Onveilige verkeerssituaties in 30 km zone

Zwolle – Swollwacht heeft de laatste tijd veel meldingen/klachten binnen gekregen van burgers/bewoners uit verschillende wijken van Zwolle. De klachten komen met name uit de wijken waar 30 km zone van toepassing is en dat er te hard wordt gereden door automobilisten waardoor er onveilige en levensgevaarlijke situaties ontstaan.

 

Ook constateert Swollwacht dat tot nu toe genomen maatregelen (o.a smilies, 30 km verkeersborden, electronischborden met teksten etc.) niet effectief zijn. Een van de laatste meldingen kwam van bewoners uit de wijk Wipstrik. Daar werd name op de Brederostraat en Carry van Bruggenstraat te hard gereden door auto's, brommers en zelfs ook motoren. De bewoners maken zich ernstige zorgen om de ontstane verkeersonveilige situatie, welke nog wel eens tot ernstige ongelukken kunnen lijden met alle gevolgen van dien. Dit soort van klachten zijn meerdere malen gemeld bij de gemeente, en tot de verbazing van Swollwacht is hier niet of nauwelijks op gereageerd door de gemeente. Dat vind raadslid Cemal Yildirim teleurstellend. Hij stelt schriftelijke vragen aan het college in Zwolle.


Swollwacht wil dat het College nu met oplossingen komt, welke effectief zijn en niet tijdelijk maar permanent, o.a meer controles op snelheid met name spitsuren,meerdere 30 km borden plaatsen,meerdere drempels,borden plaatsen welke spelende schoolkinderen aangeven, tekst op electronisch bord aanpassen. (voorbeeld ,“vaart minderen,spaart kinderen” of “hoe hard rijd u ?”etc.).

De bestuurders moeten er van bewust worden van hun rijgedrag, snelheid en onveiligeverkeersituaties.

Naar aanleiding van de binnengekomen klachten/meldingen welke zijn benoemd heeft de Swollwacht fractie aan u de volgende vragen,

 

1-Bent u het met Swollwacht eens dat het tot nu toe genomen maatregelen niet of nauwelijks werken. (om snelheid te verminderen en aangeven dat het 30 km zone is)? Zo ja,wat zijn dan uw nieuwe voornemens? Zo nee,kunt u ook aan geven waarom niet?

2-Bent u ook op de hoogte van de door ons aangeven problemen/klachten?

3-Hoe kan het zijn dat de gemeente niet heeft gereageerd tot nu toe op de meldingen van burgers en als laatst uit de Wipstrik?

4-Bent u ook met ons eens dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit moet hebben?

5-Kunt u ook aangeven hoe en op welke wijze u de bewoners hierover gaat informeren en in betrekken?

6-Gaat u alsnog de meldingen welke door de bewoners zijn gedaan aan de gemeente oppakken en afwerken?


Cemal Yildirim ( Raadslid Swollwacht )

Artikel delen:
Reacties 18
 1. Brederostraat was altijd 50 en echt niet te hard voor deze straat.
  Nu het 30 is gworden moet je pas echt oppassen want je sukkelt in slaap op dat lange stuk weg.

 2. In de Aa-landen ook veel onduidelijke situaties. Op de Amer en de Scheldelaan wordt je regelmatig bijna van je fietsje geraced.

 3. In een ander topic is ook al melding gemaakt van het uitblijven van actie van de gemeente. Ook hier betreft het onveilige situatie omdat er zwanen broeden op een speeleiland. Als er een kind aangevallen wordt door een zwaan, dan pas zal er reactie komen van de gemeente.

 4. Wat mij met name stoort nu op de Brederostraat is dat veel mensen nog steeds als vanouds ervan uitgaan dat ze op deze weg voorrang hebben op de zijstraten. Er staat naar mijn mening ook niet duidelijk aangegeven dat rechts voorrang heeft. De kleine bordjes waarop staat dat rechts voorrang heeft hadden naar mijn mening wel wat groter gemogen. Daarnaast zie ik er 's avonds nog vaak genoeg auto's met een rotgang over de drempels vliegen. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit snelheidscontroles heb gezien.

 5. @Jolien87:
  Op zich al netjes dát er bordjes hangen dat verkeer van rechts voorrang heeft, hoe klein dan ook.
  Dit is namelijk een normale verkeersregel binnen een 30 km-zone.

 6. Heb je gelijk in, maar kennelijk blijven er mensen met een plaat voor hun kop want als je ze op de bordjes wijst kijken ze je glazig aan. Niettemin zou het voor een groot aantal mensen nog weleens goed wezen om de theoriestof te herhalen;)

 7. Verkeerstoezicht in Zwolle laat duidelijk te wensen over.
  Elke ochtend rijd ik van Stadshagen naar de A 28. Zie elke ochtend meerdere auto's vet door rood heen rijden. Verbaas mij er elke ochtend weer over dat hier absoluut geen controle over is.
  Moet het eerst weer flink fout gaan? Zie elke week wel weer een fietser of voetganger die zich ternauwernood in veiligheid kan brengen.>:(>:(>:(>:(>:(>:(>:(

 8. @Arie: rechts heeft voorrang in een 30-zone? In principe wel ja maar dan moet het wel een gelijkwaardige kruising zijn uiteraard. De gemeente heeft er in Stadshagen een handje van om in 30-zones de zijwegen om-en-om gelijkwaardig of juist met uitritconstructie te maken. Mensen lijken het vaak al lastig te vinden om te accepteren dat verkeer van rechts voorrang kan hebben maar als ze dan ook nog eens verschillende constructies toepassen…….

 9. In principe zijn alle kruispunten op de Brederostraat gelijkwaardig, behalve de Tesselschadestraat. Hierop moet het verkeer vanaf de Brederostraat stoppen. Dit vind ik wel een vooruitgang gezien de onoverzichtelijkheid. Maar eerder waren de andere kruispunten ook niet gelijkwaardig, niet alle weggebruikers lijken door te (willen) hebben dat rechts nu wel voorrang heeft ongeacht waar je vandaan komt. Daarom mogen die bordjes die dit aangeven nog wel wat groter.

  Daarnaast staan er nu twee prachtige electronisch borden aan beide zijden van de Brederostraat. Waarom daar niet opzetten "let op: rechts heeft voorrang"? Teksten als " eerder van huis minder stress" doen mij vrij weinig.
  In het begin stond er op die borden nog "let op snelheidscontroles". Toen dit er nog maar net stond nam ik dit nog serieus maar al vanaf het moment dat de wipstrik een 30 km-zone is geworden heb ik nog geen enkele controle meegemaakt in deze wijk.

 10. @Jolien87:
  Ik wist even niet waar de Brederostraat zit maar even googlen en weet het weer. Ben er al eens door gereden toen het 30-zone is geworden.

  Je punt van borden snap ik wel maar dan zit je met een probleem. In principe worden in 30-zones géén borden geplaatst (behalve dan de straatnaambordjes en misschien een keer een invalidenparkeerplaatsbord). Het zal dus vast niet gaan gebeuren dat die borden geplaatst worden. Ik denk dat je laatste zin uit je vorige bericht zowiezo een betere is.

  Maar van die tijdelijke elektronische borden om aandacht te geven aan dat verkeer van rechts, al is het maar om het erin te laten slijten, dat zou misschien wel een optie zijn gezien die dingen dus toch al toegepast worden.

 11. De enige oplossing om de snelheid eruit te halen is drempels, drempels, drempels. Alleen een bordje met 30km werkt voor een aantal mensen gewoon niet.

 12. @Zwollenaar:
  Helaas is mijn reactie op die van jou ook verwijderd. Bij deze dus ook nog maar een keer:

  Misschien handig om je huiswerk te doen. Knip weg is niet geld in de pocket maar alleen maar meer geld pleite. Dit valt te lezen in al die verslagen van de onderzoeken die er geweest zijn.

  Verder (had ik niet in m'n vorige bericht staan) is de veiligheid daarmee zeker niet gewaarborgd maar alleen maar verergerd.

 13. @mike70: de zijstraten van de Brederostraat zijn niet zo lang geleden drempelvrij gemaakt op de kruisingen met de Brederostraat. In de zijstraten zelf zitten al wel grootendeels drempels maar op de Brederostraat mogen dit er inderdaad wel wat meer worden vind ik…

 14. Elke lantaarnpaal uitrusten met zo'n 30 kilometer sticker..lijkt mij wel wat. Het zal echt niet alle hardrijders doen afremmen maar zeker helpen bij het alert blijven.

  Helaas zijn 30 kilometer zones zo ingericht dat er nooit halverwege een snelheidsaanduiding staat..en juist halverwege de route vergeet je dat even en komt net het moment waarop je (misschien zelfs wel onbewust) harder gaat rijden. Het is mij wel eens overkomen..en toen hielp zo'n sticker wel.

  Verder pleit ik ervoor om bij aanleg van een dertig kilometer gebied ook ergens midden in de wijk een zo'n grote dertig op een kruising te plaatsen. 😉

 15. Edwin, de Scheldelaan heeft op elke lantaarnpaal zo,n sticker en dat maakt echt geen indruk. Het is gewoon rustig over de drempel aan het begin, dan lekker het gas erop tot de volgende drempel. Dan weer even rustig en vervolgens weer voor Jos Verstappen spelen.

 16. Betreft Gerenlanden. Aan de inrichting van de 30 Km zone is nauwelijks iets gedaan. De rijbaan van de Stokmeesterslaan is dezelfde als toen er nog 50 Km gereden mocht worden. Er zijn wettelijke richtlijnen waaraan een 30 km zone moet voldoen, Daar naast heeft Justitie (OM) de richtlijn dat er niet bekeurd wordt in 30 km zones, omdat de inrichting van de zone zodanig moet zijn dat er niet harder gedreden KAN worden dan 30 KM.
  In het wettelijke voorschrift staat dat op bepaalde plaatsen (oversteekplaatsen, scholen ed) extra maatregelen moeten worden getroffen.
  Op alle punten voldoet deze 30 km niet, wegbeheerder er is veel werk te doen. (of de zone opheffen)
  http://wetten.overheid.nl/BWBR0009104/geldigheidsdatum_14-04-2012#HoofdstukII_Paragraaf4

 17. Ik ken de tekst die je noemt en inderdaad, de bron is betrouwbaar

  Maar welke zotte kop dat bedacht heeft…….. Wat mij betreft verklaren ze daarmee alle borden die een maximum snelheid aangeven gewoon tot waardeloos. Op een snelweg mag je 100/120/130 km/h maar kán je veel harder…….

  Wat is de logica? Een zone die niet zodanig ingericht is dat er maximaal 30 km/h gereden kan worden, gaat niet gecontroleerd worden. Gaan ze wel controleren als de zone er wel aan voldoet en men inderdaad níet harder dan 30 km/h kan rijden? Heeft veel zin dan…… >:(

  Ik vind het werkelijk te zot voor woorden.

Reageer