Aanpak verkeersveiligheid en bereikbaarheid Stadshagen

Zwolle – De gemeenteraad heeft in oktober 2011 besloten om de veelbesproken verkeersknip in Stadshagen te handhaven. De raad stemde daarbij in met een pakket aan maatregelen om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van Stadshagen te vergroten. Als eerste wordt de verkeersonveilige situatie op de kruising Twistvlietpad-Belvédèrelaan en de Werkerlaan aangepakt.

Het Twistvlietpad, een drukke fietsroute, kruist de Belvédèrelaan, één van de twee toegangswegen naar het winkelcentrum Stadshagen. In april gaat de gemeente in gesprek met omwonenden en belanghebbenden om na te denken over structurele oplossingen om de verkeersveiligheid op die plek te verbeteren. Na de zomer zal er een besluit worden genomen over de voorgestelde oplossingen. Op de Werkerlaan, de andere toegangsweg naar het winkelcentrum, worden nog dit jaar voorzieningen getroffen om de fietsveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden vinden plaats in de zomer- of herfstvakantie. Een andere maatregel is het verbeteren van de herkenbaarheid en oriëntatie voor het autoverkeer. Dit voorjaar bekijkt de gemeente de huidige bewegwijzering. Bij de inventarisatie neemt zij suggesties uit de wijk mee. Daarna wordt er een plan gemaakt voor routering en bewegwijzering. Dit plan vloeit voort uit de totaalvisie voor de verkeersstructuur in Stadshagen.

Studie naar mogelijkheden beperkte openstelling parkeergarage

Om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren op momenten waarop de verkeersdruk hoog is, wil de gemeente bekijken of het mogelijk is de parkeergarage onder het winkelcentrum beperkt open te stellen voor doorgaand verkeer. Dit gebeurt in overleg met eigenaren en bewoners van het complex boven de parkeergarage. Het college van B&W zal aan de hand van de uitkomsten een onderzoeksvoorstel aan de raad voorleggen.

Openstelling pollers en slagbomen voor hulpverleners

In Stadshagen zijn verschillende selectieve toegangspoorten, zoals pollers en slagbomen. De raad heeft de wens geuit om deze voor een bredere doelgroep open te stellen, zoals huisartsen en verloskundigen. Het college wil nog dit voorjaar in gesprek met betrokkenen om te kijken welke vorm daarvoor het beste past.

Totaalvisie verkeersstructuur

Om de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid in de wijk te waarborgen en te vergroten, werkt de gemeente aan een totaalvisie op de verkeersstructuur in Stadshagen. De ontsluiting van nieuwe woningbouwlocaties zoals Breecamp-Oost, Breezicht en Tippe bij de IJssel maakt deel uit van deze totaalvisie.

De geplande tramlijn Zwolle-Kampen is een belangrijke pijler in de verkeersstructuur van Stadshagen. Nu de aanbesteding van de tramlijn mislukt is, is de komst van de tram onzeker. De gemeenten Kampen en Zwolle en de provincie Overijssel zijn zich aan het beraden over de vraag ‘hoe nu verder?’. De komst van de tramverbinding is nog niet uitgesloten, maar er wordt ook gekeken naar alternatieven. De verwachting is dat een gezamenlijke verkenning van de mogelijkheden voor de zomer afgerond is. Hoe de totaalvisie op de verkeersstructuur in Stadshagen eruit gaat zien, is voor een belangrijk deel afhankelijk van de uitkomsten van de verkenning.

Artikel delen:
Reacties 16
 1. Verkeersonveilige situatie kruising Twistvlietpad – Belvéd?relaan.
  Kan iemand mij uitleggen wat er onveilig is aan deze kruising?

  Ik kom er wekelijks meerdere keren langs (zowel hardlopend, met de fiets als met de auto) maar kan niet bedenken wat je daar nog zou moeten aanpassen. Zeer duidelijke en overzichtelijke kruising waarbij voetgangers en fietsers voorrang hebben…

 2. Ach, de VVD heeft een miskleun gemaakt door te beloven dat De Knip uit Stadsghegen zou gaan. Dat is helaas niet gelukt, maar nu moeten ze toch iets ter compensatie doen 😮

 3. Eens met kiezersbedrog VVD en met Wouter, op 11 april 2012 om 12:49. Had toen (in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen) in de sneeuw Ivo Opstelten nog aan de deur die (nog) met zoemende RTL camera's de Knip eruit wilde hebben. Maar toen de "nep-bromstem" duidelijk liet merken dat ie absoluut niet wist waarover hij praatte stopten de camera's ook en "nepbromde" de kleine man zich naar een ander adres. Of ie indrukwekkend was :):):)

  Er staan op dit 'onvolprezen weblogzwolle' nog wel een stuk of 10 (zeer) goed gevulde topics over De Knip: veel leesplezier 😉

 4. Bericht door Wouter, op 11 april 2012 om 12:49
  Verkeersonveilige situatie kruising Twistvlietpad – Belvéd?relaan.
  Kan iemand mij uitleggen wat er onveilig is aan deze kruising?

  Ja hoor. Zoals je zelf al schetst is de kruising duidelijk en overzichtelijk. Voetgangers en fietsers hebben er inderdaad voorrang. Wat de kruising gevaarlijk maakt is, dat er lompe aso's met de auto voorbij komen rijden die niet de moeite nemen om even te stoppen en goed uit hun doppen te kijken om zo fietsers en voetgangers voorrang te geven.

  Beetje hetzelfde als hier:
  Klikkerdeklikklik!

  Je wil niet weten hoe vaak ik hier op de fiets bijna van de sokken gereden ben door mensen die het niet believen te stoppen voor het stopbord!
  Of dat ik bijna een andere auto achter in de kofferbak had, omdat ze niet verwachtten dat ik zou stoppen. Om nog maar te zwijgen over de mensen die zelf niet stoppen als ze achter je aan rijden.

  Is de situatie onduidelijk of onoverzichtelijk? Allerminst! Is het onveilig? Vaak wel!

 5. Veiligheidsbeleven is subjectief. Heb bij situatie kruising Twistvlietpad – Belvéd?relaan….die ik heel vaak passeer. Nooit last van een onveilig gevoel gehad. Maar dat heb ik ook niet snel. Als de scholen aan en uitgaan zal er vast een hele andere situatie zijn.

 6. Heerlijk wonen hier in Stadshagen!
  Sommige mensen vinden Stadshagen een moeilijk woord? Gezien de rare vormen van spellen en zo… 😀

  Voor de situatie Werkerlaan weet ik de oplossing: maak er een fietsstraat van!
  Is het meteen heerlijk duidelijk wie er de baas is hier in Stadshagen! 😀

  Off topic: het is soms in het verkeer ook een kwestie van opletten… Vandaag een voetganger die over wilde steken op een zebrapad voorrang gegeven, maar die nam het niet aan omdat hij met zijn mp3-speler liep te pielen…. Daarna keek hij me dom aan omdat ik stil stond… toen ben ik toch maar met de hele groep leerlingen erachteraan doorgereden…. Leerlingen: "wat een sukkel zeg!" 😀

 7. Kan iemand uitleggen hoe ik de volgende 2 zinnen met elkaar moet rijmen?

  Op de Werkerlaan, de andere toegangsweg naar het winkelcentrum, worden nog dit jaar voorzieningen getroffen om de fietsveiligheid te verbeteren.

  en

  Om de bereikbaarheid van de wijk te verbeteren op momenten waarop de verkeersdruk hoog is, wil de gemeente bekijken of het mogelijk is de parkeergarage onder het winkelcentrum beperkt open te stellen voor doorgaand verkeer

  Drukke momenten zijn de breng- en haalmomenten van schoolgaande kinderen. Juist dan heb je dus ook veel fietsverkeer op de Werkerlaan en kruisend met de Werkerlaan. En dat fietsverkeer moet dus volgens de eerst genoemde zin veiliger worden. Lijnrecht daar tegenover staat (volgens mij) de tweede zin, waarmee je de verkeersdruk van auto's alleen maar laat toenemen en juist 2 kritieke punten, die ook aangepakt worden, zie daarvoor het begin van het stuk, nog eens extra druk gaat maken waarmee de veiligheid juist tegengewerkt gaat worden.

 8. @Zwollenaar:
  Doe je huiswerk. Knip weg is niet geld in de pocket maar juist bakken met geld die uitgegeven moeten worden. Lees nog even de diverse verslagen erop na.

 9. @dick:
  Die kant kom ik niet zo gek vaak langs met de fiets. Aan de andere kant (Werkerlaan) wel. Ervaring is dat er heel wat auto's zonder blikken of blozen van de parkeerplaats af komen crossen zonder enige rekening te houden met het fietspad. Er zijn er gelukkig genoeg die dat w?l doen, dat mag ook gezegd worden. Maar juist die andere groep is dus het probleem.
  En dan die knakkers met hun vlotte bakken die er een sport van maken om de 'S-bocht' die gemaakt moet worden, op een ware F1-coureurmanier te nemen.

 10. Verplicht die moeders en vaders maar om hun kroost met de fiets of met de benenwagen naar school te brengen. Levensgevaarlijk die lui, constant achteromkijkend of zoon of dochter nog op de achterbank zit. Rijden me bijna dagelijks van de fiets af.

 11. @Guppy Dankzij het grandioze verkeerscirculatieplan moet je wel met de auto. Eerst met de fiets de kinderen naar school brengen om vervolgens terug naar huis te fietsen en daar de auto te pakken om naar het werk te gaan, om nog maar te zwijgen over het uit het werk komen en dan je kind op te gaan halen. We werken niet allemaal in Zwolle…..

 12. @plantje:

  Ik begrijp je verhaal dat mensen soms niet stoppen (al heb ik dat zelf nog niet eerder meegemaakt), blijft wat mij betreft wel de vraag open wat je dan nog moet veranderen aan die kruising?

  Wat je volgens mij wilt bewerkstelligen is een gedragsverandering van bepaalde weggebruikers. Ik vraag me sterk af of je dat moet doen door een prima kruispunt aan te gaan passen (wat extra gemaanschapsgeld kost) of dat er een andere (met name goedkopere!) oplossing denkbaar is.

  Maak mensen bewust van hun gedrag door bijvoorbeeld mensen erop aan te spreken.

 13. @WFvN: toen ik er nog regelmatig kwam reed ik ook vaak vrij pittig door de s-bocht. Maar dan nog kun je zorgen dat je ruim op tijd stil kunt staan om voorrang te verlenen aan kruisende fietsers en voetgangers!
  Sterker nog: ik kan er van genieten om de muziek lekker hard aan te hebben en vervolgens volledig tegen vele verwachtingen in mensen netjes voorrang te verlenen als ze dat hebben! 😉 Moet een beetje van de kleine dingen genieten!

  @Wouter: hoeveel mensen zie jij echt stoppen bij dat stopbord? Ik zie dat nauwelijks gebeuren! Bijna iedereen hobbelt daar langzaam door zonder stil te staan!
  Wel met je eens, dat een gedragsverandering en elkaar aanspreken belangrijker is dan fysieke wegaanpassingen.

Reageer