Overeenkomst Gemeente Zwolle en Pauropus

De gemeente Zwolle en Pauropus hebben onlangs een overeenkomst ondertekend tot verlenging van samenwerking. De eenheden Wijkzaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben de handen ineen geslagen en hebben op basis van drie jaar toegezegd 10.000 werkuren uit te besteden aan Pauropus. Zij gaan de komende tijd passende werkzaamheden voor de gemeente uitvoeren. Met deze overeenkomst wil gemeente Zwolle ondersteuning bieden aan het geven van structuur en nieuwe perspectieven voor ‘bijzondere doelgroepen’. Het uitgangspunt van wethouder Erik Dannenberg is, ‘Dit werk moet blijven voortbestaan’.

Pauropus is als pilot in 2005 gestart. Zij bieden mensen werk, naast behoud van hun uitkering, die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Naast uitkeringsgerechtigden biedt Pauropus ook plaats voor vroegtijdige schoolverlaters en groepen uit het speciaal onderwijs. De gemeente vindt het waardevol dat iedereen in de samenleving een kans krijgt om weer richting te geven aan zijn of haar leven. Pauropus vervult hierin een belangrijke rol door het bieden van zinvolle tijdsbesteding voor mensen die aan de zijlijn van de samenleving terecht zijn gekomen.

Pauropus heeft een eigen uitzendbureauconstructie waarin deelnemers gedurende een half jaar arbeidsvaardigheden kunnen opdoen en klaargestoomd worden voor een (arbeidsmarktgericht) traject. Voorbeelden van werkzaamheden zijn graffitiverwijdering, straatvegen, opknappen van (vervuilde) woningen, kwekerij- en groenwerkzaamheden, straatwerk en andere taken. Het zichtbaar leveren van een positieve bijdrage aan de stad draagt bij aan het verbeteren van de beeldvorming over de doelgroepen. Naast de uren van de gemeente krijgt Pauropus onder meer klussen van Sloopbedrijf Scheffer, ROVA, Dusseldorp en Woningbouwcorporaties.

Artikel delen:

Reageer