Bevallingen vanaf 1 juli van Meppel naar Zwolle

Zwolle – De Isala Klinieken in Zwolle nemen vanaf 1 juli de acute bevallingen over van het Diaconessenhuis in Meppel. De regiomaatschap Gynaecologie heeft het besluit genomen alle acute verloskundige zorg per 1 juli 2012 te concentreren in Zwolle om zo voor moeder en kind kwalitatief goede en veilige verloskundige zorg te kunnen garanderen in de regio’s Zwolle en Meppel.

Dit wordt bereikt doordat het gehele behandelteam 24 uur per dag aanwezig is in het Zwolse ziekenhuis. Het betekent ook dat elke zwangere die al in het ziekenhuis ligt in geval van spoed binnen 15 minuten haar kind kan krijgen. Deze situatie is in Meppel niet te realiseren. In Meppel worden wel de poliklinische spreekuren voor verloskundige zorg, (operatieve) gynaecologische zorg en fertiliteitszorg uitgebreid. De concentratie van acute verloskundige zorg in Zwolle vindt plaats onder de voorwaarde dat de ambulancezorg in de regio Meppel zo is ingericht dat in geval van spoedvervoer een zwangere vrouw binnen 45 minuten in een ziekenhuis kan zijn. De maatschap is hierover in gesprek met verzekeraar Achmea, ROAZ Drenthe, ROAZ Zwolle en beide raden van bestuur van de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle.

Daarnaast moet er sprake zijn van een goed werkend Verloskundig SamenwerkingsVerband. De regiomaatschap ziet hierin een gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid met de Verloskundigen Kring Meppel e.o. en heeft de kring dan ook uitgenodigd om samen op constructieve wijze invulling hieraan te gaan geven.

Zoals toegezegd tijdens de openbare bijeenkomst op 5 maart jl. in Schouwburg Ogterop te Meppel heeft de regiomaatschap Gynaecologie het alternatieve scenario van de Verloskundigen Kring Meppel e.o. uitvoerig getoetst op uitvoerbaarheid en medisch-inhoudelijke kwaliteit. Ondanks de aangereikte argumenten kan de regiomaatschap niet anders dan tot de conclusie komen dat zij geen mogelijkheden ziet om dit voorstel geheel of gedeeltelijk over te nemen. De aangevoerde argumenten houden geen stand in het licht van de feitelijke situatie in Meppel en de vereiste kwaliteitsnormen zoals neergelegd in de nota ‘Een goed begin’ van de Stuurgroep zwangerschap en geboorte.

Artikel delen:
Reacties 4
  1. De concentratie van acute verloskundige zorg in Zwolle vindt plaats onder de voorwaarde dat de ambulancezorg in de regio Meppel zo is ingericht dat in geval van spoedvervoer een zwangere vrouw binnen 45 minuten in een ziekenhuis kan zijn. De maatschap is hierover in gesprek met verzekeraar Achmea, ROAZ Drenthe, ROAZ Zwolle en beide raden van bestuur van de ziekenhuizen in Meppel en Zwolle.

    Dit is dus nog niet rond, maar het besluit is dus al wel genomen.

  2. Opmerkelijk besluit voor de inwoners van NW Overijssel. Deze mensen zijn voor acute verloskundige zorg aangewezen op of A) Meppel of B) Heerenveen. Beiden ongeveer 15 tot 20 minuten rijden vanaf voormalige gemeentes Brederwiede en IJsselham.

    Er gaan geruchten ook Heerenveen stopt met verloskundige zorg (naar Leeuwarden). In dit geval is men in NW Overijssel binnenkort afhankelijk van Zwolle en Leeuwarden. Daar zal men blij mee zijn in Steenwijk en omgeving ! >:(

  3. Natuurlijk is het niet fijn dat mensen uit een kleinere plaats nu meer reistijd hebben naar het ziekenhuis, maar de mogelijkheid die zodoende ontstaat om 24 uurs bezetting te waarborgen is ook wat waard! Eerder was het zo dat er buiten kantoortijden soms geen specialist aanwezig was. Leuk als jij binnen 10 minuten in het ziekenhuis bent, maar als het dan in noodgevallen nog 20 min duurt voordat de gynaecoloog van huis komt heb je er nog niks aan…

Reageer