Zwolle heeft oog voor een veilige en leefbare stad

Zwolle – Hoe hebben de medewerkers van Toezicht & Handhaving van de gemeente Zwolle in 2011 de stad leefbaar en veilig gehouden?  In het Handhavingsjaarverslag 2011 staat het antwoord op die vraag.  Het team was het afgelopen jaar onder meer betrokken bij de grote nieuwbouwprojecten in de stad, en bij het goed afwikkelen van een aantal calamiteiten zoals de restaurantbrand aan de Melkmarkt. Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 27 maart 2012 ingestemd met het verslag.

Toezicht & Handhaving houdt zich bezig met uiteenlopende thema’s zoals bouw, milieu, openbare orde en evenementen. Er zijn daarbij steeds bewuste keuzes gemaakt en prioriteiten gesteld. De capaciteit is ingezet waar dit het meest nodig was en het meest effect had. Op het gebied van Bouw wordt onder andere getoetst of bouwconstructies veilig zijn. Controles vinden zowel voor als tijdens de bouw plaats. Een aanpak die loont, aangezien het aantal geconstateerde bouwfouten in 2011 met 60 procent gedaald is ten opzicht van 2010. Ook gaat Toezicht & Handhaving na of bouwvergunningen worden nageleefd. De aandacht is in 2011 vooral uitgegaan naar een aantal grote bouwprojecten zoals de Isalaklinieken, de Rechtbank en de Spoorzone.

Bij calamiteiten, zoals de explosie aan de Melkmarkt 25 en de brand bij restaurant Humphreys, heeft Toezicht & Handhaving een taak in de afwikkeling ervan. Bij de Melkmarkt 25 was de inzet vooral gericht op veilig maken van de constructie van de getroffen panden. En mede dankzij de inspanningen van het team is de authentieke gevel van Humphreys behouden gebleven.

Brandveiligheid

Brandveilige horeca en kamerverhuurpanden is één van de speerpunten van Toezicht & Handhaving. In 2011 zijn horecapanden een of meerdere keren gecontroleerd op brandveiligheid. Aan kamerverhuurpanden wordt eens per drie jaar een controlebezoek gebracht. In 2011 betrof het 97 controles. Naast horeca en kamerverhuurpanden controleert Toezicht & Handhaving ook andersoortige panden zoals bioscopen, verpleeghuizen en bijvoorbeeld het FC Zwolle stadion.

Evenementen & openbare orde Als evenementstad telt Zwolle diverse festiviteiten. Toezicht & Handhaving controleert daarbij op zaken als geluidsproductie en terreinindeling. In 2011 zijn 22 evenementen gecontroleerd en in overleg met de organisatoren goed verlopen. Aan overtredingen van de openbare orde die geconstateerd zijn door de politie, geeft Toezicht & Handhaving bestuursrechterlijk een vervolg. In 2011 heeft dit ertoe geleid dat de gemeente twee seksinrichtingen voor onbepaalde heeft gesloten en verzegeld, nadat er signalen waren van mensenhandel en uitbuiting. Overige werkzaamheden

Andere activiteiten van het team zijn onder meer toezicht op gevelreclame en losse reclame-objecten, honden, illegaal plakken, terrassen en garageboxen. Ook op het gebied van milieu heeft Toezicht & Handhaving een taak. Zo zijn in 2011 bij ruim 200 bedrijven integrale controles uitgevoerd op de naleving van milieuregelgeving, lozingsvoorschriften, duurzaamheid en brandveiligheid. De medewerkers van Markten & Havens zorgen onder meer voor een goed en veilig verloop van markten, de veiligheid en doorvaart van de scheepvaart en de bediening van bruggen. In de buurt Dieze-Oost zorgden onjuist geparkeerde aanhangwagens voor overlast. Dankzij intensief toezicht en consequente handhaving is dit probleem nu opgelost.

Acties

Toezicht en Handhaving deelt niet alleen brieven en dwangsommen uit. Om overtredingen, en daarmee problemen, te voorkomen worden ook acties ondernemen. Zo zijn er in de nieuwbouw en renovatiewijken als Stadshagen, Diezerpoort en Assendorp extra afvalmogelijkheden aangeboden, zodat bewoners na het klussen hun snel hun verhuisafval kwijt kunnen.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer