SP pleit voor inzet van jobcoaches

Zwolle – De SP zal aankomende maandag tijdens de raadsvergadering een voorstel indienen om jobcoaches in te zetten voor jongeren met een beperking die van school komen en op zoek zijn naar een plek op de arbeidsmarkt. Maandag spreekt de gemeenteraad over de nieuwe wet Werken naar Vermogen. Eén van de onderdelen van het wetsvoorstel is om de uitkering voor jonggehandicapten (Wajong) over te hevelen van het UWV naar de gemeente. Een groot deel van deze jongeren komt van het speciaal voortgezet onderwijs (VSO) of het praktijkonderwijs (PO), maar zal vanwege de gezinsbijstand geen recht krijgen op een uitkering.

De SP vindt dat deze kwetsbare jongeren al op school (bijvoorbeeld tijdens de stage) een jobcoach (werkbegeleider) toegewezen moeten krijgen, zodat zij goede begeleiding krijgen bij de overgang van school naar werk. SP fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘De SP wil het beschikbare geld effectief en gericht inzetten. Goede begeleiding is voor deze jongeren cruciaal in de overgang van school naar de arbeidsmarkt. Uit een landelijke pilot blijkt dat de arbeidsparticipatie van deze jongeren met bijna 10% stijgt als er goede begeleiding is. Het is het verschil tussen meedoen of tussen wal en schip vallen. Zwolle moet daarom inzetten op deze begeleiding, zodat deze jongeren geen moment thuis komen te zitten, maar volwaardig in de samenleving mee kunnen doen.’ De partij verwacht brede steun in de gemeenteraad. Siderius: ‘Zeker nu andere voorzieningen zoals de school voor speciaal voortgezet onderwijs het Lumeijn dreigen te verdwijnen, moeten we alles op alles zetten om deze jongeren een volwaardige toekomst te geven. Het minste wat we kunnen organiseren is goede ondersteuning, voorzieningen en begeleiding.’ Met de wet Werken naar Vemogen worden er 60.000 banen in de sociale werkplaats geschrapt, moeten jonggehandicapten (een deel van) de uitkering inleveren en wordt er fors gekort op de reintegratiebudgetten.

Artikel delen:
Reactie 1

Reageer