Onderzoek naar dijkverlegging bij Westenholte

Een keten van korte geulen door de uiterwaarden bij Westenholte om de waterveiligheid te vergroten. Dat staat in het advies wat de provincie Overijssel aan staatssecretaris Huizinga van Verkeer en Waterstaat schrijft. Het advies is mede gebaseerd op de reacties die tijdens de consultatieronde in maart naar voren zijn gekomen.

Ook wil de provincie samen met de bewoners onderzoeken of de dijk ter hoogte van de Spoolderenkweg verder kan worden teruggelegd dan oorspronkelijk gepland. Gedeputeerde Piet Jansen (Landelijk gebied, Landbouw en Water): “De afstand tussen de dijk en de aan te leggen nevengeul in de uiterwaard wordt daardoor groter. Dit is gunstig voor de stabiliteit van de dijk bij hoogwater en vergroot de veiligheid”. Dijkverlegging Westenholte maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsplan Ruimte voor de Rivier. Het ministerie bekijkt nu de voorgestelde oplossingen en komt in juni met een besluit over Westenholte. Vervolgens maakt de provincie Overijssel een definitief ontwerp waarover eind 2007/begin 2008 besluitvorming plaatsvindt. De betrokkenen in het gebied hebben een belangrijke rol bij de tot standkoming van het definitieve ontwerp.

Artikel delen:

Reageer