Juridische stappen tegen kunstenaar Geheugentheater

Zwolle – Het college heeft juridische stappen ondernomen tegen de kunstenaar van het kunstproject 'Geheugentheater' in Stadshagen. B&W heeft de kunstenaar in gebreke gesteld en een laatste termijn gegeven voor de oplevering van het kunstwerk. De kunstenaar heeft hierop niet tijdig gereageerd (voor 1 maart) en daarom is nu sprake van een gerechtelijk bevel tot nakomen van de overeenkomst op straffe van een dwangsom. De gemeente Zwolle betaalde goed 2 ton aan de failliete kunstenaar.

De fracties reageerden maandagavond, na vragen van D66 Zwolle, op de gang van zaken rondom dit kunstproject. De vraag hoe het mogelijk is dat dit zover heeft kunnen komen overheerst. In haar reactie erkent de wethouder dat niet goed gestuurd is en dat de communicatie tussen adviescommissie beeldende kunst, ambtelijke organisatie en college onvoldoende was. Zij geeft aan dat zij eindverantwoordelijk is. In de periode waarin opdracht werd gegeven voor dit project werd overigens gewerkt met algemene contracten. Van algemene contracten is nu geen sprake meer. Er zijn meer verbetermaatregelen ingevoerd. Deze betreffen samenwerking en communicatie met het college. Door al deze maatregelen kan een soortgelijke situatie in de toekomst voorkomen worden is de stelling van wethouder Vedelaar.

De wethouder zegt desgevraagd toe de raad inzicht te verschaffen in alle achterliggende documenten (van contract tot en met gerechtelijke procedure). Mevrouw Schuttenbelt, voorzitter van de (huidige) commissie Beeldende Kunst, reageert eveneens op de inbreng vanuit de raad. Zij benadrukt dat de kunstenaar richting adviescommissie de suggestie heeft gewekt dat oplevering van het kunstwerk daadwerkelijk zou plaatsvinden. De commissie was (te) goed van vertrouwen en zij trekt hier uiteraard lering uit. De voorzitter constateert dat de vragen voldoende zijn beantwoord. De fracties reageren desgevraagd instemmend op de genomen maatregelen.

Artikel delen:
Reacties 7
  1. geheugen theater? is er in stadhagen ook al niet eens het grote NIETS als kuntwerk (werk van een kunstenaar ) onthuld voor veel geld .. zeker niet in het geheugen opgeslagen !

  2. En terecht dat ze alle centen terug vorderen jammer dat z,on gast weer 1 smet op de hard werkende kunstenaars legt.
    En raar dat geen enkele Kunstenaar reageert dan doe ik het wel
    Ronny

Reageer