Renovatie van accomodatie Tafeltennis Zwolle

Zwolle – Tafeltennis Zwolle kan, als alles volgens planning loopt, het komende seizoen al beschikken over een gerenoveerde sportaccommodatie. De tafeltennisvereniging en de gemeente hebben gezamenlijk een plan gemaakt dat (top)tafeltennis in de Overijsselse hoofdstad voor de toekomst veiligstelt.

03-04-2012_sloop_clubgebouw_tafeltennis_vereniging_02.jpg

Er wordt al langer nagedacht over hoe en waar in Zwolle tafeltennis, zowel op amateur- als op topniveau, goed gehuisvest kan worden. Het bestaande gebouw van Tafeltennis Zwolle aan de Albert Cuypstraat voldoet niet meer aan hedendaagse eisen. De tafeltennisvereniging en de gemeente zijn gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat renovatie van het bestaande gebouw de beste kansen biedt voor een toekomstbestendige huisvestingssituatie voor de club. En daarmee voor optimale omstandigheden voor de tafeltennissport in de stad.

03-04-2012_sloop_clubgebouw_tafeltennis_vereniging_01.jpg

03-04-2012_sloop_clubgebouw_tafeltennis_vereniging_03.jpg

Verhuur

Burgemeester en wethouders van Zwolle hebben ingestemd met het plan, dat voorziet in een renovatie en in nieuwe afspraken over de verhuur en het onderhoud van de accommodatie.

De renovatie bestaat onder meer uit het vervangen van de dakbedekking, het opnieuw opmetselen van de gevels, en een grondige aanpak van de binnenzijde van het gebouw. De vereniging heeft aangegeven zelf een deel van de werkzaamheden uit te willen voeren. De verwachting is dat de totale klus drie tot vier maanden duurt. Daarmee kan de renovatie uitgevoerd zijn voor aanvang van het nieuwe tafeltennisseizoen, in september van dit jaar.

Provincie

Het plan wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Overijssel vanuit de subsidieregeling ‘Sportaccommodaties en Jeugd’. De subsidie wordt ontvangen voor verbouw van de bestaande accommodatie, voor begeleiding en de ontwikkeling van tafeltennislessen ten behoeve van de uitvoering van de Bewegende Leerlijn – waardoor kinderen enthousiast worden om te gaan tafeltennissen.

De gemeenteraad buigt zich binnenkort over het voorstel van burgemeester en wethouders. Eerder heeft de raad al aangegeven het belangrijk te vinden dat Tafeltennis Zwolle ook in de toekomst een bloeiende vereniging kan blijven.

Artikel delen:
Reacties 5

Reageer