Zwolle gebaat bij grensoverschrijdende visie provincie

Zwolle – Met de inzet van de provincie Overijssel kan de economie in de regio Zwolle zich verder versterken. De zestien samenwerkende gemeenten die de regio telt roepen Overijssel op het ondernemerschap in de regio te ondersteunen met een (provincie)grensoverschrijdende visie. Die daadkracht kan leiden tot een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werkgevers en werknemers in dit deel van het land.

Dat schrijft de Zwolse wethouder René de Heer aan Provinciale Staten van Overijssel, mede namens zijn 15 collegae Economische Zaken uit de regio. Provinciale Staten buigen zich woensdag 28 maart over het Uitvoeringskader Kerntaak Regionale Economie 2012-2015. De wethouders Economische Zaken van de 16 regionale gemeenten zien in het Uitvoeringskader een krachtige ondersteuning van de regionale economie: “Niet de overheden staan daarbij centraal, wel het ondernemerschap van bedrijven, kennis- en onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties.” De gemeenten geven aan het zeer te waarderen dat het Uitvoeringskader is opgesteld in samenspraak met deze provinciale partners – inclusief de lokale overheden.

  Focus

Constructieve thema’s in de economische ontwikkeling zijn volgens de regio Zwolle een actieve faciliterende rol van overheden, aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, een focus op kansrijke sectoren en het erkennen van het belang van een goed functionerende arbeidsmarkt.

De regio Zwolle ziet de uitwerking van het Uitvoeringskader in actief partnerschap met de provincie Overijssel met vertrouwen tegemoet, schrijft De Heer aan Provinciale Staten.

Vier provincies

De voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg EZ regio Zwolle wijst erop dat de zestien gemeenten die de regio Zwolle vormen in vier provincies liggen. De Heer constateert dat de provincie Overijssel voortrekker kan zijn in de economische ontwikkeling van dit deel van het land als gezamenlijk wordt ingezet op een provinciegrens overschrijdende visie. “Ondernemers laten zich voor het laten renderen van investeringen ook niet weerhouden door administratieve of territoriale grenzen.”

Gemeenten

De regio Zwolle wordt gevormd door de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland, Zwolle (Overijssel), Dronten, Noordoostpolder (Flevoland), Hattem, Heerde, Oldebroek (Gelderland) en Meppel (Drenthe).

Artikel delen:
Reactie 1
  1. Grenzen en overheden…blijft lastig. Midden jaren '80 had je bijvoorbeeld al de:

    "Grensoverschrijdende Nederlands-Duitse grenswatercommissie"….vrees dat er nog geen andere verdeling van het grenswater is.

    Mooi woord ook "visie" en "visionair" 8)

Reageer