De Kern moet regie over thuisadministratie krijgen

Zwolle – Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om de regie op de uitvoering van de thuisadministratie bij Algemeen Maatschappelijk Werk De Kern/Sociale Raadslieden neer te leggen. Dit is de uitkomst van gesprekken met alle betrokken organisaties en de eerder gedane aanbevelingen van de gemeenteraad voor de toekomst van de thuisadministratie.

Met thuisadministratie kunnen mensen sociaal juridisch advies krijgen over het voeren van een deugdelijke administratie of krijgen ze hulp bij het invullen van formulieren voor allerlei regelingen, zoals langdurigheidstoeslag, schuldregelingen en huurtoeslag. Uit het evaluatierapport naar aanleiding van de pilot Formulierenhulp kwam als aanbeveling dat één duidelijk loket de zoektocht naar hulp kan vereenvoudigen. De betrokken organisaties onderschrijven deze aanbeveling. Bovendien is de kans dat de vragen vlot bij de juiste hulpverlener terecht komt groter. “Ook geven de partners aan dat ze een meerwaarde zien in de kracht van de verschillende organisaties. Een mix van professionals en vrijwilligers en de specifieke kennis van de organisaties moet behouden blijven. Samenvoegen van alle partners in één organisatie heeft volgens hen geen toegevoegde waarde”, aldus wethouder Erik Dannenberg.

Het college vindt het wenselijk dat de thuisadministratie aansluit bij de nog in ontwikkeling zijnde eigenkrachtwijzerzwolle.nl. Deze website is een vraagbaak op het gebied van wonen, werk, welzijn en zorg. Het doel van eigenkrachtzwolle.nl is om burger te ondersteunen en oplossingen aan te bieden voor de eigen leefsituatie. De thuisadministratie past daar prima bij.

Als de gemeenteraad instemt met de regierol van AMW De Kern /Sociale Raadslieden werkt het college een opdrachtformulering uit.

Artikel delen:

Reageer