Nieuwe norm voor kleedkamers bij voetbalverenigingen

Zwolle – Al jaren wordt de huidige kleedkamernormering voor voetbalverenigingen als knelpunt ervaren, zo ook in Zwolle. Op verzoek van Gerrit Piek, portefeuillehouder sport, is een werkgroep ingesteld, die een grondige analyse heeft gemaakt van de kleedkamerproblematiek op de Zwolse voetbalvelden. Dit heeft geleid tot een lijvig rapport waarin een nieuwe ‘Zwolse norm’ wordt gepresenteerd. Het rapport is op woensdag 28 maart door deze werkgroep Kleedkamers aangeboden aan de wethouder.

Voorzitter van de werkgroep, Jan ter Burg, vertelt: “Feitelijk dient de discussie niet over de te hanteren norm te gaan, maar over de oplossingen van de knelpunten van de verenigingen.” Vervolgens gaat Ter Burg dieper in op de kleedkamerproblematiek: “De tot nu toe door de gemeente gehanteerde kleedkamernorm is gestoeld op het traditionele voetbal: het aantal velden bepaalt het aantal kleedkamers (twee kleedkamers per veld). In veel gevallen voldoet deze norm niet meer. Grootste knelpunt wordt veroorzaakt door de toename van het pupillenvoetbal en van het dames-/meisjesvoetbal. Aan beide ontwikkelingen lijkt vooralsnog geen einde te komen, dus we zijn toe aan een nieuwe norm.”
In de afgelopen twee decennia hebben zich de volgende stormachtige ontwikkelingen voor gedaan: 

          De opkomst van het pupillenvoetbal: in het seizoen 1998/1999 bedroeg het totaal aantal voetballende jongens/mannen 950.573. Tien jaar later is het aantal gestegen naar 1.066.517; een stijging van 11%!

–          De opkomst van het meisjes-/vrouwenvoetbal: in het seizoen 1998/1999 telde de KNVB een ledenaantal van 64.610 voetballende meisjes en vrouwen. Tien jaar later is het aantal voetballende meisjes/vrouwen opgelopen tot 112.681. Een toename van 74%. Een stijging van gemiddeld 7,5% per jaar.

In het rapport “Kleedkamers in Zwolle, normering en alternatief gebruik voor Zwolse voetbalverenigingen” staat te lezen dat Zwolle voor wat betreft de ontwikkeling van het pupillenvoetbal en meisjes-/vrouwenvoetbal de landelijke ontwikkelingen volgt. Dat leidt tot overvolle en zelfs een tekort aan kleedkamers. Ter Burg: “Pupillenvoetbal (E/F-teams) wordt gespeeld in zeventallen op een half veld. Er is dus sprake van een dubbele veldbezetting. Dit betekent dat maar liefst 28 pupillen plus wisselspelertjes een kleedkamer moeten delen, waarbij ook nog eens een groot aantal ouders de helpende hand moeten toe steken bij het omkleden en het veters strikken. Het meisjes-/vrouwen voetbal biedt tot en met de B-junioren de mogelijkheid van gemengde teams. Het spreekt voor zich dat de meiden evenals de jongens gebruik moeten maken van ‘eigen’ kleedkamers. Dit leidt dus automatisch tot een dubbele behoefte aan kleedkamers. Bij vrouwenvoetbal verenigingen is er geen mogelijkheid om de bestaande kleedkamers dubbel te bezetten.”Het is dan ook niet verwonderlijk dat in het rapport wordt geconcludeerd dat de alom gehanteerde normering van twee kleedkamers per veld niet meer van deze tijd is en dat deze norm geen rekening houdt met het veranderde ledenbestand van de voetbalverenigingen.

Maatwerk
Via ingewikkelde berekeningen en een grondige analyse van het ledenbestand van de Zwolse clubs presenteert de werkgroep een Zwolse norm. Ter Burg: “De werkgroep presenteert duidelijke richtlijnen waarmee de behoefte aan kleedkamers zo transparant mogelijk in beeld wordt gebracht. Voor een vereniging met minimaal acht E en F- teams geven we bijvoorbeeld als richtlijn twee grotere kleedkamers te realiseren. Voor clubs  die gemengde teams én vrouwenvoetbal én een grote E-/F-afdeling onderdak hebben adviseren we zogenaamde teamlockers in grote kleedkamers in te voeren.” 

Het rapport concludeert dat in de komende vijf jaren gefaseerd zestien grote kleedkamers moeten worden gerealiseerd om aan de behoefte te kunnen voldoen. Ook stelt de werkgroep voor om bij 3 verenigingen te starten met een pilot voor teamlockers.  De realisatie van al deze maatregelen vraagt in het totaal om een investering van ruim 1,5 miljoen Euro. 

Reactie wethouder

Wethouder Gerrit Piek reageerde na de ontvangst instemmend met de resultaten. “ de werkgroep heeft een goed stuk werk verricht; de behoefte is onderbouwd met meest recente cijfers van de KNVB en er is goed afgestemd met de Zwolse voetbalclubs; de rapportage geeft een aantal concrete voorstellen voor een vervolgaanpak”. Tegelijk zei de wethouder problemen te zien met de financiering van de voorstellen. De middelen hiervoor ontbreken op dit moment. “We hebben nu afgesproken, dat we gaan nadenken over een werkwijze waarbij stap voor stap – als er zich mogelijkheden voordoen – gewerkt wordt aan de uitvoering van het voorgestelde pakket van maatregelen.” Aldus wethouder Piek over het vervolgtraject.

Artikel delen:
Reacties 2
  1. Ik stel dan ook voor om asbakjes in de kleedkamers in te bouwen. dan hoeft de bespreking in de rust niet meer buiten te gebeuren.:D

  2. Het probleem ontstaat bij de meeste zwolse verenigingen omdat de wedstrijden van het jeugdvoetbal en het seniorenvoetbal op de zaterdag plaats vindt.

    Wanneer dit gescheiden is, kunnen de wedstrijden van de jeugd over de hele dag verspreid worden, en niet zoals nu tussen 8:00 en 12:00 waarna de senioren het veld op mogen.

Reageer