SP: voorkom sluiting Het Lumeijn

Zwolle – De fractie van de SP in de Zwolse gemeenteraad wil dat het stadsbestuur alles in het werk stelt om Het Lumeijn open te houden. Deze school voor speciaal voortgezet onderwijs dreigt de deuren te moeten sluiten als gevolg van de bezuinigingen op het speciaal onderwijs en de invoering van passend onderwijs.

De sluiting van deze school voor speciaal voortgezet onderwijs is volgens de SP in Zwolle bijzonder onwenselijk, omdat de partij grote twijfels heeft of alle leerlingen wel in het reguliere onderwijs een passende onderwijsplek kunnen vinden. De SP zal wethouder Van As vragen met de deelnemende scholen rond de tafel te gaan zitten om alles in het werk te stellen om de school open te houden, eventueel in een andere opzet. Ook roept de partij de wethouder op om de gevolgen van deze rijksbezuinigingen te melden bij minister Van Bijsterveldt en haar op andere gedachten te brengen.


SP-raadslid Frank Futselaar: ‘Door de sluiting van het Lumeijn loopt een grote groep leerlingen met een beperking het risico tussen wal en schip te raken. Niet alle leerlingen zullen een passende onderwijsplek kunnen vinden in het reguliere onderwijs. De invoering van passend onderwijs leek misschien leuk op de Haagse tekentafels, maar nu zien we in de Zwolse praktijk dat de gevolgen verschrikkelijk zijn. Wij moeten alles op alles zetten om het Lumeijn open te houden en te zorgen dat alle leerlingen met een beperking in Zwolle het onderwijs kunnen krijgen dat zij nodig hebben.’
De SP wil ook van de wethouder weten wat de consequenties van sluiting voor het leerlingenvervoer in Zwolle zijn. De SP is bang dat leerlingen die nu op het Lumeijn zitten grote afstanden zullen moeten reizen om toch speciaal onderwijs te kunnen krijgen.
Brief naar college:
Geacht college,
In het kader van artikel 45 van het reglement van orde voor de gemeenteraad wil ik namens de SP vragen stellen over de voorgenomen sluiting van orthopedagogisch-didactisch centrum het Lumeijn.
Inleiding

In diverse media is het bericht verschenen dat door de samenwerkende scholen is besloten dat het Lumeijn in 2013 moet sluiten en de leerlingen in het regulier onderwijs ondergebracht moeten worden. Directe aanleiding hiervoor zijn de bezuinigingen op het speciaal onderwijs (ook wel passend onderwijs genoemd).

Dit alles brengt ons tot de volgende vragen:
1.      Is het college met de SP van mening dat het sluiten van het Lumeijn als onderwijsvoorziening een zeer onwenselijke zaak is? Zo nee, waarom niet?
2.      Is het college bereid de gevolgen van de sluiting van het Lumeijn bij de minister van OCW onder de aandacht te brengen en te proberen haar op andere gedachten te brengen?
3.      Is het college bereid om met de betrokken scholen in overleg te treden om te zien of het mogelijk is om het Lumeijn in stand te houden, hetzij in de huidige vorm, hetzij in een alternatieve of beperktere opzet? Zo nee, waarom niet?
4.      Acht het college het waarschijnlijk dat alle leerlingen van het Lumeijn in het regionale reguliere onderwijs een passende onderwijsplek kunnen vinden? Zo nee, welke risico’s voorziet u? 5.      Bent u bereid om de gemeenteraad vanaf 1 januari 2013 elk kwartaal over de voortgang van de instroom van de leerlingen van het Lumeijn in het reguliere voortgezet onderwijs te rapporteren? Zo nee, waarom niet?6.      Is het college met de SP van mening dat er hoe dan ook een vangnet in Zwolle zal moeten blijven bestaan voor leerlingen die in het regulier voortgezet onderwijs geen passende onderwijsplek kunnen vinden vanwege een beperking? Zo ja, op welke wijze gaat u dit garanderen?
7.      Welke consequenties verwacht het college voor (de kosten van) het leerlingenvervoer in Zwolle door de sluiting van het Lumeijn? Kunt u dit toelichten?
Wij verzoeken u om deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
Met vriendelijke groet,
Namens de SP-fractie                   
Frank Futselaar
 

Artikel delen:
Reacties 4
 1. Zwolle heeft meer dan genoeg mogelijkheden om deze leerlingen passende ondersteuning en begeleiding te bieden.
  De hedendaagse docenten hebben voldoende bagage om deze leerlingen te bieden waar ze behoefte aan hebben en zullen het geleerde in de praktijk moeten gaan brengen. Het vraagt enkele aanpassingen, maar daar is naar mijn idee niets mis.

 2. @Erick, ik denk namelijk dat Zwolle niet genoeg mogelijkheden heeft en behoud om deze leerlingen op te vangen in de toekomst.
  En ander onderdeel van deze school is het Rebound, wat je kunt zien al een time-out school, voor middelbare school leerlingen.
  Ik denk dat de middelbare scholen in Zwolle geen ruimte heeft om de leerlingen die nu meestal voor een periode van 2 schooljaren, hier heen gaan, en dan instromen in het regulier middelbaar onderwijs.

  Dat wordt voor vele ouders weer "leuren"met je kind in de hoop dat hij/zij ergen wordt aangenomen.
  En dat is niet prettig voor je zoon/dochter het idee hebben dat niemand je wil aannemen.

 3. Beroep op minister voor Het Lumeijn

  Auteur: door Yang Yang Chiu | zaterdag 07 april 2012 | 07:00

  Tekstgrootte

  ZWOLLE – De sluiting die orthopedagogisch didactisch centrum Het Lumeijn heeft aangekondigd voor 2013, is voor Tweede Kamerlid Jasper van Dijk (SP) aanleiding om een debat met de onderwijsminister aan te vragen.
  Hij wil dat zij garandeert dat de school open kan blijven. Volgens de parlementariƫr breekt het kabinet een belofte nu de school in de problemen is gekomen door de bezuinigingsplannen van dit kabinet. De parlementariƫr wijst op de belofte van de minister dat ondanks de bezuinigingen geen enkele school voor speciaal onderwijs de deuren zou moeten sluiten.

  Van Dijk vreest dat door de sluiting van Het Lumeijn een grote groep leerlingen met een beperking het risico loopt tussen wal en schip te raken. Van Dijk: "Niet alle 200 leerlingen zullen een passende onderwijsplek kunnen vinden in het reguliere onderwijs. Het passend onderwijs wordt knellend onderwijs, dat blijkt wel uit dit verhaal uit Zwolle."

  Ook de ouders van de leerlingen leggen zich niet zonder slag of stoot neer bij de voorgenomen sluiting. Een aantal van hen wil met een plan komen om Het Lumeijn open te houden. "Zij overwegen zelf iets bij te dragen", zegt directeur (a.i.) Eric Rietkerk. "Maar wij zijn heel terughoudend met incidenteel geld voor een structureel probleem."

  De zeventig personeelsleden, werkzaam in Kampen, Zwolle en Raalte, krijgen waarschijnlijk een andere baan als onderwijsbegeleider binnen de besturen. "Het bestuur kan geen baangarantie geven", zegt Rietkerk, "maar wel een werkgelegenheidsgarantie." De Algemene Onderwijsbond wil in gesprek over een sociaal plan.

  bron: stentor.

  Goede zaak.

Reageer