Mooie cheque voor Windesheim Solar team

Zwolle – Op donderdagmiddag overhandigde Theo Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel, in het Atrium van de Christelijke Hogeschool Windesheim in Zwolle, een cheque van 10.000 euro aan studenten van het Windesheim Solar team. Tegelijkertijd markeerde dit moment de afsluiting van het gemeenschappelijk zonnepanelenproject van Windesheim, de wijk Schellerheem en de provincie Overijssel.

solarteam.jpg

Het ambitieuze Solar team van Windesheim bestaat uit vijftien studenten van verschillende opleidingen en is al zes jaar actief. De subsidie vanuit de provincie stelt het Solar team in staat hun doelen na te streven. Eén van deze doelen is het varen van de Elfstedentocht met een nieuw gebouwde Solar boat, uitgerust met innovatieve zonnepanelen. De provincie stelt met de subsidieregeling ‘duurzame energie en energiebesparing’ gelden beschikbaar. Zo worden projecten ten behoeve van opwekking van energie uit duurzame bronnen gestimuleerd.

Zonnewijk opgeleverd

Theo Rietkerk is het afgelopen jaar ook nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van de ‘Zonnewijk’ in Zwolle. Een unieke samenwerking tussen de woonwijk Schellerheem en Windesheim heeft een aansprekend zonnepanelenproject opgeleverd met een voor Zwolle ongekende omvang. In Schellerheem hebben 34 woningen in 2011 zonnepanelen laten aanbrengen, met een gezamenlijke capaciteit van 218700kWh. Windesheim is voorzien van 758 zonnepanelen, waarvan de laatste in maart 2012 zijn aangebracht. Zowel Schellerheem en Windesheim willen met dit project bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem.

Zonnestroom

Door gebruik te maken van zonlicht, waarbij zonnepanelen licht direct omzetten in elektriciteit, vinden de provincie, Schellerheem en Windesheim elkaar in hun gezamenlijk streven naar duurzamere energieopwekking.

Artikel delen:

Reageer