Betere verkeerscirculatie door herinrichting Katerdijk

Zwolle – De herinrichting van de Katerdijk vormt de eerste fase van het Zwolse verkeerscirculatieplan ‘In de ban van de Ring’ en van de aanpak om de doorstroom van het openbaar vervoer te verbeteren. De Katerdijk vervult een belangrijke rol binnen het Zwolse verkeerssysteem, mede doordat er hier een op- en afrit van de A28 op aansluit, afrit Zwolle Centrum. Voor het openbaar vervoer vormt de Katerdijk tevens een belangrijke verbinding. De Katerdijk is een weg midden in de stad en een belangrijke toegang tot Zwolle vanaf de A28 en de buitenring. En een toegang tot de binnenring en tot de Zwolse binnenstad.

27-03-2012__in_de_ban_van_de_ring_02_.jpg

De Katerdijk is een brede, wat kale weg en kenmerkt zich door de op- en afritten naar de Rijksweg A28 en de verbinding tussen binnen- en buitenring van Zwolle. De huidige Katerdijk is een omgeving die sterk gericht is op auto’s. Voor fietsers en zeker voetgangers is het een weinig aantrekkelijke plek. Voetgangers gebruiken alleen de routes naar van de scholen naar de bushaltes. Verder is er een paadje rond de Kamperpoort waar mensen hun hond uitlaten. De Katerdijk is gelegen in een intensief gebruikt stedelijk gebied en de weg moet een onderdeel worden van ruimtelijke hoofdstructuren waarbij ruimtelijke uitstraling en kwaliteit belangrijk zijn.

Als totaal heeft de Katerdijk een landschappelijk karakter: breed, open, licht, wat rommelig en onverzorgd. Tegelijkertijd is het een weg midden in de stad en een belangrijke toegang tot Zwolle vanaf de A28 en de buitenring. Een toegang tot de binnenring en tot de binnenstad. Een stedelijke sfeer en het karakter als oprijlaan ontbreken echter.

Langs de Katerdijk is een aantal ontwikkelingen gaande. Het Katwolderplein met een parkeergarage met daarbovenop een commercieel programma, de wederopbouw van de Vogelbuurt, Roeivereniging Boreas heeft interesse in de locatie ten westen van de toegangsweg van de keersluis en tot slot de restauratie van huize Hofvliet. In het verlengde van de Katerdijk wordt de Rodetorenbrug aangelegd, een verbinding van de Pannekoekendijk met het centrumgebied.

De herinrichting van de Katerdijk vormt de eerste fase van het Zwolse Verkeerscirculatieplan In de ban van de Ring, en van de aanpak om de doorstroom van het openbaar vervoer te verbeteren. Door de verwachte wijziging van de busroutes, als gevolg van de verplaatsing van het busstation, ontstaat een behoefte aan snellere en robuuste infrastructuur voor de bus. De Katerdijk maakt deel uit van de belangrijkste openbaar-vervoerroutes in Zwolle.

Met de reconstructie van de Katerdijk wil de gemeente Zwolle de volgende doelstellingen bereiken:

 • De doorstroming van het openbaar vervoer verbeteren.
 • De bereikbaarheid van de binnen en buiten ring over de Katerdijk optimaliseren.
 • Het fietspad aan de zuidzijde van Katerdijk naar de noordzijde verplaatsen, zodanig dat het op het Rodetorenbrug aansluit.
 • De toegankelijkheid van de toekomstige parkeergarage Katwolderplein optimaliseren.
 • Een eigen identiteit aan de Katerdijk als stadsentree geven.

De werkzaamheden aan de Katerdijk geven voor de gemeente een bereikbaarheidsopgave. Enerzijds moeten we ervoor zorgen dat de binnenstad bereikbaar blijft, de stroomfunctie van de A28 niet in het geding komt en de betrouwbaarheid van het openbaar vervoer gehandhaafd blijft.
Anderzijds moet de reconstructie op een beheersbare wijze worden uitgevoerd in termen van geld, tijd en kwaliteit.

Tijdens de reconstructie moet een deel van het verkeer, dat normaliter gebruik maakt van de Katerdijk, verschuiven naar andere plekken in het Zwolse verkeerssysteem. Hierdoor ontstaat elders in de stad meer druk op het verkeerssysteem die knelpunten kan opleveren.

Geen overlast voor fietsers

 

Het vrij liggende brede fietspad voor twee richtingen wordt als eerste gerealiseerd. De voorziening voor fietser is gereed wanneer de Rodetorenbrug in gebruik wordt genomen. Fietsers ondervinden geen overlast van de werkzaamheden aan de Katerdijk.

 • Het werk wordt opgedeeld in vier fasen.
 • Er is gedurende de werkzaamheden 1 rijstrook in 1 rijrichting beschikbaar voor autoverkeer en 1 rijstrook beschikbaar voor busverkeer en hulpdiensten.
 • Om de binnenstad bereikbaar te houden is er gekozen voor prioriteit ‘de stads in’.
 • De doorgaande verbinding tussen de binnenring (Pannekoekendijk) en de buitenring (Blaloweg) wordt eruit gehaald om het verkeersaanbod te verminderen.

Om te voorkomen dat er door de uitvoering van de werkzaamheden aan de Katerdijk elders in het Zwolse verkeersnetwerk knelpunten ontstaat, wordt Dynamisch Verkeersmanagement (DVM) fors ingezet. DVM maakt voor de gemeente mogelijk om verder te gaan dan de reguliere verkeersmaatregelen. Dit gebeurt door tijdens de werkzaamheden op grote afstand het verkeer te sturen en informeren over de actuele verkeersinformatie. Op basis van de actuele verkeerssituaties wordt het verkeer gestuurd naar plekken waar nog ruimte is in het verkeersnetwerk. Bovendien kan er worden bijgestuurd wanneer er onverwachte dingen gebeuren.

Zwolle heeft een goede basis om het verkeer op afstand te sturen met systemen op het gebied van DVM zoals:

 • de bermDRIP’s op de A28,
 • de uitrol van het nieuwe Verkeers Verwijssysteem voor parkeren (VWS)
 • en de intelligente verkeerslichten (VRI’s).

Echter, om het verkeer optimaal te kunnen sturen zijn investeringen nodig. Hierbij moet gedacht worden aan:

 • intelligente camera’s,
 • meer dynamische verwijsborden,
 • aanvullende software in de verkeerslichten.

Het inzetten op investeringen in DVM biedt kansen om de bereikbaarheid tijdens de reconstructie optimaal te garanderen. Bovendien komen er in het gebied de komende jaren meer grootschalige projecten waar het DVM effectief kan worden ingezet. Het investeringentraject in DVM loopt parallel aan de voorbereidende werkzaamheden voor de reconstructie Katerdijk.

Artikel delen:

Reageer