Samenwerking RIBW IJssel-Vecht en LIMOR

Zwolle – RIBW IJssel-Vecht en LIMOR bundelen al langere tijd hun specialismen als het gaat om het begeleiden van kwetsbare groepen in de samenleving. Met name als het gaat om de groep kwetsbare burgers met psychische en/of psychosociale problemen die niet in het reguliere zorgcircuit vertoeven en in de maatschappelijke opvang (dreigen te) geraken, wordt er nauw samengewerkt om hen te ondersteunen bij het hervinden van hun plek in de samenleving. Op maandag 2 april ondertekenen beide bestuurders van de organisaties een intentieovereenkomst tot intensivering van de samenwerking.

ribw_logo.jpg

“De ondertekening bekrachtigt onze intentie tot samenwerking. Niet als concurrenten, maar als partners kijken we naar de activiteiten die we samen in ons werkgebied kunnen ontwikkelen en oppakken. We maken hierbij gebruik van elkaars expertise, gaan middelen efficiënter inzetten en bundelen onze krachten, wat ten goede komt aan de kwaliteit van de begeleiding,” zeggen Egbert Gritter, lid Raad van Bestuur RIBW IJssel-Vecht en Dirk Huisman, Raad van Bestuur LIMOR.

Gericht op de Wmo

Het verstevigen van de samenwerking, en deze meer officieel maken, komt ook voort uit ontwikkelingen rond de MO en de Wmo. Het bundelen van kennis in een ketenpartnerschap en daarmee het creëren van overzichtelijkheid voor zowel de (toekomstige) cliënt als de financiers, is een belangrijk punt waar LIMOR en de RIBW nu al op inspelen. Zo onderzoeken beide partijen samen met St. De Herberg momenteel de mogelijkheden voor het gezamenlijk opzetten van het project Housing First in Zwolle voor dak- en thuislozen. En op korte termijn zullen ook de mogelijkheden in Hardenberg onderzocht worden.

Housing First is een methode ontwikkeld in Amerika en door Discus Amsterdam vijf jaar geleden als eerste in Nederland toegepast, en met succes. De essentie van deze methode is, dak- en thuisloze mensen zo snel mogelijk zelfstandige woonruimte te bieden (woonruimten die zijn verspreid over een stad/regio) en mensen in hun natuurlijke omgeving intensieve en persoonsgerichte begeleiding te geven met het oog op verder herstel en maatschappelijke participatie. Momenteel is een medewerker van LIMOR gedetacheerd bij het begeleidingsteam van de RIBW binnen De Herberg. Ook zullen de dagbestedingsvoorzieningen van de RIBW in de regio meer benut worden.

Vanuit een intensieve samenwerking tussen LIMOR en de RIBW is er beter zicht op wat een cliënt werkelijk nodig heeft en kan de hulpverlening vanuit het ketenpartnerschap benaderd worden. Rekening houdend met elkaars expertise, is er een gezamenlijk doel dat wordt nagestreefd: kwalitatief goede zorg en op weg naar een succesvolle maatschappelijke participatie. Daarbij wordt vanzelfsprekend de ketenrelatie die de RIBW en LIMOR met o.a. Dimence hebben ontwikkeld optimaal benut. Bij de intensivering van de samenwerking geldt het principe dat je samen toch met minder meer kunt.

Artikel delen:

Reageer