Raad meer betrekken bij Inkoop- en Aanbestedingsbeleid

Zwolle – Op maandagavond aan het begin van het Raadsplein bood Aly van der Vegte, voorzitter van de Rekenkamercommissie, het rapport “Ingekocht, aangekocht of bekocht?” formeel aan de gemeenteraad aan. De Rekenkamer heeft het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Zwolle onderzocht. Dit onderwerp is in samenspraak met de fracties van de Zwolse gemeenteraad tot stand gekomen.

rekenschap.jpg

Voor de raad is het niet altijd duidelijk hoe de gunningen tot stand komen en welke factoren leiden tot (soms minder gewenste) uitkomsten. De fracties hadden behoefte aan meer inzicht in het Inkoopbeleid, de praktische uitvoering ervan en de controleerbaarheid van de raad bij het Inkoopbeleid. De commissie vindt dat het beleid voor inkoop en aanbesteding en de uitvoering daarvan binnen de gemeente van voldoende niveau is. De inrichting en de vormgeving van het Inkoopbeleid is goed. De operationele processen en het leren van de opgedane ervaring (evalueren) zijn echter onder de maat. De raad is zowel vanuit zijn kaderstellende als controlerende taak nog niet genoeg betrokken. Een betere aansluiting van de raad moet leiden tot een completer beeld over de aanbestedingen en een duidelijker inzicht in verantwoordelijkheden.

Aanbevelingen
Op basis van de bevindingen en het oordeel doet de Rekenkamercommissie de volgende vier aanbevelingen:

1. Stel het inkoop- en aanbestedingsbeleid vast in de raad.

2. Evalueer de uitvoering van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

3. Maak een jaarlijks verslag over de inkoop- en aanbestedingspraktijk.

4. Versterk het inkopen en aanbesteden op een aantal punten.

Procedure

Nadat de Rekenkamercommissie het rapport heeft aangeboden aan de gemeenteraad, moet het college van B&W binnen zes weken een reactie geven. Daarna is het aan de gemeenteraad om te beslissen wat er met de aanbevelingen gedaan wordt.

Artikel delen:

Reageer