Deel oeverzwaluwenwand Milligerplas beschadigd

Zwolle – De in 2010 fraai gerestaureerde oeverzwaluwenwand aan de Milligerplas in Zwolle is opnieuw te pakken genomen door de golven. Aan de twee uiteinden is grond weggeslagen. Daardoor zijn 18 nestgaten niet bruikbaar. Het is van belang dat de wand zo snel mogelijk wordt hersteld. De eerste oeverzwaluwen zijn al weer terug uit Afrika en onderweg naar de Milligerplas.

 oeverzwaluwen_1.jpg
Foto's : Louis Zandbergen
De betonnen oeverzwaluwenwand in de Milligerplas in de Zwolse wijk Stadshagen is twee jaar geleden hersteld en uitgebreid met zestig nestplaatsen. En dat was nodig ook. De wand is in 1999 op verzoek van de Vogelwerkgroep (VWG) van de KNNV Zwolle gebouwd en telde oorspronkelijk met 204 nestopeningen. Daarna is daar niets meer aan gedaan. De nesten raakten in de loop der jaren vervuild en begroeid. Door golfslag werd de grond aan beide zijden van de wand weggeslagen. Daardoor waren 30 nestopeningen niet meer bruikbaar. Het aantal broedgevallen daalde vervolgens van gemiddeld 200 in de beginjaren naar minder dan 60 in 2009.

oeverzwaluwen_2.jpg

oeverzwaluwen_3.jpg

Na het herstel en de uitbreiding in 2010 nam het aantal broedparen weer snel toe tot gemiddeld 200 in de jaren 2010 en 2011. Dat willen wij graag zo houden. Het is daarom zaak dat de schade opnieuw wordt hersteld. Tevens dat wordt voorkomen dat er nog meer grond in het water verdwijnt en het aantal nestplaatsen verder afneemt.
Vrijwilligers signaleren problemen tijdens jaarlijks onderhoud

Het verval van de wand kwam aan het licht bij de jaarlijkse schoonmaak van de nestgaten door vrijwilligers van de KNNV-vogelwerkgroep Zwolle en bewoners van Stadshagen. Deze krabben de nestgaten ieder jaar uit en vullen die op met schoon zand. Dat is nodig omdat het oude nestmateriaal rot. Er blijven ook luizen en vlooien in achter. Om dat te vermijden graven oeverzwaluwen in natuurlijke wanden ieder jaar een nieuw en schoon nest. In de betonnen kunstwanden kunnen ze dat niet en de vogels zijn daarom aangewezen op menselijke hulp.

Er is haast bij … de oeverzwaluwen zijn onderweg
De Vogelwerkgroep heeft de golfschade gemeld bij de gemeente Zwolle. De werkgroep heeft de gemeente gevraagd de wand te herstellen en nieuwe schade te voorkomen. De wand zal ook beter moeten worden beschermd tegen betreding en verstoring. En daar is haast bij, want de eerste oeverzwaluwen zijn al weer terug uit Afrika en op weg naar de schone nestgaten in de oeverzwaluwenwand in de Milligerplas in Zwolle.

Bron: KNNV Zwolle

Artikel delen:

Reageer