Waterschap start controles zwemwater in Zwolle

Het Waterschap Groot Salland voerde op maandag 14 mei voor de eerste keer weer controle uit op zwemwateren. Hierbij werd onderzocht of de kwaliteit van het water voldoet aan de normen van het Besluit hygiëne en veiligheid, badinrichtingen en zwemgelegenheden (BHVBZ) en aan de normen van de Europese zwemwaterrichtlijn.

De zwemplaatsen waarvan de waterkwaliteit werd gecontroleerd zijn door de provincie aangewezen als officiële open zwemwateren. Daarom worden deze locaties regelmatig door het waterschap onderzocht. De waterkwaliteit moet voldoen aan wettelijke normen. Zo wordt er onder meer gelet op troebelheid, geur, kleur en zuurgraad van het water. Ook is het belangrijk dat er geen verontreiniging met olie, vuil of ongewenste bacteriën voorkomt en wordt nauwlettend de aanwezigheid van blauwalgen in de gaten gehouden.

Onderzoek

In de zomermaanden verricht het waterschap iedere twee weken onderzoek. Voorafgaand aan dit onderzoek vindt er een nulmeting plaats in april.

Het waterschap adviseert alleen in die wateren te zwemmen die door de provincie zijn aangewezen als officiële open zwemwateren. In het gebied van het Waterschap Groot Salland zijn dit de Wythmenerplas, de Agnietenplas en de Milligerplas in Zwolle. Woensdag worden de resultaten bekend gemaakt.

Artikel delen:

Reageer