OBS Het Veldboeket krijgt schoolbibliotheek

Zwolle – De Overijsselse Gedeputeerde Hester Maij opent donderdag 19 april officieel de schoolbibliotheek op OBS Het Veldboeket in Zwolle.

Met het inrichten van een volwaardige Bibliotheek binnen de muren van de basisschool willen Het Veldboeket en Bibliotheek Zwolle samen het leesplezier op school bevorderen. De leerlingen zijn actief betrokken bij het inrichten van de Bibliotheek op de Zwolse basisschool. Met de Bibliotheek op school beschikt de school voortaan over een eigen collectie die in nauwe samenwerking met de Bibliotheek continue actueel wordt gehouden. Daarnaast ondersteunt de Bibliotheek de basisschool met doorlopende leesprogramma’s om kinderen enthousiast te maken en houden om te lezen.


Belang van leesplezier

Hoewel kinderen leren lezen op de basisschool, ontwikkelen zij zich nog beter als zij ook met plezier thuis lezen. Onderzoek wijst uit dat vrij lezen direct bijdraagt aan een verbeterde woordenschat, spelling en grammatica en aan de taalvaardigheid van kinderen. Met een kwartier lezen per dag, leert een kind in een jaar tijd 1000 nieuwe woorden.

Reden voor een feestje

Gedeputeerde Hester Maij krijgt op donderdagmiddag 19 april de eer om de Bibliotheek op school officieel te openen. De middag begint met een klein feestje voor de leerlingen en ouders van OBS Het Veldboeket. Later diezelfde dag sluiten genodigden aan, waaronder wethouder F. van As, om stil te staan bij het belang van lokale en provinciale samenwerking tussen primair onderwijs en de Bibliotheek.

Artikel delen:

Reageer