Landelijk veiligheidscertificaat voor Isala klinieken

Zwolle – VMS, het landelijk veiligheidsprogramma voor ziekenhuizen, verplicht ieder ziekenhuis om een goed veiligheidsmanagementsysteem te hebben. Isala voldoet aan alle eisen en is nu officieel, als eerste ziekenhuis in Nederland, gecertificeerd tegen de NTA8009:2011 norm.
In ziekenhuizen kunnen patiënten onbedoeld vermijdbare schade oplopen door technische, organisatorische of menselijke fouten. Fouten kunnen nooit helemaal voorkomen worden. Met de inrichting van een veiligheidsmanagementsysteem kunnen ziekenhuizen echter een stevig fundament leggen om er voor te zorgen dat als er iets (bijna) misgaat het tijdig wordt opgemerkt en hersteld, zodat schade voor de patiënt kan worden voorkomen.

Acties Isala
Met het behalen van het certificaat voldoen Isala klinieken aan een van de doelstellingen van het landelijke veiligheidsprogramma om voor eind 2012 VMS-gecertificeerd te zijn. Binnen Isala zijn diverse acties uitgezet om het certificaat te behalen. Zo zijn er bewustwordingstrainingen gegeven en handreikingen hoe de zorg veiliger te maken. Ook is een nieuw digitaal meldsysteem geïmplementeerd. Als zorgprocessen worden herzien, worden ook risico-inventarisaties uitgevoerd. Patiënten kunnen een bijdrage leveren in het veiliger maken van de zorg via bijvoorbeeld spiegelgesprekken en tevredenheidenquêtes. Het management legt veiligheidsrondes af in de organisatie. Tot slot voert Isala de tien veiligheidsthema’s van het landelijke veiligheidsprogramma in. Dit zijn concrete maatregelen om te voorkomen dat patiënten onbedoelde schade ondervinden door menselijk handelen.
Open cultuur
Het veiligheidsmanagementsysteem bestaat uit tien deelgebieden waarvoor normen zijn vastgelegd. Een belangrijke voorwaarde is een veilige en open cultuur, waarin zorgverleners zich vrij voelen (bijna-)fouten te melden om ervan te leren. Een ander belangrijk deelgebied is het leren inschatten van risico’s vooraf. Met de invoering van een veiligheidsmanagementsysteem wordt het fundament gelegd om structureel, concreet, toetsbaar en ziekenhuisbreed te werken aan veilige zorg voor de patiënten.
Artikel delen:

Reageer