Toename aantal woninginbraken regio Zwolle

Zwolle – Het aantal woninginbraken in de eerste drie maanden van 2012 in de regio IJsselland is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Regiobreed werden er in het eerste kwartaal van dit jaar 639 aangiftes van woninginbraak opgenomen. In 2011 waren dit er nog 465.

Het aantal woninginbraken loopt op ondanks de intensivering van de aanpak van woninginbraken. In november 2011 zijn in de regio twee woninginbrakenteams gestart die zich specifiek richten op de opsporing van daders van woninginbraken. Deze teams hebben inmiddels de nodige resultaten geboekt. In vijf maanden tijd werden door de teams gezamenlijk 63 aanhoudingen voor woninginbraak verricht en daarmee werden 115 zaken opgelost.

Zwolle

In verband met de nog steeds stijgende aantallen is door verschillende gebiedsgebonden teams in de media aandacht gevraagd voor het aantal woninginbraken. Omdat een groot deel van de inbraken, ongeveer 45% in het eerste kwartaal van 2012, plaatsvond in Zwolle worden in deze plaats de komende periode ook preventieve acties opgezet. Zo wordt, in samenwerking met onder andere de gemeente, op woensdag 18 april tussen 16.00 en 20.30 uur een preventieactie gehouden in Zwolle-Zuid.

Inbraakgevoelige situaties

Studenten van het Deltion College en ROC Landstede gaan, onder begeleiding van politiemedewerkers, de wijk in om uit te kijken naar inbraakgevoelige situaties. Zijn de bewoners thuis dan worden zij aangesproken en ontvangen ze een informatiepakket. Bij woningen waar bijvoorbeeld een raam open staat of een deur niet goed is afgesloten terwijl er niemand thuis is, wordt een informatiepakket in de brievenbus gestopt. Daarbij wordt de bewoner geattendeerd op het aantreffen van de inbraakgevoelige situatie. De actie krijgt in mei een vervolg. Dan organiseert de gemeente Zwolle een preventiemarkt op het gebied van woninginbraken in Zwolle-Zuid. Als de acties in Zwolle-Zuid positief worden ervaren, dan worden deze ook uitgezet in andere wijken.

Doel

Het doel van de actie is in eerste instantie het voorkomen van inbraken en insluipingen. Daarnaast heeft de actie als doel om bewoners te informeren over de maatregelen die ze zelf kunnen treffen tegen inbraken en insluipingen. Ook wil de politie met de actie bewoners meer bewust maken van inbraakgevoelige situaties die ze zelf in de hand hebben. Tenslotte is het doel om betrokkenheid te creëren bij de aanpak van woninginbraken en insluipingen. Een grotere alertheid in de woonomgeving vergroot immers de kans op aanhoudingen voor woninginbraak.

Artikel delen:

Reageer