Ouders CBS de Duyvencamp in actie voor activiteiten

Zwolle – Enthousiaste ouders van bassischool de Duyvencamp in Berkum hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een stichting Vrienden van CBS de Duyvencamp.

Het initiatief is ontstaan naar aanleiding van de bezuinigingen in het onderwijs waardoor de financiële ruimte voor extra ondersteunende projecten verdwenen is om kinderen wat additioneel aan te bieden op het terrein van sport, cultuur, natuureducatie en muziek. Middels de stichting Vrienden van de CBS de Duyvencamp willen zij acties en dergelijke ontwikkelen met als doel financiën bij elkaar te krijgen om deze activiteiten toch mogelijk te maken.

Wensen van kinderen zijn uitgangspunt.

Kinderen spelen een belangrijke rol in de uitwerking van de plannen die de stichting mogelijk wil maken. Aan hen is gevraagd wat hun top 10 wensen zijn. Daarnaast zijn en worden ook leraren en ouders geconsulteerd om er zorg voor te dragen dat activiteiten een natuurlijke aanvulling zijn op het lessenpakket en daardoor bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen.

Stemmen

Van alle ingediende ideeën zij er inmiddels 10 geselecteerd. De wensen liepen uiteen van toverstaf tot een zwembad. Tot 30 maart konden kinderen, ouders en leerkrachten hierop stemmen. Op 10 april wordt de top 3 keuze bekend gemaakt.

Ludieke start met Arne Slot aanvoerder FC Zwolle

Op 10 april 8.30 uur komt Arne Slot aanvoerder van FC Zwolle en tevens FC Zwolle United[1] vertegenwoordigend naar de Duyvencamp om de uitslag van de stemming bekend te maken.

Peter Vader, bekend als stadsomroeper maar ook als Clinic clown en andere activiteiten zal samen met vertegenwoordigers van de leerlingenraad zorgen voor een bijzonder ludieke wijze van bekendmaken. Het schoolplein zal die ochtend gevuld zijn met leerlingen, leraren, ouders en belangstellenden.

http://stichtingvriendenvandeduyvencamp.webklik.nl/

De stichting pakt de zaken serieus aan, werving van gelden, sponsoren en anderszins gaat gelijk na de stemming van start, zodat men weet waar de gelden aan besteed gaan worden. Met een eigen website wil de stichting brede bekendheid geven aan haar initiatief welke in deze opzet naar weten tot op heden uniek te noemen is.

FC Zwolle is meer dan voetbal. De club is zich bewust van haar uitstraling en mogelijke rol in de samenleving en heeft zich daartoe de afgelopen jaren in toenemende mate ingezet voor projecten met een sterk maatschappelijk karakter. Deze projecten zijn veelal opgezet met verschillende partners en kenmerken zich door een actieve betrokkenheid van spelers, technische staf, ambassadeurs en medewerkers.

De activiteiten zijn gebundeld onder de noemer FC Zwolle United ( http://www.fczwolle.nl/node/79 ) die daarmee als maatschappelijke tak van de club kan worden gezien. Prima voorbeelden in dit verband zijn ‘Playing for Success’ en ‘Ik Lekker Fit’.

FC Zwolle United timmert verder aan de weg, niet in de laatste plaats ondersteund door drie actieve ambassadeurs die ieder hun eigen rol hebben: Erben Wennemars, rapper Sticks en Albert van der Haar. Daarnaast zetten ook de spelers en trainers zich met veel plezier in voor de projecten!

Artikel delen:

Reageer