SP vreest schulden door huurtoeslag

De Belastingdienst heeft problemen met het functioneren van het systeem waarmee huurtoeslagen toegekend en getoetst worden. Ook is de Belastingdienst overbelast door de enorme hoeveelheid aanvragen voor huurtoeslag, die behandeld moeten worden. “Dat betekent onder meer dat de wachttijd voor het behandelen van een aanvraag voor huurtoeslag kan oplopen tot wel 9 maanden. Daarom heeft de Belastingdienst onder andere besloten, aan 300.000 huishoudens zonder toetsing huurtoeslag toe te kennen”, zegt de SP woensdag. SP: Tevens wordt de toeslag momenteel niet achteraf getoetst en zal dat waarschijnlijk pas in de loop van 2008 gebeuren. Dit betekent dat, wanneer er vooraf teveel huurtoeslag is toegekend, mensen de teveel ontvangen toeslag over 2 jaar moeten terugbetalen in plaats van. over een periode van 1 jaar of korter.

SP: Dit zal mensen, die toch al niet veel inkomen hebben, hard treffen. Mensen die recht hebben op huurtoeslag, zitten vaak net boven of op het bestaansminimum. Door de toch al veelvuldige stijging in de kosten van vaste lasten, zit deze groep mensen al op een amper te dragen pakket van vaste lasten.De regel bij de uitbetaling van de huurtoeslag zal zijn, dat men de betaling nog niet als definitief inkomen moet zien en wellicht een deel moet reserveren. Dat zal in de dagelijkse praktijk minder eenvoudig zijn dan wellicht op papier is gesteld, waardoor de ontvangen toeslag niet wordt gereserveerd maar gebruikt wordt om andere kosten mee te betalen. DE SP stelt een aantal schriftelijke vragen aan het college in Zwolle.

SP: Op het moment komen mensen al in problemen vanwege niet, te laat, of onjuist uitkeren van huurtoeslagen. Bovenstaande problematiek kan leiden tot (verder oplopende) schulden en in de ergste gevallen zelfs ‘uit huiszettingen’.

De SP vindt deze situatie zorgelijk, het is immers een probleem dat niet bij de huurders ligt, maar bij de Belastingdienst.

De SP ziet een oplossing in een afspraak die de gemeente kan maken met derden, om een soepele betalingsregeling te treffen en ‘uit huiszettingen’ te verbieden, in die gevallen waarin deze problematiek de boventoon voert.

Dit alles brengt de SP tot de volgende vragen:

  1. Is bovenstaande problematiek bij u bekend? Zo ja, hoeveel burgers in Zwolle krijgen eventueel te maken met deze problematiek? Zo nee, zou u dat willen onderzoeken?
  2.  Is het college bereidt om, indien problematiek bevestigt wordt, maatregelen te treffen om te voorkomen dat mensen uit huis gezet worden of diep in de schulden komen? Zo ja, aan welke maatregelen denkt u dan?
  3. Is het college met ons van mening dat de bovengenoemde oplossing toepasbaar zouden kunnen zijn? Zo nee, is de gemeente bereidt om te kijken naar andere mogelijkheden om te voorkomen dat bovengenoemde problematiek zich massaal gaat voordoen?

Namens de SP fractie,

Tjitske Siderius

Artikel delen:
Reacties 3
  1. idd, ik wil nu ook wel eens mjn huurtoeslag ontvangen!
    Zit er al ruim 2 maanden (! :)) op te wachten en tja…. als student heb je het al niet heel erg breed, dus alle beetjes helpen, maar wel een beetje snel ajb! 🙂

    *Wil ook nog op vakantie dit jaar :)*


    ⚠️ Meld

Reageer