Beweeg-, sport- en ontmoetingsdagen bij Frion

Zwolle – Frion organiseert ook dit jaar verschillende beweeg- en ontmoetingsdagen samen met sportaanbieders en studenten. Het doel van deze dagen is mensen met een verstandelijke beperking te stimuleren tot een actievere leefstijl.

Draagvlak voor een actievere leefstijl uit de omgeving van cliënten is hierbij van groot belang. Mensen uit de omgeving kunnen mensen met een verstandelijke beperking namelijk makkelijker bereiken als het gaat om sport en bewegen. Het netwerk van de cliënt en begeleiders van Frion zijn actief betrokken en doen ook mee. Daarnaast bieden diverse sportclubs uit de omgeving van cliënten workshops aan. De beweeg- en ontmoetingsdagen zijn mede ontstaan door de samenwerking met Gehandicaptensport Nederland.

21 april 2012 Bewegen en ontmoetenDe eerste beweeg- en ontmoetingsdag is zaterdag 21 april bij De Slinger aan de Meidoornstraat 1 in Steenwijk. Betrokkenen kunnen tussen 13.00 en 16.00 uur kennismaken met het sport- en beweeg aanbod. Het doel van deze middag is inzichtelijk te krijgen welke behoefte er leeft onder cliënten op het gebied van sport en bewegen. Hen laten weten wat er mogelijk is in Steenwijk. En waar dit kan doorstroming creëren naar sportaanbieders. Naast sporten en bewegen past een gezonde levensstijl. Dit komt ’s middags ook zeker aan bod.

23 april 2012 Sport, spel en activiteiten

Maandag 23 april van 13.30 tot 15.30 uur organiseren cliënten onder begeleiding psychomotorische therapie studenten van Hogeschool Windesheim een inloopmiddag. Dit is bij de Golfslag aan de Arne 1 in Zwolle. Sport, spel en lichaamsgerichte activiteiten staan centraal. En vanuit het cliëntperspectief zoeken naar mogelijkheden om weer (beter) te bewegen. Ouders, begeleiders, managers en betrokkenen van andere locaties van Frion kunnen een kijkje komen nemen en zelf mee doen. Ook kunnen aanwezigen vragen stellen aan de begeleiders, bewegingsagogen en aan mensen van Sportservice Zwolle.7 juni 2012 Frion Sportdag Op donderdag 7 juni 2012 vindt de vijfde Frion Sportdag plaats. F

rion werkt tijdens dit evenement onder andere samen met SportService Zwolle, de Pelikaan, onderwijscentrum de Twijn, ROC Landstede en verschillende sportverenigingen. Op deze dag is er voor iedereen op zijn of haar eigen niveau iets te doen op het gebied van sport, spel en bewegen. Iemand met een meervoudige beperking kan vooral beleven. Denk hierbij aan circus, een snoezelbus, huifkar rijden, enz. Daarnaast kan de deelnemer op het sportplein met allerlei sporten en activiteiten kennismaken zoals tennis, jeu de boules, hockey, voetbal enz. Zie ook de website www.frionsportdag.nl. Samenwerking Gehandicaptensport Nederland

Frion en Gehandicaptensport Nederland werken samen binnen het programma ‘Zo kan het ook!’. Zie voor meer informatie over dit programma www.gehandicaptensport.nl/zokanhetook

Artikel delen:

Reageer