Driezorg stelt eigen specialist ouderengeneeskunde aan

Zwolle – Driezorg heeft binnenkort haar eigen specialist ouderengeneeskunde, mevrouw L.M. (Lucie) van Iersel (46). Dit betekent dat Driezorg straks nog beter is voorbereid op de ontwikkelingen in de wereld van verzorging en verpleging. De verzorgingshuizen van nu gaan namelijk steeds meer verpleeghuiszorg leveren.

Binnen de ouderenzorg zien we de laatste jaren een toenemende zorgvraag, zowel in aantallen als in complexiteit. De woonzorgcentra van nu zijn te vergelijken met de verpleeghuizen van toen. Ook Driezorg heeft hiermee te maken en ziet een verschuiving in de locaties op gebied van zorgzwaarte en intensiviteit van de zorg. Door deze behoefte aan meer complexe en intensieve zorg heeft Driezorg een eigen specialist aangesteld. Eerder was al besloten om twee verpleegkundig specialisten (Nurse Practitioners) aan te trekken.

Artikel delen:

Reageer