Kruisweg wandeling op Goede Vrijdag

Zwolle – Op Goede Vrijdag 6 april wordt er voor de derde keer een Kruisweg wandeling georganiseerd in Zwolle. Tijdens de tocht, vanaf het Thomas a Kempis monument op Bergklooster naar de OLV Basiliek in het centrum van Zwolle, wordt er een groot kruis meegedragen, in navolging van Christus op Goede Vrijdag. Tevens is Goede Vrijdag de actieve afsluiting van een periode van vasten, soberheid en verstilling die op Aswoensdag, begint.

Stond afgelopen weekend bij christenen het op de knieen gaan van Jezus centraal. Nu gaat het om Navolging in het dragen van het kruis. De organisatie van de tocht op Goede Vrijdag is in handen van de Postmoderne Devotie Beweging met ondersteuning van het Podium van Kerken. De kruisweg wandeltocht begint om 10.00 uur en duurt ongeveer tot 12.00 uur. Tijdens de tocht worden de 14 kruiswegstaties meegenomen en wordt erop 14 verschillende plaatsen halt gehouden om stil te staan bij een kruiswegstatie. Zo wordt de tocht gelopen van de veroordeling van Jezus tot aan het moment dat Jezus lichaam in het graf wordt gelegd.

Het is een sobere tocht zonder uitbundigheid, waarin ook wordt stilgestaan bij het huidige lijden in de wereld, dichtbij en ver weg. Vandaar dat er wordt gestopt bij de begraafplaats, bij het ziekenhuis, bij de rechtbank, bij het opvanghuis, bij de synagoge en bij het 4 mei monument.

Daarbij wordt gedacht aan de doden, de gevangenen, de vervolgden, de armen, de zieken, de werklozen en de gevallenen. Daarin onderscheidt deze tocht zich van de Passion, donderdagavond 5 april op tv, waar het erom gaat zoveel mogelijk mensen bekend te maken met het Paasverhaal en waarin bekende Nederlanders meespelen, zoals Danny de Munk.

De kruiswegwandeltocht staat open voor iedereen, voor zowel mensen uit allerlei verschillende kerken als voor mensen uit de samenleving van Zwolle. Iedereen is vrij om zijn of haar eigen manier te kiezen bij het stilstaan bij een statie. Verder is er ruimte voor stilte, gebed, meditatie, gezang en kan ieder die wil ook een moment kiezen om zelf het grote kruis te dragen.

Voor mensen die slecht ter been zijn is er de mogelijkheid om een deel van de tocht mee te lopen. De organisatie hoopt met deze tocht mensen de gelegenheid te geven om daadwerkelijk iets van Goede Vrijdag te ervaren en zodoende bewust te worden van de weg die Jezus op Goede Vrijdag is gegaan.

De route is gekoze om aan te sluiten bij het wereldbekende boek van Thomas a Kempis ; “ De Navolging van Christus “, geschreven op Bergklooster en vandaar dat de tocht voert door de Devotenbuurt in Zwolle(Dieze Oost) en eindigt bij de OLV Basiliek, daar waar de reliekschrijn van Thomas a Kempis te vinden is.

Artikel delen:

Reageer