Samenwerking voor Duurzaam Dieze Oost

Zwolle – De gemeente Zwolle en de woningcorporaties SWZ en deltaWonen uit Zwolle hebben donderdagmiddag met het ondertekenen van een overeenkomst besloten samen op te trekken bij de herstructurering van Dieze Oost voor het project Duurzaam Dienstenbedrijf Dieze.

Zwolle maakt werk van duurzaamheid! Om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te realiseren zet de gemeente in op de implementatie van een Centraal Duurzaam Diensten Bedrijf (CDDB). Een CDDB is een maatschappelijke onderneming waarin publieke partijen een belangrijke aandeelhouder zijn. Wethouder E. Dannenberg in mei 2011: “Er zijn in Zwolle veel duurzame projecten maar deze leiden nog niet tot een versnelling naar een duurzame energievoorziening omdat ze allemaal als apart project opereren. We hebben in Zwolle dan ook behoefte aan een partij die projecten kan versterken, partijen kan verbinden en de verduurzaming van de energievoorziening kan versnellen. Deze partij zou het Centraal Duurzaam Diensten Bedrijf kunnen zijn”.

Het duurzaam dienstenbedrijf kan richting gemeente en partners in de stad fungeren als kenniscentrum op het gebied van duurzaamheid. Daarbij kan het bedrijf optreden als projectontwikkelaar van duurzame projecten en uiteindelijk zelfs duurzame energie en/of diensten gaan leveren. Uiteraard staat het maatschappelijk rendement centraal, dit betekent dat er een balans moet zijn tussen people, planet en profit.

ddd.jpg

De implementatie van een CDDB sluit aan bij het uitgangspunt van de gemeente waarbij met instellingen, bedrijven en burgers samen gewerkt wordt aan de toekomst. De rol van de gemeente hierin is stimuleren, verbinden en ruim baan geven aan innovatieve oplossingen die zorgen voor een stad in balans. De vorm waarin een CDDB in Zwolle gestalte moet krijgen, wordt nog onderzocht. Allereerst onderzoekt de gemeente onder potentiële partners of er draagvlak is voor de oprichting van een CDDB.

De gemeente Zwolle heeft in 2009 de provincie Overijssel om een bijdrage van in totaal € 1.300.000 gevraagd voor de projecten in Stadshagen en de Dieze-Oost voor de implementatie van de Zwolse Visie op de Ondergrond. Dit bestedingsvoorstel gaf in 2011 informatie over de wijze waarop de gemeente Zwolle € 830.000,- van de deze provinciale bijdrage zou willen investeren in het project Duurzame herstructurering Dieze-Oost. Dieze-Oost is een wederopbouwwijk uit de jaren vijftig welke met ruim 1.900 woningen onderdak biedt aan circa 3.500 bewoners. De woningbouwcorporaties SWZ en deltaWonen hebben gezamenlijk ca.1.450 woningen in beheer, waardoor de wijk grotendeels uit huurwoningen bestaat.

Voor Dieze-Oost is een duurzaamheidvisie opgesteld, waarin een vijftal denkrichtingen (scenario’s) is vormgegeven die leiden tot een bepaalde mate van duurzaamheid (zie bijlage). De duurzaamheidvisie richt zich op de energievoorziening van de wijk, maar kijkt ook vanuit het kader van People, Planet, Profit (PPP) in brede zin naar thema’s als water, bodem en openbare ruimte.

Uit de visie volgt dat het bereiken van een hoog duurzaamheidniveau voornamelijk een samenspel is van duurzame (energie)technieken, maar dat techniek geen belemmering vormt. Wil men een hoger duurzaamheidniveau bereiken, dan vereist dit een steeds collectievere aanpak. Hierdoor neemt het belang van samenwerking tussen partijen toe, evenals een sterkere integratie van het energiesysteem met andere lokale systemen (energie-infrastructuur, bodem, water, etc.).

Het te bereiken ambitieniveau voor duurzaamheid is daarmee afhankelijk van de mogelijkheden en bereidheid tot samenwerking van stake- en shareholders binnen het gebied. Gemeente en woningcorporaties zien dit en hebben in een gezamenlijk traject bepaald dat zij minimaal energieneutraliteit willen realiseren (ambitieniveau 3, of hoger, van de duurzaamheidvisie). Deze keuze betekent ook dat gemeente en corporaties intensief moeten samenwerken. Ten behoeve van deze samenwerking is het Duurzame Dienstenbedrijf Dieze-Oost opgericht.

Artikel delen:

Reageer