“Bankenlocatie ten onrechte niet op monumentenlijst”

De wijze, waarop de afgelopen jaren door het Zwolse College van B&W met monumentale panden in Zwolle wordt omgegaan, lijkt sterk op meten met 2 maten volgens de D66-fractie.

D66-fractievoorzitter Jan Zelle vindt, dat de bankenlocatie aan de Melkmarkt ten onrechte door B&W niet op de monumentenlijst wordt geplaatst. De gang van zaken doet denken aan de onverhoedse sloop van het Gouverneurshuis in maart 1985, waarbij burgemeester Gauke Loopstra sprak over een “uitgewoond krot”. Zelle: “Wat dat betreft, is in ruim 20 jaar weinig veranderd op het gebied van Monumentenbeleid in Zwolle. Een aantal jaren terug leek daarin een keer ten goede te komen toen B&W bij Piet Zoomers een lange bestuursrechtelijke procedure voerde tot aan de Raad van State. Dit bedrijf is tevens strafrechterlijk vervolgd en bestraft voor het slopen van een historische muur. Op basis van het “Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht” (voorjaar 2002) het doorbreken van horecapanden in de Voorstraat aanvankelijk verhinderde.

Zelle: “Maar kennelijk denkt het huidig College van B&W onder druk van de zoveelste projectontwikkelaar daar nu héél anders over. Daarom is D66 met SP, SW en PBZ mede-indiener van het initiatiefvoorstel monumenten groslijst, waarbij Zwollenaren, Raad en B&W een actievere rol gaan spelen in het Zwolse Monumentenbeleid.

Zie ook:

http://www.zwolle.nl/cms/gemeenteraad.nsf/V_LUSCW/B64317C992F58DF641256F43004F85C0

Artikel delen:

Reageer