. Daar bezoeken zij de tentoonstelling Kampen leeft met water. Vervolgens staat een rondleiding langs de waterkering Kampen-Midden op het programma. De middag in Zwolle is georganiseerd door de waterschappen Vallei en Eem, Veluwe, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Velt en Vecht, Groot Salland en Wetterskip Fryslân. Speciaal voor het middelbaar en hoger beroepsonderwijs organiseren de waterschappen in 2012 drie docentendagen: in Zwolle, Tiel en Amsterdam. Deze dagen staan in het teken van kennisuitwisseling, het leggen van contacten en het verkennen van samenwerkingsmogelijkheden tussen onderwijs en de watersector.

Waterschappen hebben veel te bieden voor mensen met een achtergrond in de civiele techniek, hydrologie en chemische technologie. Om ook in de toekomst het waterschapswerk goed te kunnen uitvoeren, hebben de waterschappen voldoende en gekwalificeerde waterprofessionals nodig. Samenwerking met het onderwijsveld is hierin voor de waterschappen essentieel. Zo hebben de waterschappen verschillende (afstudeer)stages en bieden ze praktijkopdrachten aan bij studenten.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer