Kunstgrasvelden voor Berkum en Zwolse Boys

De voetbalverenigingen Berkum en Zwolse Boys krijgen nog dit jaar een kunstgrasveld. Dat heeft het gemeentebestuur van Zwolle besloten.

Zwolle wil zoveel mogelijk sportaccommodaties voorzien van een kunstgrasveld, omdat de velden daardoor vaker kunnen worden gebruikt. Bovendien is het goedkoper dan de aanleg van een echt grasveld. De nieuwe velden kosten 850.000 euro. Vorig jaar kregen de clubs HTC, ZAC en WVF al een kunstgrasveld.

Bron: RTV Oost

Besluit:

1.       Kennis te nemen van de vervolgrapportage “Kunstgras op de Zwolse buitensportaccommodaties”.

2.       De in dit rapport voorgestelde prioritering over te nemen, inhoudende dat er in 2007 een kunstgrasveld wordt aangelegd bij voetbalvereniging Berkum op sportpark Vegtlust en bij voetbalvereniging Zwolse Boys op sportpark Jo van Marle.

3.       Kennis te nemen van de uitkomsten van de vervolgrapportages van het RIVM (Engelstalig rapport – Nederlandse samenvatting) en Intron en de brief van het Ministerie van VROM.

4.       Op basis van de uitkomsten van deze rapportages bij de aanleg van de kunstgrasvelden géén gebruik te maken van SBR-granulaat.

5.       Voor de aanleg van de twee kunstgrasvelden in 2007 een krediet van € 850.000 exclusief BTW beschikbaar te stellen.

6.       de kapitaalslasten ad € 82.083,– te dekken via

a.       de sportbegroting ad € 20.203,– (tariefsverhoging, besparing op onderhoud en renovatie)

b.       een onttrekking van € 18.200,– vanuit een in te stellen reserve “dekking kapitaallasten economische investeringen”. Daartoe dient een bedrag van € 200.000,– vanuit Nieuw Beleid 2007 te worden ingezet. Deze incidentele middelen worden in een reserve “dekking kapitaallast” gestopt (onafgetopte renten), waaruit de restant kapitaallasten worden gedekt.

c.        Een onttrekking van € 43.680,– vanuit een in te stellen reserve “dekking kapitaallasten economische investeringen”. Daartoe dient een bedrag van € 480.000,– uit het door de gemeenteraad aangenomen ruimtescheppende amendement worden gestort ter dekking van de restant kapitaallasten.

Gemeente Zwolle

Artikel delen:

Reageer