Geluidsoverlast Merwedelaan aangepakt

Zwolle – De gemeente Zwolle start op dinsdag 10 april met de wegwerkzaamheden aan de Merwedelaan, tussen de Rijnlaan en Westerveldse Aa. De weg is één van de twee ontsluitingswegen voor Aa-landen Oost met circa 3.500 inwoners.

Van het vele verkeer (dagelijks circa 6000 auto’s) ondervinden bewoners van de Krekenbuurt overlast. Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Merwedelaan pakt de gemeente de geluidsoverlast aan. Het werk dat naar verwachting tot medio juli 2012 duurt, moet bovendien de verkeersveiligheid en de toegankelijkheid van de aanwezige bushaltes verbeteren. Door de werkzaamheden heeft het verkeer te maken met omleidingen. Om de geluidsoverlast op te lossen wordt een geluidsscherm aangelegd. Het scherm grenst direct aan de tuinen van bewoners die wonen aan de Mosselkreek en Zuidkreek. De weg wordt daarnaast met twee meter verlengd. Hierdoor ontstaat er ruimte tussen de tuinen en de zijkant weg. Deze ruimte wordt gebruikt voor de aanleg van het geluidsscherm, een groenstrook en een trottoir. Op een groot deel van de Merwedelaan wordt stil asfalt gebruikt.

Verkeersveiligheid en toegankelijkheid bushaltes verbeteren

De wegaanpassingen moeten voor verbeterde verkeersveiligheid zorgen. De weg krijgt brede fietsstroken en een dubbele doorgetrokken as-streep. Voor voetgangers komt er een trottoir tussen de Volkerak en Zijpe. Daarnaast worden overzichtelijke kruispunten gerealiseerd. In het midden van de weg is bij de Zijpe-Dobbe een voldoende ruimte voor fietsers om te wachten. Aan de Merwedelaan zijn vier bushaltes, die volgens de laatste wettelijke eisen worden aangepast om de toegankelijkheid voor minder validen te verbeteren.

Verkeersomleidingen

Tijdens de werkzaamheden is de weg, inclusief trottoirs, afgesloten voor al het verkeer. Omleidingsroutes voor voetgangers, fietsers en (vracht)auto’s worden met tekstborden aangegeven. Door de gedeeltelijke afsluitingen van de Merwedelaan is het voor de bus niet mogelijk gebruik te blijven maken van de weg. Voor Aa-landen Oost zijn samen met de busvervoerder Syntus alternatieve routes gekozen die gelden van 10 april tot medio juli 2012. Op werkdagen rijdt de bus (in beide richtingen) twee keer per uur de route Aa-landen Oost (via de Reggelaan) en twee keer per uur de route Aa-landen Noord. Op www.zwolle.nl/merwedelaan vindt men meer informatie over de reconstructie van de Merwedelaan, de uitvoering en de gevolgen voor het verkeer.

Artikel delen:

Reageer