Herinrichting Turnhoutsweg en Boeierweg

Zwolle – De Turnhoutsweg en Boeierweg in Zwolle worden zo ingericht dat de leefbaarheid van de naastgelegen buurtschap Spoolde verbetert en bedrijventerrein Voorst beter bereikbaar wordt. Het herinrichtingsplan is in samenspraak tussen de gemeente met aanwonenenden en betrokken ondernemers opgesteld. De provincie draagt financieel bij aan deze herinrichting.

Door de betrokkenheid van belanghebbenden bij het opstellen van het herinrichtingsplan is er veel draagvlak voor het door burgemeester en wethouders aangenomen voorstel. Het ontwerp voorziet in een duidelijk scheiding tussen een woongebied (de Turnhoutsweg in Spoolde) en een bedrijventerrein (de Boeierweg in Voorst).

Turnhoutsweg

De Turnhoutsweg wordt omgevormd tot een weg voor bestemmingsverkeer, zonder doorgaande functie. De maximale snelheid wordt er 30 kilometer per uur, met brede fietsstroken en snelheidsremmende maatregelen. Doorgaand (vracht)verkeer zal onder meer daardoor geen gebruik maken van deze weg.

Er komt ook een voetpad langs de weg.

Boeierweg

De herinrichting van de Boeierweg bestaat onder meer uit het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de weg. Voor fietsers wordt de route daardoor veiliger. Verder wordt de uitrit van vrachtwagenfabrikant Scania verplaatst, waardoor hinder voor omwonenden afneemt en de bereikbaarheid toeneemt.

De volledige aansluiting van de Boeierweg op de Westenholterallee zorgt voor een betere en overzichtelijke route van en naar bedrijventerrein Voorst. Ook op Voorst zelf neemt de bereikbaarheid toe, door een directe verbinding tussen de Boeierweg en de Schoenerweg. Doordat de koppeling van de Boeierweg en de Zalkerveerweg kan worden opgeheven zal in dat laatste woongebied de verkeershinder ook afnemen.

Hertsenbergweg

Als onderdeel van de werkzaamheden worden fietssuggestiestroken gemaakt op de Hertsenbergweg, een 30-kilometerzone. De verkeersveiligheid daar wordt verder verhoogd door ter hoogte van de in- en uitrit van het Mercurehotel plateaus te plaatsen.

De provincie draagt ruim vierhonderd duizend euro bij aan de herinrichting, vanwege de verbeteringen die het oplevert voor de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid en vanwege de afname van de verkeersoverlast.

Gemeenteraad

De gemeenteraad buigt zich nog over het collegevoorstel. Indien mogelijk wordt een aantal maatregelen dit jaar al uitgevoerd. Vanwege noodzakelijke procedures zal het gros van de werkzaamheden volgend jaar begonnen worden.

Artikel delen:

Reageer